Ohlédnutí za začátkem školního roku

Vydáno 1. 12. 2017

Od srpna mají pecká škola a školka nové vedení. Změny tu nastaly hned od začátku školního roku, další se chystají. Novinky shrnuje nová ředitelka Dita Mrázková.

Hned o prázdninách jsme se zaměřili na celkovou vizáž školy, na chodbách přibyly dekorativní sítě na výstavu prací a obrázků žáků a dekorativní malba s tematikou Krkonoš. Třídy byly upraveny pro skupinové vzdělávání a přibyla nám studovna, kde mají žáci možnost v klidu pracovat na samostatném zadání. Škola také nabízí vzdělávání žáků v matematice prof. Hejného v 1. a 2. ročníku, která bude navazovat i v dalších ročnících. Další novinkou je každodenní kroužek doučování v dopoledních i odpoledních hodinách, který vede speciální pedagog.

Škola má nové webové stránky a nechybí ani nové logo školy. Rodičům jsme vyšli vstříc a všechny platby jsou už od října bezhotovostní. Naše škola velmi dbá na informovanost rodičů, a proto jim rozesíláme pravidelné e-maily s děním ve škole.

Ve školce od září pravidelně probíhají společné chvilky logopedie pro všechny děti a navíc samostatně pro všechny předškoláky. Předškolní děti se také účastní speciální předškolní přípravy Elkonin a HYPO, která děti připravuje na bezproblémový vstup do první třídy a předchází specifickým poruchám učení a nesoustředěnosti.

Aktivně také zapojujeme naše paní učitelky v ZŠ i v MŠ do unikátní metodiky výuky angličtiny Steva Wattse, kterou plánujeme zahájit od září příštího roku v ZŠ i v MŠ. Angličtinku chceme zařazovat denně do běžné práce s dětmi při dopoledních činnostech tak, aby byly všechny děti součástí, a navazovat budeme plynule i v 1. a 2. třídě, kde angličtinka není povinná. Paní učitelky nyní procházejí tzv. stážemi a jezdí také na návštěvy do mateřských školek, kde s touto metodou výuky již pracují.

Momentálně jsme se zapojili do projektu „Celé Česko čte dětem“ v ZŠ i v MŠ. V tomto projektu začínáme spolupracovat s různými profesemi, které jsou pro děti atraktivní. Představitelé profesí, jako je například hasič, policista nebo člen Horské služby, budou chodit dětem předčítat. Děti budou následně doma plnit úkoly. Projekt vede k rozvoji čtenářské gramotnosti. Starší děti se v něm dozví vše o knihách a budou mít možnost pracovat i na své vlastní knize.

V současné době jsme také zapojeni do několika dotačních programů, které by nám v naší vizi měly pomoci. V dotačních programech řešíme novou přírodní zahradu, která by měla plnit funkci relaxační, herní a zároveň edukativní. Zahrada by měla být vybudována z čistě přírodních materiálů a měla by děti podporovat ve vztahu k přírodě. Součástí zahrady by měl být hmatový chodník, mlžná sprcha, edukativní domeček, záhonky na pěstování rostlin atd. Paní učitelky současně procházejí i školeními v programu Začít spolu, kdy je práce dětí rozčleněna do jednotlivých objevných center. V rámci jarních dotací 2018 jsme podali také žádost o novou interaktivní tabuli do mateřské školky. V dalším dotačním programu plánujeme rozšíření kapacity budovy. Rádi bychom vytvořili samostatnou místnost na spaní, což také umožní pohodlnější výuku v MŠ. S tím zároveň souvisí v základní škole umožnění otevření samostatné první třídy, kterou považujeme ve vzdělávacím procesu za stěžejní. Ročníky 2.-5. by tak byly spojeny maximálně po dvou.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

11. 2. 2021

Vláda České republiky přijala nové krizové opatření omezující volný...

Tradice sklářského řemesla v Krkonoších

Tradice sklářského řemesla v Krkonoších

25. 1. 2021

Již v první polovině 18. století se staly české země nejvýznamnější...

Provoz lyžařského areálu mezi svátky

Provoz lyžařského areálu mezi svátky

23. 12. 2020

Na Štědrý den bez lyží a 25. i 26. na svahu - přečtěte si informace...