Naše zásahy

35: Strom

1. 7. 2022

V 15:18 je jednotka vyslána do Pece pod Sněžkou k likvidaci spadlého stromu, který blokuje cestu směr Hotel Energetik. Vlivem silného větru dochází k dalším pádům stromů v různých lokalitách Pece. Jednotka se proto rozděluje a odklízí během odpoledne okolo třiceti spadlých stromů.

34: Strom

28. 6. 2022

V 15:11 je jednotka vyslána ke spadlému stromu přes komunikaci asi 1 kilometr za Spáleným Mlýnem. Strom jsme rozřezali a odklidili mimo komunikaci.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

33: Vyproštění vozu

20. 6. 2022

V 16:28 je jednotka vyslána k osobnímu automobilu hrozícímu pádem ze stráně do Velké Úpy. Po silném lijáku se stala úzká cesta pro vozidlo nesjízdná. Vozidlo jsme pomocí tirforu povytáhli zpět na cestu a následně jsme ho svezli na bezpečné místo.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

32: Záchrana ostatní

19. 6. 2022

Ve 13:01 je naše jednotka povolána k úrazu cestou na Malou Úpu. Při našem příjezdu na místo události je na místě již Záchranná Služba, zjišťujeme, že se jedná o spadlý strom na osobní auto ve kterém cestovali 4 osoby.

Záchranné práce komplikoval složitý přístup k vozidlu. Část jednotky tak musela pomocí motorových pil odstranit větve, část jednotky začala s vyprošťovacími pracemi. Po příjezdu jednotky z Horního Maršova společnými silami vyprošťujeme zraněného řidiče, který je předán Záchranné Službě a letecky transportován do nemocnice. Poté jsou z auta vyproštěny těla usmrcených osob. Likvidační práce, které trvaly až do 19:00 komplikovalo nebezpečí pádu dalších stromů, během likvidačních prací spadly v blízkosti události další tři stromy.

https://www.novinky.cz/?/strom-zabil-v-horni-male-upe-tri-l?

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, Horní Maršov, HZS PS Trutnov

31: Pomoc - nebezpečný stav

19. 6. 2022

V 9:32 je jednotka vyslána do Pece pod Sněžkou, kde došlo k zaplavení více místností vodou. Naše jednotka pomáhá s vynošením nábytku a odstraněním vody z budovy. Po příjezdu kolegů z Horního Maršova je pomocí jejich vysavače na vodu odčerpána zbylá voda z koberců a podlah.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, Horní Maršov

30: Požár auta

18. 6. 2022

V 11:48 je jednotka vyslána do Pece po dSněžkou k požáru osobního automobilu v parkovacím terminále. Po příjezdu na místo zjišťujeme, že selhaly protipožární opatření, k automobilu, který se nacházel v 5. patře se dostáváme schodištěm a zahajujeme hašení motorové části vozidla pomocí práškových hasících přístrojů. Po příjezdu kolegů z Horního Maršova společně natahujeme C vedení k ochlazení motorové části.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, Horní Maršov, HZS PS Trutnov

29: Vyproštění vozu

6. 5. 2022

V 22:13 je jednotka vyslána do Pece pod Sněžkou k zapadlému osobnímu automobilu v závěji, uvnitř cestovalo dítě, to je provizorně umístněno v nejbližší chatě, řidič na místě. Vozidlo jsme vytáhli zpět na cestu pomocí navijáku na VEA Mazda.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou

28: Taktické cvičení - VNN 2022

28. 4. 2022

V 09:11 je jednotka v rámci taktického cvičení vyslána do Pece pod Sněžkou - pomoc s pacientem s podezřením na vysoce nakažlivou nemoc. Na shromažditi u Horské služby vytyčujeme zabezpečený prostor. Po příjezdu ostatních jednotek pomáháme společně s kolegy z Horního Maršova se stavbou dekontaminačního stanoviště. Jeden z našci členů řídil pásové vozidlo Hagglund, které bylo použito pro transport pacienta ve speaciálním boxu z horského objektu. Po dekontaminaci boxu a transportního družstva byl pacient převezen na specializované pracoviště. Po důkladné dekontaminaci veškerého materiálu jsme byli nápomocni s úklidem použitého vybavení.

tisková zpráva HZS https://www.hzscr.cz/clanek/cviceni-vnn-2022-slozky-izs-si-umi-poradit-i-v-horskem-terenu.aspx

video HZS https://www.youtube.com/watch?v=5NYgAk2J0Wo&t=2s

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, Horní Maršov, HZS PS Trutnov, ZZS, Policie ČR, Horská služba

27: Vyproštění vozu

13. 4. 2022

V 13:51 je jednotka vyslána do Velké Úpy, kde došlo k uvíznutí dodávky při otáčení na terénní nerovnosti. Za pomoci ručního lanového navijáku jsme dodávku odklonili do pozice, kdy mohla samovolně odjet.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

26: Strom

8. 4. 2022

V 13:18 je jednotka vyslána ke spadlému stromu přes komunikaci před Dolní Malou Úpou. Strom jsme rozřezali a odklidili mimo komunikaci.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

25: Požár - planý poplach

5. 4. 2022

V 10:03 je jednotka vyslána k požáru výškové budovy do Pece pod Sněžkou, požár v objektu byl  nahlášen přes PCO. Ještě na zbrojnici jsme operačním střediskem informováni o zrušení výjezdu.

