Záměr č. 49/2015 prodat nemovitý majetek ve vlastnictví Královehradeckého kraje v k.ú. a obci Ped pod Sněžkou.

Přílohy: