Udostępnij

Mieszkańcy części Vysoké Svahy i sąsiednich Ogródków (Zahrádky) zbudowali swoją własną kapliczkę dla kultu pobożności i jako wyraz solidarności. Z powodu braku zainteresowania dziedziców i przez dzieło wandali całkowicie upadła i jako memento czeka na swój remont.