Město má investice naplánované na 5 let dopředu

Vydáno 13. 4. 2017

Město po dvou letech příprav a plánování začne realizovat důležité záměry, které nás zbaví problémů s parkováním a nastartují rozvoj Velké Úpy.

Kdo někdy stavěl dům nebo jen řešil přestavbu ví, kolik „papírů“ k tomu bylo potřeba. S velkými projekty, jako je stavba parkovacího domu nebo stavba naučné stezky, to není jiné. „Před lety jsme dokázali realizovat stavbu lanovky na Sněžku včetně dotace za 4 roky. Stavěli jsme v první zóně KRNAP a byl to první velký dotační projekt Pece. Nyní trvá stavba „jednodušších“ věcí dvakrát déle. Projekty jsou rozplánované na pět let dle finančních možností města. U těch, které chceme realizovat v příštím roce, probíhá nyní ta nejsložitější fáze – tedy vyřizování „papírů“,“ říká starosta Alan Tomášek.

Samozřejmě je nutné mít vlastní finanční zdroje. Díky nové LD na Sněžku má město zajištěný trvalý příjem a získané prostředky tři roky šetří na zmíněné investice. V letošním roce budeme mít na účtech cca 120 000 000,- a díky tomu můžeme začít realizovat naše záměry.

Prioritou je vyřešení dopravní obslužnosti a parkování v obou částech města. Projektem, který je nejblíže realizaci, je stavba parkovacího domu ve Velké Úpě. Než se dočká stavebního povolení, vyjadřuje se k jeho umístění a podobě Správa KRNAP, Česká inspekce životního prostředí a další dotčené orgány státní zprávy. K této stavbě je nutné vypracovat několik posudků a studii, které se zabývají nejen výskytem drobné rybky vranky, vydry nebo netopýrů, ale třeba i tím, jakou kvalitu má les za řekou. „Pokud u některého projektu například potřebujeme posudek na tetřívka, je nutné v rámci zjišťování zkoumat jeho výskyt v místě po celou vegetační dobu. Tím se příprava stavby může zdržet i o půl roku nebo i rok jen na tomto posudku. Pak se třeba objeví další živočich, kterého by mohla nová stavba omezit nebo ohrozit, a je nutné udělat další posudek, takže další půl rok, či rok zdržení. Je jasné, že nikomu z nás nejde o devastaci přírody, takže důležitost těchto posudků chápu, ale těžko se takové průtahy pak vysvětlují nezainteresovaným,“ vysvětluje starosta Alan Tomášek.

A jak je to s jednotlivými chystanými projekty města? U parkovacího domu ve Velké Úpě nyní probíhají jednání o umístění stavby. S dokončením se počítá v roce 2018. Ve stejném roce by měla být hotová i zastřešení dvou menších parkovišť v Peci (Bystřiny) a ve Velké Úpě (naproti Atlasu).

U naučné stezky Pecka - herní krajiny Portášky bude na podzim zahájena výstavba. Původně jsme chtěli celou stavbu zrealizovat již v letošním roce, ale pokusíme se znovu získat dotaci, o kterou můžeme požádat až v říjnu. Otevření stezky je plánované na letní prázdniny v roce 2018.

Důležitou součástí Herní krajiny je plánovaná nová odpojitelná lanovka na Portášky. Ta výrazně zvýší kapacitu a hlavně komfort pro zimní i letní návštěvníky.

Ještě letos bude město žádat o dotaci na stavbu dopravního terminálu a parkovacího domu vedle čerpací stanice s kapacitou přes 400 parkovacích míst, který zásadně vyřeší problém Pece s auty i dopravní obslužností. Město rozhodně neupustilo ani od stavby bytů pro mladé ve Velké Úpě, je hotová projektová dokumentace a probíhá stavební řízení. Vlastní výstavbě bude předcházet dobudování kanalizace do lokality Barrandov (projekt za 11 milionů korun).

Po roce 2019 plánuje město investovat do realizace Muzea lanové dráhy ve staré budově dolní stanice lanovky na Sněžku. „Zachována tu bude původní technologie, strojovna i nástupiště. V prostorách dnešních šaten mají vzniknout výstavní prostory o historii lanovky a možná i historii Horské služby v Peci. Velmi inovativní bude příchozí cesta, na které spolupracujeme se studenty ČVUT. Půjde o visuté lávky se zastaveními, na kterých si budou moci nejen děti, ale i dospělí vyzkoušet sílu živlů, jako je voda, vítr, vzduch nebo světlo. Půjde o další atrakci, kterou si návštěvníci Pece mohou zpříjemnit čekání na lanovku, i alternativu v případě, že kvůli větru lanovka například nejede.“

Pec má také hotovou studii na projekt single tracků za 20 milionů korun, které povedou od Hnědého vrchu přes Zahrádky a Javoří Důl až do Velké Úpy. Na realizaci by mělo dojít ale také až po roce 2019. A další plánované investice? Rekonstrukce kaplí na Hnědém vrchu a Vysokém svahu, kanalizace a vodovodní řád na Zahrádkách, oprava soch a schodiště u kostela ve Velké Úpě, zastřešení parkoviště u požární zbrojnice, na kterou město získalo teď v březnu dotaci 1,5 milionu korun. V plánu je také inline stezka na Zahrádkách, regenerace dětského hřiště v Peci nebo třeba aleje k Emmině vyhlídce ve Velké Úpě. Do roku 2020 jde o plán investic zhruba za půl miliardy, z čehož je počítáno s dofinancováním více než poloviny nákladů z dotačních titulů.

Ukliďme Sněžku a pod Sněžkou na podzim 2021

Ukliďme Sněžku a pod Sněžkou na podzim 2021

14. 10. 2021

Podzimní akce Ukliďme Sněžku i pod Sněžkou je za námi a tak už nás ...

Okolo Pece

Okolo Pece

17. 9. 2021

Ohlédnutí za cyklistickým závodem Okolo Pece 11. 9. 2021

Pozvánka na Krakonošův Guláš

Pozvánka na Krakonošův Guláš

27. 8. 2021

Poslední volné místo pro soutěžní tým o nejlepší Krakonošův guláš 2021