Kulturní a jiné akce

Z P Ě T


Den s Integrovaným záchranným systémem

Dětské hřiště ve Velké Úpě, 6. 9. 2014


Sbor dobrovolných hasičů Velká Úpa
ve spolupráci s
Policií ČR, Městskou policií, Zdravodní zácharnnou službou a Horskou službou

pořádá

Den s Integrovaným záchranným systémem
Z P Ě T