Aktuality

> Starší zprávy


 

 
10. 8. 2019:Velitelský den

V sobotu proběhl další z "vetlitelských dnů", tentokrát zaměřený na záchranu tonoucího. Proběhla jak nezbytná teoretická část zaměřená na bezpečnost, tak hlavně praktické procvičení potřebných dovedností. Skok do neznámé vody, práce s vrhačkou, práce s tonoucím, vytažení utonulého do člunu, manipulace se člunem, rozdíly v náročnosti záchrany za použití vesty, bez vesty a v zásahovém obleku.29.6. 2019:Plnění bambi vaku

V sobotu měl proběhnout výcvik jednotek na hašení požárů pomocí vrtulníku s bambi vakem. Kromě naší cisterny měly být k plnění použity ještě cisterny z Batňovic a Úpice. Ještě před příletem vrtulníku byla probrána teorie a hlavně bezpečnost práce u vrtulníku. Bohužel tesně před začátkem praktického nácviku byl vrtulník odvolán k zásahu a tím bylo školení ukončeno.23. 4. 2019:Pálení čarodějnic

Zveme všechny na pálení čarodějnic - dětské hřiště ve Velké Úpě, 30.4. od 17 hodin.29. 3. 2019:Automobilový žebřík

Od dnešního dne máme na výjezdu "nový" automobil - Tatra 148 AZ 37. Jedná se o výškovou techniku s maximálním dosahem 37 metrů.18. 2. 2019:Automobilový žebřík

Dnes byl starostou města převzat od HZS Královehradeckého kraje automobilový žebřík AZ 37 na podvozku Tatra 148, který původně sloužil na požární stanici v Trutnově. Po vyřízení všech administrativních úkonů a proškolení naší jednotky bude následně  znovu zařazen do výjezdu.10. 2. 2019:Velitelský den

V neděli proběhl další z "vetlitelských dnů", tentokrát zaměřený na záchranu osob z probořeného ledu.  Nejdříve proběhla nutná teoretická příprava včetně zacházení s podchlazenou osobou a zajištění tepelného komfortu. Používání ochranných prostředků, pravidla pohybu po zamrzlé vodní ploše, jištění záchranářů. Poté bylo přistoupeno k praktickým ukázkám jednotlivých způsobů záchrany osob z ledové vody. U každé metody byly probrány její výhody i nevýhody. Následně si každý kdo chtěl mohl záchranu tonoucího vyzkoušet .20.1. 2019:Nové vybavení

Od pátku 18.1. nám do výbavy přibyly další 2 nové vyváděcí masky. Nové vyváděcí prostředky byly pořízeny hotelem Horizont a to na základě taktického cvičení, které se zde uskutečnilo v květnu 2018. Při tomto cvičení bylo zjištěno, že v případě skutečného požáru by bylo velmi problematické provádět evakuaci zasažených osob ze složitého hotelového objektu bez většího počtu těchto prostředků. Z toho důvodu pořídil hotel čtyři nové kusy vyváděcích masek, které byly rovným dílem rozděleny mezi profesionální hasiče z Trutnova a naší jednotku. Vyváděcí masky byly předány ředitelem hotelu Karlem Radou.25. 7. 2018:Zákaz rozdělávání ohňů

V celém Královéhradeckém kraji platí zákaz rozdělávání ohně ve volné přírodě

Hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán dnes vyhlásil období mimořádných klimatických podmínek. Ty platí až do odvolání a týkají se především dodržování zákazu rozdělávání ohně ve volné přírodě.

http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/tiskove-centrum/aktuality1/v-celem-kralovehradeckem-kraji-plati-zakaz-rozdelavani-ohne-ve-volne-prirode-116061/4.6. 2018:Ukázka pro ZŠ

25. května proběhlo představení jednotky žákům místní základní školy. Během povídání o činnosti jednotky proběhla i prohlídka techniky, vybavení a několim praktických ukázek.31. 5. 2018:Konec DA Ford Transit

