vyvěšeno dne dokument
20. 5. 2024 Oznámení Města Špindlerův Mlýn o veřejném projednání změny č. 9 územního plánu dne 21.6.2024
17. 5. 2024 Veřejná vyhláška MěÚ Trutnov, OSHaD – OOP – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v období 12.-15.6.2024 v obci a v sousedních obcích - akce Krakonošův cyklomaraton 2024
Další přílohy: příloha 1
17. 5. 2024 Volby do Evropského parlamentu - oznámení o době a místě konání voleb v obci a vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů
7. 5. 2024 Oznámení o vyhlášení konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ky příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
7. 5. 2024 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 7.5.2024
3. 5. 2024 Oznámení o záměru podle zákona č. 100/2001 Sb. - záměr Rezidence Pod Portáškami, novostavba bytového domu v k.ú. Velká Úpa II (II.) - květen 2024
Další přílohy: příloha 1
30. 4. 2024 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 30.4.2024
30. 4. 2024 Územní rozhodnutí č.j. SO-48/24-Ad ze dne 30.4.2024 vydané veřejnou vyhláškou - stavba "Veřejné kluziště, objekt služeb, rozšíření dětského parku Lemurie v Relax parku Pec pod Sněžkou"
26. 4. 2024 Vyhláška Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj o zpřístupnění k nahlédnutí hromadných předpisných seznamů o vyměření daně z nemovitostí na rok 2024 (plátci mimo SIPO)
Další přílohy: příloha 1, příloha 2
26. 4. 2024 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 26.4.2024
12. 4. 2024 Vyhláška Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj o zpřístupnění k nahlédnutí hromadných předpisných seznamů o vyměření daně z nemovitostí na rok 2024 (plátci prostřednictvím SIPO)
4. 4. 2024 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 4.4.2024
3. 4. 2024 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 3.4.2024
20. 3. 2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pec pod Sněžkou na rok 2024 č. 20/2024/VPS
11. 3. 2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pec pod Sněžkou na rok 2024 č. 21/2024/VPS
8. 3. 2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pec pod Sněžkou na rok 2024 č. 22/2024/VPS
20. 2. 2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pec pod Sněžkou na rok 2024 č. 14/2024/VPS
20. 2. 2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pec pod Sněžkou na rok 2024 č. 07/2024/VPS
16. 2. 2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pec pod Sněžkou na rok 2024 č. 16/2024/VPS
8. 2. 2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pec pod Sněžkou na rok 2024 č. 05/2024/VPS
6. 2. 2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pec pod Sněžkou na rok 2024 č. 19/2024/VPS
6. 2. 2024 Výroční zpráva Města Pec pod Sněžkou dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím za rok 2023
1. 2. 2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pec pod Sněžkou na rok 2024 č. 02/2024/VPS
1. 2. 2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pec pod Sněžkou na rok 2024 č. 09/2024/VPS
1. 2. 2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pec pod Sněžkou na rok 2024 č. 10/2024/VPS
1. 2. 2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pec pod Sněžkou na rok 2024 č. 11/2024/VPS
12. 1. 2024 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 12.1.2024
27. 12. 2023 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 27.12.2023
7. 12. 2023 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 7.12.2023
23. 11. 2023 Záměr Královéhradeckého kraje č. 104/2023 darovat část pozemku p.č. 330/1 o výměře cca 750 m2 kat. území Pec pod Sněžkou
23. 11. 2023 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 23.11.2023
23. 11. 2023 Nakládání s majetkem města - záměr č. 2 z 23.11.2023
23. 11. 2023 Nakládání s majetkem města - záměr č. 3 z 23.11.2023
23. 11. 2023 Nakládání s majetkem města - záměr č. 4 z 23.11.2023
22. 11. 2023 Veřejná vyhláška - vyrozumění o podaném odvolání proti povolení stavby
Další přílohy: , příloha 1, příloha 2
20. 11. 2023 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 20.11.2023
6. 11. 2023 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 6.10.2023
30. 10. 2023 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 30.10.2023
26. 10. 2023 Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pec pod Sněžkou na rok 2023 č. VPS/9/2023
17. 10. 2023 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 17.10.2023
16. 10. 2023 MěÚ Pec pod Sněžkou, stavební odbor - společné rozhodnutí (změna územního rozhodnutí a stavební povolení) č.j. SO - 224/23 - Ad - stavba "Apartmánový dům Na Kurtech, Pec pod Sněžkou"
13. 10. 2023 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 13.10.2023
18. 9. 2023 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 18.9.2023
18. 9. 2023 Nakládání s majetkem města - záměr č. 2 z 18.9.2023
18. 9. 2023 Nakládání s majetkem města - záměr č. 3 z 18.9.2023
20. 7. 2023 Informace o komunálních odpadech dle § 60, odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech za rok 2022 ve městě Pec pod Sněžkou
3. 7. 2023 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 3.7.2023
16. 6. 2023 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 16.6.2023
7. 6. 2023 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 7.6.2023
2. 6. 2023 Schválený dokument Zásady péče o Krkonošský národní park a jeho ochranné pásmo (2023–2038), autor Správa KRNAP
5. 5. 2023 Návrh závěrečného účtu Města Pec pod Sněžkou za rok 2022
