ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ Z ROZPOČTU MĚSTA PEC POD SNĚŽKOU

podávaná dle odst. 3, § 10a zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění

 

Přílohy: