vyvěšeno dne dokument
27. 3. 2024 Ceník výkonů a služeb Města Pec pod Sněžkou (č. 11, aktualizace účinná od 1.3.2024)
6. 2. 2024 Vnitřní směrnice Města Pece pod Sněžkou o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
21. 12. 2023 Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích (č. 2/2023, platná od 1.1.2024)
21. 12. 2023 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (č. 3/2023, platná od 1.1.2024)
30. 10. 2023 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví část společného školského obvodu ZŠ Pec pod Sněžkou (č. 1/2023)
1. 6. 2023 Vnitřní směrnice Města Pece pod Sněžkou upravující pravidla pro poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
8. 9. 2022 Nařízení, kterým se ruší vyhláška města Pece pod Sněžkou (vyhláška vydaná v přenesené působnosti) o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí
8. 9. 2022 Obecně závazná vyhláška o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí
29. 6. 2022 Obecně závazná vyhláška města Pec pod Sněžkou č. 1/2022 o podmínkách užívání a provozním řádu stanoviště taxislužby
Další přílohy: příloha 1
15. 12. 2021 Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
15. 12. 2021 Obecně závazná vyhláška č. 3/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
29. 12. 2020 Strategický plán - program rozvoje města Pec pod Sněžkou na období let 2021 až 2025
29. 11. 2018 Statut Regulační komise města Pece pod Sněžkou
11. 6. 2018 Informace Města Pec pod Sněžkou jako správce osobních údajů s odkazem na čl. 13 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)
30. 5. 2018 Obecně závazná vyhláška č. 2/2018, kterou se ruší OZV č. 6/2010 o místním poplatku za provozovaný VHP ze dne 21.12.2010
30. 5. 2018 Obecně závazná vyhláška č. 3/2018, kterou se stanoví část společného školského obvodu ZŠ
3. 5. 2017 OZV č. 1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy
9. 2. 2016 Nařízení města č. 2-2004, kterým se provádí ustanovení § 23 zákona č. 13-1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění
Další přílohy: příloha 1
6. 5. 2015 OZV č. 1/2010 o regulaci promítání světelných reklam a efektů na oblohu
2. 4. 2014 OZV č. 1/2014, kterou se vydává Požární řád obce Pec pod Sněžkou
13. 12. 2012 Jednací řád zastupitelstva města Pece pod Sněžkou
15. 5. 2012 Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o stanovení veřejně přístupných míst a času, ve kterých je provozování výherních hracích přístrojů, koncových interaktivních videoloterijních terminálů a herních míst
7. 10. 2010 OZV č. 4/2010 o ochraně nočního klidu, regulaci hlučných činností a o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků včetně tanečních zábav
3. 3. 2010 OZV č. 2/2010, kterou se reguluje používání zábavní pyrotechniky
3. 3. 2010 OZV č. 1/2010 o regulaci promítání světelných reklam a efektů na oblohu
4. 11. 2009 OZV č. 2/2009 o ochraně a údržbě veřejné zeleně na území města Pece pod Sněžkou
30. 7. 2009 OZV č. 1/2009 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti
25. 3. 2009 03-25 OZV č. 2/1997 o zimní údržbě
Další přílohy: příloha 1
25. 3. 2009 OZV č. 3/2006 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství
1. 1. 1970