Naše zásahy

TIP: Soupis dřívějších zásahů naleznete na stránce věnované historii sboru.


Rok: 2015

14. 1. 20197: Strom

V 06:31 byl jednotce vyhláąen poplach - pomoc strom, Hotel Pecr, strom na zadním parkoviąti, stěží průjezdné. Na parkoviątě zasahovaly dvě ąpičky spadlých stromů, které byly rozřezány a odklizeny mimo parkoviątě.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou


 
11. 1. 20196: Strom

V 10:31 byl jednotce vyhláąen poplach - pomoc strom, naklloněný strom do komunikace. Za křižovatkou na Malou Úpu byl stom silně nakloněný nad komunikaci, jeho koruna bránila v průzdu nákladním automobilům. Strom byl pokácen a odklizen mimo komunikaci.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov


 
9. 1. 20195: Strom

V 04:33 byl jednotce vyhláąen poplach - pomoc strom, strom na silnici, neprůjezdné. Strom zablokoval silnici hned za křižovatkou na Malou Úpu a bránil v cestě sypači SÚS. Pro jistotu opět projíždíme celý lesní úsek silnice až za Spálený Mlýn. Při zpáteční ceste odklízeme několik spadlých větví na silnici.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou


 
8. 1. 20194: Strom

V 22:29 byl jednotce vyhláąen poplach - pomoc strom, strom na vozovce, silnice neprůjezdná, cca 1 km před Spáleným Mlýnem. Cestou k nahláąenému spadlému stromu odstraňujeme už na křižovatce na Malou Úpu část koruny stromu zasahujícího do 1 jízdního pruhu. Po odstranění nahláąeného stromu, který kompletně zablokoval silnici, projíždíme i zbylý úsek silnice vedoucí lesem až za Spálený Mlýn. Daląí strom už nikde neležel. Při návratu na základnu jsme projíždějící hlídkou Policie ČR upozrněni na spadlý strom v zatáčce u Mechaniky.  Tento strom, který částečně zasahoval do 1 jízdního pruhu, jsme rovněž odstranili.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou


 
7. 1. 20193: Záchrana zvěře

V 10:43 byl jednotce vyhláąen poplach -záchrana hloubka, jelen v řece, nemůže se dostat z koryta. Při příjezdu jednotky na místo byl již jelen z koryta pryč a vrátil se do lesa. Tok byl pro jistotu jeątě ze břehu zkontrolován.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou


 
5. 1. 20192: Vyproštění vozidla

V 10:27 byl jednotce vyhláąen poplach - pomoc nebezpečný stav, osobní automobil nakloněný nad vodou, uvolnil se sních pod autem, které se sesunulo. Vozidlo jsme zajistili proti daląímu pohybu navijákem umístněným na DA Mazda. S vyptáhnutím vozu jsme počkali na příjezd vyproą»ovacího automobilu. Ten pak nadzvedl zadní část vozu a naąím navijákem byl vůz přitážen zpět na parkoviątě.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov


 
4. 1. 20191: Požár vozidla

V 15:48 byl jednotce vyhláąen poplach - požár doprava, hořící nákladní automobil, Horní Malá Úpa. Jednalo se o požár sypače Správy a údržby silnic. Vznikající požár byl uhaąen jeątě před příjezdem jednotky pohotovým zásahem řidiče sypače.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, JSDH Horní Marąov, HZS PS Trutnov


 
30. 12. 201854: Strom

V 14:20 byl jednotce vyhláąen poplach - pomoc strom, spadlý strom na silnici asi 300 metrů za zastávkou Myslivna, směr Pomezky. Strom jsme rozřezali a uklidili mimo komunikaci. O několik metrů níž je strom nakloněný nad silnici a z jeho koruny již na silnici spadly 2 suché větve. Tento strom jsme pokáceli a spadlé větve odklidili.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou


 
30. 12. 201853: Dopravní nehoda

V 10:34 byl jednotce vyhláąen poplach - nehoda zranění, onemocnění, Horní Malá Úpa. Jednalo se dopravní nehodu 2 osobních automobilů, ktreré byly v době příjezdu jednotky mimo komunikaci na odstavné ploąe. Provádíme kontrolu vąech osob z vozidel - nehoda se obeąla bez zranění. Protože z vozidel neunikalky žádné provozní kapaliny a vozidla nebránila provozu na pozemní komunikaci vracíme se zpět na zbrojnici.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov, Zdravotnická zachranná služba


 
28. 12. 201852: Záchrana osob

V 02:35 byl jednotce vyhláąen poplach - záchrana uzavření, 3 lidi uvnitř výtahu, Horní Malá Úpa. K odblokování dveří výtahu byl použit speciální klíč a následně byly dveře nouzově otevřeny. Až do příjezdu servisního technika bude výtah mimo provoz.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov


 
26. 12. 201851: Dopravní nehoda

V 16:10 byl jednotce vyhláąen poplach - klouže silnice, auta se nemohou pohnout, 2 osobní automobily, větąí nehoda, osoby jsou mimo vozidlo, jeli z Pece p. Sn. na Malou Úpu, směr Polsko. Za Spáleným Mlýnem se dostáváme do kolony pomalu popojíždějících vozidel a silnice se ucpává v obou směrech. Pomalu se nám daří projet kolonou, ale žádnou dopravní nehodu nevidíme. V protisměru jede sypač SÚS, ale ani on o žádné nehodě neví. Nakonec dojíždíme až na hranici s Polskem. Po konzultaci s operačním důstojníkem se vracíme zpět na zbrojnici.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov


 
25. 12. 201850: Dopravní nehoda

V 13:11 byl jednotce vyhláąen poplach - nehoda zranění, 2 osobní automobily, 1 zranění. Po příjezdu na místo události pomáháme Horské službě s vyproątěním 1 osoby z havarovaného automobilu. Dále jsou zkontrolováni i ostatní účastníci nehody a jsou provedena protipožární opatření. Po zdokumentování nehody Dopravní policií pomáháme se zprůjezdněním komunikace.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov, Horská služba Krkonoąe, Zdravotnická zachranná služba


 
10. 12. 201849: Dopravní nehoda

V 18:29 byl jednotce vyhláąen poplach - nehoda úklid, havárie osobního automobilu, únik provozních kapalin. Uniklé provozní kapaliny jsou zasypány sorbentem, pod vozidlo je umístněna zachytávací nádoba. Po zdokumentování nehody dopravní policií je vozidlo odtlačeno mimo komunikaci.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov


 
23. 11. 201848: Otevření kanceláře

V 14:24 byl jednotce vyhláąen poplach - záchrana uzavření, 2 lidi uvnitř hotelu Pec pod Sněžkou. Na místě je zjiątěna technická závada uzavíracího mechanismu. Dveře se daří otevřít bez větąího poąkození.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov


 
23. 11. 201847: Otevření bytu

V 13:01 byl jednotce vyhláąen poplach - pomoc, otevření bytu Pec pod Sněžkou. Byt se nakonec podařilo otevřít jeątě před příjezdem jednotky. Na místě je zdravotnická záchranná služba, která poskytuje lékařskou pomoc stařąí ženě. Jednotka vyčkala na místě, zda nebude potřeba pomoc při  transportu do sanitky a pak se vrací zpět na zbrojnici.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov


 
29. 10. 201846: Strom

V 20:12 byl jednotce vyhláąen poplach - pomoc strom, strom přes cestu - silnice neprůjezdná z Pece na Richtrovy boudy - nad Čer»ákem. Strom jsme rozřezali a odklidili mimo komunikaci.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou


 
28. 10. 201845: Vyproštění vozidla

V 10:20 byl jednotce vyhláąen poplach - nehoda uvolnění, hrozí sjetí SUV ze srázu, dvěma koli za hranou, třeba vyprostit, bez zranění. Vozidlo bylo mimo příjezdovou komunikaci, největąím problémem byl nedostatek kotvicích možností k zajiątění vozidla. Zadní část vozu byla zajiątěna po domluvě s majitelem pomocí tirforu skrz odvětrání garáže. K vytažení vozu byla použita směrová kladka připevněná k naloženému kontejneru. Váha kontejneru vąak nebyla dostatečná a bylo nutné přestavit naąi techniku tak, aby bylo možné vozidlo táhnou na přímo navijákem umístněným na CAS 15 MAN.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, JSDH Radvanice, HZS PS Trutnov


 
24. 10. 201844: Strom

V 7:57 byl jednotce vyhláąen poplach - pomoc strom, odstranění stromu Pec pod Sněžkou, z Děvína na Richtrovy boudy, v půli cesty.  Jedná se opět stejné místo jako při nočním výjezdu. Stromy jsou odklizeny pracovníky Správy KRNAP před příjezdem jednotky na místo.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou


 
24. 10. 201843: Strom

V 01:16 byl jednotce vyhláąen poplach - pomoc strom Pec pod Sněžkou, Richtrovy boudy směr Výrovka. Přes cestu na Richtrovy boudy byly spadlé 2 stromy, které jsme rozřezali a odklidili mimo komunikaci. U Richtrovek nacháváme CAS a s VEA projíždíme cestu až na Výrovku. Daląí stromy přes cestu již nejsou. Při zpáteční cestě z Richtrovek do Pece leží přes cestu ve stejném místě jako poprvé daląí 2 stromy.  Tyto jsme opět rozřezali a odklidili mimo komunikaci.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou


 
21. 10. 201842: Požár

V 14:38 byl jednotce vyhláąen poplach - požár odpad, kontejner na odpadky - doutná, u boudy Jana.  Kontejner byl uhaąen vysokotlakým proudem.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov


 
16. 10. 201841: Požář

Ve 20:51 byl jednotce vyhláąen poplach - požár výąkový, požár boudy - jídelna, uvnitř jsou lidi, 4 a 3 patro. Při příjezdu jednotky na místo události byl požár v podstatě uhaąen oznamovatelem za použítí hasicích přístrojů. Vysokotlakým proudem dohaąujeme doutnající trám. Termokomarou jsou zkontrolovány vąechny stěny v jejichž okolí probíhalo pokládání lepenkové izolace. Ohněm nejvíce zasažený trám je vyříznut a vynesen mimo objekt.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, Horní Marąov, Svoboda nad Úpou, HZS PS Trutnov


 
11. 10. 201840: Požář střechy

V 16:03 byl jednotce vyhláąen poplach - požár nízké, roubená chalupa - hoří střecha, Velká Úpa. Prvotní zásah je veden 2 proudy na střeąe chalupy za použítí nastavovacích žebříků. Po příjezdu daląích jednotek je nasazen daląí proud do podkroví objektu. K uhaąení vąech ohnisek požáru bylo nutné částečné rozebrání střechy. Okolo 17:30 jsou hasební práce ukončeny a jedntoky se vrací zpět na své základny. Na místě zůstavá  naąe jednotka s CAS 15 Man na dohlídání požářiątě, na zbrojnici se vracíme po 21 hodině.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, Horní Marąov, Svoboda nad Úpou, Mladé Buky, HZS PS Trutnov


 
21. 9. 201839: Otevření vozu

V 21:24 byl jednotce vyhláąen poplach - záchrana uzavření, zamčené dítě v osobním automobilu, Pec pod Sněžkou. Vozidlo stálo na kraji komunikace, bylo nastartované a uzamčené. Ve vozidle se nacházelo malé dítě a pes. Vozidlo jsme otevřeli bez poąkození a předali majitelce.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou


 
18. 9. 201838: Únik nebezpečných látek

V 10:20 byl jednotce vyhláąen poplach - únik nebezpečných látek, vyteklá nafta 3 x 1,5 metru, Dolní Malá Úpa. Zasažený prostor byl zasypán sorbentem a uklizen.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov


 
13. 9. 201837: Nehoda

V 11:12 byl jednotce vyhláąen poplach - nehoda, uvolnění, vozidlo sjelo do řeky. Po příjezdu jednotky na místo události bylo vozidlo zkontrolováno, jestli při pádu nedoąlo k jeho poąkození a úniku provozních kapalin. Z vozidla nic neunikalo a po příjezdu vyproą»ovacího automobilu bylo vozidlo bezpečně vyzvednuto z koryta řeky.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov, Náchod


 
28. 8. 201836: Únik plynu

V 15:56 byl jednotce vyhláąen poplach - únik nebezpečných látek vzduch, firma poruąila plynovou přípojku, uniká plyn. Po příjezdu jednotky na místo je zjiątěn masivní únik plynu, doąlo k překopnutí plynové přípojky. Jsou provedena protipožární opatření, místo úniku ohraničeno bezpečnostní páskou a zkontrolovány domy v nejbližąím okolí. Po příjezdu plynárenské služby je místo úniku skropeno vodou a přípojka obnažena okus dál, kde je následně přiąkrcena. Místo si přebírá Policie ČR a jednotka se vrací zpět na zbrojnici.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov


 
22. 8. 201835: Odstranění překážky

V 12:05 byl jednotce vyhláąen poplach - pomoc, překážka, 100kg balvan na komunikaci. Napadané kamení jsme odklidili mimo komunikaci. Protože ve svahu nad komunikací zůstalo jeątě několik kamenů, které nevypadaly úplně stabilně, zůstává  na místě  hlídka Policie ČR, která vyčkala na příjezd správce komunikace.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov


 
21. 8. 201834: Dopravní nehoda

V 09:45 byl jednotce vyhláąen poplach - dopravní nehoda, uvolnění, osobní automobil vysí nad řekou, hrozí pádem, řidič venku, Velká Úpa. Po příjezdu jednotky na místo události provádíme proti požární opatření, vozidlo je zajiątěno proti pádu navijákem na VEA mazda, uniklé provozní kapaliny jsou zasypány sorbentem a v řece je vytvořena provizorní norná stěna ze sorpčních hadů. Po zdokumentování nehody Policií ČR je vozidlo naloženo na odtahové vozidlo a prostor dočiątěn.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov


 
19. 8. 201833: Požár zámek

V 04:55 byl jednotce vyhláąen poplach - požár výąkový, pán cítí kouř, asi hoří bývalý zámek Horní Marąov. Při příjezdu jednotky na místo události je požárem zasažena část střechy v zadním traktu zámku. Během krátké doby dochází k rychlému roząíření požáru na celou střechu zámku a je vyhláąen III. stupeň požárního poplachu. Celý objekt je rozdělen do několika požárních úseků. Protože hydrantová sí» neposkytovla dostatečné množství hasební vody, byly zřízeny dvě čerpací stanoviątě a zajiątěna kyvadlová doprava vody. Okolo 10-té hodiny je požár lokalizován. Na místě zasahují HZS PS Trutnov, JSDH Horní Marąov, Pec pod Sněžkou, Svoboda nad Úpou, Mladé Buky, ®acléř, Černý Důl - Čistá, Rudník - Arnultovice. Následně jsou povolány daląí jednotky k vystřídání - JSDH Hajnice, Havlovice, Úpice, Pilníkov. Naąe jednotka je střídána po 7 hodinách od začátku zásahu. Po domluvě s velitelem zásahu se vracíme na hasičskou zbrojnici, na které vąak zůstáváme jako záloha pro případnou daląí mimořádnou událost. Okolo půl ąesté večer se jeątě jednou vracíme na místo události, ale jen pro naąe vybavení, které na mítě zůstalo z rána (hadice, proudnice, přejezdové můstky, trhací háky, rozdělovač, ...)

