Udostępnij

Tradycyjna enklawa łąkowa na wzgórzu o tej samej nazwie jest przykładem harmonicznie rozłożonej górskiej budowli z dochowanymi pierwszymi chałupami, drzewami soliterowymi, ścieżkami, tarasami i wałami agrarnymi.