Historie sboru


Výroční zprávy o činnosti:

Pod ochranou sv. Floriána "jeden pro všechny, všichni pro jednoho", hasiči stojí proti ohni, horám - hasí a zachraňují - v jakékoliv době.

Dobrovolní hasiči měli za všech časů pro obec potřebnou a zároveň těžkou úlohu. A to zvláště v obci, která je dlouhá a má mnoto bočních údolí, jako v tomto případě Velká Úpa. Výškový rozsah je od 650 m.n.m. až po Sněžku a domy jsou hodně roztroušeny po kopcích.

Horské chalupy, jak je známo, jsou stavěny ze dřeva a roztroušeny po odlehlých místech. Pro hasičské potřeby bylo vody málokdy dostatek a často byla každá pomoc marná. Pro nedostatek vody nebylo možné oheň hasit a pomoc se omezila na záchranu majetku.

V roce 1878 byla ve Velké Úpě 1 a 2 vytvořena společná jednotka dobrovolných hasičů. Prvním velitelem byl Ambros Tippelt zvaný Ferda Ambros z č.p. 62 (Úpa 2). Následně byl dlouhá léta velitelem ředitel školy Alfred Burger a zástupcem Benedikt Vinz. Po smrti řídicího Burgera se stal velitelem Johann Fischer (hoteliér) a jeho zástupcem byl Vinzenz Fuckner z Jany. Po Fucknerově smrti se stal zástupcem Johann Krause (zedník z č.p. 86/2), funkci vykonával do roku 1940, kdy zemřel. Dalším velitelem byl Josef Mitzinger (truhlář) z Vavřincova dolu. Po jeho povolání do války, tuto čestnou funkci od roku 1943 do skončení války zastával Wenzel Berger z Pěnkavšího vrchu.

Od 31.8. do 17.10.1908 byl svépomocí a za pomoci obyvatel obce zbudován tzv. stříkací dům. Sloužil k uložení hasičské techniky a věž k sušení hadic. Sklepní prostory také sloužily jako skladiště pro nosiče na Sněžku.

Ve druhé polovině roku 1946 byl v hotelu „Rádium" založen Dobrovolný sbor hasičů. V roce 1969/70 byla původní zbrojnice i dětské hřiště odstraněny a zřízeno parkoviště. Nová zbrojnice byla postavena kousek pod hotelem Úpa. „Požární dům" byl slavnostně otevřen 13.12. 1975 a zbourán v roce 2006. Současnou hasičskou zbrojnici jsme otevřeli 4.10.2006. V sedmdesátých letech byl zrušen Sbor dobrovolných hasičů Pec pod Sněžkou a na území města zůstal pouze jeden fungující sbor, a to SDH Velká Úpa.

V poválečných letech prošla sborem tato technika: pásový motocykl, jeep Willis, T805, Aro, cisterna Praga V3S, Škoda RTHP ČAS 16, T148 ČAS 32, rolba Lavina. V současné době sbor disponuje touto technikou - DA Ford transit, cisterna CAS 32 T815, cisterna MAN 10.1804x4CAS15. VA Mazda.

VŠICHNI STAROSTOVÉ SBORU
Krčmář Josef
Vacek Josef
Svoboda Václav
Kunický Ruda
Podolník Antonín
Podolník František
Jiří Čepelka
Jiřička Vladimír
Balcar Ivan

VŠICHNI VELITELÉ SBORU
Tippelt Ambros
Burger Alfred
Fischer Johann
Mitzinger Josef
Berger Wenzel
Brát Adolf
Filip Josef
Černohous Josef
Svoboda Václav
Braun Ervin
Podolník Antonín
Ondříček Vojtěch
Černý Luboš