Nové kaple jako znamení návratu k tradicím

Vydáno 16. 11. 2016

V poledne a v šest večer se na Lučinách nad Peci již pravidelně ozývá cinkání zvonu. Je z nové kapličky, kterou nechal postavit Josef Matyáš z nedaleké boudy Slovanka. Jde snad o návrat k tradicím, kdy měli horalé vztah nejen ke svému domu, ale i k místu, kde žijí?

Na Bobích loukách (Lučiny) stála kaplička již v 19. století, zbořena byla počátkem 60 let 20. století. Tehdy se k zemi poroučelo mnohem víc podobných staveb. Novou kapli, zasvěcenou sv. Kryštofovi, nechal Josef Matyáš postavit v roce 2015 jen pár metrů od původního místa. „Často jsme mluvili o tom, že tu kaple stála, i o tom, že by bylo dobré ji obnovit. Jednoho dne jsme se rozhodli, že to prostě uděláme,“ vysvětluje Josef Matyáš, který na Slovance žije od roku 1984. Celou stavbu financoval z vlastních zdrojů, zvon nechal odlít v Itálii. „Kaple je otevřená za hezkého počasí a při zvláštních příležitostech, jako jsou křty, nebo svatby.“

Vlašské boudy jsou dalším místem, kde ty, kteří tu pár let nebyli, může překvapit nová stavba. Jde o kapli, nebo chcete-li zvoničku, kde může každý kolemjdoucí rozsvítit svíčku, posedět na dřevěné podestě a chvíli rozjímat. Strohá kaple se zvonem od architektky Jany Krákorové odhalí své kouzlo při západu slunce a po setmění. Mezi dřevěnými trámy, kde bývá obvykle vymazávka, jsou totiž vloženy skleněné prvky. Ačkoliv byla postavena loni, myšlenka na její vznik uzrávala v hlavě Tomáše Otruby a jeho manželky déle. „Na Valšovkách máme dům, máme to tu rádi a chceme tu žít. Duchovní místo tu ale chybělo,“ říká Tomáš Otruba. Jeho nápad oslovil i ostatní. Polovinu nákladů pokryl výtěžek sbírky, třeba i z koncertu Lenky Dusilové. Přispěli lidé mimo Pec, ale samozřejmě i z Pece, z Valšovek, či Tippeltovek. „Kaple je trvale otevřená a i když je na odlehlém místě, nikdy tu nikdo nic nepoškodil. Asi to je kouzlo místa, ale i pro mě platí, že kdykoliv přijedeme na Valšovky, je kaple první, kam jdu. Potkáváme tu hodně lidí, kteří sem přijdou z údolí, zapálí svíčku, posedí a pak se zase vrací zpátky,“ popisuje Tomáš Otruba.

Bobí louky i Valšovky - oba počiny, ale nejen tyto, spojuje stejný motiv. Vlastní rozhodnutí, spojení s místem, vlastní investované peníze, které slouží ve veřejném prostoru. Stejně tak to dělali lidé, kteří tu žili před námi v 19. nebo v první polovině 20. století. Každá enkláva měla svou kapličku, boží muka, či křížek. Jejich stavby tehdy financovali místní donátoři. Kapli sv. Barbory na Hnědém vrchu postavil za 1. sv. války Johann Dix, kapli na Vysokém Svahu v roce 1891 Ettrichové, kapli na Předním Výsluní ve Velké Úpě Bergerové.

Po válce a divokém odsunu byly přetrhány vazby. Kapličky najednou nikomu nepatřily a tak chátraly. V 50. a 60. letech 20. století k jejich konci přispěla i lidská ruka. Třeba ministerský výnos o demolici opuštěného nemovitého majetku, který měl přispět k zlepšení vzhledu krajiny. „Ve Svobodě nad Úpou jednu krásnou kapli rozebrali pionýři v rámci své vycházky. V Peci v Zeleném Potoku (mezi dnešním Javorem a Vysokým Svahem) rozebral kapli v roce 1970 Julius Tomczík a z cihel udělal zápraží u svého domu. Takových případů byla řada,“ říká znalec krkonošské historie Pavel Klimeš. Nyní, víc než 25 let po sametové revoluci, se zdá, že lidé opět „zapouští“ kořeny a cítí sounáležitost s místem, kde žijí.

Podobně to vnímá i vedení města, kte- ré za posledních 6 let investovalo více než 2,6 milionu korun do opravy čtyř kaplí, kostela, márnice a nyní plánuje i opravy hřbitova. „Jde o kulturní i historické dědictví. Je to odkaz lidí, kteří tu žili před námi a našich předků. My musíme jejich stopu zachovat. I proto se zhruba každé dva roky snažíme o rekonstrukci některé ze sakrálních staveb,“ říká starosta Alan Tomášek a dodává: „Na 100% dokončená je rekon- strukce kapličky ve Velké Úpě na Předním Výsluní, kde se místní na Štědrý den schází ke zpěvu koled. Hotová je i kaple na staré cestě do Velké Úpy i ta v Bukovém údolí, i když její krása bude lépe vidět až poté, co z jejího okolí zmizí zaparkovaná auta.“

Kapli sv. Barbory na Hnědém Vrchu chy- bí ještě vybavení interiéru a zvonice a na kompletní opravu čeká kaplička na Vyso- kém Svahu. Na dlouhé roky ji zdržely spory o určení vlastnictví. Stát následně určil jako vlastníka Českou republiku - Správu KR- NAP. Studie na její proměnu od architekta Romana Kouckého už existuje. „Vzniknout by měla unikátní stavba se dvěma zvony, kdy jeden by byl ve studni a druhý ve štítu. Interiér bude potemnělý a střechou dovnitř bude pronikat světlo jen v určitou hodinu podle polohy slunce během roku. Paprsek osvětlí hranol uprostřed, který karmínově červenou barvou ozáří aktuální znamení zvěrokruhu, které bude na zdi. Tím, že je z původní stavby jen torzo a není mož- ná „doslovná“ rekonstrukce, dává nám to možnost postavit na Vysokém Svahu kap- ličku, která bude unikátní,“ říká Pavel Kli- meš. Na městě má tento projekt zelenou a Pec je připravena pomoc s financováním celého projektu. Dojde na ni ale patrně až po roce 2018, až město dokončí klíčové stavby jako jsou garážové domy a parkovi- ště.

Ukliďme Sněžku a pod Sněžkou na podzim 2021

Ukliďme Sněžku a pod Sněžkou na podzim 2021

14. 10. 2021

Podzimní akce Ukliďme Sněžku i pod Sněžkou je za námi a tak už nás ...

Okolo Pece

Okolo Pece

17. 9. 2021

Ohlédnutí za cyklistickým závodem Okolo Pece 11. 9. 2021

Pozvánka na Krakonošův Guláš

Pozvánka na Krakonošův Guláš

27. 8. 2021

Poslední volné místo pro soutěžní tým o nejlepší Krakonošův guláš 2021