Zápis

ze schůze Senior klubu dne 14. 7. 2020

Přítomno: 11 členů                                                     Hosté:        2

 

Program:  grilování - podrobnosti

                 nabídka dalších akcí

 

Grilování 27. 8.:  - zajištění masa na grilování a grilování   -  Artur Povýšil

                           - zajištění salátů  -  R. Kulišová, L. Šustová + další dle zájmu

                              - zajištění grilu od hasičů a účasti - J. Horynová

                              - čl. schůze ke zjištění účasti - 20. 8. 2020

 

Nabídka - Divadlo 28. 11.  -  nepřihlásil se žádný další zájemce, pouze z výzvy na                                               internetu

 

Nabídka nové akce: Prodaná nevěsta v Ratibořicích 15. 8. t.r. - zjištění zájemců

                                    + bude rozesláno e-mailem 

 

Příští schůze - 20. 8. 2020 ve 13.30 hod. v klubovně ve V. Úpě

 

Zapsala: předsedkyně

  1. 7. t.r.