Ohlédnutí za začátkem školního roku

Vydáno 1. 12. 2017

Od srpna mají pecká škola a školka nové vedení. Změny tu nastaly hned od začátku školního roku, další se chystají. Novinky shrnuje nová ředitelka Dita Mrázková.

Hned o prázdninách jsme se zaměřili na celkovou vizáž školy, na chodbách přibyly dekorativní sítě na výstavu prací a obrázků žáků a dekorativní malba s tematikou Krkonoš. Třídy byly upraveny pro skupinové vzdělávání a přibyla nám studovna, kde mají žáci možnost v klidu pracovat na samostatném zadání. Škola také nabízí vzdělávání žáků v matematice prof. Hejného v 1. a 2. ročníku, která bude navazovat i v dalších ročnících. Další novinkou je každodenní kroužek doučování v dopoledních i odpoledních hodinách, který vede speciální pedagog.

Škola má nové webové stránky a nechybí ani nové logo školy. Rodičům jsme vyšli vstříc a všechny platby jsou už od října bezhotovostní. Naše škola velmi dbá na informovanost rodičů, a proto jim rozesíláme pravidelné e-maily s děním ve škole.

Ve školce od září pravidelně probíhají společné chvilky logopedie pro všechny děti a navíc samostatně pro všechny předškoláky. Předškolní děti se také účastní speciální předškolní přípravy Elkonin a HYPO, která děti připravuje na bezproblémový vstup do první třídy a předchází specifickým poruchám učení a nesoustředěnosti.

Aktivně také zapojujeme naše paní učitelky v ZŠ i v MŠ do unikátní metodiky výuky angličtiny Steva Wattse, kterou plánujeme zahájit od září příštího roku v ZŠ i v MŠ. Angličtinku chceme zařazovat denně do běžné práce s dětmi při dopoledních činnostech tak, aby byly všechny děti součástí, a navazovat budeme plynule i v 1. a 2. třídě, kde angličtinka není povinná. Paní učitelky nyní procházejí tzv. stážemi a jezdí také na návštěvy do mateřských školek, kde s touto metodou výuky již pracují.

Momentálně jsme se zapojili do projektu „Celé Česko čte dětem“ v ZŠ i v MŠ. V tomto projektu začínáme spolupracovat s různými profesemi, které jsou pro děti atraktivní. Představitelé profesí, jako je například hasič, policista nebo člen Horské služby, budou chodit dětem předčítat. Děti budou následně doma plnit úkoly. Projekt vede k rozvoji čtenářské gramotnosti. Starší děti se v něm dozví vše o knihách a budou mít možnost pracovat i na své vlastní knize.

V současné době jsme také zapojeni do několika dotačních programů, které by nám v naší vizi měly pomoci. V dotačních programech řešíme novou přírodní zahradu, která by měla plnit funkci relaxační, herní a zároveň edukativní. Zahrada by měla být vybudována z čistě přírodních materiálů a měla by děti podporovat ve vztahu k přírodě. Součástí zahrady by měl být hmatový chodník, mlžná sprcha, edukativní domeček, záhonky na pěstování rostlin atd. Paní učitelky současně procházejí i školeními v programu Začít spolu, kdy je práce dětí rozčleněna do jednotlivých objevných center. V rámci jarních dotací 2018 jsme podali také žádost o novou interaktivní tabuli do mateřské školky. V dalším dotačním programu plánujeme rozšíření kapacity budovy. Rádi bychom vytvořili samostatnou místnost na spaní, což také umožní pohodlnější výuku v MŠ. S tím zároveň souvisí v základní škole umožnění otevření samostatné první třídy, kterou považujeme ve vzdělávacím procesu za stěžejní. Ročníky 2.-5. by tak byly spojeny maximálně po dvou.

Krkonošský festival minipivovarů - letos v Peci pod Sněžkou

Krkonošský festival minipivovarů - letos v Peci pod Sněžkou

17. 6. 2024

Blíží se nám pátý ročník Krkonošského festivalu minipivovarů. Letos...

Město Pec pod Sněžkou zakoupilo budovu České pošty

Město Pec pod Sněžkou zakoupilo budovu České pošty

28. 5. 2024

Pošta v Peci pod Sněžkou přešla od 2. 5. na provoz pošta Partner a ...

Otevření Herní krajiny

Otevření Herní krajiny

12. 4. 2024

Herní krajina v provozu od 1. 5. 2024