Historie a současnost Klubu důchodců v Peci p. Sn.

Klub důchodců při MNV Pec p. Sn. byl založen v r. 1982 na popud tehdejšího předsedy MNV
Jiřího Kodeta. V roce 2018 se členové dohodli na změně názvu na Senior klub Pec pod Sn.

Jako prvním předsedou byl zvolen Antonín Duchoslav, který funkci vykonával 10 let.
Po něm byl zvolen Miroslav Hilsch, od r. 1998 byl předsedou Herbert Berger,
od r. 2005 Jindřiška Brdičková, od r. 2016 Luciána Žaláková a od května 2018 Jindřiška
Horynová.

Členové klubu se scházeli každý týden na různých místech a podíleli se na brigádách,
organizovaných jak MNV, tak i svých, čímž si vydělávali na provoz klubu. Často jezdili na
výlety, které pořádali i několikrát do roka a to jak jednodenní, tak i vícedenní a jak po
Československu, tak i do ciziny, např. až do vzdáleného Norska. Ani po revoluci nepřestávali
pořádat každoroční vícedenní výlety po Evropě i přes moře do Anglie a jednodenní výlety,
převážně do Polska. A v této tradici pokračují i nadále.
Od července r. 2015 se senioři každý měsíc schází ve společenské místnosti opraveného
polyfunkčního domu bývalé školy ve Velké Úpě čp. 236.
Každý rok uzavírá již tradiční Mikulášské setkání, na kterém v minulosti prováděl různé
alotrie skřítek Barnabáš a na kterém v současnosti účinkují děti ze ZŠ a MŠ Pec pod
Sněžkou se svým vystoupením.