Sdružení cestovního ruchu a propagace v Peci pod Sněžkou, z.s.

Výňatek ze stanov sdružení:
Právnické a fyzické osoby činné v cestovním ruchu, město Pec pod Sněžkou a další subjekty, vědomy si potřeby rozvoje cestovního ruchu v Peci pod Sněžkou jakož i v turistickém regionu Krkonoše, deklarují tímto vůli podporovat a koordinovat aktivity v oblasti cestovního ruchu a služeb s ním spojených a účelně využívat přírodní a kulturní bohatství regionu a zakládají v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, Sdružení cestovního ruchu a propagace v Peci pod Sněžkou

Cílem činnosti Sdružení je zejména

a) propagace a prezentace Pece pod Sněžkou a okolí pro potřeby členů sdružení,
b) výměna informací v oblasti propagace, prezentace, marketingu a financování služeb cestovního ruchu, mezi členy sdružení,
c) podpora vytváření základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v Peci pod Sněžkou a okolí,
d) vyhledávání a poskytování informací v oblasti služeb cestovního ruchu členům sdružení,
e) podpora rozvoje stávajících informačních středisek,
f) další činnosti napomáhající členům Sdružení při poskytování a rozvíjení služeb cestovního ruchu.

Cílem činnosti Sdružení je dále

a) pořádání kulturních, sportovních, tělovýchovných i vzdělávacích akcí podporujících cestovní ruch a jeho rozvoj pro členy sdružení,
b) příprava a zpracování marketingových studií, koncepčních a strategických rozvojových dokumentů cestovního ruchu pro potřeby členů sdružení,
c) zjišťování veřejně dostupných informací v oblasti cestovního ruchu a jejich poskytování členům sdružení,
d) rozvoj a údržba turistické infrastruktury,
e) podpora a koordinace aktivit vyvíjených subjekty stojícími mimo Sdružení v souladu s cíli Sdružení a v zájmu rozvoje cestovního ruchu, kultury, tělovýchovy, sportu a vzdělávání v turistickém regionu Krkonoše.

Cílem činnosti sdružení je také vyhledávání a získávání veřejných finančních podpor a sponzorských darů k financování činností uvedených v odstavcích 1 a 2.

Dokumenty

Zápis z jednání valné hromady SCRP 2. 5. 2023 Zápis ze schůze rady SCRP 2. 4. 2024 Stanovy občanského sdružení Cestovního ruchu a propagace v Peci pod Sněžkou Návod na vložení kalendáře akcí z webu Pece pod Sněžkou na svůj web Prezentace činnosti SCRP Brožura Pec pod Sněžkou Vás vítá Přehled propagačních materiálů Výhody členství

Přihláška

Kontakty

Sdružení cestovního ruchu a propagace, z.s.
Pec pod Sněžkou 230
542 21
IČ: 226 72 494
DIČ: CZ22672494
číslo účtu: 219 020 452 / 0300
e-mail: sdruzeni@pecpodsnezkou.cz

Kateřina de Rijke
předseda Sdružení
tel.: +420 777 949 335
sdruzeni@pecpodsnezkou.cz
Michaela Boudová
lokální koordinátor
tel.: +420 728 502 738
propagace@pecpodsnezkou.cz
Kateřina Svobodová
média a marketing
tel.: +420 773 534 396
media@pecpodsnezkou.cz
Laura de Man
PR a sociální sítě
tel.: +420 732 644 133
media@pecpodsnezkou.cz

Partneři sdružení

Relaxpark
A+A Penzion
Aparthotel Svatý Vavřinec
Bouda pod Sněžkou
ČERPACí STANICE KM–PRONA
Chalupa Na Rozcestí
Chata Milíře
Chata Pecka
Chata Smetánka
Chata Viktorka
CRAFT coffee
Happy Hill s.r.o.
Horská chata Portášky
Hotel Děvín
Hotel Energetik
Hotel Horizont
Hotel a hostinec Hvězda
Hotel Krokus
Pecr Apartments s.r.o.
Eva Lorencová - Turista
INTERSPORT PEC
Kovárna Residence
Město Pec pod Sněžkou
Monkey Park
Music Club Klondike
Pension u Bláhů
Penzion & Restaurant Veronika
Penzion Alena
Penzion Melkus
Penzion Nikola
Sněžka Residence
SNOWSPORT SCHOOL
Summit Sport
Ubytování Kocová
Turistické informační centrum Veselý výlet
Lanová dráha Sněžka
SkiResort ČERNÁ HORA – PEC
Fyzio Pec
Taxi v Peci
Laskavaa
Enzian restaurant & bar
Enzian Mountain shop
Pension Říp
Chata Viktorka