Další přílohy: , příloha 1, příloha 2, příloha 3, příloha 4, příloha 5, příloha 6, příloha 7, příloha 8, příloha 9, příloha 10, příloha 11, příloha 12
18. 4. 2023 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 18.4.2023
22. 3. 2023 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 22.3.2023
17. 3. 2023 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 17.3.2023
17. 3. 2023 Nakládání s majetkem města - záměr č. 2 z 17.3.2023
27. 2. 2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pec pod Sněžkou na rok 2023 č. 8/2023/VPS
27. 2. 2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pec pod Sněžkou na rok 2023 č. 10/2023/VPS
27. 2. 2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pec pod Sněžkou na rok 2023 č. 11/2023/VPS
27. 2. 2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pec pod Sněžkou na rok 2023 č. 9/2023/VPS
14. 2. 2023 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 14.2.2023
14. 2. 2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pec pod Sněžkou na rok 2023 č. 14/2023/VPS
2. 2. 2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pec pod Sněžkou na rok 2023 č. 1/2023/VPS
2. 2. 2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pec pod Sněžkou na rok 2023 č. 2/2023/VPS
2. 2. 2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pec pod Sněžkou na rok 2023 č. 6/2023/VPS
2. 2. 2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pec pod Sněžkou na rok 2023 č. 7/2023-VPS
18. 1. 2023 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 18.1.2023
6. 1. 2023 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 6.1.2023
21. 12. 2022 Oznámení o vyhlášení právního předpisu (Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích)
12. 12. 2022 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 12.12.2022
12. 12. 2022 Informace o komunálních odpadech dle § 60, odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech za rok 2021 ve městě Pec pod Sněžkou
9. 12. 2022 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 9.12.2022
7. 12. 2022 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 7.12.2022
2. 12. 2022 Návrh rozpočtu Města Pec pod Sněžkou na rok 2023
Další přílohy: , příloha 1, příloha 2
23. 11. 2022 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1. z 23.11.2022
16. 11. 2022 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 16.11.2022
15. 9. 2022 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 15.9.2022
8. 9. 2022 Oznámení o vyhlášení právního předpisu (Nařízení, kterým se ruší vyhláška města Pece pod Sněžkou (vyhláška vydaná v přenesené působnosti) o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí)
8. 9. 2022 Oznámení o vyhlášení právního předpisu (Obecně závazná vyhláška o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí)
8. 9. 2022 Oznámení o vyhlášení právního předpisu (Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích)
8. 9. 2022 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 8.9.2022
8. 9. 2022 Nakládání s majetkem města - záměr č. 2 z 8.9.2022
11. 7. 2022 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 11.7.2022
11. 7. 2022 Nakládání s majetkem města - záměr č. 2 z 11.7.2022
29. 6. 2022 Oznámení o vyhlášení právního předpisu (Obecně závazná vyhláška města Pec pod Sněžkou č. 1/2022 o podmínkách užívání a provozním řádu stanoviště taxislužby)
17. 6. 2022 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 17.6.2022
24. 5. 2022 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 24.5.2022
19. 5. 2022 Návrh závěrečného účtu Města Pec pod Sněžkou za rok 2021
Další přílohy: , příloha 1, příloha 2, příloha 3, příloha 4, příloha 5, příloha 6, příloha 7, příloha 8, příloha 9, příloha 10, příloha 11, příloha 12
19. 5. 2022 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 19.5.2022
2. 5. 2022 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 2.5.2022
29. 4. 2022 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 29.4.2022
29. 4. 2022 Nakládání s majetkem města - záměr č. 2 z 29.4.2022
29. 4. 2022 Nakládání s majetkem města - záměr č. 3 z 29.4.2022
9. 3. 2022 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 9.3.2022
28. 2. 2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pec pod Sněžkou na rok 2022 č. 1/2022/VPS
14. 2. 2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pec pod Sněžkou na rok 2022 č. 2/2022/VPS
14. 2. 2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pec pod Sněžkou na rok 2022 č. 3/2022/VPS
14. 2. 2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pec pod Sněžkou na rok 2022 č. 4/2022/VPS
14. 2. 2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pec pod Sněžkou na rok 2022 č. 6/2022/VPS
14. 2. 2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pec pod Sněžkou na rok 2022 č. 7/2022/VPS
14. 2. 2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pec pod Sněžkou na rok 2022 č. 8/2022/VPS
14. 2. 2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pec pod Sněžkou na rok 2022 č. 15/2022/VPS
24. 1. 2022 Oznámení SOVK o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření 2021
14. 1. 2022 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 14.1.2022
28. 12. 2021 Oznámení o omezení pracovní doby stavebního odboru (stavebního úřadu) MěÚ Pec pod Sněžkou od 1.1.2022
21. 12. 2021 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 21.12.2021
20. 12. 2021 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 20.12.2021
10. 12. 2021 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 10.12.2021
