Podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění – ztracenou věc vrátí nálezce tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastníkovi proti úhradě nutných nákladů a nálezného.

Nelze-li z okolností poznat, komu má být věc vrácena, a nepovažuje-li se věc za opuštěnou, oznámí nálezce bez zbytečného odkladu zpravidla do tří dnů nález obci, na jejímž území byla věc nalezena. Příslušným pracovištěm, kde je možno odevzdávat nálezy, je podatelna Městského úřadu Pec pod Sněžkou, Pec pod Sněžkou 230.

Na podatelně MěÚ se mohou hlásit všichni majitelé ztracených věcí, či ten kdo věc ztratil – buď osobně, nebo telefonicky. Vyzvednout si lze věc pouze osobně po identifikaci, sepsání a podepsání protokolu a úhradě prokazatelných nákladů spojených s opatrováním nalezené věci včetně nálezného.

Nepřihlásí-li se o ztracenou věc vlastník do 3 let od jejího odevzdání, připadá věc do vlastnictví obce.

Kontakt na kancelář Ztráty a nálezy:

Nalezená zvířata jsou umístěna v Útulku pro opuštěné a zatoulané psy v Trutnově, Vrbová 459,
Trutnov, tel.: +420 603 872 653, e-mail: utulek@trutnov.cz.
Kontaktní osoba: Alexandra Ortová – MěÚ Pec pod Sněžkou
tel.: 499 896 215 podatelna@pecpodsnezkou.cz

Provozní doba:

PO: 8:00 – 12:00 a 13:00-17:00
ÚT: 8:00 - 12:00 a 13:00-15:00
ST: 8:00 – 12:00 a 13:00-17:00
ČT: 8:00 – 12:00 a 13:00-15:00
PÁ: 8:00 – 12:00

Seznam nalezených věcí