 

požáry - požář zámku Horní Marąov

 

 tvmladébuky

 


 
11. 8. 201832: Dopravní nehoda

V 17:30 byl jednotce vyhláąen poplach - nehoda, zranění, převrácené auto na střeąe, pánovi je nevolno, Dolní Malá Úpa zhruba 20 metrů pod penzionem Permoník. Řidič byl jeątě před příjezdem jednotky odvezen jinou osobou na vyąetření do nemocnice. Z vozidla neunikaly žádné provozní kapaliny, odpojili jsme autobaterii. Po zdokumentování nehody jsme vozidlo odtáhli z louky ke kraji cesty.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov


 
4. 8. 201831: Dopravní nehoda

V 17:54 byl jednotce vyhláąen poplach - nehoda, úklid, dopravní nehoda osobního automobilu - prasklá guma, vytéká olej, 2x1 metr, u zastávky Temný Důl. Po příjezdu jednotky na místo události, byla pod vozidlo umístněna zachytávací nádoba a vyteklý olej byl zasypán sorbentem. Po naložení vozidla na odtahovou službu byla komunikace doklizena.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov


 
26. 7. 201830: Dopravní nehoda

V 15:11 byl jednotce vyhláąen poplach - nehoda, úklid, dopravní nehoda 2 osobních automobilů, únik PHM, bez zranění. Při příjezdu jednotky je na místě události již Policie ČR, oba řidiči jsou mimo vozidla. Jeden z řidičů má drobně poraněnou ruku, je povolána zdravotnická záchranná služba, jsou provedena protipožární opatření a uniklé provozní kapaliny jsou zasypány sorbentem. Po zdokumentování dopravní nehody, může jedno vozidlo odjet po vlastní ose, druhé je odvezeno odtahovou službou.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov


 
23. 7. 201829: Požár

V 20:40 byl jednotce vyhláąen poplach - požár nízké, hoří chata Slunenčnice, Pec pod Sněžkou. Při příjezdu jednotky na místo události je objekt částečně zakouřen a probíhá jeho odvětrávání. Vlivem ąpatného tahu komínu doąlo při zatápění k zakouření objektu. Bylo provedeno vybrání kamen a kontrola komínového tělesa.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, JSDH Horní Marąov, HZS PS Trutnov


 
18. 7. 201828: Spadlý strom

V 17:46 byl jednotce vyhláąen poplach - pomoc strom spadlý na komunikaci u penzionu Corso. Strom jsme rozřezali a odklidili mimo komunikaci.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou


 
16. 7. 201827: Uvolnění zvířete

V 11:14 byl jednotce vyhláąen poplach - pomoc, nebezpečný stav, jelen uvězněný v sítí, asi 200 metrů od chaty Moravanka, v blízkosti vleku Horní Malá Úpa. Jelen měl sí» zamotanou okolo paroží a zamotával se do ní stále víc. Odříznutí sítě provedl zaměstnanec Správy KRNAP a jelen odběhl zpět do lesa. 

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou


 
9. 7. 201826: Vyproštění vozidla

V 10:31 byl jednotce vyhláąen poplach - nehoda, uvolnění, osobní auto spadlo stráně, hrozí daląí zřícení, Velká Úpa. Po příjezdu jednotky na místo události je vozidlo zajiątěno proti převrácení tirforem. K vytažení vozu zpět na komunikaci byla použita směrová kladka a naviják na CAS 15 MAN.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov


 
22. 6. 201825: Transport pacienta

V 13:30 byl jednotce vyhláąen poplach - pomoc, transport, úraz Velká Úpa. Po příjezdu na místo pomáháme zdravortnické záchranné službě s transportem starąí paní, nejdříve na nosítka a pak i s transportem do asi 100 metrů vzdálené sanitky .

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou


 
15. 6. 201824: Únik nebezpečných látek

V 10:40 vyjíždí jednotka k nahláąenému úniku hydraulického oleje na Pomezní boudy. Při skládání nákladu z návěsu doląlo k prasknutí hydraulické hadice a následnému úniku oleje. Uniklý olej byl zasypán sorbentem.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou


 
3. 6. 201823: Dopravní nehoda

V 21:36 byl jednotce vyhláąen poplach, nehoda, uvolnění, havárie vozidla Horní Malá Úpa. Při příjezdu jednotky na místo události, byla na místě hlídka policie ČR, řidič byl mimo vozidlo. Přestože z vozidla neunikaly žádné provozní kapaliny, byla na potoce zřízena provizorní norná stěna ze sorpčních hadů. Řidič byl převezen zdravotnickou záchranou službou k daląímu vyąetření do nemocnice  v Trutnově. Po zdokumentování nehody bylo vozidlo vyproą»ovacím automobilem vyzvednuto z koryta.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov


 
30. 5. 201822: Kotě

Okolo půl desáté vyjíždí jednotka do Velké Úpy, kde bylo již z předeąlého odpoledne kotě v koruně stromu, které nebylo schopné dostat se samo dolu na zem. K záchraně kotěte byl použit nastavovací žebřík.


 
16. 5. 201821: Taktické cvičení

Ve středu 16. května proběhlo taktické cvičení v budově hotelu Horizont, jednalo se o požár v osmém nadzemním patře. Naąe jednotka dostala za úkol pomoc jednotce HZS PS Trutnov při tvorbě dopravního a útočného vedení po schodech do osmého patra, následně pak průzkum pokojů. Z jednoho pokoje pak provádíme evakuaci jedné osoby pomocí výąkové techniky. Mezi daląí činnosti prováděné ostatními jednotkami patřila evakuace osob po schodiąti, nasazení přetlakové ventilace, zajiątění dodávky vody, napojení suchovodu. Na závěr cvičení proběhla jeątě prohlídka technického zázemí hotelu.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, JSDH Horní Marąov, JSDH Svoboda nad Úpou, JSDH Mladé Buky, JSDH Trutnov - Horní Staré Město,  HZS PS Trutnov


 
5. 5. 201820: Požární asistence

Z důvodu kácení zvrostlých stromů v těsné blízkosti benzinové čerpací stanice jsme byli požádání o požární asistenci. Stromy spadly tam, kam měly a jednotka se mohla vrátit zpět na zbrojnici.


 
18. 4. 201819: Požár

V 16:50 byl jednotce vyhláąen poplach - požár lesní, bramberk černá sjezdovka, je vidět kouř. Jednalo se o požár rozvaděcě jednoho z hydrantů zasněžovacího systému lyžařského areálu. Naątěstí nedoąlo k roząíření požáru na okolní porost a oheň byl uhaąen ručními hasicími přístroji.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov


 
23. 3. 201818: Únik nebezpečných látek

V 09:34 byl jednotce vyhlášen poplach – únik nebezpečných látek, olejová skvrna na silnici, Hotel Krokus. Na místě byla znečištěná komunikace v délce asi 20 metrů. Celý prostor jsme zasypali sorbentem a uklidili. Původce znečištění nebyl zjištěn.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov


 
16. 3. 201817: Dopravní nehoda

V 21:16 byl jednotce vyhlášen poplach – dopravní nehoda, úklid, bez zranění. Po příjezdu jednotky na místo události zabezpečujeme místo dopravní nehody, z vozidel neunikají žádné provozní kapaliny. Po zdokumentování nehody dopravní policií provádíme úklid komunikace.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov


 
8. 3. 201816: Únik nebezpečných látek

V 17:20 byl jednotce vyhlášen poplach – únik nebezpečných látek, prasklá hadice od serva řízení, nákladní auto míchačka na beton, křižovatka hotel Na peci. Olej vyteklý na komunikaci jsme zasypali sorbentem a pod prasklou hadici byla položena zachytávací nádoba. Po opravě domíchávače a jeho odjezdu byl celý prostor dočištěn.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov


 
6. 3. 201815: Vyproštění vozidla

V 16:09 byl jednotce vyhlášen poplach – nehoda, uvolnění, osobní automobil hrozící pádem ze stráně - cca 20 m sráz nad řekou, auto je na hraně. Při příjezdu jednotky na místo události je vozidlo zajištěno proti pádu navijákem umístněným na vozidle Policie ČR. K vytažení vozidla bylo nutné použít směrovou kladku a vozidlo pak bylo vytaženo zpět na komunikaci.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov


 
19. 2. 201814: Požár

V 16:42 byl jednotce vyhlášen poplach – požár výškový, kouř ze staré fabriky asi ze 4 oken černý kouř, Svoboda nad Úpou. Během jízdy na místo události je jednotka operačním střediskem odvolána a vrátila se zpět na zbrojnici.


 
16. 2. 201813: Dopravní nehoda

V 14:36 byl jednotce vyhlášen poplach – nehoda uvolnění, dopravní nehoda dodávky, v řece, pán venku bez zranění, Dolní Malá Úpa. Při příjezdu jednotky na místo události je řidič mimo vozidlo a z vozidla neunikají žádné provozní kapaliny. Protože by při vyzvedávání vozidla mohlo k nějakému menšímu úniku provozních kapalin dojít, byla na potoce zhotovena provizorní norná stěna ze sorbčních hadů. Po vyzvednutí jsme vozidlo odtáhli na nedalekou odstavnou plochu.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov


 
12. 2. 201812: Požár - komín

V 21:21 byl jednotce vyhlášen poplach – požár nízké, plameny z komína rodinného domu, 2 patra, Horní Maršov, Josefa Tippleta. Po příjezdu na místo události se připojujeme k místní jednotce. Kotel je již uhašen, v komínovém tělese probíhá plamenné hoření. Místní jednotka sráží hořící usazeniny štěrkem a čistící růžicí. Sražené usazeniny vybíráme čistícím otvorem a vynášíme mimo objekt.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, JSDH Horní Maršov, HZS PS Trutnov

 


 
8. 2. 201811: Dopravní nehoda

V 06:38 byl jednotce vyhlášen poplach – nehoda zranění, dopravní nehoda osobní automobil a dítě, Velká Úpa. Při příjezdu jednotky na místo události bylo dítě v teple místní prodejny. Během prvotního vyšetření přijíždí na místo Horská služba a přebírá si dítě do své péče. Následně je pak dítě převezeno zdravotníckou záchrannou službou do Trutnova k dalšímu vyšetření.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HS Krkonoše, HZS PS Trutnov


 
4. 2. 201810: Dopravní nehoda

V 08:54 byl jednotce vyhlášen poplach – nehoda uvolnění, dopravní nehoda skibus na boku, bez zranění, Horní Malá Úpa. Při příjezdu jednotky na místo události byl již řidič mimo vozidlo, k úniku provozních kapalin nedošlo. Po zdokumentování nehody dopravní policií, byl skibus pomocí 2 navijáků (CAS 16 MAN, DA Mazda) postaven zpět na kola a předán provozovateli.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov


 
30. 1. 20189: Vyproštění vozidla

V 14:30 byl jednotce vyhlášen poplach – nehoda, uvolnění, pán chtěl zaparkovat SUV a na ledu sjel na ostatní auta, mohly by vzniknout další škody, u chaty Rustonka. Zledovatělý povrch jsme posypali popelem z nedaleké chalupy. Po odsazení zadní části Octavie mohlo vozidlo bezpečně odjet.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov


 
19. 1. 20188: Vyproštění vozidla

V 19:33 byl jednotce vyhlášen poplach – pomoc, překážka, zapadlé auto ve sněhu - dodávka, zásobování, penzion Zákoutí.  Dodávka zablokovala příjezdovou komunikaci k penzionu, k jejímu vyproštění byl použit naviják na CAS 15 MAN a směrová kladka. Pro bezpečné vytažení bylo nutné dodávku dvakrát převázat.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou


 
13. 1. 20187: Nehoda skútru

V 08:28 byl jednotce vyhlášen poplach – nehoda, uvolnění, pád skútru do potoka, před Horskou službou. Při příjezdu jednotky na místo události byla řidička skútru v péči záchranářů horské služby, kteří ji následně předali zdravotnické záchranné službě. Z havarovaného skútru neunikaly žádné provozní kapaliny. Pomocí navijáku na DA Mazda jsme skútr vytáhli z koryta potoku.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov, HS Krkonoše


 
11. 1. 20186: Spadlý strom

V 10:55 byl jednotce vyhlášen poplach – pomoc strom, spadlý strom přes komunikaci Dolní Malá Úpa, na parkovisti u Spáleného Mlýna. Strom je rozřezán a odklizen mimo komunikaci.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou


 
4. 1. 20185: Spadlý strom

Hned v zápětí jsme operačním střediskem vysláni do Spáleného Mlýna, kde spadl strom ne cestu vedoucí k boudě Jana - stoupání pod Mamutem. Ve Spáleném Mlýně se k nám přídává jednotka HZS z Trutnova. Strom je rozřezán a odklizen mimo komunikaci.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov


 
4. 1. 20184: Spadlý strom

V 09:02 byl jednotce vyhlášen poplach – pomoc strom, spadlý strom přes cestu, spadl na 3 osobní auta, nikdo uvnitř, pod chatou Smetánka u garáží pro rolby. Strom jsme rozřezali a odklidili mimo parkoviště. Od tud přejíždíme na lyžařskou cestu, přes kterou spadly 2 stromy. Oba jme rozřezali a odklidili z lyžařské cesty.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov


 
4. 1. 20183: Spadlý strom

V 06:38 byl jednotce vyhlášen poplach – pomoc strom, 2 stromy na vozovce, neprůjezdné, mezi Javorem a Zahrádkami, pod Farinkami. Při výjezdu je jednotka operačním střediskem odvolána - stromy odklidil někdo z místních občanů.


 
4. 1. 20182: Spadlý strom

V 00:25 byl jednotce vyhlášen poplach – pomoc strom na silnici č. 296 Pec pod Sněžkou - Velká Úpa. Strom byl spadlí mezi Velkou Úpou a křižovatkou na Pomezky, blokoval 1 jízdní pruh. Strom byl rozřezán a uklizen mimo komunikaci. Od policie ČR se dovídáme o dalším stromu za Spáleným Mlýnem. Ten částečně blokoval 1 jízdní pruh, byl rovněž rozřezán a odklizen mimo komunikaci.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou


 
1. 1. 20181: Záchrana osob

V 01:37 byl jednotce vyhlášen poplach – záchrana voda, 2 osoby spadly do potoka, 200 m od horské služby u Javoru. Při příjezdu jednotky na místo poskytuje první pomoc osobám horská služba, která je následně převáží na svou služebnu. Po příjezdu záchranné služby jsou osoby předány do jejich péče.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HS Krkonoše, HZS PS Trutnov


 
26. 12. 201749: Vyproštění vozidla

V 12:46 byl jednotce vyhlášen poplach – nehoda uvolnění, zablokovaná příjezdová cesta, auto uvízlo na ledu, potřeba vytáhnout, zadek auta ze srázu. Po příjezdu jednotky na místo události zajiš»ujeme vozidlo proti dalšímu posunu tirforem. Zadní část vozu se daří ručně posunout po zledovatělé cestě do správného směru. Tirforem je vozidlo spuštěno na rovinku, odkud pak již řidič odcouval.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou


 
22. 12. 201748: Dopravní nehoda

V 18:39 byl jednotce vyhlášen poplach – nehoda zranění, dopravní nehoda 2 osobních aut, 2 zraněné osoby, mezi Pecí a Velkou Úpou. Po příjezdu jednotky na místo události poskytujeme 2 osobám předlékařskou první pomoc a provádíme protipožární opatření. Po příjezdu Horské služby provádíme společnými silami transport jedné osoby do košových nosítek za použítí páteřní desky. Uniklé provozni kapaliny jsou zasypány sorbentem. Po příjezdu záchranné služby jsou 2 osoby předány do jejich péče. Po zdokumentování nehody dopravní policií, je vozidlo i vlek naloženo na přivolanou odtahovou službu.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HS Krkonoše, HZS PS Trutnov


 
19. 12. 201747: Dopravní nehoda

V 08:14 byl jednotce vyhlášen poplach – nehoda zranění, dopravní nehoda náraz 2 osobních automobilů u benzinky. Při příjezdu jednotky na místo události, poskytuje první pomoc zraněné osobě člen Horské služby Krkonoše. Na vozidlech odpojujeme baterie, pod 1 vozidlo je umístněna zachytávací nádoba a uniklé provozní kapaliny jsou zasypány sorbentem. Po příjezdu zdravotnické záchranné služby je 1 osoba předána horskou službou do jejich péče. Po zdokumentování nehody dopravní policií, jsou vozidla pomocí DA Mazda odtaženy na vedlejší parkoviště a komunikace doklizena.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HS Krkonoše, HZS PS Trutnov


 
14. 12. 201746: Vyproštění reformu

V 08:37 byl jednotce vyhlášen poplach – nehoda uvolnění, malý traktůrek na boku, hrozí převrácením, u Veselého výletu. U Josefovy výšinky byl mezi cestami spadlý reform s frézou. K zajištění reformu proti převrácení byl použit druhý reform technických služeb. Pro nedostatek místa na cestě a lepší kontrolu při vytahování, bylo rozhodnuto  o použití tirforu. Po střižení pojistného kolíku na tirforu, je nakonec k vytažení použit naviják na DA Mazda a kladka.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou


 
3. 12. 201745: Vyproštění vozidla

V 15:46 byl jednotce vyhlášen poplach – nehoda uvolnění, zapadl s jeepem a vozíkem, hrozí pádem ze srázu, po náledí se smekl, narazil do plotu, pod Relax parkem. Při příjezdu jednotky na místo události, je vlek od vozidla již odpojen, provedli jsme jeho zajištění pomocí lana. Komunikaci pod vozidlem jsme provizorně posypali. Po odjetí vozidla, jsme přívěsný vozík spustili na laně dolů na parkoviště.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov


 
2. 12. 201744: Požár - planý poplach

V 04:17 byl jednotce vyhlášen poplach –požár, rodiný dům stavba Pec pod Sněžkou. Po příjezdu prvních jednotek na místo události je zjištěno, že hustý kouř vychází z agregátu, který dodává teplý vzduch do rozestavěného objektu. Událost je překvalifikována na planý poplach.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou,JSDH Horní Maršov, HZS PS Trutnov


 
1. 12. 201743: Únik plynu

V 10:33 byl jednotce vyhlášen poplach –únik nebezpečných látek, překopnutý plyn Pec pod Sněžkou. Po příjezdu na místo je jednotkou zabezpečeno okolí výkopu. Po přijezdu plynárenské společnosti se jednotka vrací zpět na zbrojnici.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov


 
19. 11. 201742: Dopravní nehoda

Krátce před jednou hodinou ráno jsme operačním střediskem informováni o další dopravní nehodě, vozidlo na střeše, v potoce před penzionem Corso. Nehoda se obešla bez zranění a bez úniku provozních kapalin. V době příjezdu první jednotky byl řidič mimo vozidlo. Po příjezdu vyproš»ovacího automobilu od předchozí nehody, bylo vozidlo vyzvednuto z koryta zpět na komunikaci a odtaženo na bezpečné místo.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov


 
19. 11. 201741: Dopravní nehoda

V 00:37 byl jednotce vyhlášen poplach – dopravní nehoda, zranění, havárie vozidla Dolní Malá Úpa. Při příjezdu jednotky na místo události je řidička mimo vozidlo, je jí poskytnuta předlékařská první  pomoc. Vozidlo je převrácené v příkopu bez úniku provozních kapalin. V průběhu zásahu jsme operačním střediskem informováni o další dopravní nehodě v Peci pod Sněžkou. Na místě zůstává CAS 15 MAN, DA Mazda přejíždí k nehodě do Pece. Po zdokumentování nehody dopravní policií je vozidlo z příkopu vyzvednuto vyproš»ovacím automobilem zpět na komunikaci a následně odvezeno přivolanou odtahovou službou.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov


 
16. 11. 201740: Únik nebezpečných látek

V 07:22 byl jednotce vyhlášen poplach – únik nebezpečných látek, únik oleje Nissan, teče do kanalizace před městským úřadem.  Po příjezdu na místo události zjiš»ujeme, že se jedná o fritovací olej, který vytekl z nákladního prostoru vozidla. Olej jsme zasypali sorbentem.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov


 
1. 11. 201739: Záchrana muže

V 10:59 byl jednotce vyhlášen poplach – záchrana voda, muž v řece chata Modřanka. Při příjezdu jednotky na místo události, poskytuje osobě v řece první pomoc člen Horské služby, policisté a dva zaměstnanci technických služeb města. Muž je bez viditelných vnějších zranění, silně podchlazený a dezorientovaný.  Pomáháme s transportem muže do vozidla horské služby, následně je muž předán do péče zdravotnické záchranné službě.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HS Krkonoše, Policie ČR, ZZS


 
31. 10. 201738: Spadlý strom

V 17:13 byl jednotce vyhlášen poplach – pomoc strom, strom spadl na dům, přerazil komín, prorazil střechu, Dolní Malá Úpa 23, penzion ve svahu pod silnicí. Při příjezdu na místo události  je na místě již místní jednotka z Malé Úpy. Postupně jsou odstraněny vetvě nad přístřeškem, po příjezdu vyproš»ovacího automibilu je strom uvázán a po odříznutí vývratu uložen podél silnice.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, JSDH Malá Úpa, HZS PS Trutnov


 
29. 10. 201737: Utržená střecha

V 11:00 byl jednotce vyhlášen poplach – technická pomoc, utržená střecha Pec pod Sněžkou čp.5. Při návratu z předešlého zásahu je jednotka informována operačním střediskem o poškozené střeše na chatě Orlík. Spolu s jednotkou z Horního Maršova byla utržená krytina zajištěna proti dalšímu pohybu, odkrytá část střechy byla provizorně zakryta plachtou.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, JSDH Horní Maršov

 


 
29. 10. 201736: Spadlý strom

V 8:30 byl jednotce vyhlášen poplach – pomoc strom, neprůjezdné Dolní Malá Úpa 115. Cestou na místo události musí jednotka nejdříve prořezat cestu zapadanou stromy na komunikaci do Spáleného Mlýna, kde bylo na 3 místech celkem 5 stromů přes komunjikaci. Ve Spálením Mlýně se setkáváme s místní jedotkou z Malé Úpy, která již odstranila strom u čp. 115.  Jednotka projíždí komunkaci až na Pomezní boudy a cestou odstraňuje další 3 stromy. Při návratu na základnu odstraňujeme ještě strom na komunikací Spálený Mlýn - Jana bouda (DA Mazda) a Spálený Mlýn - křižovatka (CAS 15 MAN).

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, JSDH Malá Úpa

 


 
10. 10. 201735: Taktické cvičení

V odpoledních hodinách se jednotka účastní taktického cvičení ve Skiareálu Černá hora, které je zaměřeno na bezpečné využití zasněžovacího systému areálu pro potřeby hasičských jednotek. Protože v zasněžovacích systémech jsou používány několika násobně vyšší provozní tlaky, byl na hydrantu použit redukční ventil areálu a na dopravním vedení přetlakový ventil. V praxi byly odzkoušeny různé varianty hašení (1 proud, 2 proudy, různé stupně průtoků, ....) a chování systému při rychlém zavírání a otvírání proudnic. Další variantou bylo pak plnění hasičských cisteren. Cvičení potvrdilo možnost využití zasněžovacích systémů i pro potřeby HZS.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, JSDH Horní Maršov, JSDH Malá Úpa, JSDH Svoboda nad Úpou, JSDH Mladé Buky, JSDH Černý Důl, HZS PS Trutnov


 
7. 10. 201734: Vyproštění vozu

V 18:20 byl jednotce vyhlášen poplach – pomoc, překážka, dopravní nehoda, osobní automobil hrozí pádem ze srázu do potoka - Nissan s přívěsem. Při couvání vozidla s vlekem k objektu došlo na podmáčené cestě k nekontrolovatelnému pohybu soupravy. Naložený vlek se dostal mimo cestu a stahoval s sebou ze srázu i připojené vozidlo. K zajištění vozidla byl použit navijík na CAS 15 MAN, který jsme byli nuceni nastavit ještě tirforem. Po vyložení nákladu z vleku, jsme vozidlo trochu povytáhli, aby bylo možné vlek odpojit. Následně jsme ho spustili dolů na odstavnou plochu. Poté došlo i na spuštení Nissanu.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov


 
5. 10. 201733: Spadlý strom

Při návratu z předchozího výjezdu se jednotka jela otočit do Spáleného Mlýna, při zpáteční cestě spadl ve stejném místě další strom a došlo k ohnutí sloupu elektrického vedení. Jednotka strom odklidila z komunikace, ale elektrické vedení zůstalo viset nízko nad silnicí. Pro osobní auta průjezdné, ale pro autobusy a nákladní auta už ne. Jednotka pomáhá ještě projet 1 autobusu a odvozní soupravě na dřevo, následně je komunikace uzavřena Policií ČR.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou


 
5. 10. 201732: Spadlé stromy

V 17:38 byl jednotce vyhlášen poplach – pomoc strom přes silnici, 1 pruh neprůjezdný. Na silnici spadly 2 stromy v úseku mezi křižovatkou na Dolní Malou Úpu a Myslivnou. Oba stromy byly rozřezány a odklizeny mimo komunikaci. 

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou


 
27. 9. 201731: Únik nebezpečných látek

V 08:17 byl jednotce vyhlášen poplach – únik nebezpečných látek, únik PHM na komunikaci, prasklá hadička, stále teče, před hasičárnou. Řidič vozidlo odstavil před hasičskou zbrojnicí, pod vozidlo jsme umýstnili zachytávací nádobu, uniklé pohoné hmoty jsme zasypali sorbentem.  Po vozidle zůstala znečištěná komunikace v délce asi 2 km (již od benzinové čerpací stanice), úklidu se ujmuly technické služby města.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov


 
1. 9. 201730: Nehoda

V 14:55 byl jednotce vyhlášen poplach – nehoda, uvolnění dopravní nehoda, osobní automobil v příkopu. K nehodě došlo v oblasti Malých Tippletových Bud. Osobní automobil se na mokrém povrchu stal neovladatelným a převrátil se do příkopu, kde skončil na střeše. Řidiči vozidla se nic nestalo, v době příjezdu naší jednotky byl již mimo vozidlo. Protože z vozidla neunikaly žádné provozní kapaliny a nehrozilo ani žádné jiné nebezpečí, bylo po dohodě s majitelem vozidla, velitelem zásahu rozhodnuto o odložení vyproštění vozidla a to hlavně s ohledem na okolní podmáčený terén.  

