vyvěšeno dne dokument
2. 5. 2024 Statut Regulační komise města Pece pod Sněžkou
27. 3. 2024 Ceník výkonů a služeb Města Pec pod Sněžkou (č. 11, aktualizace účinná od 1.3.2024)
6. 2. 2024 Vnitřní směrnice Města Pece pod Sněžkou o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
21. 12. 2023 Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích (č. 2/2023, platná od 1.1.2024)
21. 12. 2023 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (č. 3/2023, platná od 1.1.2024)
30. 10. 2023 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví část společného školského obvodu ZŠ Pec pod Sněžkou (č. 1/2023)
1. 6. 2023 Vnitřní směrnice Města Pece pod Sněžkou upravující pravidla pro poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
8. 9. 2022 Nařízení, kterým se ruší vyhláška města Pece pod Sněžkou (vyhláška vydaná v přenesené působnosti) o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí
8. 9. 2022 Obecně závazná vyhláška o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí
29. 6. 2022 Obecně závazná vyhláška města Pec pod Sněžkou č. 1/2022 o podmínkách užívání a provozním řádu stanoviště taxislužby
Další přílohy: příloha 1
15. 12. 2021 Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
15. 12. 2021 Obecně závazná vyhláška č. 3/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
29. 12. 2020 Strategický plán - program rozvoje města Pec pod Sněžkou na období let 2021 až 2025
11. 6. 2018 Informace Města Pec pod Sněžkou jako správce osobních údajů s odkazem na čl. 13 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)
30. 5. 2018 Obecně závazná vyhláška č. 2/2018, kterou se ruší OZV č. 6/2010 o místním poplatku za provozovaný VHP ze dne 21.12.2010
30. 5. 2018 Obecně závazná vyhláška č. 3/2018, kterou se stanoví část společného školského obvodu ZŠ
3. 5. 2017 OZV č. 1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy
9. 2. 2016 Nařízení města č. 2-2004, kterým se provádí ustanovení § 23 zákona č. 13-1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění
Další přílohy: příloha 1
6. 5. 2015 OZV č. 1/2010 o regulaci promítání světelných reklam a efektů na oblohu
2. 4. 2014 OZV č. 1/2014, kterou se vydává Požární řád obce Pec pod Sněžkou
13. 12. 2012 Jednací řád zastupitelstva města Pece pod Sněžkou
15. 5. 2012 Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o stanovení veřejně přístupných míst a času, ve kterých je provozování výherních hracích přístrojů, koncových interaktivních videoloterijních terminálů a herních míst
7. 10. 2010 OZV č. 4/2010 o ochraně nočního klidu, regulaci hlučných činností a o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků včetně tanečních zábav
3. 3. 2010 OZV č. 2/2010, kterou se reguluje používání zábavní pyrotechniky
3. 3. 2010 OZV č. 1/2010 o regulaci promítání světelných reklam a efektů na oblohu
4. 11. 2009 OZV č. 2/2009 o ochraně a údržbě veřejné zeleně na území města Pece pod Sněžkou
30. 7. 2009 OZV č. 1/2009 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti
25. 3. 2009 03-25 OZV č. 2/1997 o zimní údržbě
Další přílohy: příloha 1
25. 3. 2009 OZV č. 3/2006 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství
1. 1. 1970