26. 11. 2021 Návrh rozpočtu Města Pec pod Sněžkou na rok 2022
Další přílohy: , příloha 1
26. 11. 2021 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 26.11.2021
26. 11. 2021 Nakládání s majetkem města - záměr č. 2 z 26.11.2021
26. 11. 2021 Nakládání s majetkem města - záměr č. 3 z 26.11.2021
26. 11. 2021 Nakládání s majetkem města - záměr č. 4 z 26.11.2021
4. 11. 2021 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 4.11.2021
1. 11. 2021 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 1.11.2021
1. 11. 2021 Nakládání s majetkem města - záměr č. 2 z 1.11.2021
1. 10. 2021 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 1.10.2021
1. 10. 2021 Nakládání s majetkem města - záměr č. 2 z 1.10.2021
20. 9. 2021 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 20.9.2021
28. 7. 2021 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 28.7.2021
28. 7. 2021 Nakládání s majetkem města - záměr č. 2 z 28.7.2021
23. 7. 2021 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí v k.ú. Pec pod Sněžkou (č.j. RO-9/2021-610, doba trvání od 22.9.2021 přibližně do 28.2.2023)
15. 7. 2021 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 15.7.2021
29. 6. 2021 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 29.6.2021
20. 5. 2021 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 20.5.2021
10. 5. 2021 Návrh závěrečného účtu Města Pec pod Sněžkou za rok 2020
Další přílohy: , příloha 1, příloha 2, příloha 3, příloha 4, příloha 5, příloha 6, příloha 7, příloha 8, příloha 9, příloha 10, příloha 11, příloha 12
28. 4. 2021 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 28.4.2021
23. 3. 2021 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 23.3.2021
4. 3. 2021 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 4.3.2021 (oznámení o záměru změnit nájemní smlouvu o nájmu nemovitého majetku města)
26. 2. 2021 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 26.2.2021
16. 2. 2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pec pod Sněžkou na rok 2021 č. 1/2021/VPS
16. 2. 2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pec pod Sněžkou na rok 2021 č. 4/2021/VPS
16. 2. 2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pec pod Sněžkou na rok 2021 č. 8/2021/VPS
16. 2. 2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pec pod Sněžkou na rok 2021 č. 10/2021/VPS
16. 2. 2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pec pod Sněžkou na rok 2021 č. 11/2021/VPS
15. 2. 2021 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 15.2.2021
15. 2. 2021 Nakládání s majetkem města - záměr č. 2 z 15.2.2021
12. 2. 2021 Roušky pro občany města
11. 2. 2021 Usnesení Vlády ČR č. 121 ze dne 11.2.2021 o přijetí krizového opatření - omezení volného pohybu osob při vstupu na území okresů Cheb, Sokolov a Trutnov
5. 2. 2021 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 5.2.2021
2. 2. 2021 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 2.2.2021
15. 1. 2021 Dodatek č. 1 veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pec pod Sněžkou na rok 2020 č. 2/2020/VPS
17. 12. 2020 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 17.12.2020
14. 12. 2020 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 14.12.2020
27. 11. 2020 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 27.11.2020
27. 11. 2020 Nakládání s majetkem města - záměr č. 2 z 27.11.2020
20. 11. 2020 Návrh rozpočtu Města Pec pod Sněžkou na rok 2021
Další přílohy: , příloha 1
6. 11. 2020 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 6.11.2020
30. 10. 2020 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 30.10.2020
20. 10. 2020 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 20.10.2020
19. 10. 2020 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 19.10.2020
14. 10. 2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pec pod Sněžkou na rok 2020 č. 17/2020/VPS
9. 10. 2020 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 9.10.2020
18. 9. 2020 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 18.9.2020
18. 9. 2020 Nakládání s majetkem města - záměr č. 2 z 18.9.2020
2. 9. 2020 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 2.9.2020
28. 8. 2020 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 28.8.2020
28. 8. 2020 Nakládání s majetkem města - záměr č. 2 z 28.8.2020
28. 8. 2020 Nakládání s majetkem města - záměr č. 3 z 28.8.2020
28. 8. 2020 Nakládání s majetkem města - záměr č. 4 z 28.8.2020
20. 8. 2020 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 20.8.2020
1. 7. 2020 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 1.7.2020
24. 6. 2020 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 24.6.2020
22. 6. 2020 Schválený závěrečný účet Města Pec pod Sněžkou za rok 2019
Další přílohy: , příloha 1, příloha 2, příloha 3, příloha 4, příloha 5, příloha 6, příloha 7, příloha 8, příloha 9, příloha 10, příloha 11, příloha 12
19. 6. 2020 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 19.6.2020
19. 6. 2020 Nakládání s majetkem města - záměr č. 2 z 19.6.2020
19. 6. 2020 Nakládání s majetkem města - záměr č. 3 z 19.6.2020
26. 5. 2020 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 26.5.2020
26. 5. 2020 Nakládání s majetkem města - záměr č. 2 z 26.5.2020
22. 5. 2020 Veřejná vyhláška MŽP ČR - OOP o stanovení klidového území KRNAP - KU02_KRNAP – Hřebeny východních Krkonoš
22. 5. 2020 Veřejná vyhláška MŽP ČR - OOP o stanovení klidového území KRNAP - KU03_KRNAP – Černá a Světlá hora
18. 5. 2020 Oznámení o konání 14. veřejného zastupitelstva dne 17.6.2020
