Dne 7. října 2016 (pátek) proběhne v Peci pod Sněžkou a ve Velké Úpě sběr nebezpečného odpadu. Vozidlo firmy Transport Trutnov s.r.o. s kontejnerem bude přistaveno od 15.00 hodin na parkovišti před pensionem Hradec a od 16.00 hodin u sběrného dvora ve Velké Úpě. Občané mohou v tuto dobu odevzdat nebezpečný odpad (ledničky, televizory, elektrospotřebiče, pneumatiky, obaly od barev, zářivky aj.) bez poplatku. Odpad se musí odevzdávat osobně, není dovoleno jej na sběrná místa deponovat předem!!!