V obci jsou dvě stanice Horské služby. Jednu naleznete v Peci pod Sněžkou pod sjezdovkou Javor. Druhá se sezónním provozem (jen v zimě) je pod sjezdovkou Portášky ve Velké Úpě.

SOS telefony KRKONOŠE:
1210 nebo 155 nebo 112 (v případě polského signálu)

Stanice HS Pec pod Sněžkou č.p. 178

54221 Pec pod Sněžkou
tel.: +420 499 896 233
mobil: +420 602 448 444

Stanice Velká Úpa č.p. 335 (pod sjezdovkou Portášky)

sezonní zimní provoz
mobil: +420 602 448 444, +420 601 576 853

Horská služba ČR při výkonu své činnosti zejména

• organizuje a provádí záchranné a pátrací akce v horském terénu
• poskytuje první pomoc a zajišťuje transport zraněných
• vytváří podmínky pro bezpečnost návštěvníků hor
• zajišťuje provoz záchranných a ohlašovacích stanic HS
• provádí instalaci a údržbu výstražných a informačních zařízení
• spolupracuje při vydávání a rozšiřování preventivně-bezpečnostních materiálů
• informuje veřejnost o povětrnostních a sněhových podmínkách na horách a opatřeních HS k zajištění bezpečnosti na horách
• spolupracuje s orgány veřejné správy, ochrany přírody a životního prostředí a jinými orgány a organizacemi
• sleduje úrazovost a provádí rozbor příčin úrazů na horách, navrhuje a doporučuje opatření k jejímu snížení
• provádí hlídkovou činnost na hřebenech, sjezdových tratích, pohotovostní službu na stanicích a domech HS
• provádí lavinová pozorování
• připravuje a školí své členy a čekatele
• spolupracuje s ostatními záchrannými organizacemi doma i v zahraničí