Zápis

ze schůze Senior klubu dne 24. 9. 2020

 Přítomno: 20 členů                                                Omluveno:     12 členů

Hosté:       1                                                              Neomluveno: 17 členů

 

 Program:  1. členské záležitosti

                 2 .zájezdy - Švýcarsko, Polsko

                 3. ostatní

                 4. diskuze

 

  1. Členské záležitosti - narozeniny: Miki Sitte - 85 , Lenka Šustová - 65 - předán dar

    - neschválen návrh zrušit předávání darů u kulatých a půlkulatých narozeninách,

    - schválen návrh přát každému k narozeninám bez předání daru - v září: Artur 

      Povýšil, Gábina Kučerová, Blanka Sochorová, Hana Millerová, Drahuš Zákonová,

   

Poté nás p. starosta seznámil s programem otevření parkovacího terminálu v Peci dne 30. 9. t. r. od 15,30 hod., na které jsme zváni. Hromadný odvoz z Úpy bude domluven s Techn. službami města.

Kladný ohlas na nové uspořádání Krakonoš. gulášů dne 19. 9. t.r.

 

  1. Zájezd do Švýcarska byl CK zrušen, neboť kvůli koronaviru je z ČR nutná 10 denní

   karanténa, což je u 4denního zájezdu nemožné.Vložené prostředky budou vráceny

   na účet vedoucí zájezdu, která je následně rozešle účastníkům nebo použity na  

   zájezd v r. 21.

   Schválen návrh poskytnout CK odškodné individuální částkou jednotlivců, která  

   bude souhrnně rovněž vedoucí zájezdu poukázána na účet CK.

 

   Zájezd do Polska - Kudowa Zdroj - 1. 10. - zatím lze uspořádat, ale je nízký počet

   přihlášených. Bude nutno objednat menší autobus (Koula) a objednaný zrušit.

 

  1. - zrušen úzus nekonání schůzí v lednu až březnu - od r. 21 se bude schůze konat

      každý měsíc - je to o chuti setkat se spolu

    - zhodnocení grilovačky - poděkování oběma grilovacím mágům za vynikající

      chuťový zážitek a příští rok bychom to rádi zopakovali

    - Mikulášská se bude konat 10. 12. - hudbu zajistí František Hrdlička

   

Příští schůze - 22. 10. 2020 ve 13.30 hod. v klubovně ve V. Úpě

 

 Zapsala: předsedkyně

  1. 9. t. r.