Naše zásahy

29: Strom

11. 3. 2023

V 09:18 těsně po odjezdu členů jednotky z hasičské zbrojnice domů přichází další událost, pád stromu na komunikaci v totožném místě předchozího zásahu. Vyjíždíme znovu a na místě likvidujeme další dva spadlé stromy.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou

28: Strom

11. 3. 2023

V 08:20 je jednotka vyslána ke spadlému stromu přes místní komunikaci do Obřího dolu. Postupně likvidujeme 4 spadlé stromy po cestě k Boudě pod Sněžkou.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou

27: Vyproštění vozu

26. 2. 2023

V 18:49 je jednotka vyslána do Velké Úpy k osobnímu automobilu, částečně mimo komunikaci, hrozící pádem ze svahu.Vozidlo jsme vytáhli zpět na komunikaci pomocí tirforu a následně jsme pomohli řidiči zcouvat zpět k hlavní silnici.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

26: Dopravní nehoda

26. 2. 2023

V 16:06 je jednotka vyslána na Dolní Malou Úpu k dopravní nehodě bez zranění. Na místě bylo vozidlo zapadlé do betonového propustku. Aby nedošlo k poškození vozidla a možnému úniku provozních kapalin do vodoteče, byl na místo povolán vyprošťovací automobil. Po vyzvednutí bylo vozidlo předáno řidiči.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

 

25: Vyproštění kamionu

25. 2. 2023

V 09:08 je jednotka vyslána na Dolní Malou Úpu k uvízlému kamionu, který zablokoval komunikaci. Pomocí vyprošťovacího automobilu, byl kamion nejdříve srovnán a poté postupně vytažen na kopec. Ve Spáleném Mlýně byl otočen a měl se vrátit zpět směrem na Trutnov. Kamion opět úvízl po ujetí cca 150 metrů. K vytažení byl opět použit vyprošťovací automobil.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

24: Dopravní nehoda

21. 2. 2023

V 12:37 je jednotka vyslána do Velké Úpy k nehodě osobního automobilu, který narazil do betonové zábrany. Po zdokumentování nehody dopravní policí, jsme nejdříve klíny zajistili proti pádu betonovou zábranu. Následně jsme za použití fyzické síly sundali vozidlo ze zábrany. Protože na místě nebyly potřeba další síly a prostředky je trutnovská jednotka včetně vyprošťovacího automobilu odvolána během jízdy na místo události.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

23: Požár

16. 2. 2023

V 00:17 je jednotka vyslána do Velké Úpy k požáru hotelu Modřín. Při výjezdu jsme informování, že hoří maringotka za hotelem. Před příjezdem jednotek se oheň snažili uhasit lidé z hotelu. Hotel se nachází za sjezdovkou, jednotka z Horního Maršova tvoří dopravní vedení o délce cca 60 metrů a k uhašení byl použit 1 C proud. Při požáru byly zraněny dvě osoby, o které se postarala posádak ZZS a HS. Jedna osoba byla transportována do nemocnice vrtulníkem letecké záchrané služby.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, Horní Maršov, HZS PS Trutnov

22: Vyproštění vozu

12. 2. 2023

V 20:28 je jednotka vyslána do Velké Úpy k osobnímu automobilu, částečně mimo komunikaci, hrozící pádem ze svahu. Vozidlo jsme zajistili navijákem na šestikolce a pomocí navijáku na CAS 16 MAN jsme jej pak vytáhli zpět na komunikaci.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou

21: Technická pomoc

12. 2. 2023

V 15:33 je jednotka vyslána krajským operačním střediskem na žádost policie ČR do Pece pod Sněžkou k vozidlu, které zablokvalo jiné. Při příjezdu jednotky je na místě i majitel vozidla a s vozidlem poodjel, jednotka nezasahuje.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou

20: Vyproštění vozu

10. 2. 2023

V 17:14 je jednotka vyslána do Pece pod Sněžkou k zapadlé dodávce, blokuje cestu, hrozí pádem ze srázu.  Vozidlo jsme vytáhli zpět na cestu pomocí tirforu.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou

19: Vyproštění vozu

6. 2. 2023

V 08:05 je jednotka vyslána do Pece pod Sněžkou k zapadlému osobnímu automobilu, blokuje cestu, hrozí pádem ze srázu.  Vozidlo jsme vytáhli zpět na cestu pomocí tirforu, k jištění byl použit naviják na šestokolce.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

18: Dopravní nehoda

5. 2. 2023

V 14:55 je jednotka vyslána k dopravní nehodě osobního automobilu bez zranění. Osobní automobil skončil v příkopě na boku, oba cestující byli v době příjezdu jednotky mimo vozidlo. Protože by vyproštění vozidla z příkopu pouze pomocí navijáků bylo značně komplikované a hrozilo by poškození vozidla s následným možným únikem provozních kapalin do vody, která protékala příkopem, bylo rozhodnuto o povolání vyprošťovacího automobilu. Po jeho příjezdu bylo vozidlo vyzvednuto na komunikaci a předáno majiteli. 

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

17: Strom

4. 2. 2023

V 04:39 je jednotka vyslána ke spadlému stromu přes silnici na Malou Úpu. Cestou na místo události likvidujeme před Spáleným Mlýnem strom visící z opěrné zdi nad komunikaci. Pak pokračujeme dál a u zastávky autobusu lividujeme další strom. Pro jistotu ještě kontrolujeme  i zbylou část silnice na Pomezní Boudy.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou

16: Strom

4. 2. 2023

V 02:31 je jednotka vyslána ke spadlému stromu na komunikaci do Obřího dolu. Strom jsme rozřezali a odklidili mimo komunikaci.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou

15: Strom

4. 2. 2023

V 01:16 je jednotka vyslána ke spadlému stromu na komunikaci do Temného dolu. Strom rozřezala a odklidla mimo komunikaci místní jednotka z Horního Maršova. Protože mělo jít o více stromů, projíždíme ještě úsek od křižovatky do Spáleného Mlýna. Za "bílým" mostem je spadlý strom blokující jeden jízdní pruh. Strom jsme odklidili mimo komunikaci.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou

14: Vyproštění vozu

3. 2. 2023

V 20:22 je jednotka vyslána do Velké Úpy k osobnímu automobilu, částečně mimo komunikaci, hrozící pádem ze svahu. Vozidlo jsme zajistili tirforem za přední část a pomocí navijáku na VEA Mazda jsme jej pak vytáhli zpět na komunikaci.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou

 

13: Strom

3. 2. 2023

V 15:44 je jednotka vyslána ke spadlému stromu na komunikaci do Obřího dolu. Strom jsme rozřezali a odklidili mimo komunikaci.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou

12: Vyproštění autobusu

1. 2. 2023

V 17:12 je jednotka vyslána původně k spadlému stromu na komunikaci asi 150 metrů za Spáleným Mlýnem.  Místo stromu byl na místě menší polský autobus zapadlý zadní částí ve sněhovém mantinelu. Komunikace byla v tomto místě extrémně kluzká a když za zapadlým autobusem zastavil linkový autobus, tak se jeho zadní část také okamžitě sesunula do sněhového mantinelu. S ohledem na bezpečnost jsme zastavili provoz na komunikaci. K vytažení jsme chtěli použít kurty, ale na kluzkém povrchu nepomáhaly ani podmetací řetězy. Protože vyproštění autobusů vypadalo, že bude nad naše síly a možnosti, povoláváme na místo vyprošťovací automobil z trutnovské stanice. Posyp šterkem byl neúčiný, okamžitě se zamačkával do ujeté vrstvy sněhu. Oba autobusy se podařilo dostat z mantinelu až po nasolení prostoru pod koly. Vyprošťovací automobil nakonec nebyl potřeba a byl cestou vrácen zpět na stanici.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou

11: Vyproštění kamionu

1. 2. 2023

V 12:43 je jednotka vyslána do Velké Úpy ke kamionu, který částečně blokoval silnici a nemohl se rozjet. Kamion jsme zapřáhli za CAS 16 MAN a odtáhli jsme jej k otočení na čerpací stanici do Pece pod Sněžkou.  Při nájezdu na čerpací stanici se kamion na zasněžené vozovce dostal příliš blízko k dopravnímu značení a bylo nutné jej na několikrát vymanévrovat zpět na silnici ve spolupráci s trutnovskou cisternou.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

10: Vyproštění vozu

1. 2. 2023

V 09:06 je jednotka vyslána do Pece pod Sněžkou k nákladnímu automobilu, hrozící náraz do zábradlí. Na místě byl malý nákladní automobil, který se na zasněžené komunikaci nedokázal rozjet a při každém pokusu se sunul stále víc na zábradlí. Řidiči se nedařilo nasadit sněhové řetězy. Pomocí navijáku na CAS 16 MAN jsme vozidlo popotáhli od zábradlí tak, aby netvořilo překážku v provozu na komunikaci.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 .. 26 27 »