S koncem měsíce ukončil svou službu u našeho sboru dopravní automobil Ford Transit 100. Motor a převodovka byly sice vzhledem k jeho stáří stále v docela dobré kondici, ale na všech ostatních částech se velmi významně podepsal zub času. Protože by oprava vozu vyžadovla finanční prostředky značně převyšující hodnotu vozu, bylo rozhodnuto o ukončení služby. Vozidlo bylo předáno specializované firmě k ekologické likvidaci.21. 5. 2018:Taktické cvičení

https://www.pozary.cz/clanek/189068-zasah-v-horicim-hotelu-si-vyzkouseli-hasici-ze-sedmi-jednotek-v-peci-pod-snezkou/19. 4. 2018:Pálení čarodějnic

Zveme všechny na pálení čarodějnic - dětské hřiště ve Velké Úpě, 30.4. od 17 hodin.30.11. 2017:Zastřešsní areálu hasičské zbrojnice

Dne 30. 11. 2017 byl ukončen projekt města Pec pod Sněžkou s názvem "Zastřešení areálu hasičské zbrojnice Velká Úpa - zvýšení odolnosti stanice vůči klimatickým změnám pro zajištění kontinuální připravenosti techniky SDH v Peci pod Sněžkou" spolufinancovaný z Integrovaného regionálního operačního programu. Cílem projektu je zvýšení odolnosti požární zbrojnice ve Velké Úpě vůči účinkům mimořádných událostí v podobě extrémních klimatických podmínek (orkánů a větrných smrští, sněhových srážek a masivních námraz), resp. zvýšení akceschopnosti jednotky a prodloužení životnosti záchranné techniky využívané k plnění úkolů JSDH. Celkové způsobilé náklady projektu byly ve výši 1 564 046,00 Kč, z toho předpokládaná dotace 90 % ve výši 1 407 641,40 Kč.9. 12. 2017:Vánoční turnaj

Jako každým rokem, tak i letos proběhl tradiční vánoční turnaj našeho okrsku ve fotbálku. Letos poprvé se ho zúčastnilo i družstvo z Malé Úpy a rovnou celý turnaj vyhrálo. Na druhém místě se umístnilo družstvo z Horního Maršova, třetí Velká ÚPa následovaná družstvem z Vlčic. O jejich umístnění rozhodovalo až prodloužení. V normální hracím čase skončil zápas zaslouženě 1:1. Pro příští rok se tak pořadatelsví přesouvá na SDH Malá Úpa.19. 9. 2017:Den IZS a 140 let sboru

Odkaz na krátké video ze dne IZS.

https://www.youtube.com/watch?v=7NYSSBfc_Qk21. 8. 2017:Den IZS a 140 let sboru

Zveme Vás na den integrovaného záchranného systému spojeného s oslavou 140-ti let od založení sboru dobrovolných hasičů - 2.9.2017 centrální parkoviště - Velká Úpa21. 4. 2017:Pálení čarodějnic

Zveme všechny na pálení čarodějnic - dětské hřiště ve Velké Úpě, 30.4. od 17 hodin.17.3. 2017:Hasičský bál

Zveme Vás na Hasičský bál sboru dobrovolných hasičů - Music club Klondike  - 1.4.201719. 12. 2016:PF 2017


18. 12. 2016:Kroužek mladých hasičů

Příští schůzka proběhne až v novém roce, konkrétně ve středu 11.1.2017 v 16 hodin v hasičské zbrojnici ve Velké Úpě. Jako každý rok se v průběhu zimy budeme scházet jednou za čtrnáct dní.4. 12. 2016:Vánoční fotbálek

Opět po roce jsme se sešli k tradičnímu vánočnímu fotbálku našeho okrsku. Bohužel se letos dostavila ani ne polovina družstev, ale dobrou náladu panující po celou dobu "turnaje" nám to nezkazilo. Našemu teamu se hodně dařilo a celým turnajem jsme prošli bez jediné prohry. Bohužel v posledním nejdůležitějším finálovém zápase jsme si vybrali slabší chvilku a prohráli jsme s Horním Maršovem. Horní Maršov tedy obhájil loňské první místo, my jsme opět skončili na pěkném druhém místě, třetí skončily Vlčice a těsně pod stupni vítězů na čtvrtém místě družstvo Mladých Buků.23. 11. 2016:Výroční schůze

Výroční schůze Sboru dobrovolných hasičů Velká Úpa se bude konat 30. listopadu od 18-ti hodin v Bowling baru v Peci pod Sněžkou.5. 11. 2016:Flashover kontejner

