Naše zásahy

47: Pouta

10. 12. 2019

V 22:38 byl jednotce vyhlášen poplach - pomoc nebezpečný stav, uzamčená pouta na ruce Pec pod Sněžkou. Otvor pro klíček byl tak malý, že se nepodařilo pouta ničím odemknout. Další možností byl střihač pedálů, který ovšem po poutech klouzal. Na konec jsme kvůli dobrému znehybnění umístnili ruku i spouty do svěráku a pomocí úhlové brusky byl odbroušen spojovací nýt.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

46: Únik nebezpečných látek

9. 12. 2019

V 09:18 byl jednotce vyhlášen poplach - únik nebezpečných látek, olejová skvrna u chaty Růženka, 10 x 2 metry. Jednotka provedla zasypání oleje sorbentem, znečištěná komunikace v délce 30 metrů.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

45: Vyproštění vozu

4. 12. 2019

V 09:28 byl jednotce vyhlášen poplach - pomoc nebezpečný stav, dodávka se sklem hrozící pádem, směrem na Portášky. Protože komunikace silně klouže, kontaktujeme technické služby města s žádostí o posypání komunikace k zajištění bezpečného provozu. Po posypání komunikace vytahujeme za pomocí tirforu a navijáku na VEA dodávku zpět na komunikaci. Následně je dodávka odtažena na odstavné místo, aby nebránila provozu na komunikaci, než si zajistí sněhové řetězy.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

 

44: Únik nebezpečných látek

2. 12. 2019

V 07:45 byl jednotce vyhlášen poplach - únik nebezpečných látek, osobní automobil v potoce, únik oleje do potoka, z Bramberku na Zahrádky. Na místě je osobní automobil na boku bez řidiče. Je zjištěn drobný únik provozních kapalin - do koryta jsou položeny sorbční hadi. Pro bezpečné vytažení vozu je komunikace posypána technickými službami města. Po příjezdu vyprošťovacího automobilu je vozidlo vyzvednuto a umístněno mimo komunikaci.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

43: Dopravní nehoda

30. 11. 2019

V 09:22 byl jednotce vyhlášen poplach - nehoda, zranění, nákladní automobil, Pec pod Sněžkou, Žižkova bouda. Cestou k místu události jsme na Javoru informování, že je cesta ledovatá a cisternou se tam nedostanenme. Přesedáme do VEA Mazda a dojíždíme k havarovanému nákladnímu autu. Řidič je mimo vozidlo v péči Horské služby a následně je předán Zdravotnické záchranné službě.  Nákladní vozidlo nebrání provozu na komunikaci a nedošlo ani k úniku provozních kapalin. Během zásahu je profesionální jednotka odvolána k požáru do Trutnova v Barvířské ulici. Kontaktujeme technické služby města s žádostí o posypání komunikace k zajištění bezpečného provozu. Po chvíli jsme informováni Policií ČR, že vyproštění vozidla si zajistí jeho provozovatel sám specializovanou firmou.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

42: Dopravní nehoda

23. 11. 2019

V 00:36 byl jednotce vyhlášen poplach - nehoda, vyproštění, osobní automobil náraz do stromu, bezvědomí, Horní Albeřice. Při příjezdu na místo události, zde již zasahuje místní jednotka, v osobním automobilu se nenacházejí žádné osoby. Část maršovské jednotky se spolu se Zdravotnickou záchranou službou vydává k chalupě, kde se měly nacházet osoby cestující v automobilu. Na místě jsou provedena protipožární opatření a místo je zabezpečeno. My se pak vracíme zpět na zbrojnici, na místě zůstává až do zdokumentování nehody Policií ČR místní jedotka.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, JSDH Horní Maršov, HZS PS Trutnov

 

41: Požár

21. 11. 2019

V 09:30 byl jednotce vyhlášen poplach - požár nízké, hoří ve sklepě - kotelna - kouř, nelze se dostat dovnitř, Horní Lysečiny. Po příjezdu na místo události pomáháme místní jednotce s likvidací ohniska požáru v kotelně, kde došlo k zahoření uskladněného materiálu. K likvidaci je nasazen vysokotlaký proud a zajišťujeme doplňování maršovské cisterny. Po příjezdu dalších sil a prostředků je proveden průzkum celé budovy, kdy se v objektu měla nacházet kočka. Ta byla nakonec objevena pod jednou ze skříní a následně utekla mimo objekt. K odvětrání zakouřených prostor jsou použity přetlakové ventilátory. Na místě jsou ošetřeny 2 osoby, které se nadýchaly splodin hoření.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, JSDH Horní Maršov, HZS PS Trutnov

40: Únik nebezpečných látek

18. 11. 2019

V 14:29 byl jednotce vyhlášen poplach - únik nebezpečné látky, penzion Růženka, výkop (1,5 metru hloubka) plný vody a uniká - bublá z toho plyn. Zajišťujeme okolí výkopu a odkláníme dopravu. Po příjezdu plynárenské společnosti a předání místa se vracíme zpět na zbrojnici.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov 

39: Dopravní nehoda

9. 11. 2019

V 11:08 byl jednotce vyhlášen poplach - nehoda úklid, dopravní nehoda bez zranění. Při příjezdu jednotky se na místě události nenachází žádný automobil, pouze poškozená plynová přípojka, z které  je lehce cítit plyn. Po příjezdu plynárenské společnosti se vracíme zpět na zbrojnici.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov 

