Naše zásahy

1: Vyproštění vozu

1. 1. 2023

V 05:48 je jednotka vyslána do Horní Malé Úpy k zapadlému vozidlu zdravotnické záchranné služby. K vytažení sanitky z podmáčeného terénu byl použit naviják na VEA Mazda.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

65: Pátrání po pohřešované osobě

31.12. 2022

V sobotu ráno byla naše jednotka společně s jednotkami z Horního Maršova, Svobody nad Úpou a Mladých Buků povlána k pátrání po pohřešované ženě a jejím synovi. Společně jsme prohledávali přidělené oblasti. Ty přístupnější byli propátrány pomocí čtyřkolek na pásech, ale většinu tvořili špatně přístupné lesní porosty, které jsme procházeli v rojnicích. Naše činnost byla ukončena pro špatnou viditelnost až ve včerních hodinách.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, Horní Maršov, Svoboda nad Úpou, Mladé Buky, ostaní složky IZS

64: Vyproštění vozu

27. 12. 2022

V 17:06 je jednotka povolána do Velké Úpy k vozidlu mimo komunikaci, hrozící pádem. Cesta k místu události je blokována dalším vozidlem. VEA Mazda zůstavá na místě a dál pokračuje již jen šestikolka CAN - AM. Na místě je zjišteno osobní vozidlo hrozící převrácením, posádka mimo vozidlo bez zranění. Mezitím se daří zprůjezdnit zablokovanou část komunikace. Vozidlo jsme zajistili proti dalšímu pohybu a po příjezdu sypače technických služeb jsme celé místo posypaly, aby bylo možné vozidlo bezpečně vytáhnout. K vytažení byl použit naviják na VEA.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

63: Vyproštění vozu

15. 12. 2022

V 20:08 je jednotka povolána do Pece pod Sněžkou, k dopravní nehodě dodávky VW Transportér. Nahoda se obešla bez zranění a bez úniku provozních kapalin. Na zasněnžené komunikaci zůstala dodávka uvízlá napříč přes komunikaci. K vyproštění dodávky byl použit Tirfor a směrová kladka. Po vytažení a srovnání vozidla na komunikaci, jsme jej ještě opatrně spustili pod kopec.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

62: Vyproštění vozu

7. 12. 2022

V 13:26 je jednotka povolána do Pece pod Sněžkou, kde při vyhýbání došlo k sjetí vozidla mimo komunikaci. Vozidlo jsme vytáhli zpět na komunikaci pomocí navijáku na VEa Mazda a směrové kladky.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou

61: Vyproštění vozu

19. 11. 2022

V 10:10 vyjíždí jednotka do Velké Úpy, kde došlo k uklouznutí dodávky a uvíznutí napříč přes komunikaci. Před započetím vyprošťování bylo nutné zajistit posyp komunikace technickými službami města. Poté byla dodávka nasměrována za pomocí ručního lanového navijáku a navijáku na VEA Mazda do pozice, kdy mohla bezpečně sjet zpátky pod kopec.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

60: Požár - planý poplach

18. 11. 2022

V 22:05 je jednotka vyslána do Dolní Malé Úpy k nahlášenému požáru boudy. Povolány byly obě naše cisterny i naše výšková technika. Během výjezdu jsme informováni operačním střediskem, že se jedná o planý polach a vracíme se zpět na zbrojnici.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, Horní Maršov, Malá Úpa, HZS PS Trutnov

59: Dopravní nehoda

18. 11. 2022

V 15:27 je jednotka vyslána do Pece pod Sněžkou, kde došlo na zledovatělé komunikaci k nárazu osobního automobilu do stromu. S ohledem na stav komunikace je na místo vyslán VEA a šestikolka. Na místě došlo k úniku provozních kapalin, které jsme zasypali sorbentem. Pomocá navijáků jsme vozidlo odstavili na bezpečné místo mimo komunikaci. Nehoda se obešla bez zranění.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

58: Požár

10. 11. 2022

V 21:31 je jednotka vyslána do Velké Úpy k nahlášenému požáru domu. Na místě mají  být 4 osoby, které zatím hasí vlastními silami. Objekt se nachází ve špatně přístupné lokalitě Velkých Tippeltových bud. Po ustavení techniky bylo zapotřebí natouhnout ještě cca 350 metrů dopravního vedení.  Díky usilovnému hašení oznamovatelů nedošlo k rozšíření požáru na celý objekt a k hašení byly využity 2 D proudy. Následně byly pomocí termokamery dohledána skrytá ohniska hoření, hlavně ve střešní konstrukci. Oznamovatelé byly prohlédnuti posádkou ZZS. Na místě rovněž pomáhala i Horská služba, využita byla hlavně jejich čtyřkolka s vlekem k transportu potřebného vybavení.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, Horní Maršov, Svoboda nad Úpou, HZS PS Trutnov

57: Požár - planý poplach

25. 10. 2022

V 04:27 je jednotka vyslána do Pece pod Sněžkou k nahlášenému požáru přes PCO. Po příjezdu na místo události je průzkumem zjištěno, že se jedná o planý poplach - porucha na jednom z čidel.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, Horní Maršov, HZS PS Trutnov

56: Vyproštění vozu

17. 10. 2022

Ve 20:43 vyjíždí jednotka do Pece pod Sněžkou na pomoc osobnímu automobilu, který uvízl a hrozil dalším sesunutím ze stráně. Automobil byl vyproštěn za pomoci lanového navijáku na VEA Mazda zpět na komunikaci.