V sobotu se většina nositelů dýchací techniky zúčastnila výcviku ve flashover kontejneru ve Vysokém Mýtě. Na stanici HZS ve Vysokém Mýtě proběhla nejdříve teoretická část školení - fáze hoření, rozdíly mezi uzavřenými a otevřenými prostory, vznik flashoveru, roloveru, backdraftu, ..... a "bezpečné" postupy při vstupu do požárem zasažených objektů, práce s proudnicí, ........... Na praktickou část jsme se přesenuli na stadion a po procvičení práce s proudnicí následovaly ukázky chování ohně ve flashover kontejneru, na závěr si všichni vyzkoušeli vstup do objektu. 

https://www.youtube.com/watch?v=oBjOYQmSUec16. 10. 2016:Služba na stanici v Trutnově

Ve středu 12. října se naše jednotka zúčastnila 12-ti hodinové služby na stanici HZS v Trutnově. V průběhu dne nebyla nahlášena žádná mimořádná událost a tak bylo dost času opakování teore. Byly probrány nebezpečné látky - druhy, postupy při zásazích, likvidace. Dále byla probrána technika, kterou disponuje stanice HZS v Trutnově, detailněji pak nové prvozásahové vozidlo se systémem Coldcut Cobra.22. 9. 2016:Vyprošťování osob

Ve středu proběhlo jedno z dalších pravidelných školení jednotky. Tentokrát šlo o praktické vyzkoušení a zopakování si postupů při vyprošťování osob z havarovaných automobilů. Vstříc nám vyšla společnost Regio trade ze Svobody nad Úpou, která nám k výcviku poskytla postarší vozidlo, ještě jednou děkujeme.  Postupně jsme si vyzkoušeli různé možnosti a kombinace postupů při vyprošťování osob za použití jak mechanických prostředků tak i hydraulického zařízení.14. 7. 2016:Exkurze dětí

Jak jsme již mnohokrát říkali, hasičská zbrojnice je otevřená všem lidem, kteří mají zájem se o práci hasičů něco dozvědět. Tentokrát nás navštívily děti, které tráví část prázdnin na chatě Rustonka.19. 3. 2016:Hasičský bál

MUSIC CLUB KLONDIKE 19. 3. 2016

 

Zveme Vás na Hasičský bál místního sboru dobrovolných hasičů.

Vstup pouze ve společenském oblečení.

Bližší informace na www.klondikeklub.cz6. 1. 2016:Hasiči na Luční boudě

Od prosince má naše jednotka nové dřužstvo dislokované na Luční boudě.

http://krkonossky.denik.cz/zpravy_region/nova-hasicska-jednotka-primo-na-hrebenech-krkonos-20160105.html

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/1636949-hori-ma-snezko-plameny-vsak-zkroti-hasici-z-lucni-boudy

 28. 12. 2015:Mikulášské klání
V sobotu 12.12. se naši mladí hasiči zúčastnili Mikulášského klání v Rtyni v Podkrkonoší. Soutěžila pětičlenná družstva ve třech disciplínách – uzlovačka, kuželky a značky. Letos poprvé soutěžili v kategorii starších žáků. Přihlášeno bylo 45 družstev, v kategorii starších žáků 18 a to naše patřilo k nejmladším (3 členové družstva patří ještě mezi mladší žáky). V celkovém hodnocení obsadili 15 místo a to hlavně kvůli kuželkám, kde se bohužel nepodařilo srazit ani jednu kuželku a projevil se věkový handicap při motání hadic. Protože jsme měli v záloze 2 náhradníky, zapůjčili jsme je na hostování družstvu ze Svobody nad Úpou, kteří přijeli pouze ve třech. Díky i jejich přispění skončilo družstvo Svobody nad Úpou na 9 místě.

3. 12. 2015:Vánoční fotbálek
V sobotu 28.11. proběhl další ročník vánočního turnaje ve fotbálku. Po delší době se ho zúčastnila většina našeho okrsku. Hrálo tedy 5 družstev – Vlčice, Pilníkov, Mladé Buky, Horní Maršov a Pec pod Sněžkou. V základní části jsme utrpěli pouze jedinou porážku a to 0:1 s Horním Maršovem, s kterým jsme po vyřazovací části prohráli i ve finále a to opět těsným výsledkem 0:1. Konečné pořadí tedy bylo: Horní Maršov, Pec pod Sněžkou, Mladé Buky, Pilníkov, Vlčice.