Pec pod Sněžkou i jego okolice oferują wiele oznaczonych, o różnym stopniu trudności ścieżki rowerowe. Początkową różnicę wysokości łatwo można pokonać dzięki kolejce linowej – transport rowerów oferuje kolejka linowa Brązowy Szczyt (Hnědý vrch), Portášky i na Czarną Górę (Černá Hora) w Janskich Lázních.

Od czerwca do września można skorzystać z regularnych przejazdów Karkonoskich cyklobusów – aktualne informacje o ich ruchu są do dyspozycji na stronie www.krkonose.eu. Dla zwolenników sportów ekstremalnych jest w Pecu przygotowana także trasa zjazdowa dla rowerów górskich. Podczas wyjazdu również można skorzystać kilkakrotnie z kolejki linowej na Brązowy Szczyt (Hnědý vrch). W obszarze parku narodowego KRNAP i jego strefy ochronnej zbudowano system kilku terenowych tras, nadających się głównie dla rowerów górskich. Oznaczone są jest drewnianymi grawirowanymi piktogramami i utrzymywany przez zarządcę KRNAP. W Pecu pod Sněžkou i Velká Úpa co roku organizowano kilka ciekawych wyścigów rowerowych (np. czeski puchar MTB XCO lub jesienna przejażdżka Wokół Peca).

Trasy rowerowe

Trasa nr. 20

Trasa nr. 20Pec pod Sněžkou - Husova bouda - Pražská bouda - Kladenská bouda – Pec pod Sněžkou

Krótka, ale dużo dająca trasa, zaprowadzi was na grzebiet Karkonoszy, skąd możecie potem wrócić do Peca, ewentualnie podłączyć się do innych dłuższych tras i kontynuować na przykład na Czarną Górę (Černá hora) lub do Doliny Czarnej (Černý důl). Trasa zaczyna się pod dolnym przystankiem wyciągu narciarskiego Jawor w Pecu pod Sněžkou, o długości 5,5 km i prowadzi równolegle z niebieskim szlakiem turystycznym po drodze asfaltowej i z utwierdzoną powierzchnią. Wspinaniu się z Peca pod Sněžkou możecie uniknąć, jeśli skorzystacie z kolejki linowej na Brązowy Szczyt (Hnědý vrch). Przy wyciągu Jawor kontynuujecie wzdłuż strumyka w kierunku na Ogródki (Zahrádky) i do dolnego przystanku kolejki linowej Brązowy Szczyt (Hnědý vrch). Z górnego przystanku należy kontynuować w kierunku do schroniska Lesní bouda i dalej po grzbietach czerwonej ścieżki przez schronisko Husova bouda aż do schroniska Pražská bouda. Na skrzyżowaniu należy skręcić w lewo na drogę po zielonym szlaku. Czeka tu na was zjazd przez schronisko Kladenská bouda z powrotem do Peca pod Sněžkou. Ulubionym dłuższym wariantem jest kontynuowanie pod schroniskiem Pražská bouda prosto przez schronisko Kolínská bouda aż na Czarną Górę (Černá hora).

Trasa nr. 21

Trasa nr. 21Pec pod Sněžkou – Chata Betyna – Bouda v Obřím dole – Bouda pod Sněžkou - Kaplička

Trasa zaczyna na parkingu U kapličky (Pec pod Sněžkou), jest długa 4 km i prowadzi równolegle z niebieskim szlakiem turystycznym po drodze asfaltowej. Od parkingu prowadzi dalej do dolnego przystanka kolejki linowej na Śnieżkę, cały czas po niebieskim szlaku turystycznym wokół schronisk Betyna, Boudy v Obřím dole, Boudy Pod Sněžkou aż do kapliczki w Dolnie Giant Obří důl). Dalej już nie jest przejezdna dla rowerów. Mniej trudną trasę możecie wybrać też po drodze do zabytkowej kopalni Kovárna.

Trasa nr. 23

Trasa nr. 23Velká Úpa - Vlašské Boudy - Velké Tippeltovy Boudy - Krausovy Boudy

O trochę większej trudności trasa jest długa 7 km i w większej części prowadzi równolegle z zielonym szlakiem turystycznym po utwardzonych i nieutwardzonych ścieżkach. Większa część tej wymagającej wycieczki prowadzi po bocznych drogach czy asfaltowych leśnych ścieżkach, z czego jedna trzecia prowadzi przez teren z kamieniami i żwirem. Z drogi głównej w kierunku z miejscowości Velká Úpa do Peca pod Sněžkou skręcimy na początku Velké Úpy w dolinie Wawrzyńca na dole w lewo do doliny Javoří důl. (Alternatywą jest trasa nr 23 A z doliny Wawrzyńca (Vavřincův důl) w Velká Úpa przez Hlušiny, która skręca z drogi głównej po żółtym szlaku turystycznym.) Więcej jak 300 metrów wysokościowych sprawdzi zdolności fizyczną, nagrodą za tak trudny odcinek będzie niezapomniany widok. Od schroniska Vlašské boudy jedziemy dalej jeszcze kilka set metrów i wyjeżdżamy na zbocze Jasnej Góry (Světlá hora). Dojedziemy do schroniska Krausovy boudy, stąd możemy zjechać do Janskich Lázní albo do miasteczka Horní Maršov, i jechać dalej po drodze głównej z powrotem do Peca pod Sněžkou.

