Szczyt Śnieżki (1603 m n. p. m.) przyciąga wędrowników już ponad pięćset lat. Jej nazwa pochodzi od przymiotnika śnieżna – pokryta śniegiem.

Na wierzchołku góry Śnieżki zbudowano kilka budynków - Polska buda ze stacją meteorologiczną, końcowy przystanek kolejki gondolowej z Peca pod Sněžkou, kamienny obelisk trygonometryczny i 14 m wysoka kaplica rotundowa św. Wawrzyńca, którą tutaj zbudowano już w 1681 roku i dzięki temu stała się najstarszym obiektem na wierzchołku Śnieżki. I na odwrót najnowszym budynkiem to Czeski urząd pocztowy Agnieszka (Anežka) zaprojektowany przez architekta Martina Rajniše i Patrika Hoffmana.

Śnieżka swoim kształtem przypomina trójkątną piramidę, gdzie ostre północne zbocze opada na polską stronę, grzbiet zachodni na szczytową równinę Upskiego torfowiska i zbocze południowe do Doliny Gigant (Obří důl). Przez jej szczyt prowadzi czesko-polska granica i znajdziecie tu unikatową wysokogórską naturę, która nie ma odpowiednika w całej Środkowej Europie.

Szczytu Śnieżki można osiągnąć kilkoma drogami z różnych kierunków.

 • - Kolejką gondolową
  • Najprostszym sposobem pokonania najwyższej góry Republiki Czeskiej osiągnąć można kolejką, której dolny przystanek znajduje się w odległości ok. 30 minut z centrum miasta. Kolejka gondolowa otwarta jest codziennie, z wyjątkiem kwietnia i listopada, i podzielona jest na dwa odcinki. Ruch drugiego odcinka z Różowej Góry (Růžová hora) na Śnieżkę działa w zależności od pogody - informacje na www.snezkalanovka.cz lub tel. +420 499 405 522, 499 405 531.
 • - Przez Dolinę Giganta (Obří důl) z Peca pod Sněžkou
 • - Przez Růžohorky z Peca pod Sněžkou
 • - Przez Růžohorky doliną Šramlu z Velké Úpy
 • - Kolejką linową na Portášky z Velké Úpy przez Růžohorky
 • - Przez Richterowy budy, Výrovkę i Luční boudu (wariant przez Niebieską Dolinę)
 • - Kolejką linową na Brązowy szczyt (Hnědý vrch), przez Liščí horu, Bufet Na Rozcestí, Výrovku i Luční boudu
 • - Przez Severku, Bufet Na Rozcestí, Výrovku a Luční boudu
 • - Z Horní Malé Úpy przez schronisko Jelenka

Podczas wszystkich wspinaczek jednak należy się dobrze przygotować na zmiany pogody i temperatury, na wierzchołku będziecie o 800 metrów wyżej jak w dolinie.