Udostępnij

Na cennie dochowanych resztkach zapory wodnej, służąca do przenoszenia drzewa po wodzie, stoi kaplica, przypominająca katastrofę z lipca 1897 roku. Kawałek stąd pod lawinami bagna i kamieni zginęło siedmiu górali.