Kontakty

hromadný kontakt - e-mail: skpec@centrum.cz

Jindřiška Horynová - předsedkyně Klubu - tel. 724 119 091

Výbor Klubu:
Lenka Šustová - pokladní Klubu - tel. 736 675 672
Luciana Žaláková - klubovna - tel. 605 560 008
Jarmila Juharová - členka, knihovnice - tel. 604 502 304

Výbor se schází podle potřeby v pondělí od 14 hod. v klubovně.