Velkou Úpu čeká proměna centra

Vydáno 7. 4. 2021

Město odkoupilo bývalý hotel Uran v samém centru Velké Úpy, jaké proměny se dočká?

Bývalý hotel Uran v samém centru Velké Úpy nelze přehlédnout. Stavba s dlouhou historií po revoluci měnila majitele. Pro lukrativní místo vznikla řada plánů. Ten poslední se před několika lety dočkal vizualizace a počítal s tím, že současnou stavbu na místě vystřídá apartmánový dům. Hradecká firma, která stavbu plánovala, po jednání se zástupci města od záměru nakonec upustila a nabídla ruinu i s přilehlým pozemkem městu k odkoupení. 

Zastupitelé nákup za 20 milionů korun odsouhlasili. Město nemovitost splatí ve třech splátkách. Už nyní je Pec vlastníkem a může tak přemýšlet, co s daným prostorem udělat. 

„Myslím, že pro Úpu je to klíčová investice. Chátrající Uran to místo dlouhodobě hyzdil, jde přitom o centrum Úpy, která by si zasloužila dobudovat zde náměstí i důstojné překladiště pro boudaře. Samozřejmě se tu otevírá možnost výstavby menšího polyfunkčního objektu, kde by byly veřejné toalety, infocentrum, ale třeba také sdílená zdravotní ordinace. V ní by se mohli střídat lékaři různých oborů nejen z Trutnovska a lidé z města by tak za běžnou zdravotní péčí nemuseli nikam daleko cestovat, vysvětluje starosta Alan Tomášek a dodává, že dát tomuto místo nový smysl a užitek bude už patrně úkolem pro nové zastupitelstvo. To stávající prozatím odsouhlasilo bourání hotelu Uran a úklid pozemku.

 

Po roce 1945 nesl hotel krátce jméno svého správce, pak ale přišel únor 1948 a z hotelu se stala zotavovna ROH. © www.archakrkonos.cz

Aupatal – Seitz – Říha – Kolektiv – Uran

První stavba u silnice směrem do Pece pod Sněžkou stála v tomto místě již na přelomu 18. a 19. století. Nejpozději v roce 1884 tu fungoval hostinec. Z dochovaných dokumentů v databázi Archa Krkonoš® vyplývá, že v tomto roce majitel Ambros Berger požádal obecní úřad o povolení k přestavbě domu tak, aby zde vznikl taneční sál. Současnou podobu dostal hostinec Aupatal na konci 30. let 20. století, kdy nesl jméno hotel Seitz. Po druhé světové válce byl objekt zkonfiskován, stal se majetkem státu. Do správy ho dostali manželé Říhovi. Jejich jméno na vývěsním štítě ale nevydrželo dlouho. Přišel únor 1948, znárodnění a z hotelu Říha se stala zotavovna ROH, která nesla název Kolektiv.  „V tomto období se ve vedení a v personálu vystřídalo mnoho místních lidí, ale v důsledku socializace zabránila zakořenění lidí, kteří přišli do vysídlených Sudet, říká Pavel Klimeš z Archy Krkonoš a dodává: „V této době se tu konaly týden co týden večírky pro hosty, na kterých hrála kapela složená z místních, jako byli František Sedlák, František Matuštík, Jiří Minarčík, Helmut Hofer a další.“

Z Kolektivu se hotel Uran stal až po roce 1989. V hotelu se vystřídalo několik nájemců, za kterých budova spíš chátrala. Ještě v roce 2005 tu údajně přespávali instruktoři lyžování, poté už přestala fungovat úplně. 

Z louky náměstí 

Až do roku 1945 bylo centrum Velké Úpy jinde, než ho přirozeně vidíme nyní. Střed Velké Úpy tvořila lokalita u kostela, kde se nacházely také škola, fara, hostinec i polesí. Až po stavbě nové silnice v roce 1968, poté co se autobusová zastávka přesunula od kostela do stávajícího místa, po stavbě lanovky, která začala fungovat v roce 1968, a po stavbě parkoviště se z prostranství za Uranem a prodejnou potravin stal střed úpské části města. 

Nedá se ale říct, že by toto místo nemělo do té doby svůj význam. Na místě stávajícího hotelu Relax byla v roce 1908 svépomocí obyvatel postavena hasičská zbrojnice se dvěma vjezdovými vraty a s věží, ve které se sušily hadice. Spolu s přilehlým dětským hřištěm sloužila až do roku 1970, kdy na tomto místě vzniklo již zmiňované parkoviště. 

Proměnit asfaltovou plochu znovu na zeleň byl jeden z cílů projektu výstavby parkovacího domu, který měl „uklidit“ auta do budovy nad řekou, do prostoru stávajícího parkoviště vrátit stromy, nabídnout i veřejné toalety, infocentrum nebo další doplňkové neziskové služby. S jeho výstavbou město počítalo po roce 2018. Stavební firmy ale nabídly příliš vysokou cenu a diskuze o vhodnosti projektu probíhaly i mezi místními. Nakonec ale dostal přednost terminál u benzínky. Kdy se znovu dostane v rámci městských investic právě na tento projekt, není nyní jasné. 

 

Otevření Herní krajiny

Otevření Herní krajiny

12. 4. 2024

Herní krajina bude v provozu od 4. 5. 2024

Lanová dráha Sněžka opět v provozu

Lanová dráha Sněžka opět v provozu

7. 3. 2024

Lanovka na Sněžku se po technické odstávce vrátila do plného provoz...

Night shopping v Peci

Night shopping v Peci

25. 1. 2024

Přinášíme vzrušující novinku, která zpestří sobotní večery o jarníc...