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov


 
10. 8. 201729: Požár lesa

V 12:54 byl jednotce vyhlášen poplach –požár lesní, dým, hustý bílý, vlevo chata malá Úpa. K požáru vyjíždí prvovýjezdová cisterna CAS 15 MAN, druhá CAS 32 TATRA zůstává dle pokynů operačního střediska na zbrojnici, protože by se mohlo jednat o planý poplach a počká se na potvrzení situace prvními vozidly. Jednotka dojíždí až na Pomezní boudy, kde jí je telefonicky upřesněno místo - chata Jelenka. Přibíráme do cisterny ještě 2 členy místní jednotky a přejíždíme k Jelence. Při vysazování 1 hasiče u odbočky z hlavní silnice (pro případnou navigaci ostatních vozidel) přijíždí jednotka z Horního Maršova. U chaty Jelenka je pak po průzkumu celá údálost překvalifikována na planý poplach - šlo o hustou mlhu, která silně připomínala kouř.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, JSDH Horní Maršov, JSDH Malá Úpa, HZS PS Trutnov


 
2. 8. 201728: Únik nebezpečných látek

V 07:04 byl jednotce vyhlášen poplach – únik nebezpečných látek, olej ze stojícího vozidla, 2 x 1 metr, naproti hotelu Kovárna u kapličky. Po příjezdu na místo, byla pod vozidlo umístněna zachytávací nádoba. Uniklá látka byla zasypána sorbentem.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov


 
1. 8. 201727: Pohřešovaná osoba

V 12:42 byl jednotce vyhlášen poplach – pomoc spolupráce, pohřešování Špindlerův Mlýn. Vyjíždí oba dopravní automobily, po příjezdu na uřčené shromaždiště u Luční boudy se přes vysílačku dozvídáme, že chlapec byl nalezen členem horské služby na cestě Českopolského přátelství.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, JSDH Horní Maršov,JSDH Špindlerův Mlýn, HZS PS Trutnov, Horská služba Krkonoše, Police ČR, ZS Vrcholky hor


 
30.7.201726: Dopravní nehoda

V 16:49 byl jednotce vyhlášen poplach – dopravní nehoda 2 osobních automobilů, čelní srážka, 4 zraněné osoby, Horní Maršov - Temný Důl. Po příjezdu na místo události se připojujeme k jednotce z Horního Maršova, která již poskytuje předlékařskou první pomoc a zajiš»ujeme protipožární opatření vozidel. Po příjezdu zdravotnické záchranné služby jsou do jejich péče předány 3 osoby. Následně se z místa nehody na své základny vrací jednotka z Maršova i HZS PS Trutnov. Naše jednotka zůstává na místě do zdokumentování nehody dopravní policií a odtažení obou vozidel.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, JSDH Horní Maršov, HZS PS Trutnov


 
29. 7. 201725: Paraglaidista

V 12:59 byl jednotce vyhlášen poplach – záchrana výška, pád paraglaidisty do Obřího dolu mezi stromy, křičel při pádu, viděli za Sněžky. Při příjezdu jednotky ke kapličce v Obřím dole, byla na místě již Policie ČR. Během doumlouvání postupu pátrání přichází po cestě od hald osoba s padákem v ruce. Po vytěžení všech potřebných informací je zjištěno, že se jedná o "spadlého paraglaidistu".  Přistál na louce a k žádnému zranění nedošlo.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov


 
15. 7. 201724: Únik nebezpečných látek

V 09:44 byl jednotce vyhlášen poplach – únik nebezpečných látek, 2 m skvrna od benzinu, u infocentra, směr lanovka na Sněžku. Uniklý benzín byl zasypán sorbentem.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov


 
13. 7. 201723: Spadlý strom

V 07:08 byl jednotce vyhlášen poplach – pomoc strom přes cestu do Obřího dolu. Strom jsme rozřezali a odklidili mimo komunikaci.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou


 
1. 7. 201722: Pohřešovaná osoba

V 11:59 byl jednotce vyhlášen poplach – ostatní, pohřešuje se syn, červená bunda, narozen 2007, cestou na Sněžku z Luční boudy. Pátrání začína u Luční boudy, po Jantarové cestě je vyslán DA Mazda, přes rašelinu čtyřkolka jednotky z Maršova. Mezitím dojíždí na shromaždiště i jednotka HZS z PS Trutnov. Po chvíli jsme informování otcem pohřešovaného dítěte, že syn je na Poledních kamenech, kam pro něj zajeli kolegové z Horního Maršova se čtyřkolkou. Vzhledem k špatnému počasí na hřebenech hor byl pak předán do tepla našeho dopravního automobilu. U Luční boudy si ho pak převzal jeho otec.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, JSDH Horní Maršov, HZS PS Trutnov


 
29. 6. 201721: Spadlý strom

V 15:25 byl jednotce vyhlášen poplach – pomoc strom spadlý přes cestu na křižovatce mezi Pecí a Horním Maršovem, za odbočkou na Malou Úpu a Pomezní boudy. Strom jsme rozřezali a uklidili mimo komunikaci.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov


 
23. 6. 201720: Únik nebezpečných látek

V 13:49 byl jednotce vyhlášen poplach – únik nebezpečných látek, vytékající kapalina z vozidla. Z vozidla zaparkovaného na parkovisti u kapličky unikal benzín. Pod vozidlo byla umístněna zachytávací nádoba a již uniklý benzín byl zasypán sorbentem. Majitel vozidla byl na místě přítomen, byl s ním projednán další postup do odstranění závady.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou


 
22. 6. 201719: Požár Horní Malá Úpa

V 18:10 byl jednotce vyhlášen poplach – požár nízké budovy, blesk - hoří střecha Horní Malá úpa. Při příjezdu na místo události zde již zasahuje místní jednotka, které se podařilo požár střechy lokalizovat. Jejich C proud je pak vystřídán vysokotlakým vedením z naší cisterny. Pro úplnou likvidaci požáru bylo nutné část střechy rozebrat.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, Malá Úpa, Horní Maršov, Svoboda nad Úpou, Mladé Buky, HZS PS Trutnov


 
28. 5. 201718: Únik oleje

V 15:28 byl jednotce vyhlášen poplach – nehoda úklid, únik oleje z osobního auta po dopravní nehodě - bez zranění. K úniku oleje došlo na komunikaci mezi Pražskou boudou a Vébrovkou. Uniklý olej byl zasypán sorbentem v délce asi 250 metrů, poškozené vozidlo na místě nbylo.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov


 
27. 5. 201717: Únik nebezpečných látek

V 18:50 byl jednotce vyhlášen poplach – únik nebezpečných látek, únik oleje z osobního automobilu asi 4 litry. Při příjezdu jednotky na místo již olej z vozidla neunikal, bylo provedeno zasypání uniklého oleje sorbentem.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov


 
17. 5. 201716: Taktické cvičení - požár Luční bouda

V 16:04 byl jednotce vyhlášen poplach – požár nízké, taktické cvičení, požár Luční bouda, zadní část 1.patro dvou patrové budovy. Cvičení bylo zaměřeno na zásah u objektů, které jsou v zimním období pro hasičkou techniku nedostupné. Přímo na Luční boudě je dislokováno jedno družstvo naší jednotky složené za zaměstnanců boudy. Jejich úkolem bylo do příjezdu dalších jednotek, provedení průzkumu, zajištění evakuace osob, hašení požáru pomocí vnitřní hydrantové sítě boudy  a tvorba 1  C proudu od plovoucího čerpadla z venkovního vodního zdroje. Pro povolané jednotky byly zřízeny 3 shromaždiště (Výrovka, Richtrovky, Děvín), pro přepravu osob a matriálu na místo zásahu pak bylo použito 5 pásových vozidel Hagglunds a terénní čtyřkolka jednotky z Horního Maršova.  Po příjezdu jednotek bylo zapotřebí vystřídat již zasahující hasiče, kterým začal docházet vzduch v dýchacích přístrojích, byly nasazeny další 3 plovoucí čerpadla na vodní zdroj a začalo se s ovětráváním budovy. S jednotkou z Horního Starého Města dorazila i přenosná motorová stříkačka. Simulován byl i zásah přes střešní konstrukci a hašení půdních prostor.

Zúčastněné jednotky:  JSDH Pec pod Sněžkou, JSDH Horní Maršov, JSDH Svoboda nad Úpou, JSDH Mladé Buky, JSDH Horní Trutnov, HZS PS Trutnov


 
28. 4. 201715: Dopravní nehoda

V 17:35 byl jednotce vyhlášen poplach – nehoda zranění, osobní automobil v řece zadkem, při vědomí, krvácí z hlavy. Při příjezdu jednotky na místo události je již řidič mimo vozidlo a tržnou ránu na hlavě mu ošetřují členové Horské služby. Pro lepší přístup do koryta řeky jsou použity nastavovací žebříky. Vozidlo je zajištěno proti dalšímu pohybu přivázáním k CAS 15 MAN a okolo vozidla je vytvořena provizorní norná stěna ze sorpčních hadů. U vozidla byla vypnuta zapalovací skříňka, autobaterii nebylo možné bezpečně odpojit. Řidič byl následně předán do péče zdravotnické záchranné služby, která jej odvezla k dalšímu vyšetření do nemocnice. Po příjezdu vyproš»ovacího automobilu bylo vozidlo vyzvednuto z koryta řeky.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov


 
28. 4. 201714: Únik plynu

V 11:55 byl jednotce vyhlášen poplach – pomoc nebezpečný stav, sesunutý svah se zeminou, který utrhl plynovod. Jednotka provedla protipožární opatření a zajistila místo úniku do příjezdu plynárenské společnosti.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov


 
25. 4. 201713: Převrácený nákladní automobil

V 11:55 byl jednotce vyhlášen poplach – nehoda úklid, převrácený nákladní automobil, teče z něj nafta, auto převrácené na boku, průjezdná cesta s omezením, řidič je v pořádku. Při příjezdu jednotky na místo události byl řidič mimo vozidlo a bez zjevných známek poranění. Unikající provozní kapaliny byly částečně zasypány hlínou. Bylo provedeno zachytávání unikajících provozních kapalin a zasypání již uniklých sorbentem, k odpojení akumulátorů došlo již při převrácení vozidla. K převrácení vozidla zpět na kola byly použity dva bagry stavební firmy. Po odstranění vozidla mimo komunikaci, byl proveden ještě její úklid a znovu zasypání některých míst sorbentem, do nádob se podařilo zachytit asi 20 litrů unikajících provozních kapalin.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov


 
20. 4. 201712: Autobus

V 19:55 byl jednotce vyhlášen poplach – pomoc, nebezpečný stav, autobus hrozící pádem, lidi jsou venku, místní komuikace z Pece na Zižkovu boudu. Autobus nevyjel po zledovatělé komunikaci a zklouzl předním kolem mimo ni. Před příjezdem jednotky byl autobus provizorně zajištěn proti pohybu kameny. O spolupráci byly požádány technické služby města, které na místo přivezly posypový materiál, díky  kterému bylo možné dostat autobus zpět na komunikaci. Protože už nebylo dobře vidět, zcouval autobus pouze na první možné místo, kde jej bylo možné bezpečně odstavit. Zbytek cesty bude řidič couvat až druhý den po posypání zbylých zmrzlých úseků.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov


 
11. 4. 201711: Spadlý strom

V 7:54 byl jednotce vyhlášen poplach – pomoc, strom spadlý na vozovce - myslivna z Malé Úpy směrem na Pec. Spadlý strom korunou blokoval jeden jízdní pruh, z komunikace byl odstraněn v celku bez použití motorvé pily.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou


 
30. 3. 201710: Požár rolby

V 16:40 byl jednotce vyhlášen poplach – požár doprava, hořící rolba, vidět plameny, nahoře na Zahrádkách. Protože místo kde došlo k požáru je pro hasičskou techniku zatím nedostupné, bylo potřebné vybavení přeloženo u spodní stanice vleku na skůtr Skiareálu a dopraveno nahoru na Zahrádky. K hašení byly použity hasicí přístroje, následně pak lopaty a sníh. Na pomoc přispěchal i jeden z místních boudařů se sněhovou frézou.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov


 
18. 3. 20179: Vyproštění vozidla

V 8:25 byl jednotce vyhlášen poplach – pomoc, nenezpečný stav, osobní auto ze stráně, hrozí pádem, chata Amor. Vozidlo jsme vytáhli zpět na komunikaci pomocí navijáku umístněného na DA Mazda.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov


 
27. 2. 20178: Vyproštění vozidla

V 22:44 byl jednotce vyhlášen poplach – nehoda uvolnění, auto zapadlé ve sněhu v lese z Pece pod Sněžkou směrem na boudu Danielka. S dopravním automobilem se daří vyjet až do Šramlu, zbylých asi 400 metrů je upravováno rolbou a mohlo by dojít k zapadnutí i našeho vozidla. Vybavení potřebné k vyproštění vozidla (tirfor, úvazky, kladka, lano, .....) jsou přeloženy na sněžný skůtr. Vozidlo se na cestě propadlo do sněhu, při pokusech o vyjetí se jeho přední část  dostala mimo komunikaci. Po vytažení vozidla zpět na komunikaci, pomáháme řidiči při couvání do Šramlu.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou


 
15. 2. 20177: Únik nebezpečných látek

V 16:48 byl jednotce vyhlášen poplach – únik nebezpečných látek, sklad prádla - v suterénu je cítit neidentifikovatelný zápach, plyn v objektu zaveden. Jednotka provádí průzkum suterénu objektu, zápach nepotvrzen. Po přjezdu jednotky HZS z trutnovské stanice je provedeno ještě kontrolní měření rovněž s negativním výsledkem.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov


 
26. 1. 20176: Pátrání po pohřešované osobě

V 03:57 byl jednotce vyhlášen poplach – pomoc, spolupráce, pátrání po ztracené osobě, pohybuje se z Maršova na Rýchorskou boudu. Nejdříve cestu projíždí místní jednotka na nové čtyřkolce, na začátku luk byly nalezeny drobné osobní předměty, o kus dále pak rukavice. Od hasičské zbrojnice vyjíždí sněžný skůtr Správy Krkonošského národního parku s místním lesním a hasičem vybaveným termokamerou. Další skupina dostala za úkol prohledat oblast mezi křížení lesní svážnice s cestou na Rýchorskou boudu a Horním Maršovem. Jsou nalezeny další známky pohybu pohřešované osoby. Po chvíli se dovídáme, že pohřešovaná osoba byla nalezana na Rýchorské boudě.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, JSDH Horní Maršov, HZS PS Trutnov


 
25. 1. 20175: Pátrání po pohřešované osobě

V 20:15 byl jednotce vyhlášen poplach – pomoc, spolupráce, oznámení o pohřešovaném opilém muži. Po příjezdu na obvodní oddělení Policie ČR se dovídáme, že muž byl pravděpodobně nalezen. Po jeho ztotožnnění jsou jednotky vráceny zpět na základny.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, JSDH Horní Maršov, HZS PS Trutnov


 
13. 1. 20174: Vyproštění vozidla

V 22:52 byl jednotce vyhlášen poplach – pomoc, nebezpečný stav, popeláři zapadli u Horizontu, hlídka Policie ČR je na místě, podle jejich sdělení hrozí, že náklaďák popelářů sjede z ...... Vozidlo popelářů bylo ještě na komunikaci, ale při pokusech o odjetí z místa sklouzávalo stále blíž k okraji komunikace. Pomocí navijáku umístěného na CAS 15 MAN jsme přitáhli přední část popelářského vozu. Po jeho nasměrování na komunikaci mohl pokračovat v práci.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov


