Město Pec pod Sněžkou zavedlo tyto místní poplatky:

a) Poplatek ze psů (350,- Kč, osoby nad 65 let 100,- Kč)
b) Poplatek z pobytu (20,- Kč/osoba/den, neplatí děti do 18 let)
c) Poplatek za užívání veřejného prostranství (viz OZV)
d) Poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst (viz OZV)

Viz Obecně závazná vyhláška č.1/2019 o místních poplatcích (dále jen OZV)

Účet Města Pec pod Sněžkou vedený u Komerční banky v Trutnově

č. 107-2106750247/0100

poplatek
Poplatky za psa: běžná splatnost: 1x ročně do 28. 2.
var. symbol: 1341 + č. 1 Pec + číslo popisné
var. symbol: 1341 + č. 2 Úpa + číslo popisné
Poplatek z pobytu: běžná splatnost: 2x ročně do 15. 4. a 15. 10.
var. symbol: 1342 + č. 1 Pec + číslo popisné
var. symbol: 1342 + č. 2 Úpa + číslo popisné
Poplatek za vjezd: běžná splatnost: v den vystavení povolenky
var. symbol: 1346 + č. 1 Pec + číslo popisné
var. symbol: 1446 + č. 2 Úpa + číslo popisné
Poplatek za užívání VP: běžná splatnost: v termínu dle OZV č.1/2019
var. symbol: 1343 + číslo pořadové

Vzory formulářů


Poplatek ze psů (čl. 2 – čl. 6 OZV)
Přiznání k místnímu poplatku ze psů
Čestné prohlášení při odhlašováni psa
Poplatek z pobytu (čl. 7 – čl. 13 OZV)
Ohlašovací (registrační) povinnost k místnímu poplatku z pobytu
Ohlašovací povinnost poplatníka k místnímu poplatku z pobytu – vyúčtování odvodu místního poplatku
Poplatek za užívání veřejného prostranství (čl. 14 – čl. 20 OZV)
Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství
Poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst (čl. 21 – čl. 26 OZV)
Žádost o udělení povolení k vjezdu motorovým vozidlem do vybraných míst města