COVID-19 – mimořádná opatření

Vydáno 18. 3. 2020

V současné situaci budeme na Facebookovou stránku Pec pod Sněžkou a web dávat pouze důležité informační příspěvky vztahující se k pobytu a pohybu v naší destinaci, aby nezapadly mezi jinými sděleními. Děkujeme za pochopení.

Na jednání vedení města byly projednány a závazně dohodnuty postupy a koordinace pomoci Města Pec pod Sněžkou občanům (zejm. seniorům a osobám s chronickými zdravotními potížemi), kteří by mohli pomoc potřebovat v souvislosti s obtížemi a problémy způsobenými preventivními a omezujícími nařízeními vydanými kvůli nákaze COVID-19.

  • Město seniorům a osobám s chronickými zdravotními potížemi nabízí zajištění nákupů a dovozu základních potravin, drogerie a léčiv.

  • Město zájemcům o provizorní, tj. ručně šité, roušky nabízí jejich dodávku. Roušky (v omezeném množství) je možné vyzvednout u obsluhy trafiky Kača v Peci pod Sněžkou nebo potravin Rapan ve Velké Úpě. V případě požadavku na dodání roušek přímo domů kontaktujte osoby uvedené níže.

Nabídka pomoci platí výhradně pro občany, kteří si nákupy nebo obstarání dalších záležitostí nemohou zajistit sami nebo prostřednictvím svých blízkých (např. dětí, vnuků či jiných v místě žijících rodinných příslušníků). Nabídka není určena pro turisty, personál ubytovacích či stravovacích zařízení, sezonní pracovníky nebo osoby, které se na území města zdržují krátkodobě, např. ve svém tzv. druhém bydlení. Toto omezení bylo nastaveno především z kapacitních důvodů a ve snaze o minimalizaci lidského kontaktu a předcházení riziku šíření nákazy.

  • Město ve spolupráci s vedením základní školy nabízí odběr obědů ze školní jídelny. Cena jednoho obědu (polévka, hlavní jídlo) činí 65,-- Kč. Obědy je nutné objednávat min. jeden den předem (např. v pondělí na úterý) a to nejlépe na e-mail jidelna@zspec.cz nebo telefonicky na čísle 499 896 289 (pan kuchař Jiří Vrkoslav). Jídelní lístek bude vždy v předstihu zveřejňován na webovém odkazu http://www.pecpodsnezkou.cz/ostatni-informace/. Výdej jídel bude probíhat výhradně do vlastních jídlonosičů v zadním (zásobovacím) vchodu školní jídelny od 11.30 do 12.30 hodin. Jmenovkou označené jídlonosiče je nutné předat do jídelny buď den předem nebo v den výdeje do 8.00 hodin.

Hlavním koordinátorem pomoci a osobou, na kterou se zájemci o pomoc mohou obracet, je pan Ivan Balcar. Ivan je zastupitelem, zaměstnancem technických služeb a zároveň i dobrovolným hasičem; je osobou dobře znalou místních poměrů, který se denně pohybuje po obci, a s kolegy dobrovolnými hasiči je schopen a ochoten tuto formou pomoci spoluobčanům zprostředkovat a zařídit. Pana Balcara je možné kontaktovat nejlépe telefonicky na čísle 603 513 541, popř. na jeho pracovním e-mailu sluzby@pecpodsnezkou.cz. Jako zástupce koordinátora byl stanoven velitel hasičů pan Luboš Černý (hasici@pecpodsnezkou.cz, tel. 724 851 717), jej kontaktujte, pokud nebude dostupný Ivan Balcar.

Potraviny Kubík nově nabízejí, ve spolupráci s městem, možnost rozvozu nákupu.

Seznam nákupu zasílejte den předem na email sluzby@pecpodsnezkou.cz (nebo telefonicky na 603 513 541), kde si zároveň domluvíte čas předání druhý den. Platba bude probíhat při předání. Tato služba je k dispozici primárně obyvatelům, kteří nemají jinou možnost nákupu, seniorům či osobám s chronickými zdravotními potížemi.

Další informace ústředních orgánů státní správy týkající se nařízení či omezení vydaných v souvislosti s nákazou COVID-19 jsou pravidelně zveřejňovány na webové úřední desce města, přístupné na webovém odkazu http://www.pecpodsnezkou.cz/uredni-deska/. Sledujte ji.

Vedení města současně děkuje všem osobám, které se na dobrovolnické pomoci jakoukoliv formou podílí. Rovněž děkuje všem, kteří dodržují omezený režim pohybu, nosí ochranné prostředky a respektují další omezení a nařízení, které byly kvůli současné nelehké situaci vydány.  

Děkujeme.

 

za Město Pec pod Sněžkou

 

    Mgr. Michal Berger

       tajemník MěÚ

Podzimní dovolená

Podzimní dovolená

11. 9. 2023

Hledáte místa, kde se můžete zahřát a zároveň si užít kouzlo podzim...

Uzavření cyklistické sezóny a výsledky Krakonošova guláše

Uzavření cyklistické sezóny a výsledky Krakonošova guláše

2. 9. 2023

Zářijový měsíc v Peci pod Sněžkou přinesl dvě nezapomenutelné událo...

Vítejte v Krajině pod Sněžkou

Vítejte v Krajině pod Sněžkou

18. 8. 2023

Užijte si dovolenou s výhodami Karty hosta, která platí v Peci pod ...