38: Dopravní nehoda

7. 11. 2019

V 05:36 byl jednotce vyhlášen poplach - nehoda, zranění, osobní automobil v potoce, komunikuje, 100 metru za nástupem na lanovku na Sněžku.  Ve vozidle se nacházela jedna lehce zaklíněná osoba. Byla jí poskytnuta předlékařská první pomoc. Za použití páteřní desky bala z vozu vyprošťena a předána zdravotnické záchranné službě. Z vozidla neunikaly žádné provozní kapaliny, byly provedeny proti požární opatření a pro jistotu byly do koryta umístěny sopční hadi. K vytažení vozidla byl nakonec použit vyprošťovací automobil.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, Horská služba, HZS PS Trutnov

37: Únik nebezpečných látek

4. 11. 2019

V 10:06 byl jednotce vyhlášen poplach - únik nebezpečné látky, křižovatka pod hotelem Horizont, pruh cca 100 metrů, prší a stéká to k vodě. Po příjezdu na místo událoti je na komunikaci zjištěna látka ropného původu. Nejdříve jsou ošetřeny kanalizační vpustě, aby bylo zabráněno dalšímu šíření látky a následně je sorbentem zasypána i zasažená komunikace. Původce znečištění se nepodařilo zjistit.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov 

36: Požár

26. 10. 2019

V 14:03 byl jednotce vyhlášen poplach - požár pokoje, přechází na střechu, Velká Úpa. Po příjezdu na místo události je zjištěn požár v půdních prostorách rekreačního zařízení. Ihned nasazujeme 1 C proud vnitřkem budovy a druhý proud je veden kolegy z Horního Maršova na plášť a střechu objektu. Zárověň je provedena kontrola celého objektu, jestli se v něm nenacházejí ještě nějaké osoby. Šíření požáru na střechu objektu se daří zabránit. Po příjezdu dalších jednotek dochází k posílení zásahu uvnitř objektu. K vyhledání všech ohnisek hoření byla použita termokamera, některé části obložení musely být rozebrány. Požárem bylo zasaženo hlavně podkroví objektu. Velitelem zásahu je rozhodnuto o dohlídání objektu, na místě zůstává naše CAS 16 Man.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, JSDH Horní Maršov, JSDH Mladé Buky, HZS PS Trutnov

35: Strom

30. 9. 2019

V 19:06 byl jednotce vyhlášen poplach - pomoc strom, přes silnici spadlý strom směrem k boudě Jana, neprůjezdné.  Strom spadl podél "zimní" cesty na Janu. Pro zprůjezdnění cesty bylo nutné strom z jedné strany odvětvit a uříznout jeho vrchol.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou

34: Dopravní nehoda

22. 9. 2019

V 10:22 byl jednotce vyhlášen poplach - nehoda úklid, srážka dvou aut, velká Úpa. Nehoda se obešla bez zranění, na místě jsme zasypali uniklé provozní kapaliny a uklidili komunikaci.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

33: Dopravní nehoda

14. 9. 2019

V 17:08 byl jednotce vyhlášen poplach - nehoda zranění, dopravní nehoda motorky, letěl vzduchem, za Spáleným Mlýnem asi 0,5 km směrem na Horní Malou Úpu. Při příjezdu jednotky na místo události seděl motorkář na kraji vozovky a byla mu poskytnuta předlékařská první pomoc. Následně byl předán do péče Zdravotnické záchranné službě. Pod motorku byla vložena úkapová nádoba. Po zdokumentování nehody Policií ČR pomáháme  s naložení motorky na vlek a doklízíme komunikaci.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

32: Otevření vozu

29. 8. 2019

Krátce před 13-tou hodinou vyjíždíme s VEA mazda do Pece pod Sněžkou k otevření zamčeného automobilu Octavia (2012). Za použití speciálního vybaveni se daří automobil otevřít a předat jeho majiteli.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou

31: Únik nebezpečných látek

24. 8. 2019

V 11:06 byl jednotce vyhlášen poplach - únik nebezpečné látky, vyteklý olej u stojanu po zaparkovaném osobním automobilu, velké parkoviště u hotelu Pecr Deep. Uniklé provozní kapaliny u závory byly zasypány sorbentem. Z tohoto místa vedla lehká stopa až na parkoviště "Na Bystřinách", kde byl osobní automobil zaparkován. Pod vozidlem byla velká kaluž uniklých provozních kapalin, z vozidla již nic neunikalo. K zasypání byl opět použit sorbent. Majitel vozidla na místě nebyl přítomen.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

30: Požár

13. 8. 2019

V 14:10 byl jednotce vyhlášen poplach - požár lesní, hoří strom a porost, rozsah cca 10 x 5 metrů, sraz u SDH Horní Maršov, tam bude čekat lesník se čtyřkolkou. Při výjezdu jsme informováni, že máme jet na Pražačku, kde na křižovatce byl již kolega z Horního Maršova a navedl nás k místu požáru. Na místě pomáháme s tvorbou asi 200 metrů hadicového vedení. Požářiště je prolito vodou se smáčedlem a řádně prokopáno.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, JSDH Horní Maršov, HZS PS Trutnov

29: Dopravní nehoda

10. 8. 2019

V 09:43 byl jednotce vyhlášen poplach - nehoda - úklid, dopravní nehoda bez zranění, Velká Úpa. Jednalo se o nehodu dvou osobních automobilů s drobným únikem provozních kapalin. Uniklé kapaliny byly zasypány sorbentem a po zdokumentování nehody byla komunikace zametena. Jedno z vozidel bylo odtlačeno mimo komunikaci.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

28: Hmyz

29. 7. 2019

V 14:13 byl jednotce vyhlášen poplach - pomoc hmyz, vosí hnízdo na stromě u penzionu - Pec pod Sněžkou. Jedná se o stejné místo  jako před 3 dny. Po příjezdu na místo je domluveno odložení vlastní likvidace vos na večerní hodiny a to vzhledem k jejich aktivitě (aby nebyly rozlítány po okolí) a i s ohledem na návštěvníky Pece.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou

« 1 2 .. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 .. 18 19 »