Tváře Muklovského Vatikánu

Rýchorské náměstí 1, Žacléř 20. 1. 2024 - 31. 3. 2024

Žacléř – Nová výstavní sezóna bude zahájena putovním projektem nazvaným Tváře muklovského Vatikánu, který představuje na 30 portrétů (akrylů na plátně) duchovních, žen i mužů, kteří byli perzekvováni za minulého režimu, jejichž příběhy by neměly upadnout v zapomnění. Z našeho regionu je zastoupen kupř. páter Jan Rybář, biskup královéhradecký Karel Otčenášek, skaut a františkánský řeholník Jan Baptista Bárta usazený od roku 1969 ve Vrchlabí a další zajímavé osobnosti. Přijměte tímto pozvání na výstavu případně na její slavnostní zahájení, které proběhne 20. ledna 2024 ve 14 h.

Tváře Muklovského Vatikánu