55: Odstranění překážky

15. 10. 2022

Ve 20:26 vyjíždí jednotka do Pece pod Sněžkou, kde došlo k pádu kamene do komunikace. Kámen cca 1x2m jsme odklidili a vrátili se zpět na základnu.

54: Vyproštění vozu

10. 10. 2022

V 17:33 je jednotka vyslána do Pece pod Sněžkou k vozidlu hrozícímu převrácením po pokusu zaparkovat. Na místě se nacházel osobní automobil Škoda Octavia, levou částí mimo přístupovou "cestu" k objektu. K vyproštění vozidla byl použit naviják na CAS 16 MAN. Přední část vozidla byla zajištěna proti pádu pod břeh druhým navíjákem na VEA Mazda. Vozidlo bylo vyproštěno zpět na přístupovou "cestu" a bez poškození předáno majiteli.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

53: Požár - odpad

24. 9. 2022

V 16:02 je jednotka vyslána do Pece pod Sněžkou k doutnajícímu popelu u potoka ve Velké Úpě. Popel byl uhašen před příjezdem jednotky voudou z potoka. Provádíme kontrolu místa a pomocí ženijního nářadí rozhrabáváme popel. Jednotky se pak vrací zpět na základnu.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

52: Dopravní nehoda

22. 9. 2022

V 17:42 je jednotka vyslána směrem na Malou Úpu k dopravní nehodě se zraněním po nárazu osobního automobilu do svodidel. Při našem příjezdu je na místě již ZZS, zaranění se nepotvrdilo. Nehoda se oběšla i bez úniku provozních kapalin. Po zdokumentování nehody pomáháme naložit auto na odtahovou službu.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

51: Dopravní nehoda

22. 9. 2022

V 14:44 je jednotka vyslána do Pece pod Sněžkou k dopravní nehodě autobusu a osobníha auta se szraněním. Při našem příjezdu je na místě již ZZS a horská služba. Ve vozidle zůstává 1 osoba, protože nedošlo k aktivaci airbagů. Ihned po odpojení akumulátoru je osoba horskou službou předána do péče ZZS. Na místě provádíme zasypání uniklých provozních kapalin. Po zdokumentování nehody odtlačujeme osobní automobil na nedaleké parkoviště a doklízíme komunikaci.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

50: Taktické cvičení - ptačí chřipka H5N1

22. 9. 2022

Od půl jedenácté proběhlo na přehradě v Bukovém údolí taktické cvičení - zásah na nebezpečnou látku - ptačí chřipka H5N1. Na operační středisko byl nahlášen nález uhynulých kachen na vodní hladině. Po příjezdu na místo provádíme průzkum okolí místa události a zajištujeme místo události. Provádíme vytyčení nebezpečné zóny a průzkum vodní hladiny pomocí dalekohledu. Po příjezdu jednotky HZS PS Trutnov jsme nápomocní při zřizování nástupního prostoru do nebezpečné zóny, následně jsme vybaveny technickými prostředky pro práci na vodě. Ze člunu pak postupně sbíráme uhynulé kachny a dopravujeme je k břehu, kde je provedena jejich dezinfekce a uložení  do neprodyšných obalů. Trutnovská jednotka pak provedla dekontaminaci hasičů a dekontaminaci věcných prostředků použitých při zásahu.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

49: Únik nebezpečné látky

4. 9. 2022

V 18:41 je jednotka vyslána do Pece pod Sněžkou k úniku nebezpečných látek z převrácené čtyřkolky. Drobný únik provozních kapalin je zasypán sorbentem, čtyřkolku jsme převrátili zpět na kola a vytáhli na cestu.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou

48: Únik nebezpečné látky

29. 8. 2022

V 11:43 je jednotka vyslána do Pece pod Sněžkou, kde došlo k proražení olejové vany u osobního automobilu. Při příjezdu na místo události je zjištěna asi 100m dlouhá olejová stopa na komunikaci. Majitel vozidla umístil ještě před příjezdem jednotky pod automobil nádobu pro zachycení zbylého oleje. Jednotka zasypala olej pomocí sorbentu a komunikaci uklidila.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

47: Dopravní nehoda

22. 8. 2022

V 02:08 je jednotka povolána do Velké Úpy k nehodě osobního automobilu, 1 zraněná osoba. Řidičce osobního automobilu je poskytnuta předlékařská první pomoc a následně je předána do péče ZZS. Na vozidle odpojujeme akumulátor a sorbentem zasypáváme uniklé provozní kapaliny. Nárazem došlo k poškození ještě dalšího zaparkovaného vozidla, bez úniku provozních kapalin. Po zdokumentování nehody, odstavujeme vozidla mimo prostor zasažený únikem provozních kaplin a provádíme úklid. Pod vozidlo je ještě umístněna úkapová nádoba.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

« 1 2 .. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 .. 25 26 »