Poplach vyhlášen jednotkám: JSDH Pec pod Sněžkou, Horní Maršov, HZS PS Trutnov

24: Požár rolby

31. 3. 2022

V 18:33 je jednotka vyslána do Horního Maršova k požáru rolby v přezimovací obůrce. Při našem příjezdu na místě zasahuje místní jednotka a vznikající požár se podařilo uhasit práškovým přenosným hasicím přístrojem.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, Horní Maršov, HZS PS Trutnov

23: Vyproštění vozidla

25. 3. 2022

V 12:13 je jednotka vyslána do Pece pod Sněžkou, kde došlo k uvíznutí dodávky ve stráni nad řekou. Po dojezdu CAS Man na místo zajišťujeme pomocí ručního lanového navijáku automobil proti pohybu a k samotnému vytažení používáme naviják na Manu. Událost se obešla bez úniku PHM a bez zranění.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

22: Vyproštění vozidla

21. 3. 2022

V 15:16 je jednotka vyslána do Pece pod Sněžkou, kde došlo k uvíznutí dodávky mimo komunikaci a tím k zablokování cesty. Dodávka byla vyproštěna za pomoci navijáku na CAS MAN.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

21: Vyproštění vozidla

18. 3. 2022

V 14:57 je jednotka vyslána do Velké Úpy, kde je nahlášeno vozidlo které při otáčení uvízlo a hrozilo pádem ze stráně. Při příjezdu na místo zjišťujeme uvízlí automobil s řidičem uvnitř, který stojí na brzdě. Vzhledem k částečně odtáté komunikaci nehrozilo další sklouznutí auta při manipulaci. Proto ponecháváme řidiče v automobilu a ručně odhazujeme zadní část vozidla postupně zpět až na komunikaci. V průběhu události přichází další žádost o pomoc, tentokrát jde o spolupráci při transportu zraněné osoby ve Velké Úpě. Na místo události odjíždí HZS Trutnov. Naše jednotka se poté vrací zpět na základnu.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

20: Dopravní nehoda

8. 3. 2022

V 07:24 je jednotka vyslána k dopravní nehodě autobusu a osobního automobilu se sraněním do Mladých Buků - zastávka Mladé Buky střed. Při našem příjezdu na místě již zasahuje jednotka z trunovské stanice a jedna osoba je předána do péče zdravotnické záchranné službě. Protože je na místě dostatek sil a prostředků, tak se po dohodě s velitelem zásahu vracíme zpět na zbrojnici.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

 

19: Dopravní nehoda

5. 3. 2022

V 10:41 je jednotka vyslána směr Spálený Mlýn k dopravní nehodě bez zranění s únikem PHM. Průzkumem na místě zjišťujeme osobní automobil po nárazu do svodidel s drobným únikem chladící kapaliny. Po dobu dokumentace policií na místě usměrňujeme provoz. Po zdokumentování nehody uklízíme komunikaci a připravujeme vozidlo na odtah.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

18: Vyproštění vozu

4. 3. 2022

Ve 22:47 je jednotka vyslána jednotka do Velké Úpy na pomoc automobilu, který sklouzl na komunikaci a uvízl na sněhovém mantinelu. Zadní část vozu jsme ručně odsunuli z mantinelu zpět na komunikaci a poté vozidlo za naší asistence z couvalo zpět pod kopec.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou

17: Dopravní nehoda

1. 3. 2022

V 16:22 je jednotka vyslána do Svobody nad Úpou k nehodě dvou osobních vozidel. Při příjezdu na místo události je již na místě záchranná služba, která zkontrolovala jednu osobu z havarovaného vozidla. Jednotka na místě usměrňuje dopravu a po dokumentaci nehody policií odstavujeme jedno vozidlo mimo komunikaci a připravujeme na odtah. Druhé vozidlo s menším poškozením odjíždí samo. Po úklidu komunikace se vracíme zpět na základnu.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

16: Dopravní nehoda

1. 3. 2022

V 11:59 je jednotka vyslána do Temného dolu k dopravní nehodě dvou osobních automobilů se zraněním. Na místě je zraněná jedna osoba, které poskytujeme předlékařskou první pomoc a po příjezdu záchranné služby ji předáváme k dalšímu ošetření. Jsou provedena proti požární opatření a zychytávány uniklé provozní kapaliny. Při nárazu došlo k poškození autobaterie, kterou jsme z vozu demontovali. Po zdokumentování nehody je automobil odstaven a následně je proveden úklid vozovky.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. 22 23 »