Tradiční zakončení roku Mikulášskou besídkou s hudbou. Od 12.00 hod. schůze - rekapitulace celého roku, členské příspěvky na r. 2020,

- vystoupení dětí z MŠ a ZŠ,

- hudba, tradiční tombola a zábava až do večera