Zápis

ze schůze Senior klubu dne 20. 8. 2020

 Přítomno: 18 členů                                                Omluveno: 12 členů

Hosté:        2

 

Program:  členské záležitosti

                grilování - podrobnosti

                nabídka dalších akcí

 

Členské záležitosti - narozeniny: Helena Povýšilová - předání daru,

                                               Anna Vořechovská - nezúčastněná - dar bude předán

 

Poté nás p. starosta seznámil s plánovaným rozvojem města, středu Velké Úpy, problémy se Sněžkou a dalšími.

Byla dohodnuta prohlídka parkovacího Terminálu v Peci na den 30. 9. t. r., čas bude upřesněn na příští schůzi.

 

Vedoucí zájezdu do Švýcarska p. Sittová informovala členy o stavu zájezdu a dalších zálohách.

 

Grilování - zjištěna účast a potvrzení, kdo, co zařídí a připraví: maso + gril - A.                                                                                                   Povýšil + Zd. Virt - kebab

            - saláty: L. Šustová, R. Kulišová, A. Povýšil, bowle - J.Juharová, koláč - V.Zadinová

            - chleba - p. starosta,   stoly, pivo - hasiči          

 

Další akce: Zájezd do Polska - konec září - zač. října - termín a cena budou                            upřesněny a  zasláno e-mailem

 

Příští schůze - 24. 9. 2020 ve 13.30 hod. v klubovně ve V. Úpě

Zapsala: předsedkyně

  1. 8. t. r.