Odpad pod Sněžkou. Co nás čeká?

Vydáno 5. 5. 2020

Ti, kteří v Peci žijí méně než osmnáct let, nikdy nezažili, že by na točně u Javoru, hned u nástupu na sjezdovky, ležela hromada pytlů s odpadky, přes kterou nebylo ani vidět. A možná taky netuší, co s takovými pytli dokáží udělat lišky a další divoká zvěř za jednu noc.

Roztrhaným pytlům, vytahaným plínám a zbytkům jídla všude kolem udělala přítrž až stavba šesti dřevěných domečků v roce 2003. Od té doby se s většími i menšími úspěchy daří všechen odpad schovat právě tam. Na těchto místech lidé najdou také kontejnery na tříděný odpad. Zatímco komunální odpad je možné ukládat v domečcích pouze v kupovaných bílých pytlích, svoz plastu a skla je pro občany Pece zdarma.

Právě druhotné suroviny byly do roku 2018 vyhledávanou komoditou, za kterou bylo možné něco utržit. Od chvíle, kdy Čína přestala odpadky vykupovat, se ale vše změnilo. Do té doby do Číny každý rok putovalo 7 milionů tun druhotných surovin. „Odcházelo to v takové formě, že všechno ze žlutého kontejneru na plasty slisujeme a pošleme do Číny. Z toho stejně velká část skončila v tamních nezabezpečených skládkách, v horším případě se to pálilo,“ vysvětloval v roce 2018 Ivo Kropáček, odpadový expert Hnutí DUHA pro deník Právo. Po roce 2018 se Čína rozhodla, že bude brát jen vytříděné suroviny jako čisté PET láhve, čisté polyetylenové fólie, ale ne netříděné balíky. Čeští experti uklidňují, že to pro nás žádný velký problém není, protože právě v Česku je běžné plast ze žlutých kontejnerů dál třídit. Přesto se po čínské stopce odpadový trh prakticky zhroutil a obce musí platit víc nejen za komunální odpad, ale samozřejmě i za odvoz druhotných surovin.

Od roku 2021 ještě pečlivěji

Na změny zareagovala Evropská unie a poté i jednotlivé státy a připravují novou legislativu. Dle směrnice EU bude povoleno v roce 2035 skládkovat pouze 10 % směsného komunálního odpadu. Česko je v tomto směru „tradičně“ přísnější, než musí. Podle nového návrhu zákona o odpadech, který je nyní na stole, bude od roku 2030 úplný zákaz skládkování komunálního odpadu. To v praxi znamená maximální důraz na předcházení vzniku odpadu, třídění a jeho recyklaci. Ovšem jediným v návrhu zákona o odpadech předloženým nástrojem, jak tohoto cíle dosáhnout, je razantní zdražení skládkových poplatků v horizontu několika let až do roku 2029. Nic víc. Prostě „obce poraďte si, jak umíte. Čím méně budete třídit, tím více zaplatíte.“ Návrh zákona také vůbec neřeší, jak se směsným komunálním odpadem naložit po roce 2030, kdy bude definitivní zákaz skládkování. Každému soudnému občanovi je jasné, že nelze vytřídit 100 % odpadu.

Například v Peci pod Sněžkou se v roce 2018 podařilo třídit 32 % odpadů. Loni to bylo už 47 % odpadů. „S touhle statistikou patří Pec pod Sněžkou k nejlepším v zemi. Velkou výhodou je, že město vybudovalo sběrný dvůr. Ukazuje se, že ty sehrají v budoucím odpadovém systému významnou roli,“ říká Jiří Ticháček, ředitel svozové společnosti Transport Trutnov s.r.o.

Nárůst třídění potvrzuje meziroční pokles vyvezeného množství komunálního odpadu a naopak nárůst objemu toho tříděného. V roce 2018 svozová firma odvezla z domečků v Peci a Úpě 388 tun komunálního odpadu a 163 tun tříděných odpadů. V minulém roce to bylo jen 323 tun komunálního odpadu a naopak 185 tun toho tříděného. „U třídění odpadu je klíčová donášková vzdálenost. Čím dál lidé musí svůj odpad nosit nebo vozit, tím víc klesá vůle třídit,“ říká Jiří Ticháček. V Peci tohle pravidlo platí jen omezeně, protože kvůli rozsáhlému a členitému území převážná většina obyvatel stejně své odpadky na sběrná místa vozí. Do budoucna by tak klíčovou roli mělo sehrát doplnění nádob nebo pytlů na bioodpad. „Ten nyní lidé stále hází do směsného odpadu. Ve srovnání s ostatními typy odpadu je přitom velmi těžký, dá se třídit a následně zpracovat. Až se podaří vytřídit i ten, budou statistiky ještě lepší,“ říká Jiří Ticháček.

Z pohledu obce to bude vyžadovat propracovanější systém. Novela zákona má začít platit od ledna 2021. „Klíčové je podpořit separaci již v domácnosti. Je možné, že v budoucnu nebudou jen pytle na komunální odpad, ale i na plast a papír. Nutná bude také separace bioodpadu. Pro obec to bude náročné nejen organizačně, ale taky finančně a je jasné, že se vyšší náklad z části promítne i na občana,“ vysvětluje starosta Alan Tomášek.

Za co navíc platí obec?

Důležitá bude zodpovědnost každého z nás. S tou mají někteří problém už nyní. V případě lidí z Pece a Velké Úpy jde především o nedodržování pravidla bílých pytlů. „Až čtvrtina pytlů, které vyvezeme z domečků, je černých. To znamená, že ti, kteří je sem odložili, za službu svozu odpadu nezaplatili. My ty pytle samozřejmě odvezeme, ale náklady na tuto část naúčtujeme obci,“ říká Jiří Ticháček. „Většina lidí je uvědomělá a ctí pravidla. A pak jsou tu občané nebo podnikatelé, kteří mají pocit, že když ušetří zhruba 60 Kč za bílý pytel, je to nějaká výhra. Ty, které přistihneme, upozorníme. Někteří se napraví a někteří to zkoušejí pořád dál,“ dodává Alan Tomášek.

Stejné je to s odpadem v přírodě. Zatímco většinu z nás by nenapadlo odhodit na procházce obal od sušenky nebo plastovou lahev, jsou tací, kterým to nevadí. Po nich pak v přírodě uklízejí dobrovolníci.

Jeden podzimní den nestačí

Jeden podzimní den nestačí

27. 9. 2022

Využijte zvýhodněné pobytové balíčky, které zahrnují zpáteční jízde...

Na medvědí mléko znovu na Severku

Na medvědí mléko znovu na Severku

18. 8. 2022

Když v roce 2011 hledali Mlejnkovi chalupu, kterou by si koupili pr...

Podoba nového aparthotelu v Úpě „prošla“ regulační komisí

Podoba nového aparthotelu v Úpě „prošla“ regulační komisí

10. 8. 2022

Regulační komise města Pec pod Sněžkou schválila na svém jednání ve...