 
6. 1. 20173: Vyproštění vozidla

V 10:51 byl jednotce vyhlášen poplach – pomoc, nebezpečný stav, auto uklouzlo na hranu svahu, hrozí pádem ze svahu, Penzion Alena. Osobní automobil se dostal částečně mimo místní komunikaci. Po příjezdu na místo bylo vozidlo zajištěno proti dalšímu pohybu lanovým navijákem na DA Mazda. Po příjezdu TA z PS Trutnov byla jejich navijákem zajištěna zadní část vozu proti možnému pádu za svahu a vozidlo bylo pak vytaženo zpět na komunikaci.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov


 
3. 1. 20172: Vyproštění autobusu

V 17:17 byl jednotce vyhlášen poplach – nehoda uvolnění, autobus značky Iveco sjel samovolně k řece, je na komunikaci, předek je nad řekou. Po příjezdu namísto události provozorně zajiš»ume autobus proti dalšímu posunu pomocí navijáku na CAS 15 Man. Po příjezdu vyproš»ovacího automobilu z PS Trutnov byl autobus vytažen zpět na komunikaci.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov


 
2. 1. 20171: Vyproštění vozidla

V 20:48 byl jednotce vyhlášen poplach – nehoda uvolnění, osobní auto sklouzlo z parkoviště, spadlo z břehu, špatný přístup, bude potřeba jeřáb, u školky na křižovatce. Po příjezdu na místo události zjiš»ujeme, že při sklouznutí vozidla nedošlo k úniku provozních kapalin ani k poškození budovy. Po příjezdu vyproš»ovacího automobilu bylo vozidlo opatrně vytaženo zpět na komunikaci. Situaci komplikovaly minimální možnosti zajištění hasičských vozidel proti pohybu a nebezpečí poškození vozidla a střechy budovy.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov


 
15. 12. 2016Vyproštění vozidla

V 22:02 byl jednotce vyhlášen poplach – pomoc, nebezpečný stav, nad Chatou Betyna asi 100 metrů. Jednalo se o osobní automobil, kterému se nepodařilo na zledovatělé komunikaci vyjet kopec za Betynou a auto nebezpečně sklouzávalo mimo komunikaci. Vozidlo jsme pomocí tirforu vytáhli zpět na komunikaci. Protože nebylo technicky možné vozidlo bezpečně spustit až pod kopec, bylo odstaveno mimo komunikaci pod vrcholem stoupání. Řidiči bylo doporučeno svezení vozidla druhý den za použití sněhových řetězů.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov


 
1. 12. 2016Spadlý strom

V 18:40 byl vyhlášen poplach – pomoc, strom. Po upřesnění operačním střediskem vyjíždí jednotka ke  stromu spadlému na silnici vedoucí na Malou Úpu. Cestou k místu zásahu odstraňujeme ještě strom spadlý na komunkaci před odbočkou na Malou Úpu. Strom spadlý na komunikaci u Myslivny, byl v době příjezdu jednotky na místo již odklizen ke krajnici.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou


 
12. 11. 2016Dopravní nehoda

V 11:21 byl jednotce vyhlášen poplach – nehoda, uvolnění, Horní Malá Úpa. Dopravní nehoda se stala mezi Temným Dolem a odbočkou na Malou Úpu. Při nehodě nedošlo ke zranění osob ani k úniku provozních kapalin. Jednotka po příjezdu na místo zajistila vůz proti dalšímu pohybu a provedla odpojení baterie. Po příjezdu vyproš»ovacího automobilu, bylo vozidlo vyzvednuto zpět na komunikaci.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov


 
10. 11. 2016Vyproštění vozidla

V 18:22 byl jednotce vyhlášen poplach – nehoda, uvolnění, Horní Maršov, Za vodou 161, auto ve stráni. Při příjezdu na místo události zde již zasahuje místní jednotka, která připravuje automobil na vyproštění pomocí úvazků. Pro špatný přístup a nemožnost použití navijáků umístněných na hasičských vozidlech je k vyproštění použit tirfor z naší výbavy.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, JSDH Horní Maršov, HZS PS Trutnov


 
28. 10. 2016Požár automobilu

V 11:05 byl jednotce vyhlášen poplach – požár doprava, Pec pod Sněžkou. Při výjezdu jsme informováni operačním střediskem, že jde o požár automobilu na parkovišti k lanovce. Při příjezdu na místo události je viditelný vývin kouře v motorovém prostoru vozidla. Po bezeškodném otevření vozu a jeho kapoty je provedeno ochlazení motorového prostoru vysokotlakým proudem a odpojení akumulátoru. Po příjezdu jednotky HZS z Trutnova je motorový prostor ještě překontrolován termokamerou.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov


 
15. 10. 2016Planý poplach

V 20:53 byl jednotce vyhlášen poplach – požár nízké budovy, Pec pod Sněžkou. Po příjezdu na místo události zjiš»ujeme, že plamen viditelný přes skleněnou výlohu pochází od propan-butanového hořáku - probíhá vysoušení stěn místnosti. Na místě je Policie ČR a majitel objektu, výjezd je překvalifikován na planý poplach. Jednotky nezasahují a vracejí se zpět na své zbrojnice.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, JSDH Horní Maršov


 
9. 10. 2016Kameny na vozovce

V 16:15 byl jednotce vyhlášen poplach – pomoc, překážka Velká Úpa. Operačním střediskem jsme informování, že se jedná o kamení spadlé na vozovku mezi křižovatkou na Pomezní boudy a Myslivnou. Při příjezdu jednotky na místo byly kameny již částečně odstraněny ke kraji vozovky. Vozovku jsme uklidili a kameny ostranili mimo komunikaci.


 
11. 9. 2016Požár lesa

V 12:00 byl jednotce vyhlášen poplach – požár porostu, Horní Maršov, Temný Důl, Špičák, hoří borůvčí 20m2, popadané stromy, jsou vidět i plameny na vrcholku Špičáku. K nahlášené událsti vyjíždí obě naše cisterny, bohužel Tatra 815 CAS 32 vlivem technické závady motoru, musí být odstavena na Staré hoře. Vznikající požár v motorovém prostoru osádka cisterny uhasila jedním práškovým hasicím přístrojem. Největším úskalím zásahu byly úzké cesty pro hasičskou techniku a nepřístupný vrchol Špičáku. Bylo zapotřebí natáhnout skoro 500 metrů hadicového vedení. K uhašení požáru byly použity dva vodní proudy. V odpoledních hodinách se pak podařilo opravit i tatru a dopravit ji zpět na zbrojnici.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, JSDH Horní Maršov, HZS PS Trutnov


 
3. 9. 2016Požár lesa

V 20:47 byl jednotce vyhlášen poplach – požár porostu, Velká Úpa, penzion Pampeliška, za chatou požár lesa 10 x 10 plamenem. Požár je zvětší části uhašen lidmi z penzionu ještě před příjezdem jednotky. Na místě je zjištěno zahoření hrabanky a starého dřeva, prostor je dohašen a prolit 1C prodem.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, JSDH Horní Maršov, HZS PS Trutnov


 
8. 8. 2016Dopravní nehoda

V 15:57 byl jednotce vyhlášen poplach – nehoda úklid, Horní Maršov, třída Josefa II, náraz do zábradlí na mostě, únik oleje. Po příjezdu na místo události jsme nápomocni místní jednotce, která na místě již zasahuje. Jedné osobě je poskytnuta předlékařská první pomoc, provádí se protipožární opatření, zachytávají se unikající provozní kapaliny, řídí se doprava na mostě - ze směru od Svobody nad Úpou je provoz odkláněn přes Bertholdovo náměstí. Místní jednotka ještě buduje dvě norné stěny v řece Úpě, protože i přes jejich rýchlý zásah došlo k částečnému úniku provozních kapalin do řeky.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, JSDH Horní Maršov, HZS PS Trutnov


 
27. 7. 2016Vyplavený dům

V 11:50 byl jednotce vyhlášen poplach –pomoc, nebezpečný stav, vyplavený spodek baráku, pán potřebuje pomoc. Po příjezdu na místo pomáhá jednotka majiteli objektu s provizorním odvedením přívalové vody od objektu a částečným vyčištěním přízemí.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov


 
26. 7. 2016Vosí hnízdo

V 14:35 byl jednotce vyhlášen poplach –pomoc, nebezpečný stav, na veřejném parkovišti u benziny, vosy na stromě ve výšce 2 metry, nad klecí s bombami. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že nad klecí s propan-butanovými lahvemi se nachází větší vosí báň. Báň jsme odstranili ze žebříku.


 
14. 7. 2016Spadlý strom

V 17:11 vyhlášen poplach – pomoc, překážka, strom přes komunikaci, částečně průjezdná, na staré cestě u penzionu U Pašáka. Jednotka strom rozřezala a odklidila z komunikace.


 
14. 7. 2016Spadlý strom

V 16:26 vyhlášen poplach – pomoc, nebezpečný stav, Dolní Malá Úpa, 200 metrů před Dolní Malou Úpou od Trutnova visí nad silnicí strom. Jednotka strom pokácela a odklidila z komunikace.


 
14. 7. 2016Spadlý strom

V 14:56 vyhlášen poplach – pomoc, překážka, strom přes cestu, částečně průjezdná. Na cestě k Červenokostelecké boudě ležely dva stromy, jednotka je rozřezala a odklidila z komunikace. Při návratu zpět na zbrojnici spadl před CAS další strom. I ten byl rozřezán a odklizen z komunikace.


 
14. 7. 2016Spadlý strom

Při návratu z předchozího výjezdu zpět na zbrojnici jsme operačním střediskem informováni o spadlém stromu přes místní komunikaci do Javořího dolu. Jednotka strom rozřezala a odklidila z komunikace.


 
14. 7. 2016Spadlý strom

V 10:52 vyhlášen poplach – pomoc, překážka, Horní Maršov, Dolní Lysečiny, strom zavěšený na drátech el. vedení nad komunikací, komunikace pro osobní automobily průjezdná. Cestou na místo zásahu jsme operačním střediskem informováni, že naše síly a prostředky již nebudou potřeba - jednotka nezasahovala.


 
6. 6. 2016Dopravní nehoda

V 17:58 byl jednotce vyhlášen poplach – nehoda úklid, Pec pod Sněžkou, Velká Úpa, z motocyklu po dopravní nehodě uniká provozní kapalina. Jednotka nejdříve vyjíždí směrem do Pece pod Sněžkou, později je místo nehody upřesněno na komunikaci vedoucí na Malou Úpu. Po příjezdu na místo nehody jsou provedena protipožární opatření, jedno vozidlo je odtlačeno mimo komunikaci a uniklé provzní kapaliny jsou zasypány sorbentem.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov


 
19. 5. 2016Požár automobilu

V 01:12 byl jednotce vyhlášen poplach – požár doprava, Pec pod Sněžkou, hořící osobní automobil na parkovišti. Při příjezdu jednotky na místo byla požárem zasažena hlavně motorová část a prostor pro řidiče. Požár byl uhašen pomocí vysokotlakého proudu.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov


 
18. 5. 2016Vyproštění vozidla

V 10:51 byl jednotce vyhlášen poplach – pomoc, nebezpečný stav, Pec pod Sněžkou u restaurace Enzian. Po příjezdu na místo zjiš»ujeme, že se jedná o automobil, který se při couvání od čp. 223 dostal částěčně mimo příjezdovou cestu a hrozilo jeho převrácení na "lyžařskou" cestu. Vozidlo nebylo poškozeno a neunikaly žádné provozní kapaliny. Vozidlo jsme vytáhli zpět na cestu pomocí tirforu.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov


 
16. 4. 2016Srnec v potoce

V 12:21 byl jednotce vyhlášen poplach – záchrana hloubka, u hotelu Máj, srnec spadl do potoka a nemůže ven v hloubce 2-3 metry. Srnci se podařilo z potoka dostat vlastními silami ještě před příjezdem jednotky na místo - jednotka nezasahovala.


 
18. 3. 2016Dopravní nehoda

V 9:05 byl jednotce vyhlášen poplach – nehoda, úklid, Dolní Malá Úpa, únik kapalin. Dopravní nehoda se obešla bez zranění, jednotka po příjezdu na místo události provedla odpojení akumulátoru a zachytávala unikající provozní kapaliny. Po zdokumentování nehody, bylo nepojízdné vozidlo odklizeno ke kraji komunikace. Velitelem zásahu bylo rozhodnuto, že do příjezdu odtahové služby na místě zůstane jedntka z Malé Úpy.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, JSDH Malá Úpa, HZS PS Trutnov


 
17. 3. 2016Požár komínu

V 10:51 byl jednotce vyhlášen poplach – požár nízké budovy, Horní Maršov, třída Josefa II, penzion U čerta – požár komínu. Při příjezdu naší jednotky na místo události, zde již zasahuje místní jednotka. Je provedeno uhašení topeniště, hořící usazeniny jsou sráženy čistící růžicí. Protože nedošlo k šíření požáru mimo komínové těleso, je velitelem zásahu rozhodnuto, že naše síly a prostředky již dále nebudou potřeba a vracíme se zpět na základnu.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, JSDH Horní Maršov, HZS PS Trutnov


 
4. 3. 2016Dopravní nehoda

V 17:35 byl jednotce vyhlášen poplach – nehoda, uvolnění, Holní Malá Úpa, oznamovatel dostal smyk, vyletěl ze silnice, vozidlo dopadlo na pravý bok do potoka. Nehoda se obešla bez zranění a bez úniku provozních náplní. Pro jistotu byly do příkopu umístněny sorpční plachetky. Vozidlo bylo vytaženo zpět na komunikaci pomocí vyproš»ovacího automobilu a navijáku umístněném na CAS 15 MAN.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov a PS Náchod


 
27. 2. 2016Vyproštění vozidla

V 13:48 byl jednotce vyhlášen poplach – pomoc, nebezpečný stav, cesta k hotelu na Portášovy boudy, jsou u hotelu Máj, osobní automobil hrozí pádem. Osobní automobil byl přední částí mimo komunikaci, opřený o strom. Pomocí tirforu jsme ho vytáhly zpět na komunkaci a otočili přední částí směrem dolu, aby bylo možné s vozidlem bezpečně sjet zpět k hlavní komunikaci.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov


 
26. 2. 2016Dopravní nehoda

V 13:48 byl jednotce vyhlášen poplach – nehoda, uvolnění, Dolní Malá Úpa před Spáleným Mlýnem. Cestou je nám operačním střediskem upřesněno, že se jedná o dopravní nehodu 2 osobních automobilů, bez zranění. Jednotka provedla odpojení akumulátorů a zachytávala unikající provozní kapaliny. Po zdokumentování nehody dopravní policií bylo jedno vozidlo odstaveno na volnou plochu u mostu, druhé vozidlo bylo odvezeno odtahovou službou. Jednotka poté provedla dočištění komunikace.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov


 
17. 2. 2016Dopravní nehoda

V 11:58 byl jednotce vyhlášen poplach – nehoda, uvolnění, Dolní Malá Úpa, pod bílým mostem u Spáleného Mlýna, osobní automobil, sedí kolmo na kufru. Nehoda se obešla bez zranění, v době příjezdu jednotky na místo události byly přepravované osoby již mimo vozidlo. Z vozidla neunikaly žádné provozní kapaliny, jednotka provedla odpojení akumulátoru. Protože nebylo možné vozidlo bezpečně vytáhnout pomocí navijáku, byla na místo po dohodě s majitelem povolána odtahová služba s hydraulickou rukou.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov


 
13. 2. 2016Vyproštění vozidla

V 16:23 byl jednotce vyhlášen poplach – nehoda, uvolnění, pán uvíznul s vozidlem na krajnici, auto hrozí pádem, u Thamovy boudy. Vozidlo jsme vytáhli zpět na komunikaci pomocí navijáku umístněného na DA Mazda.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov


 
12. 2. 2016Dopravní nehoda

V 9:10 byl jednotce vyhlášen poplach – nehoda, vyproštění, Horní Maršov, Dolní Lysečiny, osobní automobil na boku, uvnitř osoby. Při příjezdu naší jednotky na místo události byly již přepravované osoby mimo havarovaný automobil. Nehoda se obešla bez vážného zranění, pouze jedna osoba byla ošetřena s drobným poraněním na ruce zdravotnickou záchrannou službou. Po zdokumentování nehody dopravní policí bylo vozidlo převráceno zpět na kola a vytaženo na komunikaci.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov


 
11. 2. 2016Vyproštění vozidla

V 20:14 byl jednotce vyhlášen poplach – nehoda, uvolnění, u penzionu Kobr, řidič i dítě bez zranění mimo vozidlo. Díky sněžení a teplotě okolo nuly cesty silně klouzaly. Po příjezdu naší jednotky na místo události, bylo skoro nemožné udržet DA na místě v hodném k vytažení vozidla. Pro zajištění bezpečnosti bylo nutné nasadit sněžné řetězy. Vozidlo jsme pak vytáhli pomocí směrové kladky a navijáku zpět na místní komunikaci. Majiteli havarovaného vozu zapůjčil řetězy pan Kobr a vozidlo tak mohlo být bezpečně svezeno do Velké Úpy k hlavní silnici.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov


 
11. 2. 2016Vyproštění vozidla

V 18:26 byl jednotce vyhlášen poplach – pomoc, nebezpečný stav, u Corza zadní cestou na Velkou Úpu k penzionu Alena, auto na srázu – hrozí pádem do řeky. Při příjezdu jednotky na místo události docházelo k drobnému posouvání osobního automobilu po stráni. Jednotka vozidlo nejdříve zajistila proti dalšímu pohybu a poté ho pomocí směrové kladky a navijáku ho vytáhla zpět na místní komunikaci.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov


 
9. 2. 2016Požár komínu

V 7:54 byl jednotce vyhlášen poplach – požár nízké budovy, Horní Maršov, třída Josefa II, rodinný dům – požár komínu. Při příjezdu naší jednotky na místo události, zde již zasahuje místní jednotka. Protože se požár nešíří mimo komínové těleso, je velitelem zásahu rozhodnuto, že naše síly a prostředky nebudou potřeba. Obě naše cisterny se tudíž vrací zpět na zbrojnici – jednotka nezasahuje.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, JSDH Horní Maršov, HZS PS Trutnov


 
4. 2. 2016Vyproštění vozidla

V průběhu dokumentování dopravní nehody policí ČR bylo po 16 hodině jedno družstvo s DA Mazda povoláno operačním střediskem k automobilu spadlému mimo cestu do Velké Úpy. Vozidlo bylo vytaženo pomocí navijáku zpět na komunikaci.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou


 
4. 2. 2016Dopravní nehoda

V 15:03 byl jednotce vyhlášen poplach – nehoda, úklid, Velká Úpa, u restaurace Tetřívek, dochází k úniku provozních kapalin. Nehoda se obešla bez zranění, v době příjezdu jednotky na místo byl již řidič mimo vozidlo. Jednotka provedla odpojení akumulátoru a zachytávala unikající provozní kapaliny. Vozidlo urazilo sloup veřejného osvětlení a poškodilo zábradlí. Na místo byl přivolán provozovatel osvětlení, aby poškozený sloup odpojil za sítě. Po zdokumentování nehody dopravní policií bylo vozidlo vytaženo ke krajnici.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov


 
2. 2. 2016Nehoda - vyproštění

V 13:09 byl jednotce vyhlášen poplach – nehoda, vyproštění, havárie osobního vozidla bez zranění. Terénní vozidlo se stalo na z částečně zledovatělém povrchu neovladatelné a narazilo do Čáslavské chaty asi 50 metrů pod cestou. Protože naviják umístněný na našem vozidle neměl dostatečnou tažnou sílu, byl z Trutnovské stanice vyžádán Mercedes Unimog s 5 tunovým navijákem. Pro velkou vzdálenost od cesty muselo být lano několikrát nastaveno. Při prvním pokusu o vytažení vozu došlo i k pohybu Unimogu, proto byl následně zajišten k CAS.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov


 
1. 2. 2016Vyproštění vozidla

Dne 1. 02. byl v 8:54 vyhlášen poplach –nehoda, uvolnění, chata Amor, na výjezdové cestě - malé osobní auto sjelo z cesty, hrozí pádem ze stráně. Vozidlo jsme vytáhli zpět na komunikaci pomocí navijáku umístněného na DA Mazda.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov


 
31. 1. 2016Vyproštění vozidla

Dne 31. 01. byl v 12:54 vyhlášen poplach –nehoda, uvolnění, auto sjelo ze stráně, chata Jablůňky, nic nevytéká. Vozidlo jsme vytáhli zpět na komunikaci pomocí navijáku umístněného na DA Mazda. Naše vozidlo bylo na louce jištěno proti pohybu rolbou.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov


 
21. 1. 2016Vyproštění vozidla

Dne 21. 01. byl v 01:54 vyhlášen poplach – pomoc, nebezpečný stav, u bývalého kiosku v zatáčce, pod stanicí lanovky na Hnědý vrch. Při výjezdu jsme informování operačním střediskem, že by mělo jít  o dodávku spadlou pod cestu, vysící nad potokem. Vozidlo sjelo z cesty a zapadlo do hlubokého sněhu, zpět na místní komunikaci jsme ho vytáhly pomocí navijáku na DA Mazda a směrové kladky.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou


 
16. 1. 2016Spadlý strom

Dne 16. 01. byl v 09:37 vyhlášen poplach – pomoc, nebezpečný stav, strom přes silnici na Lesní boudu. Strom byl spadlý přes místní komunikaci asi 150 metrů nad odbočkou k Čapkově chatě. Před příjezdem jednotky na místo, byl strom rozřezán jedním z místních boudařů, jednotka nezasahovala.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou


 
13. 1. 2016Spadlý strom

Dne 13. 01. byl v 13:20 vyhlášen poplach – pomoc, překážka, na Farinkách, cesta k Hnědýmu vrchu, strom spadlý přes celou silnici, neprůjezdné. Strom jsme rozřezali a odklidili z komunikace.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou


 
13. 1. 2016Spadlý strom

Dne 13. 01. byl v 07:36 vyhlášen poplach – pomoc, překážka, spadlý strom přes cestu v zatáčkách od Javoru na Hnědý vrch k lanovce, místní název Farinky. Část stromu zasahující do komunikace jsme rozřezali a odklidili.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou


 
12. 1. 2016Spadlý strom

Dne 12. 01. byl v 19:26 vyhlášen poplach – pomoc, nebezpečný stav, spadlý strom přes cestu, Zahrádky, odbočka na Čapkovu chatu. Část stromu zasahující do komunikace jsme rozřezali a odklidili.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov


 
12. 1. 2016Vyproštění vozidla

Po odklizení spadlého stromu přejíždíme k penzionu Bivoj, kde pod cestu spadlo osobní auto. Na místě je již technický automobil z PS Trutnov, který byl odvolán cestou ke spadlému stromu. K vyproštění vozidla byly použity oba navijáky umístněné na vozidlech, proti převrácení bylo vozidlo ještě jištěno dalším lanem.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov


 
12. 1. 2016Spadlý strom

Dne 12. 01. byl v 15:21 vyhlášen poplach – pomoc, překážka. Při výjezdu je operačním důstojníkem sděleno, že se jedná o spadlý strom mezi Hnědým vrchem a Zahrádkami. Strom se nacházel pod odbočkou k Čapkově chatě. Část stromu zasahující do komunikace jsme rozřezali a odklidili. V průběhu odklízení jsme vysílačkou informováni o další události.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou


 
12. 1. 2016Vyproštění autobusu

Dne 12. 01. byl v 10:34 vyhlášen poplach – nehoda, uvolnění, pod sjezdovkou Javor, uvízlý autobus, přední částí nad potokem. Po příjezdu na místo události byl autobus provizorně zajištěn klínem, lano nebylo k čemu uvázat. Z požární stanice Trutnov byl vyslán automobilový jeřáb. Díky padajícímu mokrému sněhu silnice hodně klouzala, proto byl jeřáb dalším lanem přivázán ještě k naší CAS 15. I přesto při pokusu o vytažení autobusu, byla obě vozidla přitahována zpět k němu. Při dalším pokusu byl autobus nadzvednut nafukovacím vakem a jeřáb zajištěn ještě radlicí od technických služeb města. Autobus se pomalu podařilo vytáhnout zpět na komunikaci.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov


 
2. 1. 2016Vyproštění vozidla

Dne 02. 01. chvilku po půl deváté vyjíždí jednotka na vyproštění vozidla z předešlého dne. Technické služby města ráno komunikaci ještě jednou posypaly štěrkem. Ze stanice HZS v Trutnově byl vyslán lesní speciál se silnějším navijákem. Protože vozidlo bylo poměrně daleko od komunikace, muselo být lano nastaveno pomocí ručního lanového zvedáku (tirforu). V průběhu tahání bylo vozidlo jištěno ještě navijákem na našem dopravním automobilu. Vzhledem k velké vzdálenosti jsme museli vozidlo několikrát převazovat a pro lepší vytažení na komunikaci, jsme použili i směrovou kladku.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov


 
1. 1. 2016Nehoda

Dne 01. 01. byl v 16:37 vyhlášen poplach –nehoda, uvolnění, Velká Úpa, Bouda na Cestě. Na místě události bylo zjištěno MPV, ktreré se dalo na zledovatělé cestě samovolně do pohybu a skončilo asi 100 metrů pod cestou v řadě smrků. Protože ani jedno hasičské vozidlo nedisponovalo dostatečně silným lanovým navijákem, který by vozidlo bezpečně vytáhl zpět na komunikaci, z vozidla neunikaly žádné provozní kapaliny a nebránilo provozu na komunikaci, bylo rozhodnuto velitelem zásahu o odložení vyproštení automobilu na druhý den ráno. Ze stanice HZS v Trutnově bude posláno vozidlo se silnějším navijákem.


 
1. 1. 2016Požár odpadu

Dne 01. 01. byl v 00:50 vyhlášen poplach – požár, odpad, hoří pyrotechnika na dřevěném mostě, směr Javor, u penzionu Květa. Při příjezdu na místo události, byl hořící odpad již uhašen a shozen do potoka, jednotka nezasahovala.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou


 
29. 12. 2015Požár stromu

Dne 29. 12. byl v 17:18 vyhlášen poplach – požár, porost, hoří vyvrácený strom, první odbočka za Portášovými boudami vlevo je maštal, nad tím hoří. Uprostřed paseky nad maštalkou za Portáškami hořel kořenový bal starého vývratu. Požár byl uhašen pomocí 1 C proudu. Následně byla ještě prokopána půda v okolí vývratu, stržen drn a vše bylo ještě důkladně prolito vodou, aby nedošlo k opětovnému zahoření.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov


 
17. 12. 2015Nehoda

Dne 16. 12. byl v 17:33 vyhlášen poplach – nehoda, uvolnění, dodávka v Úpě mezi Temným Dolem a Pecí, bez zranění, cca 1 km od Veselého výletu. Při příjezdu jednotky na místo události byl již řidič mimo vozidlo. Jednotka provedla zasypání uniklých provozních kapalin sorbentem, kvůli nebezpečí pádu vozidla do Úpy, nebyla odpojena autobaterie. K vyproštění vozidla byl ze stanice HZS v Trutnově povolán automobilový jeřáb. V průběhu přípravných vyproš»ovacích prací byla operačním důstojníkem povolána ještě jednotka z Horního Maršova, která dostala za úkol postavit níže na řece nornou stěnu pro případ úniku provozních kapalin během vyproš»ování vozidla. Po zajištění vozidla, bylo odstřiženo zábradlí a vozidlo vyzvednuto jeřábem zpět na komunikaci. K úniku provozních kapalin nedošlo.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov, JSDH Horní Maršov


 
3. 12. 2015Únik provozních kapalin

Dne 2. 12. byl v 14:43 vyhlášen poplach – nehoda úklid Horní Malá Úpa, cesta k čp. 6. Na místě došlo k proražení olejové vany vozidla a úniku provozních kapalin. Jednotka uniklé kapaliny zasypala sorbentem, aby se zabránilo dalšímu úniku kapaliny, byla pod vozidlo vložena plastová nádoba.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov


 
29. 11. 2015Nehoda

Dne 29. 11. byl v 20:31 vyhlášen poplach – nehoda uvolnění Dolní Malá Úpa, osobní auto projelo plotem a skončilo na střeše kotelny rodinného domu, bez zranění. Vozidlo urazilo dva sloupky a o třetí zůstalo opřené. Po zdokumentování nehody dopravní policí, po dohodě s majitelem, jednotka uřízla dřevěný sloupek a dostala vozidlo zpět na komunikaci.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov


 
29. 11. 2015Pomoc - spolupráce

Dne 29. 11. byl v 16:31 vyhlášen poplach – pomoc, spolupráce, autobus uvízl na autobusovém nádraží. Před příjezdem jednotky na autobusové nádraží byla řidiči autobusu poskytnuta pomoc technickými službami Města Pece pod Sněžkou, které traktorem autobus vytáhly. Jednotka nemusela zasahovat.