Trasa nr. 22

Trasa nr. 22Velká Úpa – Výsluní – Janovy Boudy

Z głównej drogi prowadzącej z Velké Úpy do Peca pod Sněžkou skręcimy przed hotelem Pecr w Pecu pod Sněžkou w prawo równolegle z niebieskim szlakiem turystycznym. Z tej drogi skręcimy po ok. 1 km w lewo. Trasa jest długa 3 km i prowadzi po utwardzonych i nieutwardzonych ścieżkach. Od schroniska Janovy boudy możemy jechać dalej na Różową Górę (Růžová hora) lub na drugą stronę do Spalonego Młyna. Między schroniskiem Výsluní a Janovy boudy nad górnym przystankiem kolejki linowej Portášky możemy pozbierać siły w schronisku Sagasserovy boudy. Serwują tutaj typowe i nietypowe dania karkonoskie lub steki z bydła górskiego.

Chata Růžohorky

Chata RůžohorkyJanovy boudy – Chata Růžohorky – Růžová hora

Trasa ta nawiązuje do trasy nr. 22 w pobliżu schroniska Janovy boudy i prowadzi równolegle z żółtym szlakiem turystycznym na Różową Górę (Růžová hora). Trasa jest długa 4,5 km i prowadzi po utwardzonych i nieutwardzonych ścieżkach. Pod przystankiem kolejki linowej na Różową Górę, jednak droga dla rowerzystów kończy się i dalej możecie wspinać się na najwyższą górę pieszo, albo kolejką gondolową. Po drodze jest kilka schronisk z kuchnią karkonoską, ulubioną nie tylko wśród rowerzystów.

Trasa nr. 1A

Trasa nr. 1ATrasa nr. 1A (część Karkonoskiej przekątnej prowadzącej przez całe Karkonosze)

Trasa prowadzi z Harachova i Špindlerowego Młyna, przez Strážné, Výrovku i Čertovy schody do Peca pod Sněžkou, gdzie zaraz za skrzyżowaniem skręcicie po znakach w lewo z głównej drogi, prowadzącej do Velké Úpy i dalej do miejsc Janovy boudy, Spálený Mlýn a Lysečinské Boudy. Tutaj można wyruszyć albo po 1A przez grzbiet Rýchorski aż do Žacléřa, albo wybrać trasę 1B przez Horní Maršov, Krausovy Boudy, Černou Horu i Tetřeví Boudy z powrotem do Peca pod Sněžkou. Odcinki 1A tworzą trasę podczas organizowanych wyścigów rowerowych takich jak Karkonoska 70 czy Žacléřska 70.

Trasa Výrovka – Kaplička – Luční bouda w tej chwili oznaczona jako trasa w specjalnym trybie i mierzy 2,5 km.

Pozostałe nawiązujące oznakowane trasy rowerowe w pobliżu

Trasa nr. 26Drogowskaz (Cestník) – Dlouhý hřeben – Stará hora – Horní Maršov – Mánkova cesta – Antonínovo Údolí – Bystřice – Rýchorský kříž

O trochę trudniejsza trasa mierzy 23 km i prowadzi po wszystkich rodzajach powierzchni – po asfalcie, utwardzonych i nieutwardzonych ścieżkach. Do drogowskazu (Cestníku) dostaniecie się z miejscowości Horní Malá Úpy, dokąd dojedziecie na przykład z Janovych bud (patrz trasa nr. 22). Skręcicie w lewo do Spalonego Młyna (Spálený Mlýn), odkąd czeka na was ostre wspinanie w kierunku kościoła w Horní Malá Úpa. Ewentualnie możecie jechać dalej aż do Pomezní boudy i do Drogowskazu (Cestník) dojechać prawie po warstwicy. Z Drogowskazu (Cestník) czeka na rowerzystów zjazd do Horního Maršova. Prawie już przed Horním Maršovem skręca oznaczona trasa nr. 26 razem ze żółtym szlakiem turystycznym i wspina się w kierunku do Rýchor. Na pierwszym skrzyżowaniu rowerzyści mogą się rozmyślić na dłuższy wariant, kiedy skręcą w prawo Doliny Antoniego (Antonínovo údolí), albo będą jechać dalej po trasie 26C i równolegle z żółtym szlakiem wyjadą aż na schronisko Rýchorská bouda. Dłuższy wariant przez Dolinę Antoniego zaprowadzi rowerzystów do malowniczej górskiej kolonii z leśnym kąpieliskiem, aby je potem zaprowadziła ostrym wspinaniem do Bystrzycy (Bystřice) i do Rýchory. Z Rýchor możecie jechać dalej do Žacléřa, Svobody nad Úpou czy Mladých Buků. W drugim wariancie z Žacléřa do Drogowskazu (Cestník) także możecie wypróbować odcinek trasy wyścigowej Žacléřska 70, który odbywa się na końcu września.

