vyvěšeno dne dokument
17. 2. 2021 Vnitřní směrnice Města Pece pod Sněžkou o zadávání veřejných zakázek
29. 12. 2020 Strategický plán - program rozvoje města Pec pod Sněžkou na období let 2021 až 2025
13. 11. 2019 OZV č. 1/2019 o místních poplatcích
Další přílohy: příloha 1, příloha 2
29. 11. 2018 Statut Regulační komise města Pece pod Sněžkou
11. 6. 2018 Informace Města Pec pod Sněžkou jako správce osobních údajů s odkazem na čl. 13 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)
30. 5. 2018 Obecně závazná vyhláška č. 2/2018, kterou se ruší OZV č. 6/2010 o místním poplatku za provozovaný VHP ze dne 21.12.2010
30. 5. 2018 Obecně závazná vyhláška č. 3/2018, kterou se stanoví část společného školského obvodu ZŠ
3. 5. 2017 OZV č. 1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy
7. 3. 2016 Vnitřní směrnice Města Pece pod Sněžkou upravující pravidla pro poskytování informací dle zákona č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím v platném znění
9. 2. 2016 Nařízení města č. 2-2004, kterým se provádí ustanovení § 23 zákona č. 13-1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění
Další přílohy: , příloha 1
6. 5. 2015 OZV č. 1/2010 o regulaci promítání světelných reklam a efektů na oblohu
2. 4. 2014 OZV č. 1/2014, kterou se vydává Požární řád obce Pec pod Sněžkou
13. 12. 2012 Jednací řád zastupitelstva města Pece pod Sněžkou
15. 5. 2012 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2012, provozování výherních hracích přístrojů
Další přílohy: , příloha 1, příloha 2
7. 10. 2010 OZV č. 4/2010 o ochraně nočního klidu, regulaci hlučných činností a o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků včetně tanečních zábav
3. 3. 2010 OZV č. 2/2010, kterou se reguluje používání zábavní pyrotechniky
3. 3. 2010 OZV č. 1/2010 o regulaci promítání světelných reklam a efektů na oblohu
4. 11. 2009 OZV č. 2/2009 o ochraně a údržbě veřejné zeleně na území města Pece pod Sněžkou
30. 7. 2009 OZV č. 1/2009 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti
25. 3. 2009 OZV č. 2/2003 ve znění OZV č. 4/2006 o odpadech (úplné znění)
25. 3. 2009 OZV č. 2/1994 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitosti
25. 3. 2009 03-25 OZV č. 2/1997 o zimní údržbě
Další přílohy: , příloha 1
25. 3. 2009 OZV č. 3/2006 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství
25. 3. 2009 OZV č. 6/2006 o závazné části územního plánu města Pec pod Sněžkou, Velká Úpa