W mieście znajdują się dwie stacje Pogotowia górskiego. Jedna znajduje się w Pecu pod Sněžkou pod stokiem Javor. Druga w czasie głównego sezonu (tylko w zimie) jest pod stokiem Portášky w Velké Úpě.

SOS telefony KRKONOSZE:
1210 lub 155 lub 112 (w przypadku polskiej sieci)

Stacja PG Pec pod Sněžkou č.p. 178

54221 Pec pod Sněžkou
Tel.: +420 499 896 233
Tel. kom.: +420 602 448 444

Stacja Velká Úpa č.p. 335 (pod stokiem Portášky)

Sezonowo w zimie
Tel. kom.: +420 602 448 444, +420 601 576 853

Pogotowie górskie w RC w ramach swojego działania zajmuje się w szczególności

• organizowaniem i prowadzeniem akcji poszukiwawczych i ratowniczych na terenie gór
• udzielaniem pierwszej pomocy i zapewnianiem transportu rannych
• tworzeniem odpowiednich warunków dla bezpieczeństwa turystów w górach
• zapewnianiem działania stacji ratowniczych i sprawozdawczych PG
• wykonywaniem instalacji i konserwacją urządzeń ostrzegawczych i informacyjnych
• współpracą przy wydawaniu i rozpowszechnianiu prewencyjnych materiałów o bezpieczeństwie w górach
• informowaniem społeczeństwa o warunkach atmosferycznych i śniegowych w górach oraz zaleceniach PG w celu zapewnienia bezpieczeństwa w górach
• współpracą z organami administracji publicznej, ochrony środowiska i przyrody oraz innymi organami i organizacjami
• monitorowaniem liczby wypadków i wykonywaniem analizy przyczyn wypadków w górach, proponuje i zaleca działania na rzecz ich ograniczenia
• prowadzeniem patroli na grzbietach, trasach zjazdowych, służbą ratowniczą w stacjach i domach PG
• wykonuje obserwacje zagrożenia lawinowego
• przygotowaniem i szkoleniem swoich członków i praktykantów
• współpracą z innymi organizacjami ratowniczymi w kraju i za granicą