datum příspěvek
11. 8. 2021 Členská schůze a grilovačka 26. 8. 2021
26. 4. 2021 Slet čarodějnic a čarodějů 30. 4. t.r.- akce zrušena
15. 4. 2021 Zájezd Lázně Karlovy Vary - září 21- zájezd obsazen
29. 11. 2020 Mikulášská besídka
29. 11. 2020 Zájezd - Termální lázně Velký Medér, Slovensko - r. 21
21. 10. 2020 Odvolání členské schůze 22. 10. t.r.
26. 9. 2020 Členská schůze 22. 10. 20
26. 9. 2020 Zápis čl. schůze 24. 9. 20
31. 8. 2020 Grilování 27. 8. 20
31. 8. 2020 Schůze klubu 24. 9. t.r. od 13.30 hod. v DPS ve Velké Úpě
31. 8. 2020 Prohlídka nového Terminálu 30. 9. t.r.
31. 8. 2020 Tradiční zájezd do Polska - Kudowa Zdroj - 1. 10. t.r.
31. 8. 2020 Zájezd do divadla v Praze 28. 11. t.r.
31. 8. 2020 Zápis z čl. schůze 14. 7. 20
31. 8. 2020 Zápis z čl. schůze 20. 8. t.r.
18. 6. 2020 Zápis z čl. schůze 18. 6. 20
18. 6. 2020 Výlet na Stezku do korun stromů
11. 6. 2020 Členská schůze 18. 6. 20
21. 3. 2020 Schůze z 26.3. se odkládá na 30. 4.
18. 3. 2020 Zajištění pomoci v případě nezbytně nutné dodávky léčiv, případně potravin
21. 1. 2020 Zájezd - Švýcarsko
18. 10. 2019 Členská schůze Klubu 21. 11. 2019
18. 10. 2019 Mikulášská besídka 5. 12. 2019
7. 10. 2019 Adventní zájezd do Wroclawi 12. 12. 19
7. 10. 2019 Divadlo Kráska a zvíře 4. 12. 19 - UFFO Trutnov
24. 9. 2019 Humoriáda na cestách 22. 10. 19
24. 9. 2019 Zájezd do Polska 16. 10. 19
24. 9. 2019 Členská schůze Klubu - čt 17. 10. 19