Naše zásahy

36: Strom

4. 11. 2021

V 13:17 je jednotka vyslána ke stromu spadlému přes cestu na Horní Malou Úpu. Strom spadl na místní komunikaci mezi celnicí a Moravany. Strom jsme rozřezali a odklidili mimo komunikaci.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

Požár - planý poplach

2. 11. 2021

V 19:24 je jednotka vyslána k požáru výškové budovy pře PCO do Pece pod Sněžkou. Těsně před výjezdem první cisterny jsme v 19:27 operačním střediskem informováni o zrušení výjezdu.

35: Strom

30. 10. 2021

V 17:47 je jednotka vyslána ke stromu spadlému přes silnici číslo 252, Dolní Malá Úpa. Jednotka projela celou trasu až na Horní Malou Úpu, ale žádný spadlý strom přes silnici nikde neležel. Jednotka se vrátila zpět na zbrojnici.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

34: Vyproštění vozidla

22. 10. 2021

V 14:14 je jednotka vyslána k nehodě osobního automobilu, vyhýbal se druhému autu, hrozí pádem ze stráně. Cestou na místo události jsme na javoru informováni o vytažení vozidla zpět na komunikaci jiným okolo projíždějícím vozidlem.  Událost byla přehodnocena na planý poplach a vrátili jsme se zpět na zbrojnici.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

31 - 33: Stromy

21. 10. 2021

V 13:41 je jednotka vyslána ke stromuspadlému přes cestu do Obřího dolu. Strom jsme odstrnili a při návratu na zbrojnici jsme operačním střediskem informováni o dalších dvou spadlých stromech. Část jednotky jede ke spadlému stromu směrem k vodojemu u chalupy Pampeliška, druhá část odstraňuje spadlý strom u chaty Lokomotivy na Vysokém svahu.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou

30: Strom

20. 10. 2021

V 17:41 je jednotka vyslána ke stromu spadlému na komunikaci, průjezdné jedním pruhem, Dolní Malá Úpa, před bílým mostem. Na komunikaci spadl suchý vrch stromu, který jsme odtáhli mimo komunikaci.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

29: Strom

6. 10. 2021

V 15:25 je jednotka vyslána ke spadlému stromu přes komunikaci směrem na Pomezní boudy. Strom spadl přes oba jízdní pruhy a komunikaci zablokoval. Strom jsme rozřezali a odklidili mimo komunikaci.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

28: Požár - planý poplach

22. 9. 2021

V 19:18 je jednotka vyslána k požáru nízké budovy, oznamovatelka vidí požár ze vzdálenosti cca 1km na sjezdovce Javor. Po příjezdu jednotky na místo je zjištěno kontrolované pálení vedle chalupy. Událost byla přehodnocena na planý poplach a jednotky se vrátili zpět na své základny.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, Horní Maršov, HZS PS Trutnov

27: Strom

31. 8. 2021

V 17:47 je jednotka vyslána ke spadlému stromu přes cestu, který korunou zasáhl i střechu domu. Strom jsme rozřezali odklidili.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou

26: Vyproštění vozidla

22. 8. 2021

V 13:58 je jednotka vyslána k vyproštění vozidla hrozícího pádem ze srázu, osoba z vozidla venku, parkoviště u Budovatelu. Vozidlo jsme vytáhli pomocí navijáku na VEA Mazda zpět na komunikaci.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

25: Vyproštění vozidla

14. 8. 2021

V 14:48 je jednotka vyslána k nehodě osobního automobilu, které sjelo ze stráně, hrozí převrácením, bez zranění. Při příjezdu jednotky na místo události nebyly ve vozidle žádné osoby a vozidlo bylo místními občany provizorně zajištěno kamionovou kurtou. K vytažení vozidla zpět na komunikaci byl použit naviják na CAS 15 MAN, proti převrácení bylo vozidlo jištěno navijákem na VEA Mazda. Aby se při vyprošťování vozidlo nepoškodilo, musely být ještě odřezány větve, o které se vozidlo opíralo. Vozidlo bylo vyproštěno bez dalšího poškození.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

24: Vyproštění vozidla

4. 8. 2021

V 17:22 je jednotka vyslána k vyproštění vozidla, které sjelo ze silnice do příkopu. Na místě je zjištěno vozidlo mimo komunikaci bez úniku provozních kapalin. Vzhledem k velkému výškovému rozdílu mezi vozidlem a hranou komunikace, nebylo možné vozidlo vytáhnout pomocí navíjáků umístněných na našich vozidlech. Po domluvě s operačním střediskem je řidiči poskytnut kontakt  na odtahovou službu. Jednotka se vrací zpět na základnu.

23: Požár - planý poplach

1. 8. 2021

V 05:17 je jednotka vyslána k požáru výškové budovy do Pece pod Sněžkou. Požár je nahlášen přes EPS hotelu. Po příjezdu na místo události je průzkumem v garážích hotelu zjištěný sepnutý jeden z požárních hlásičů. Událost byla přehodnocena na planý poplach.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, Horní Maršov, HZS PS Trutnov

22: Sesuv svahu

18. 7. 2021

V 10:53 vyjíždí jednotka k odstranění překážky na místní komunikaci, na kterou se sesunul podmáčený svah. Komunikaci jsme zprůjezdnili a místo sesuvu označili páskou. Úplnou likvidaci sesuvu následně zajistí technické služby města.

21: Strom

15. 7. 2021

V 8:33 je jednotka vyslána do Velké Úpy ke spadlému stromu na osobní automobil, bez zranění. Strom jsme opatrně rozřezali a odklidili z automobilu. 

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou

20: Pomoc při transportu

5. 7. 2021

V 17:07 je jednotka vyslána k pomoci s transportem osoby po pádu z kola do Horní Malé Úpy. Při odjezdu je jednotka operačním střediskem vrácena zpět na základnu. Jednalo se op planý poplach.

19: Strom

30. 6. 2021

V 10:20 je jednotka vyslána ke spadlému stromu ve Velké Úpě, který blokuje komunikaci a zasáhl osobní automobil. Po příjezdu na místo průzkumem zjišťujeme že došlo k odlomení části stromu který spadl na automobil s hybridním pohonem. Strom jsme zlikvidovali. Protože bylo k odbrzdění vozidla nutné jeho nastartování tlačítkem start/stop a nebylo možné bez dalšího poškození otevřít kapotu ke kontrole případného poškození kabeláže, asistovali jsme odtahové službě s nakládkou vozidla včetně protipožárních opatření.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou

18: Požár

18. 6. 2021

V 18:20 je jednotka vyslána k požáru osobního automobilu, kouří se ze stojícího auta - Temný Důl. Při našem příjezdu na místo události zde již zasahuje místní jednotka. K rozvinutí požáru nedošlo,  po domluvě s velitelem naše jednotka nezasahuje a vracíme se zpět na zbrojnici.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, Horní Maršov, HZS PS Trutnov

17: Požár

18. 6. 2021

V 08:37 je jednotka vyslána k dohašení ohniště po pálení klestu. Klest byl pálen o den dříve na 5 místech.  Na jednom místě nejblíže k lesu probíhalo ještě viditelné plamenné hoření, z dalšího místa se silně dýmilo. S ohledem k probíhajícímu tropickému počasí jsme vodou prolili a prohrabali raději všech 5 míst o velikosti cca 5 x 5 metrů, které nebyly ani obkopány.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou

16: Vyproštění vozidla

9. 6. 2021

V 09:06 je jednotka vyslána k vyproštění osobního automobilu, který při cování sjel z cesty, vozidlo ve svahu, hrozí pádem. K vytažení vozidla byl použit naviják na CAS 15 Man. Druhý naviják na VEA byl použit k jištění vozidla proti převrácení. Vozidlo jsme vytáhli bez poškození a předali majiteli.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .. 18 19 »