29. 4. 2020 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 29.4.2020
29. 4. 2020 Návrh závěrečného účtu Města Pec pod Sněžkou za rok 2019
Další přílohy: , příloha 1, příloha 2, příloha 3, příloha 4, příloha 5, příloha 6, příloha 7, příloha 8, příloha 9, příloha 10, příloha 11, příloha 12
22. 4. 2020 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 22.4.2020
20. 4. 2020 Výsledky zápisu do 1. ročníku ZŠ Pec pod Sněžkou pro školní rok 2020/2021
8. 4. 2020 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 8.4.2020
7. 4. 2020 Usnesení Vlády ČR č. 150 -153 o přijetí krizových opatření
1. 4. 2020 Usnesení Vlády ČR č. 140 - 142 ze dne 30.3.2020 o přijetí krizových opatření
1. 4. 2020 Usnesení Vlády ČR č. 143 ze dne 31.3.2020 o přijetí krizového opartření
30. 3. 2020 Informace o omezení jízdy vlaků v Královéhradeckém kraji od 30.3.2020 do odvolání
Další přílohy: , příloha 1
24. 3. 2020 Usnesení Vlády ČR č. 122 - 128 ze dne 23.3.2020 o přijetí krizových opatření
24. 3. 2020 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 24.3.2020
18. 3. 2020 Rozhodnutí - nařízení hejtmana Královéhradeckého kraje - zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (ústenek, roušek respirátorů, šátků, šál a obdobných prostředků) na
18. 3. 2020 Návrh na dočasné omezení vlakové dopravy v Královéhradeckém kraji
18. 3. 2020 Oznámení o omezení provozu dálkových autobusových linek s účinností od 18.3.2020
Další přílohy: , příloha 1, příloha 2
17. 3. 2020 Určení škol na území Královéhradeckého kraje, které s účinností od 17.3.2020 vykonávají nezbytnou péči o děti od ve věku 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, ob
16. 3. 2020 Oznámení o mimořádném omezení provozu MěÚ Pec pod Sněžkou
16. 3. 2020 Usnesení Vlády ČR ze dne 15.3.2020 o přijetí krizového opatření (omezení pohybu osob)
16. 3. 2020 OOP Vlády ČR ze dne 15.3.2020 o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR na pozemní hranici s Německem a Rakouskem a na vzdzušné hranici
16. 3. 2020 Oznámení o přerušení provozu lanové dráhy na Sněžku od 16.3.2020
13. 3. 2020 Usnesení Vlády ČR z 12.3.2020 o vyhlášení nouzového stavu na území České republiky
13. 3. 2020 Usnesení Vlády ČR z 12.3.2020 o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky a o přijetí krizových opatření
13. 3. 2020 Oznámení o omezení provozu autobusových linek s účinností od 16.3.2020
10. 3. 2020 Nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR o zákazu konání kulturních, uměleckých, sportovních, společenských, náboženských a dalších hromadných akcí s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob
10. 3. 2020 Nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR o uzavření všech typů škol v ČR v souvislosti s ochranou obyvatelstva a prevencí nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19
4. 3. 2020 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 4.3.2020
4. 3. 2020 Informace a pokyny KÚKK a KHS KK ke snížení rizik nákazy koronavirem (onemocnění COVID-19)
Další přílohy: , příloha 1, příloha 2
2. 3. 2020 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 2.3.2020
2. 3. 2020 Nakládání s majetkem města - záměr č. 2 z 2.3.2020
2. 3. 2020 Nakládání s majetkem města - záměr č. 3 z 2.3.2020
2. 3. 2020 Nakládání s majetkem města - záměr č. 4 z 2.3.2020
2. 3. 2020 Nakládání s majetkem města - záměr č. 5 z 2.3.2020
2. 3. 2020 Nakládání s majetkem města - záměr č. 6 z 2.3.2020
2. 3. 2020 Nakládání s majetkem města - záměr č. 7 z 2.3.2020
2. 3. 2020 Nakládání s majetkem města - záměr č. 8 z 2.3.2020
26. 2. 2020 Informace, pokyny a doporučení občanům v souvislosti s riziky omemocnění koronavirem (COVID-19)
13. 2. 2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pec pod Sněžkou na rok 2020 č. 2/2020/VPS
13. 2. 2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pec pod Sněžkou na rok 2020 č. 5/2020/VPS
13. 2. 2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pec pod Sněžkou na rok 2020 č. 7/2020/VPS
13. 2. 2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pec pod Sněžkou na rok 2020 č. 9/2020/VPS
13. 2. 2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pec pod Sněžkou na rok 2020 č. 10/2020/VPS
13. 2. 2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pec pod Sněžkou na rok 2020 č. 11/2020/VPS
13. 2. 2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pec pod Sněžkou na rok 2020 č. 13/2020/VPS
24. 1. 2020 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 24.1.2020
24. 1. 2020 Nakládání s majetkem města - záměr č. 2 z 24.1.2020
20. 1. 2020 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 20.1.2020
30. 12. 2019 Aktualizace podmínek organizace dopravy na území města Pec pod Sněžkou během zimní sezony 2019/2020
27. 12. 2019 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 27.12.2019
12. 12. 2019 Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství ČR - OOP - změna a doplnění OOP č.j. 18918/2019-MZE-16212 z 3.4.2019
Další přílohy: , příloha 1
22. 11. 2019 Návrh rozpočtu Města Pec pod Sněžkou na rok 2020
Další přílohy: , příloha 1, příloha 2, příloha 3
19. 11. 2019 Oznámení o konání 9. veřejného zastupitelstva dne 28.11.2019
18. 11. 2019 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 18.11.2019
18. 11. 2019 Nakládání s majetkem města - záměr č. 2 z 18.11.2019
18. 11. 2019 Nakládání s majetkem města - záměr č. 3 z 18.11.2019
14. 11. 2019 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 14.11.2019
10. 10. 2019 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 10.10.2019
10. 10. 2019 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky - přidělení zakázky na stavbu "Pec pod Sněžkou - chodník podélmístní komunikace na p.p.č. 799/"
7. 10. 2019 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 7.10.2019
13. 9. 2019 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 13.9.2019
12. 9. 2019 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 12.9.2019
12. 9. 2019 Nakládání s majetkem města - záměr č. 2 z 12.9.2019
12. 9. 2019 Nakládání s majetkem města - záměr č. 3 z 12.9.2019
12. 9. 2019 Nakládání s majetkem města - záměr č. 4 z 12.9.2019
28. 8. 2019 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 28.8.2019
19. 8. 2019 Oznámení a výzva potenciálním zájemcům o dotace a NVF z rozpočtu Města Pec pod Sněžkou na rok 2020
19. 8. 2019 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 19.8.2019
19. 8. 2019 Nakládání s majetkem města - záměr č. 2 z 19.8.2019
15. 8. 2019 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 15.8.2019
10. 7. 2019 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 10.7.2019
2. 7. 2019 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 2.7.2019
25. 6. 2019 Závěrečný účet Města Pec pod Sněžkou za rok 2018
Další přílohy: , příloha 1, příloha 2, příloha 3, příloha 4, příloha 5, příloha 6, příloha 7, příloha 8, příloha 9, příloha 10, příloha 11, příloha 12
21. 6. 2019 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 21.6.2019
21. 6. 2019 Nakládání s majetkem města - záměr č. 2 z 21.6.2019
21. 6. 2019 Nakládání s majetkem města - záměr č. 3 z 21.6.2019
3. 6. 2019 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 3.6.2019
9. 5. 2019 Návrh závěrečného účtu Města Pec pod Sněžkou za rok 2018
Další přílohy: , příloha 1, příloha 2, příloha 3, příloha 4, příloha 5, příloha 6, příloha 7, příloha 8, příloha 9, příloha 10, příloha 11, příloha 12
24. 4. 2019 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 24.4.2019
23. 4. 2019 Výsledky zápisu do 1. ročníku ZŠ Pec pod Sněžkou konaného dne 15.4.2019
18. 4. 2019 Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky - veřejná zakázka "Oprava komunikací v Peci pod Sněžkou ve Velké Úpě"
5. 4. 2019 Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství ČR - OOP - stanovení opatření odhylných od vybraných ustanovení zákona o lesích (v souvislosti s tzv. kůrovcovou kalamitou)
Další přílohy: , příloha 1
1. 4. 2019 Veřejná vyhláška MěÚ Pec pod Sněžkou č.j. 196/19/Hof ze dne 1.4.2019 (dle ustanovení § 49 zákona č. 280/2009 Sb. - daňový řád))
12. 3. 2019 Oznámení MěÚ Pec pod Sněžkou, stavební odbor - zahájení územího řízení (veřejnou vyhláškou) - stavba "C-12-700002, Pec pod Sněžkou - OD Sněžka - KNN"
Další přílohy: , příloha 1
1. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pec pod Sněžkou na rok 2019 č. 2/2019/VPS
1. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pec pod Sněžkou na rok 2019 č. 3/2019/VPS
1. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pec pod Sněžkou na rok 2019 č. 5/2019/VPS
1. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pec pod Sněžkou na rok 2019 č. 6/2019/VPS
1. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pec pod Sněžkou na rok 2019 č. 9/2019/VPS
1. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pec pod Sněžkou na rok 2019 č. 10/2019/VPS
1. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pec pod Sněžkou na rok 2019 č. 13/2019/VPS
1. 3. 2019 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 1.3.2019
1. 3. 2019 Nakládání s majetkem města - záměr č. 2 z 1.3.2019
21. 1. 2019 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 21.1.2019
3. 1. 2019 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 3.1.2019
19. 12. 2018 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 19.12.2018
12. 12. 2018 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 12.12.2018
12. 12. 2018 Nakládání s majetkem města - záměr č. 2 z 12.12.2018
12. 12. 2018 Nakládání s majetkem města - záměr č. 3 z 12.12.2018
12. 12. 2018 Nakládání s majetkem města - záměr č. 4 z 12.12.2018
12. 12. 2018 Nakládání s majetkem města - záměr č. 5 z 12.12.2018
12. 12. 2018 Nakládání s majetkem města - záměr č. 6 z 12.12.2018
12. 12. 2018 Nakládání s majetkem města - záměr č. 7 z 12.12.2018
12. 12. 2018 Nakládání s majetkem města - záměr č. 8 z 12.12.2018
12. 12. 2018 Nakládání s majetkem města - záměr č. 9 z 12.12.2018
5. 12. 2018 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 5.12.2018
14. 11. 2018 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 14.11.2018
8. 10. 2018 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 8.10.2018
6. 9. 2018 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 6.9.2018
8. 8. 2018 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 8.8.2018
25. 7. 2018 Rozhodnutí hejtmana KHK – vyhlášení počátku období mimořádných klimatických podmínek
27. 6. 2018 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 27.6.2018
25. 6. 2018 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 25.6.2018
21. 6. 2018 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 21.6.2018
11. 6. 2018 Informace Města Pec pod Sněžkou jako správce osobních údajů s odkazem na čl. 13 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)
4. 6. 2018 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 4.6.2018
4. 6. 2018 Nakládání s majetkem města - záměr č. 2 z 4.6.2018
4. 6. 2018 Zpráva k závěrečnému účtu SOVK za rok 2017
Další přílohy: , příloha 1, příloha 2
4. 6. 2018 Nakládání s majetkem města - záměr č. 3 z 4.6.2018
23. 5. 2018 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 23.5.2018
22. 5. 2018 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 22.5.2018
14. 5. 2018 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 14.5.2018
23. 4. 2018 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 23.4.2018
23. 4. 2018 Nakládání s majetkem města - záměr č. 2 z 23.4.2018
16. 4. 2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pec pod Sněžkou na rok 2018 č. 6/2018/VPS
11. 4. 2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pec pod Sněžkou na rok 2018 č. 1/2018/VPS
11. 4. 2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pec pod Sněžkou na rok 2018 č. 2/2018/VPS
11. 4. 2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pec pod Sněžkou na rok 2018 č. 3/2018/VPS
11. 4. 2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pec pod Sněžkou na rok 2018 č. 4/2018/VPS
11. 4. 2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pec pod Sněžkou na rok 2018 č. 5/2018/VPS
23. 2. 2018 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 23.2.2018
29. 1. 2018 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 29.1.2018
17. 1. 2018 Sdělení občanům, vlastníkům nemovitostí, stavebníkům a potenciálním investorů o platnosti územního plánu města
Další přílohy: , příloha 1
17. 1. 2018 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 17.1.2018
20. 12. 2017 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 20.12.2017
27. 11. 2017 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 27.11.2017
27. 11. 2017 Nakládání s majetkem města - záměr č. 2 z 27.11.2017
27. 11. 2017 Nakládání s majetkem města - záměr č. 3 z 27.11.2017
27. 11. 2017 Nakládání s majetkem města - záměr č. 4 z 27.11.2017
27. 11. 2017 Nakládání s majetkem města - záměr č. 5 z 27.11.2017
7. 11. 2017 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 7.11.2017
7. 11. 2017 Nakládání s majetkem města - záměr č. 2 z 7.11.2017
2. 11. 2017 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 2.11.2017
25. 10. 2017 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 25.10.2017
25. 10. 2017 Nakládání s majetkem města - záměr č. 2 z 25.10.2017
18. 9. 2017 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 18.9.2017
4. 9. 2017 Oznámení o výběru dodavatele k VŘ Regenerace aleje k Emmině vyhlídce v Peci pod Sněžkou
Další přílohy: , příloha 1
1. 9. 2017 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 1.9.2017
28. 8. 2017 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 28.8.2017
22. 8. 2017 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 22.8.2017
4. 8. 2017 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 4.8.2017
4. 8. 2017 Nakládání s majetkem města - záměr č. 2 z 4.8.2017
4. 7. 2017 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 4.7.2017
4. 7. 2017 Nakládání s majetkem města - záměr č. 2 z 4.7.2017
30. 6. 2017 Zpráva o hodnocení nabídek - Zastřešení parkovacích stání v areálu hasičské zbrojnice ve Velké Úpě
29. 6. 2017 Oznámení o výběru dodavatele - Zastřešení parkovacích stání v areálu hasičské zbrojnice ve Velké Úpě
14. 6. 2017 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2
14. 6. 2017 Usnesení o přerušení řízení - kanalizace Velká Úpa
9. 6. 2017 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k projektu Zastřešení parkovacích stání v areálu hasičské zbrojnice ve Velké Úpě
17. 5. 2017 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 17.5.2017
15. 5. 2017 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí (č.j. RO - 6/2017-610) pro katastrální území Velká Úpa I
15. 5. 2017 Závěrečný účet DSO - Krkonoše - svazek měst a obcí za rok 2016
Další přílohy: , příloha 1
15. 5. 2017 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 15.5.52017
15. 5. 2017 Nakládání s majetkem města - záměr č. 2 z 15.5.52017
15. 5. 2017 Nakládání s majetkem města - záměr č. 3 z 15.5.52017
11. 5. 2017 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí (č.j. RO - 7/2017-610) pro katastrální území Velká Úpa II
10. 5. 2017 Město Pec pod Sněžkou - rozpočtové opatření č. 1/2017
Další přílohy: , příloha 1
10. 5. 2017 Závěrečný účet Města Pec pod Sněžkou za rok 2016
Další přílohy: , příloha 1, příloha 2, příloha 3, příloha 4, příloha 5, příloha 6, příloha 7, příloha 8, příloha 9, příloha 10, příloha 11, příloha 12, příloha 13
5. 5. 2017 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 5.5.2017
5. 5. 2017 Nakládání s majetkem města - záměr č. 2 z 5.5.2017
5. 5. 2017 Nakládání s majetkem města - záměr č. 3 z 5.5.2017
27. 4. 2017 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 27.4.2017
24. 4. 2017 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 24.4.2017
27. 3. 2017 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 27.3.2017
23. 3. 2017 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 23.3.2017
22. 3. 2017 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 22.3.2017
16. 3. 2017 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pec pod Sněžkou na rok 2017 č. 2/2017/VPS
16. 3. 2017 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pec pod Sněžkou na rok 2017 č. 15/2017/VPS
6. 3. 2017 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 6.3.2017
2. 3. 2017 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pec pod Sněžkou na rok 2017 č. 3/2017/VPS
2. 3. 2017 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pec pod Sněžkou na rok 2017 č. 1/2017/VPS
2. 3. 2017 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pec pod Sněžkou na rok 2017 č. 4/2017/VPS
24. 2. 2017 Výzva ÚZSVM vlastníkům nemovitostí a dalším osobám, kteří nejsou v katastru nemovitostí dostatečně určeni
Další přílohy: , příloha 1
20. 2. 2017 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 20.2.2017
8. 2. 2017 Oznámení o ukončení projednávání záměru podle zákona č. 100/2001 Sb. - záměr Velká Úpa - Parkovací dům
Další přílohy: , příloha 1
8. 2. 2017 Veřejná vyhláška – OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunuikacích - parkování na silnici II/296 s částečným podélním stáním na chodníku
Další přílohy: , příloha 1
2. 2. 2017 Oznámení o záměru podle zákona č. 100/2001 Sb. - zahájení zjišťovacího řízení záměru "Velká Úpa - Parkovací dům"
18. 1. 2017 Oznámení o konání 14. zasedání zastupitelstva města dne 1.2.2017
12. 1. 2017 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 12.1.2017
11. 1. 2017 Informace SVS KVS pro KK pro veřejnost o aviární influenze (ptačí chřipce) - obecné informace, způsoby prevence a postupy při podezření na výskyt
28. 12. 2016 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 28.12.2016
28. 12. 2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pec pod Sněžkou na rok 2016 č. 17/2016/VPS
15. 12. 2016 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 15.12.2016
7. 12. 2016 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 7.12.2016
7. 12. 2016 Nakládání s majetkem města - záměr č. 2 z 7.12.2016
7. 12. 2016 Nakládání s majetkem města - záměr č. 3 z 7.12.2016
5. 12. 2016 Oznámení o konání 13. zasedání zastupitelstva města dne 21.12.2016
5. 12. 2016 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 5.12.2016
28. 11. 2016 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 28.11.2016
28. 11. 2016 Nakládání s majetkem města - záměr č. 2 z 28.11.2016
14. 11. 2016 Veřejná vyhláška KÚKK - doručení Nového návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území
7. 11. 2016 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 7.11.2016
3. 11. 2016 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 3.11.2016
3. 11. 2016 Nakládání s majetkem města - záměr č. 2 z 3.11.2016
3. 11. 2016 Nakládání s majetkem města - záměr č. 3 z 3.11.2016
18. 10. 2016 Oznámení o konání 12. zasedání zastupitelstva města dne 31.10.2016
17. 10. 2016 Oznámení a výzva potenciálním zájemcům o dotace a NVF z rozpočtu Města Pec pod Sněžkou na rok 2017
6. 10. 2016 Změna provozu LD na Sněžku
5. 10. 2016 Oprava komunikace krátkého úseku
Další přílohy: , příloha 1, příloha 2
4. 10. 2016 Informace o sběru NO
3. 10. 2016 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 3.10.2016
3. 10. 2016 Nakládání s majetkem města - záměr č. 2 z 3.10.2016
23. 9. 2016 Nakládání s majetkem města - změna podmínek a termínů záměru č. 1 zveřejněného dne 9.9.2016
15. 9. 2016 Výzva ÚZSVM vlastníkům nemovitostí a dalším osobám, kteří nejsou v katastru nemovitostí dostatečně určeni
Další přílohy: , příloha 1, příloha 2
9. 9. 2016 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 9.9.2016
9. 9. 2016 Koncesní dokumentace a pokyny pro zpracování nabídky na zakázku "Výběr provozovatele hostinských služeb v dolní a horní stanici lanové dráhy na Sněžku"
Další přílohy: , příloha 1, příloha 2, příloha 3, příloha 4, příloha 5, příloha 6, příloha 7, příloha 8, příloha 9, příloha 10, příloha 11, příloha 12, příloha 13, příloha 14, příloha 15
25. 8. 2016 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 25.8.2016
19. 8. 2016 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 19.8.2016
8. 8. 2016 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 8.8.2016
18. 7. 2016 Záměr nakládání s majetkem Královéhradeckého kraje č. 51/2016
13. 7. 2016 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 13.7.2016
14. 6. 2016 Oznámení o záměru podle zákona č. 100/2001 Sb. - informace o možnosti do dokumentace nahlížet - Lyžařský vlek Javořák (upravené řešení) - červen 2016
3. 6. 2016 Záměr Královéhradeckého kraje č. 37/2016 prodat část pozemku p.č. 1089-1 v k.ú. Velká Úpa II
3. 6. 2016 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 3.6.2016
3. 6. 2016 Nakládání s majetkem města - záměr č. 2 z 3.6.2016
3. 6. 2016 Nakládání s majetkem města - záměr č. 3 z 3.6.2016
3. 6. 2016 Nakládání s majetkem města - záměr č. 4 z 3.6.2016
3. 6. 2016 Nakládání s majetkem města - záměr č. 5 z 3.6.2016
27. 5. 2016 Zpráva o výsleku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí Východní Krkonoše
Další přílohy: , příloha 1
18. 5. 2016 Závěrečný účet DSO Krkonoše - svazek měst a obcí za rok 2015
Další přílohy: , příloha 1
13. 5. 2016 Oznámení o záměru podle zákona č. 100/2001 Sb. - informace o možnosti do dokumentace nahlížet - Tábořiště v Bukovém údolí, Pec pod Sněžkou – autocamp, EKOcamp, wintercamp
Další přílohy: , příloha 1
4. 5. 2016 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 4.5.2016
27. 4. 2016 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 27.4.2016
15. 4. 2016 Oznámení o konání 9. zasedání zastupitelstva města dne 4.5.2016
15. 4. 2016 Záměr Královéhradeckého kraje č. 29/2016 darovat nemovitý majetek v obci a k.ú. Pec pod Sněžkou
12. 4. 2016 Vyhlášení konkursního řízení na obsazení místa ředitele(ky) PO Základní škola a Mateřská škola, Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
6. 4. 2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pec pod Sněžkou na rok 2016 č. 8/2016/VPS
6. 4. 2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pec pod Sněžkou na rok 2016 č. 9/2016/VPS
6. 4. 2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pec pod Sněžkou na rok 2016 č. 10/2016/VPS
6. 4. 2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pec pod Sněžkou na rok 2016 č. 11/2016/VPS
6. 4. 2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pec pod Sněžkou na rok 2016 č. 13/2016/VPS
31. 3. 2016 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 31.3.2016
23. 3. 2016 Výzva k podávání návrhů na pořízení změny územního plánu města Pec pod Sněžkou
Další přílohy: , příloha 1
16. 3. 2016 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 16.3.2016
7. 3. 2016 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 7.3.2016
19. 2. 2016 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 19.2.2016
18. 2. 2016 Oznámení o konání 8. zasedání zastupitelstva města dne 2.3.2016
8. 2. 2016 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 8.2.02016
8. 2. 2016 Výsledky zápisu dětí pro 1. ročník Základní školy v Peci pod Sněžkou (školní rok 2016/2017)
5. 2. 2016 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 5.2.2016
25. 1. 2016 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 25.1.2016
25. 1. 2016 Záměr Královéhradeckého kraje č. 1/2016 nakládat s majetkem na území města Pece pd Sněžkou
25. 1. 2016 Záměr Královéhradeckého kraje č. 2/2016 nakládat s majetkem na území města Pece pd Sněžkou
28. 12. 2015 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 28.12.2015
18. 12. 2015 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 18.12.2015
14. 12. 2015 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 14.12.2015
10. 12. 2015 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 10.12.2015
4. 12. 2015 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 4.12.2015
1. 12. 2015 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 1.12.2015
30. 11. 2015 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 30.11.2015
24. 11. 2015 Oznámení SPÚ ČR o zamýšleném převodu dvou pozemků v k.ú. Pec pod Sněžkou a Velká Úpa II
24. 11. 2015 Veřejná vyhláška KÚKK o doručení návrhu aktualizace č. 1 zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území
20. 11. 2015 Oznámení o konání 7. zasedání zastupitelstva města dne 16.12.2015
20. 11. 2015 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 20.11.2015
18. 11. 2015 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 18.11.2015
9. 11. 2015 Návrh opatření obecné povahy č. 2/2015 Správy KRNAP, kterým se mění Návštěvní řád KRNAP (OOP č. 2/2010)
2. 11. 2015 Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace - VŘ Zajištění provozu sběrného dvora v Peci pod Sněžkou ve Velké Úpě (na roky 2016 a 2017)
Další přílohy: , příloha 1
26. 10. 2015 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 26.10.2015
26. 10. 2015 Nakládání s majetkem města - záměr č. 2 z 26.10.2015
6. 10. 2015 Dražební vyhláška o konání dobrovolné dražby majetku Královéhradeckého kraje (objekt Belveder a související pozemky v Peci pod Sněžkou)
5. 10. 2015 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 5.10.2015
14. 9. 2015 Výzva ÚZSVM ČR občanům - dohledání nedostatečně inentifikovaných vlastníků nemovitostí
Další přílohy: , příloha 1
4. 9. 2015 Oznámení a výzva žadatelům o dotace a NFV z rozpočtu Města Pece pod Sněžkou na rok 2016
27. 8. 2015 Oznámení o konání 6. zasedání zastupitelstva města dne 16.9.2015
12. 8. 2015 Upozornění – nakládání s povrchovými a podzemními vodami v dob sucha
12. 8. 2015 Záměr č. 49/2015 KHK o prodeji nemovitého majetku
3. 8. 2015 ZTRÁTY A NÁLEZY: ztráta fotoaparátu Canon v restauraci Relax
23. 7. 2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pec pod Sněžkou na rok 2015 č. 3/2015/VPS
22. 7. 2015 Výběrové řízení Správy KRNAP na zajištění zájemce o koupi nemovitých věcí v obci a k.ú. Pec pod Sněžkou
21. 7. 2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pec pod Sněžkou na rok 2015 č. 4/2015/VPS
20. 7. 2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pec pod Sněžkou na rok 2015 č. 2/2015/VPS
20. 7. 2015 Veřejná vyhláška - zveřejnění návrhu OOP o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05 a výzva k uplatnění připomínek a námitek
Další přílohy: , příloha 1, příloha 2
13. 7. 2015 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 13.7.2015 (pronájem čtyř bytů v DPS Velká Úpa, čp. 236)
10. 7. 2015 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 10.7.2015
25. 6. 2015 Oznámení o konání 5. zasedání zastupitelstva města dne 8.7.2015
8. 6. 2015 Oznámení o provozu mateřské školy v době letních prázdnin
3. 6. 2015 Výsledky zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání
3. 6. 2015 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v několika lokalitách ve Velké Úpě
1. 6. 2015 OZNÁMENÍ o záměru (č. 1 z 1.6.2015) nakládat s majetkem města
28. 5. 2015 Oznámení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. o přerušení dodávek elektřiny dne 18.6.2015 v několika lokalitách v Peci pod Sněžkou
27. 5. 2015 Nakládání s majetkem města - záměr č. 1 z 27.5.2015
30. 4. 2015 Veřejná vyhláška FÚ pro Královéhradecký kraj o zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu pro daň z nemovitých věcí za rok 2015
Další přílohy: , příloha 1, příloha 2
2. 4. 2015 Oznámení o záměru nakládat s majetkem města
9. 1. 2015 Oznámení o koncepci podle zákona č. 100-2001 Sb. - informace o možnosti do koncepce nahlížet - Národní plán povodí Labe