 
29. 11. 2015Nebezpečný stav

Dne 29. 11. byl v 14:24 vyhlášen poplach – pomoc, nebezpečný stav, cesta z Úpy na Portášky, osobní automobil hrozící pád ze stráně i s vozíkem se dřevem. Vozidlo bylo zpříčeno přes komunikaci a vozík plný dřeva byl již pod cestou. Jednotka nejdříve zajistila vozidlo lanem proti pohybu. Poté bylo vyloženo dřevo z vozíku a ten odpojen od osobního automobilu. Vozidlo jsme vytáhli zpět na komunikaci pomocí ručního lanového zvedáku (tirforu). Majitel pak vozidlo svezl k hlavní komunikaci, kam jsme dotlačili i vozík.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov


 
27. 11. 2015Nehoda

Dne 27. 11. byl v 16:22 vyhlášen poplach – nehoda, uvolnění, auto mimo solnici, vytýká olej, naražená vana, odbočka na Hnědý vrch, dále odbočka hotel Energetik. Vozidlo skončilo mezi stromy s poškozenou přední nápravou, únik provozních kapalin se nepotvrdil. Jednotka automobil vytáhla zpět na komunikaci pomocí navijáku umístněném na DA Mazda a směrové kladky. Protože vozidlo bylo nepojízdné, bylo odstaveno u kraje komunikace, aby nebránilo dalšímu provozu. Na vozidle byly letní pneumatiky.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov


 
24. 11. 2015Nebezpečný stav
Dne 23. 11. byl v 11:32 vyhlášen poplach – pomoc, nebezpečný stav, osobní vozidlo mimo komunikaci, hrozí pád do řeky. Vozidlo bylo spadlé pod komunikaci mezi odbočkou z Velké Úpy na Portášky a Boudou Na cestě. Jednotka nejdříve zajistila vozidlo proti pohybu. Po ustavení a zajištění našeho dopravního automobilu Mazda, bylo vozidlo navijákem vytaženo zpět na komunikaci.
Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

 
23. 11. 2015Technická pomoc
Dne 19. 11. byl v 9:43 vyhlášen poplach – pomoc, překážka u hospody Myslivna, přes cestu hodně nakloněný strom. Při příjezdu jednotky na místo události byly spadlé dva stromy na dráty elektrického vedení. Jejich vahou došlo k nebezpečnému prověšení těchto drátů nad komunikaci vedoucí na Malou Úpu. Jednotka zajistila jednosměrný provoz na komunikaci, aby nedošlo k zachycení elektrického vedení projíždějícími vozidly. Po příjezdu technika energetické společnosti byly stromy rozřezány a odklizeny z elektrického vedení. Technik pak ještě provedl napnutí vedení do patřičné výšky nad komunikací.

 
19. 11. 2015Technická pomoc
Dne 18. 11. byl v 6:43 vyhlášen poplach – pomoc, překážka u první odbočky k hájence, před 1. mostkem. Na komunikaci vedoucí na Malou Úpu byl před odbočkou k Myslivně spadlý vršek stromu, který zasahoval do jednoho jízdního pruhu. Jednotka provedla jeho odklizení mimo komunikaci.
 
19. 11. 2015Vyproštění
Dne 9. 11. byl v 19:48 vyhlášen poplach – nehoda, vyproštění, od boudy Jana dolu zimní cestou směrem k penzionu Kobr, 150 metrů od penzionu bílá dodávka. Vozidlo bylo přední částí pod cestou, hrozilo jeho sklouznutí do lesa. Vozidlo bylo zajištěno lanem a pak vytaženo zpět na cestu přes kladku pomocí navijáku umístněného na CAS 15 MAN.

 
10. 11. 2015Dopravní nehoda
Dne 9. 11. byl v 9:07 vyhlášen poplach – dopravní nehoda 2 osobních automobilů, bez zranění, únik provozních kapalin. Nehoda se stala na staré cestě do Velké Úpy. Jednotka provedla zasypání unikajících provozních kapalin a odpojila akumulátory. Obě vozidla byla po nehodě nepojízdná.

 
5. 11. 2015Dopravní nehoda
Dne 3. 11. byl v 20:52 vyhlášen poplach – nehoda osobního automobilu za křižovatkou na Malou Úpu. Nehoda se stala za křižovatkou směrem na Pec pod Sněžkou ve „studeném koleně“. Při nehodě nedošlo ke zranění, jednotka provedla zasypání unikajících provozních kapalin, odpojila akumulátor a řídila dopravu. Po zdokumentování Policií ČR a naložení vozidla na odtahovou službu, byla komunikace dočištěna.

 
28. 9. 2015Nebezpečný stav v kotelně hotelu Horizont
Dne 27. 9. byl v 07:27 vyhlášen poplach – pomoc nebezpečný stav, hotel horizont, plynová kotelna plná kouře, plyn i el. vypnuty. V kotelně hořely odpadky v odpadkovém koši, bylo uhašeno před příjezdem jednotky. Jednotka provedla odvětrání místností pomocí přetlakové ventilace.
Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

 
27. 9. 2015Únik nebezpečných látek
Dne 12. 9. byl v 23:03 vyhlášen poplach – únik nebezpečných látek, délka olejové skvrny 30 m, autobusové nádraží. Jednotka provedla zasypání sorbentem.
Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

 
10. 9. 2015Únik nebezpečných látek
Dne 7. 9. byl v 13:06 vyhlášen poplach – únik nebezpečných látek, na silnici olejová skvrna - 100 m, spodní stanice vleku Javor – směrem ke spodní stanici lanovky na Hnědý vrch. Olej byl vyteklý na silnici od Farinek zhruba po odbočku na Severku. Jednotka provedla zasypání sorbentem.
Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

 
31. 8. 2015Zabouchnuté dítě v autě
Dne 27. 8. byl v 16:05 vyhlášen poplach – pomoc, zabouchnuté osobní auto. V osobním automobilu bylo zabouchnuté asi 1,5 leté dítě. Při příjezdu na místo bylo již značně vystresované, na žádost rodiče rozbíjíme opatrně okénko u zadních dveří automobilu. Po jeho otevření uklízíme vzniklé střepy, krátce na to přijíždí z Trutnova technický automobil.
Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov
 
16. 8. 2015Spadlý strom
Dne 15. 8. byl v 15:52 vyhlášen poplach – pomoc, překážka, strom přes silnici – odtáhli ho na bok, ale korunou zasahuje do vozovky, asi 2 km za Temným dolem. Koruna stromu byla rozřezána a odklizena mimo komunikaci.
Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou

 
11. 8. 2015Zabouchnutý byt v apartmánovém domě
Dne 11. 8. byl v 12:50 vyhlášen poplach – pomoc, otevření, zabouchnutý byt v apartmánovém domě uvnitř zřejmě zapnutý sporák. Po příjezdu na místo nejdříve shazujeme hlavní jistič od bytu, aby došlo k přerušení dodávky elektrické energie. Pak se pokoušíme otevřít zabouchnuté dveře, bohužel neúspěšně. Dveře se nepodařilo otevřít ani hasičům HZS z PS Trutnov, kteří použili speciální sadu určenou k otevírání dveří. Na konec bylo nutné slanit ze střechy na balkon bytu a dveře otevřít z bytu.
Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

 
6. 8. 2015Požár porostu - Velká Úpa
Dne 2. 8. byl v 17:17 vyhlášen poplach – požár, porost, Velká Úpa, Červenokostelecká nenahlášené pálení. Jednotka vyjíždí do Javořího dolu k Červenokostelecké boudě, bohužel bylo místo události špatně nahlášeno, pálení probíhalo poblíž Vebrovy boudy. Jednotka se vrací zpět do Pece pod Sněžkou a společně s hasiči z PS Trutnov přijíždí na Vébrovy boudy. Vzhledem k velkému riziku vzniku požáru je oheň uhašen a celý prostor prohrabán a prolit vodou.
Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

 
27. 7. 2015Spadlý strom přes komunikaci a dráty
Dne 25. 7. byl v 17:09 vyhlášen poplach – pomoc, překážka, Dolní Malá Úpa, strom přes komunikaci a dráty. Po příjezdu na místo události si jednotka připravila potřebné vybavení k odstranění spadlého stromu a počkala na příjezd zaměstnanců energetické společnosti. Po jejich ubezpečení, že je proud vypnutý, jednotka odstranila strom z drátů a uklidila z komunikace. Zaměstnanci energetické společnosti ještě napnuli vedení nad komunikací.
Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou

 
16. 7. 2015Nehoda nákladního automobilu
Dne 14. 7. byl v 9:58 vyhlášen poplach – nehoda uvolnění, nákladní automobil se dřevem, ve Šramlu, bez zranění, únik PHM. Nákladní automobil byl převrácen na pravý bok a unikaly z něho na dvou místech provozní kapaliny. Řidič si stěžoval na bolest zad a ramene, byla přivolána zdravotnická záchranná služba. K místům úniku provozních kapalin byly dány zachytávací nádoby, uniklé provozní kapaliny byly zasypány sorbentem, u vozidla byly odpojeny akumulátory. Po zdokumentování nehody dopravní policií, byl z havarovaného nákladního automobilu vyložen náklad a po příjezdu specializované firmy, byl nákladní automobil převrácen zpět na kola a odtažen. Jednotka ještě zasypala sorbentem uniklé provozní kapaliny, které byly přímo pod vozidlem a celou komunikaci dočistila.
Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov, Policie ČR, ZZS

 
26. 6. 2015Vytékající kapaliny z osobního automobilu
Dne 25. 6. byl v 12:37 vyhlášen poplach – pomoc, nebezpečný stav, penzion John, vytékající kapaliny z osobního automobilu. Automobil byl zaparkován na odstavné ploše a z prostoru motoru unikala provozní kapalina. Zasažená komunikace byla zasypána sorbentem, pod automobil byla umístněna nádoba.
Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov, Policie ČR

 
10. 6. 2015Únik nebezpečných látek
Dne 10. 6. byl v 10:56 vyhlášen poplach – vyteklý beton na silnici, mezi penzionem Melkus a Poustevník. Vlivem prudkého stoupání došlo k úniku betonu na komunikaci z přepravního automobilu.Pri příjezdu na místo byli již hrubé nečistoty z komunikace odstaněny a tak jednotka provedla dočištění komunikace pomocí 1 C proudu.

 
8. 5. 2015Planý poplach
Dne 8. 5. byl v 21:13 vyhlášen poplach – požár nízké budovy, hoří chalupa za hotelem Atlas doprava do svahu cca 500 metrů. Na místě je zjištěno, že se jedná o planý poplach, nahlášená záře pocházela z veřejného osvětlení. Povolané jednotky nezasahovaly. Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, JSDH Horní Maršov, HZS PS Trutnov

 
4. 5. 2015Zapadlé auto
Dne 4. 5. byl v 06:12 vyhlášen poplach – nehoda uvolnění, pomoc s vytažením vozidla. Vozidlo bylo sjeté na louce, odkud se již nedokázalo samo dostat. Vozidlo bylo vytaženo zpět navijákem umístněném na CAS 15 MAN. Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou

 
3. 5. 2015Spadlé auto - Obří Důl
Dne 3. 5. byl v 10:34 vyhlášen poplach – pomoc, nebezpečný stav, pán je s autem najetý na Kovárně, místní název, auto nakloněno ze stráně. Cestou na místo zásahu dostáváme od operačního důstojníka upřesnění polohy – nejedná se o Kovárnu v Peci, ale o kovárnu za kapličkou v Obřím Dole. U kapličky necháváme stát CAS 15 MAN a pro dopravu potřebného vybavení jsme použili DA Mazda. Vozidlo se nacházelo na úzkém chodníku až v první zatáčce nad Kovárnou, provozní kapaliny z něj neunikaly. Pomocí tirforu jsme automobil vytáhly zpět na chodník a pomohli jsme řidiči při couvání zpět ke Kovárně. Na několika místech bylo nutné odhodit záď automobilu do správného směru, aby vozidlo neskončilo opět mimo chodník. Od Kovárny už pak vozidlo bezpečně sjelo ke kapličce na místní komunikaci. Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

 
27. 4. 2015Spadlý strom
Dne 27. 4. byl v 21:46 vyhlášen poplach – pomoc, překážka, velký strom přes cestu v poslední zatáčce před křižovatkou Pec , Trutnov – jeli z Pomezní boudy. Asi 200 metrů za křižovatkou ležela malá souška, která byla odklizena z komunikace ke kraji. Protože byl hlášen velký strom, jeli jsme v dál směrem na Pomezní boudy, další strom už na komunikaci nikde neležel, ve Spáleném Mlýně se otáčíme a vracíme zpět na základnu. Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

 
1. 4. 2015Spadlý strom
Dne 1. 4. byl v 16:14 vyhlášen poplach – pomoc, překážka, od křižovatky směrem na Pomezní boudy cca 400 metrů za křižovatkou je spadlý strom. Strom zůstal zavěšený v drátech elektrického vedení. Po příjezdu pracovníka energetické společnosti byl strom rozřezán, stažen z drátů a odklizen mimo komunikaci. Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou

 
31. 3. 2015Spadlý strom
Dne 31. 3. byl v 23:00 vyhlášen poplach – pomoc, nebezpečný stav, Pomezní boudy ze Spáleného Mlýna asi v 3 zatáčce spadlý strom přes silnici. Cestou na místo události nás zastavuje asi 150 metrů za křižovatkou na Pomezní boudy strom visící zhruba ve 3 metrech vodorovně nad silnicí. Na místě zůstává CAS 16 MAN, DA Mazda pokračuje k původně nahlášenému stromu. Asi po 200 metrech leží přes cestu další strom, který je během chvilky odklizen. Za Spáleným Mlýnem leží ze svahu 2 stromy. Po jejich odklizení projíždíme zbytek cesty na Pomezní boudy. Před Pomezními boudami odstraňujeme ještě jeden strom. Strom visící nad silnicí nepropadl na silnici ani po jeho odříznutí ve svahu. K jeho stažení musel být použit naviják umístněný na CAS. Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou

 
30. 3. 2015Auto Karlaberk
Dne 30. 3. byl v 10:31 vyhlášen poplach – pomoc, nebezpečný stav, osobní automobil visící ze stráně, hrozí pád auta, Karlův vrch. Nejdříve jsme chtěli automobil vytáhnout pomocí navijáku na naší cisterně, ale zbytky ledu na cestě nám nedovolily dostat se k vozidlu blíž a naše lano nebylo dostatečně dlouhé. Podobně na tom byl i dopravní automobil a tak jsme museli vozidlo vytáhnout ručně pomocí dvou tirforů. Ze stanice HZS v Trutnově byl na vytažení vyslán automobilový jeřáb, který po informaci o sjízdnosti cesty zůstal stát u hlavní komunikace. Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

 
30. 3. 2015Rozvodněný potok
Dne 30. 3. byl v 03:27 vyhlášen poplach – pomoc, nebezpečný stav, opět vytéká voda z potoka u Hotelu Hvězda. Tentokrát byla česla ucpána kameny, k jejich vytažení byly opět použity trhací háky. Při jednom z pokusů o vytažení dalšího kamene, došlo k stržení háku proudem vody a jeho následnému ohnutí skoro o 90 stupňů. Při rovnání hliníková násada háku praskla. Poslední kameny byly už tak velké, že jsme pro ně museli vlézt na česla a vyndat je ručně. Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou

 
30. 3. 2015Rozvodněný potok
Dne 30. 3. byl v 00:11 vyhlášen poplach – pomoc, čerpání, Hotel Hvězda – potok se vylil uprostřed obce, ucpaný mostek před hotelem Hvězda. Vlivem silného deště došlo ke zvednutí hladiny Peckého potoka. Voda posbírala spoustu nepořádku, který ležel v jeho okolí (igelity, vánoční stromky, ..). Tím se pak následně ucpala česla umístněná před propustí pod místní komunikací. Voda tekla na komunikaci a následně do objektů umístněných pod ní. Česla jsme vyčistili pomocí trhacích háků, čerpání vody z objektu nakonec nebylo potřeba. Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou

 
26. 3. 2015Nehoda skútru
Dne 26. 3. byl v 00:49 vyhlášen poplach – nehoda vyproštění, kamarádka se vybourala na sněžném skútru a je v potoce. Při výjezdu dostáváme upřesnění, že je pod mostem mezi Zahrádkami a Hnědým vrchem. Na místě nebyla žádná zraněná osoba a ze skútru neunikaly provozní kapaliny. Po chvíli se Policii ČR podařilo zjistit, kde jsou osoby, které se na skůtru pohybovaly a společně s Horskou službou za nimi zajeli. Jedna osoba byla transportována na stanici Horské služby a pak převezena do nemocnice. Skútr se nám podařilo z koryta vytáhnout pomocí kladky a navijáku umístněném na DA Mazda. Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

 
22. 3. 2015Únik PHM
Dne 22.3. v 15:02 vyjíždí jednotka k úniku PHM, Malá Pláň. Jednotka provedla zasypání uniklých PHM, protože z vozidla již další pohonné hmoty neunikaly, nebylo zapotřebí použít zachycovací nádobu. Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

 
22. 3. 2015Únik nebezpečných látek
Dne 22. 3. byl v 10:36 vyhlášen poplach – nehoda úklid, prasklá hydraulická hadice u rolby, parkoviště u Hradce. Jednotka provedla zasypání uniklého hydraulického oleje sorbentem. Po opravení závady a poodjetí rolby, byly ještě zasypány zbytky oleje a celý prostor byl dočištěn. Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

 
12. 3. 2015Dohašovací práce
Dne 12.3. v 8:15 dostáváme od Krajského operačního střediska informaci, že z požářiště opět stoupá kouř. Na místě provádíme dohašení zbytků sena uskladněných na půdě objektu. Po příjezdu vyšetřovatelů HZS a Policie ČR, jsme nápomocni při ohledání požářiště.

 
11. 3. 2015Požár Horní Malá ÚPa
Dne 11. 3. byl v 13:49 vyhlášen poplach – požár nízké budovy, Horní Malá Úpa 66. Při příjezdu na místo je požárem zachycena ze 2/3 střecha objektu. Z jedné strany se do objektu snaží dostat kolegové z Horního Maršova, my tvoříme dopravní vedení a nasazujeme dva útočné proudy, které jsou po příjezdu dalších jednotek doplněny ještě o třetí útočný proud. Přes veškerou snahu zasahujících hasičů se ovšem už nepodařilo zachránit život jedné osobě a několika domácím a hospodářským zvířatům. Dohašovací práce probíhaly až do 19 hodiny, po které odjíždějí všechny ostatní jednotky. Na místě zůstává naše jednotka a několik dobrovolných hasičů z Malé Úpy. Dohašování skrytých ohnisek hoření proběhlo během noci ještě několikrát. Naposledy jsme se na požářiště vrátili o půl třetí ráno, od té doby už z objektu nikde nestoupal kouř. O šesté hodině ranní odjíždíme z Malé Úpy zpět na zbrojnici, abychom mohli připravit techniku na další výjezd. Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, JSDH Horní Maršov, JSDH Svoboda nad Úpou, JSDH Mladé Buky, JSDH Malá Úpa, HZS PS Trutnov

 
10. 3. 2015Zapadlý automobil
Dne 10. 3. byl v 10:59 vyhlášen poplach – pomoc překážka, zapadlé vozidlo směrem na Obří Důl. Na místo vyjíždí jak CAS 15 MAN, tak i DA Mazda. Pro cisternu cesta končí u čp. 122, kde nemůže projet, aniž by nepoškodila střechu přístřešku nad vchodem do objektu. K zapadlému vozidlu se tedy dostáváme dopravním automobilem. Nejdříve jsme zkusili vozidlo na zledovatělé cestě vytlačit, ale ani jsme s ním nepohnuli. Upevnili jsme tedy ke stromu tirfor a vytáhli jsme ho z příkopu zpět na cestu.

 
8. 3. 2015Dítě v autě
Dne 8.3. byl v 17:56 vyhlášen poplach – pomoc otevření, Dolní Malá Úpa, zabouchnuté dítě v autě, 2 roky. Po příjezdu na místo jsme zjistili, že se dítě v autě zamklo samo a klíče od vozu hodilo mezi věci do kufru. Snahou bylo dostat se do vozu bez rozbití skel, pokus o vyndání bočního skla ovšem nakonec skončil jeho prasknutím. Udělali jsme do něho tedy malý otvor a pomocí drátu jsme vyndali z kufru klíče od vozu. Prasklé sklo jsme pak alespoň provizorně zalepili páskou, aby se nevysypalo. Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

 
4. 3. 2015Dopravní nehoda
Dne 4.3. byl v 16:10 vyhlášen poplach – nehoda, úklid, vozidlo mimo komunikaci. Navigace nám ukazovala místo události hned za křižovatkou směrem na Pomezní boudy, místo bylo potvrzeno přes vysílačku i Krajským operačním střediskem. Protože jsme, ale po odbočení žádné havarované vozidlo nenašli, na mostě u Myslivny jsme se otočili a jeli zpět na křižovatku s tím, že automobil musí být pod křižovatkou směrem na Horní Maršov. Na mostě před Temným Dolem potkáváme v proti směru jedoucí TA profesionálních hasičů z Trutnova. Na autobusové zastávce se opět otáčíme a jedeme znovu směrem na Pomezní boudy. Cestou je nám vysílačkou sděleno nové upřesnění místa události, které bylo zhruba 3 km od křižovatky, zastávka autobusu - Dolní Malá Úpa, most. Vozidlo bylo převrácené na střeše, mimo komunikaci, bez úniku provozních kapalin, řidič mimo vozidlo, bez zranění. Po příjezdu automobilového jeřábu, bylo vozidlo převráceno zpět na kola a vytaženo na komunikaci, aby nebránilo provozu, bylo odtaženo na odstavné místo za mostem. Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

 
21. 2. 2015Zapadlé auto
DA Mazda a cisterna profesionálních hasičů z Trutnova byly odvolány od dopravní nehody k zapadlému automobilu, z kterého měly unikat po proražení vany provozní kapaliny. Protože cesta k zapadlému automobilu byla pro cisternu v podstatě nesjízdná, byla odstavena u hlavní komunikace a dál už pokračoval pouze dopravní automobil. Po odházení sněhu z pod motoru se únik provozních kapalin naštěstí nepotvrdil. Vozidlo jsme vytáhli z příkopu zpět na cestu pomocí směrové kladky a lanového navijáku umístněného na DA. Pak jsme ještě asistovali řidiči vozu při couvání na „zpevněnou“ část cesty, aby nedošlo k jeho dalšímu zapadnutí. Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

 
21. 2. 2015Dopravní nehoda
Dne 21. 2. byl v 14:17 vyhlášen poplach – nehoda, vyproštění, Malá Úpa, dopravní nehoda osobního automobilu, jedno zranění. Po příjezdu na místo jsme zajistili před lékařskou pomoc osobám cestujícím ve vozidlech. Jedna osoba měla ránu na hlavě, stěžovala si na bolest hlavy – byla ošetřena a byl jí nasazen krční límec. Po příjezdu zdravotnické záchranné služby byla předána společně ještě s další osobou, která si rovněž začala stěžovat na bolest hlavy do jejich péče. Protože se nehoda stala v nepřehledném úseku, zajišťovali jsme na místě řízení dopravy. Tuto činnost pak převzala Městská policie. V průběhu zásahu jsme Krajským operačním střediskem informováni o další nahlášené události, ke které z místa nehody odjíždí DA Mazda a cisterna profesionálních hasičů z Trutnova. Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

 
14. 2. 2015pomoc ZZS
Dne 14. 2. byl v 01:39 vyhlášen poplach – pomoc, spolupráce, ZZS zapadla – vytáhnout. Vozidla Zdravotnické záchranné služby nedojela na místo určení a zůstala v sypkém sněhu na cestě pod Farinkami. Protože u vozidel nikdo nebyl, šli jsme se přeptat, jestli nepotřebují s něčím pomoc. Společně se Zdravotnickou záchrannou službou byla na místě i Horská služba, další pomoc od nás nebyla potřeba. CAS 16 se tedy vrátila zpět na zbrojnici a na místě zůstal DA Mazda. Vozidlům ZZS se nakonec podařilo vycouvat.

 
10. 2. 2015Lavina - Modrý důl
Dne 10. 2. byl v 16:00 vyhlášen poplach – záchrana, zával, Modrý důl, pád laviny, podezření na přítomnost lidí. Naše jednotka se přesouvá do prostoru parkoviště na Bystřinách. Naším úkolem je společně s profesionálními hasiči Královehradeckého kraje poskytnout týlové zabezpečení pro členy Horské služby. Z Hradce Králové je přivezeno potřebné vybavení (osvětlovací balóny, evakuční stan, várnice s horkým čajem,……), část se naložila do vrtulníku a byla přepravena přímo na laviniště, zbytek pak pomocí skútrů Správy KRNAP k Výrovce. Po konzultaci s Horskou službou byli na laviniště přepraveni i někteří hasiči, kteří pomáhali s osvětlením prohledávaného prostoru. Na místě pomáhali s prohledáváním i hasiči z Pardubického kraje, kteří jsou na Výrovce na výcviku: vyhledávání a záchrana osob z těžce přístupných terénů. Zpráva HZS: http://www.hzscr.cz/clanek/hasici-zasahovali-u-sesunute-laviny-v-modrem-dolu-v-krkonosich.aspx

 
24. 1. 2015Dopravní nehoda
Dne 24. 1. byl v 16:28 vyhlášen poplach – nehoda, vyproštění, Pec pod Sněžkou u benzinové čerpací stanice. Jednalo se o srážku dvou osobních automobilů. Zároveň s naší jednotkou přijíždí na místo události z druhé strany i Horská služba. K otevření dveří u vozidla po bočním nárazu byla použita hrubá síla, vyprošťovací zařízení nakonec použito nebylo. Společnými silami jsme osobám cestujícím ve vozidlech poskytli předlékařskou první pomoc. Po příjezdu zdravotnické záchranné služby byly dvě osoby předány do jejich péče a následně odvezeny do nemocnice. Po zdokumentování nehody dopravní policií jsme provedli úklid komunikace. Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov, Horská služba

 
22. 1. 2015Zamklé dítě
Dne 22. 1. byl v 20:03 vyhlášen poplach – pomoc, otevření, dvouletý chlapec zamčený v pokoji, pootevřené okno cca 3-5 metrů, chata Chemie. K nahlášené události vyjíždí CAS 15 MAN a DA Mazda. Protože komunikace vedoucí až k chatě byla prohrnutá pouze na šířku osobního automobilu, nechtěl velitel riskovat zapadnutí cisterny. 4 ks nastavovacího žebříku byly přeloženy na dopravní automobil a dovezeny až k objektu. Po žebříku jsme se dostali do pokoje, ale dveře odemknout nešly, selhal i pokus o odemčení dveří z druhé strany. To už byli na místě i profesionální hasiči z Trutnova se sadou na otevírání dveří, ale pro mechanickou poruchu zámku, byla tato sada nepoužitelná. I přesto se pak podařilo dveře otevřít s minimálním poškozením. Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

 
14. 1. 2015Spadlý strom
Dne 14. 1. byl v 18:23 vyhlášen poplach – pomoc, překážka, Dolní Malá Úpa, strom přes cestu. Strom s padl asi kilometr za Spáleným Mlýnem. Při příjezdu naší jednotky byla na místě Policie ČR. Strom byl rozřezán a uklizen mimo komunikaci. Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

 
5. 1. 2015Spadlé auto
Dne 5. 1. byl v 15:12 vyhlášen poplach – nehoda, uvolnění, osobní automobil sjel ze stráně, hrozí převrácením, penzion Pod lesem. Kvůli špatným sněhovým podmínkám a úzké cestě pod penzionem bylo hned na zbrojnici rozhodnuto velitelem jednotky, že k zásahu nepojede CAS 15 MAN, ale bude použit dopravní automobil Mazda. Vozidlo mělo na cestě už jen jedno přední kolo, celá zadní část vozidla byla pod cestou. Protože pokusy o vytažení vozidla před příjezdem jednotky skončily nezdarem a vozidlo se jen posouvalo po hraně cesty, byla zadní část vozu připevněna k navijáku umístněném na našem DA a předek pomocí tyrforu k traktoru technických služeb. Aby se vozidlo co nejvíce odlehčilo, byl vyložen jeho náklad. Nejdříve byla vytažena přední část vozu tyrforem na cestu a pomocí druhého navijáku pak i jeho zadní část. Ze stanice HZS Trutnov byl na místo události vyslán TA transporter a automobilový jeřáb, který se kvůli špatným klimatickým podmínkám na místo nedostal a zůstal stát na hlavní komunikaci. Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

 

Výjezdy v roce: 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |