Kontakty a základní informace:

Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
Adresa: Velká Pláň 144, Pec pod Sněžkou 542 21, okres Trutnov
Ředitelka školy: Mgr. Lenka Zmatlíková
IČO: 709 83 976
Telefon: ZŠ: +420 499 896 289
MŠ: +420 499 629 231
E-mail: zspecps@seznam.cz
Web: www.zspec.cz
Zřizovatel: Město Pec pod Sněžkou
Součásti školy: 1. Základní škola
2. Školní družina
3. Mateřská škola
4. Školní jídelna

Historie

Nevíme, zda až nařízením Marie Terezie o povinné školní docházce z roku 1774 bylo zavedeno vyučování také ve východní části Krkonoš nebo jestli výuka probíhala ještě před tímto datem. V Peci pod Sněžkou se vyučovalo v několika soukromých domech. První škola vznikla v chalupě na náměstí naproti Hospodě Na Peci. Protože zchátralý dům neustále ohrožovaly povodně, postavila obec na pozemku panství Aichelburgů v roce 1834 za 2800 zlatých novou školu na Velké Pláni. Veřejnou stavbu s typickou valbovou střechou v roce 1880 zvýšili o roubené první patro, zčásti vyzděné při přestavbě v roce 1930. Do jedné třídy chodilo např. v roce 1945 neuvěřitelných 240 dětí ve věku od 6 do 12 let. Přesto podle sčítání obyvatel v roce 1880 v Peci bylo 445 osob gramotných, 100 lidí umělo číst a 285 nečetlo ani nepsalo. Od roku 1880 byla škola dvoutřídní, od roku 1935 trojtřídní se 120 žáky. Děti z Lučin, Zahrádek a Liščí louky v letech 1860 až 1981 chodily do horské školy na Hrnčířských boudách. Naopak ze samot Velké Úpy Větrník, Karlův Vrch a Šimonova stráň mohli žáci navštěvovat školu v Úpě. Dnes je škola ve Velké Úpě uzavřena a malé děti chodí do dvoutřídky s prvním až pátým ročníkem v Peci, ostatní chodí do spádové školy v Horním Maršově.