Trasa nr. 24Spálený Mlýn – Pomezní Boudy – Eliščino údolí

Trasa jest długa 10 km i prowadzi po drodze asfaltowej i utwardzonej. Od Spalonego Młyna, dokąd dojedziecie na rowerze po szlaku rowerowym nr. 22 od schroniska Janovy boudy albo po głównej drodze (gdzie jest trasa nr. 24 oznaczona). Przed nami jest okręg na Pomezní boudy. Wyjedziemy do góry ze Spalonego Młyna w kierunku do kościoła św. Piotra i Pawła, gdzie możemy przejechać okręg wokół góry Kraví hora, i dalej jedziemy na Pomezní boudy. Z Pomezních bud kontynuuje trasa nr. 24 razem z żółtym szlakiem turystycznym i ścieżką bajkową. Od obydwóch rozłącza się w prawo i po ok. 10 km wraca do Spalonego Młyna.
Zjeżdżamy w dół do doliny. Przy widoku na rozproszone górskie domki w zboczach i łąki posiane kolorowymi kwiatkami poczujecie prawdziwą karkonoską atmosferę. Zjedziemy do skrzyżowania. Trasa rowerowa 24 kontynuuje dalej w prawo po ścieżce tzw. Doliną Elżbiety (Eliščino údolí) i rysuje tak strumyk Malá Úpa. Po 2 kilometrach od parkingu dojedziemy do pierwszego punktu odpoczynku z ławką. Dzieci rozweseli postać wodnika i na tablicy napisana jest bajka od pisarki Marie Kubátovej, która jest częścią „Bajkowej ścieżki“ łącznie z 10 bajkami. Niedaleko stąd jest skrzyżowanie. Strzałka nam pokaże kierunek do kościoła św. Piotra i Pawła.

Trasa nr. 19AZa Hoffmanovými boudami (Janské Lázně) – Zinneckerova bouda – Sokolská bouda (mimo provoz) – Pension U staré lanovky – vrchol Černé hory – Černá bouda

Szczytowa trasa rowerowa jest długa 7,5 km i prowadzi z Janskich lázní aż na wierzchołek Czarnej Góry (Černá hora) po drodze asfaltowej. Z Janskich Lázní prowadzi dalej do schroniska Hoffmanovy boudy, skąd skręcicie w prawo i pojedziecie do góry po nieskończonych serpentynach aż na wierzchołek Czarnej Góry. Schronisko Sokolská bouda jest niestety od kilku lat zamknięte, jednak orzeźwić się możecie U Starej kolejki lub na Czarnej budzie (Černá bouda). Dalej możecie kontynuować wokół schroniska Pardubické boudy do Maršova lub z powrotem do Janskich Lázní czy do Peca pod Sněžkou wokół schroniska Kolínské boudy oraz dalej po trasie nr. 20.

Trasa nr. 18Pod Rennerovkami – Tetřeví boudy (Liščí cesta)

Jedna z najpiękniejszych tras w Karkonoszach jest długa 5,5 km i prowadzi po utwardzonych i nieutwardzonych ścieżkach. Do Ścieżki Lisa (Liščí cesta) możecie wyjechać z Peca pod Sněžkou trasą nr. 20 do schroniska Husova bouda albo wyjechać kolejką linową na Brązowy Szczyt (Hnědý vrch), skąd przejedziecie w kierunku do schroniska Tetřeví boudy. Od Tetřevích bud jest oznaczona trasa nr. 18 razem z zielonym szlakiem turystycznym i prowadzi aż do Tylnych Rennerovek. Tzw. Ścieżka Lisa (Liščí cesta) oferuje przepiękne widoki. Od Tylnych Renerowek (Zadní Renerovky) możecie kontynuować na przykład do chałupy górskiej Na Rozcestí i dalej do schroniska Výrovka. Od Výrovki czeka na was do Peca ostry zjazd po drodze asfaltowej aż do Peca pod Sněžkou. Kto by miał ochotę jeszcze na następną górkę, może sobie dojechać po widoki na Śnieżkę do schroniska Luční bouda.