Ve dnech 10.8. až 14.8.2015 bude z důvodu havarijního stavu prováděna celková rekonstrukce mostu u BETYNY v Peci pod Sněžkou. Most bude zcela uzavřen pro vozidla i pěší. Obousměrná trasa pro pěší bude vedena přes boudu MÁMA.

Přílohy: