Členská schůze Klubu bude 22. 10. 20 cca od 13.30 hod. v DPS ve Velké Úpě.