Naše zásahy

1: Požár

1. 1. 2022

V 9:33 je jednotka vyslána k požáru komínu, hoří saze v komíně, Horní Maršov. Na místo je povolána i naše výšková technika. Při příjezdu na místě již zasahuje místní jednotka z Horního Maršova. Protože nedošlo k rozšíření požáru mimo komínové těleso a na místě byl dostatek sil a prostředků, bylo velitelem zásahu rozhodnuto o vrácení našeho žebříku a druhé cisterny zpět na zbrojnici. Zbytek jednotky pomáhá při vynášení sražených usazenin ven z objektu.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, Horní Maršov, HZS PS Trutnov

55: Vyproštění vozu

31. 12. 2021

V 11:07 je jednotka vyslána do Pece pod Sněžkou k vyproštění automobilu, který na zledovatělé komunikaci dostal smyk, narazil do svodidel a blokoval komunikaci. Automobil byl vyproštěn za pomoci ručního lanového navijáku.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou

54: Dopravní nehoda

18. 12. 2021

V 12:41 je jednotka vyslána kdopravní nehodě, osobní automobil na střeše v potoce, 2 osoby z vozu venku, v šoku. Po příjezdu na místo zjišťujeme, že osoby jsou v pořádku bez zranění. Z automobilu unikají provozní kapaliny, proto umísťujeme na potok sorpčního hada a dečku. Po příjezdu horské služby jsou osoby ještě jednou zkontrolovány. Po dobu zásahu usměrňujeme dopravu.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

53: Otevření bytu

13. 12. 2021

V 00:29 je jednotka vyslána k otevření bytu na Dolní Malou Úpu 112. Na místě jsme společně s Policií ČR a posádkou ZZS, ale na uvedené adrese nikdo o ničem neví. Po konzultaci s operačním střediskem a policií přejíždíme na Horní Malou Úpu 112. Kousek od objektu se na silnici pohybují 2 podnapilé osoby, jedna z nich je oznamovatelem události. Otevření bytu není zapotřebí, 1 osobu si převzala posádka ZZS.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

52: Vyproštění vozidla

12. 12. 2021

V 17:35 je jednotka vyslána k vytažení osobního automobilu - hrozí převrácením a pádem ze srázu, osoba uvnitř. Vozidlo jsme  vytáhli zpět na cestu pomocí navijáku na VEA Mazda a směrové kladky.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou

51: Vyproštění vozidla

9. 12. 2021

V 14:08 je jednotka vyslána k dodávce, která sjela z komunikace a hrozí pádem ze svahu. K vyproštění dodávky zpět na komunikaci byl použit naviják na CAS 15 MAN a tirfor.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou

 

50: Únik nebezpečných látek

7. 12. 2021

V 09:04 je jednotka vyslána k vyteklému oleji na komunikaci II. třídy - studené koleno. Na místě byl odstavený terénní vůz, z kterého unikal olej. Jednotka provedla zasypání uniklého oleje sorbentem a po odvezení vozu odtahovou službou byl proveden kompletní úklid komunikace.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

49: Vyproštění kamionu

2. 12. 2021

V 11:11 je jednotka vyslána k zapadlému polskému kamionu, který zablokoval cestu na Horní Malou Úpu. S ohledem na namrzlou komunikaci a váhu cisterny nebylo v silách jednotky kamion zcela vyprostit. Pomocí navijáku na CAS 15 MAN byl cisternový návěs stažen ke kraji, aby komunikace byla průjezdná aspoň jedním pruhem. Další vyprošťění si zajistí řidič přes specialzovnou firmu sám.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

48: Vyproštění vozu

1. 12. 2021

V 13:08 je jednotka vyslána k osobnímu automobilu, který při vyjíždění od penzionu sjel částečně na stráň, dál nemůže, hrozí pádem. Vozidlo jsme chtěli vytáhnout pomocí tirforu, na místě však bylo málo kotvících prvků. Na místo byl proto povolán traktor Technických služeb s jehož pomocí bylo vozidlo vytaženo.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou

 

47: Vyproštění automobilu

30. 11. 2021

V 07:45 je jednotka vyslána k osobnímu automobilu mimo komunikaci, bez zranění na staré cestě do Pece pod Sněžkou. Vozidlo jsme zajistili proti dalšímu pohybu a po zajištění druhým navijákem jsme vozidlo vytáháhli zpět na komunikaci.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou

46: Vyproštění automobilu

29. 11. 2021

V 09:50 je jednotka vyslána ke spadlému automobilu do Pece pod Sněžkou, který hrozil dalším převrácením. Automobil jsme zajistili a vyprostili za pomocí dvou navijáků na VEA Mazda a CAS MAN. Vzhledem ke kluzké vozovce byla k vytažení automobilu nutná spolupráce s Technickými službami za pomoci sypače.

45: Dopravní nehoda

28. 11. 2021

V 21:59 odjíždí část jednotky k nehodě osobního automobilu, Horní Malá Úpa 69. Na místě je vozidlo po nárazu do stromu, bez zranění a úniku provozních kapalin. Řidíč si chce vytažení vozidla zajistit sám a protože vozidlo nebránilo provozu na komunikaci, vracíme se zpět k první nehodě.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou

44: Dopravní nehoda

28. 11. 2021

V 21:39 je jednotka vyslána k nehodě osobního automobilu v příkopě, bez zranění, zastávka Horní Malá Úpa - most. Při příjezdu na místo je v příkopě osobní automobil, všichni cestující jsou z vozidla venku, bez úniku provozních kapalin. Kvůli případnému úniku provozních kapalin do vodoteče  při převácení vozidla zpět na kola a jeho naložení na odtahovou službu zůstává na místě jedno družstvo. Ostatní odjíždí na další nahlášenou nehodu na Malou Úpu.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

43: Dopravní nehoda

28. 11. 2021

V 13:33 přejíždí CAS 15 MAN k další nehodě osobního automobilu do Velké Úpy, který se měl  skutálet asi 200 metrů ze srázu. Místo pro nákladní automobil opět špatně přístupné, na místo se vydávají hasiči pěšky s lékařským batohem a je povolána šestikolka. Vozidlo se po překulení přes střechu převrátilo zpět na kola a zastavilo se až u vstupu do jednoho z domů. Nehoda se naštěstí oběšla bez těžšího zranění, řidič vyvázl pouze s drobnými oděrky. Byla mu poskytnuta předlékařská první pomoc a následně byl předán zdravotnické záchranné službě.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou

42: Vyproštění automobilu

28. 11. 2021

V 12:51 je jednotka vyslána k nehodě osobního automobilu, visí na stráni, hrozí pádem do lesa. Nehoda se stala na cestě na Karlův vrch. K vyproštění vozidla byl použit naviják na VEA Mazda.  Protože byla komunikace obtížně sjízdná zůstáva CAS pod kopcem pro případné využítí dalších prostředků z výbavy vozidla. Po půl druhé je CAS odvolána k další dopravní nehodě.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou

41: Dopravní nehoda

28. 11. 2021

V 12:37 je jednotka vyslána k nehodě osobního automobilu, bez zranění, neví jestli něco uniká. Nehoda se obešla bez zranění a bez úniku provozních kapalin. Jednotka na místě řídí dopravu po dobu šetření události dopravní policií. Mezitím je nahlášena další nehoda, na kterou odjíždí VEA Mazda.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

40: Strom

18. 11. 2021

V 06:29 je jednotka vyslána k odstranění stromu spadlého na komunikaci vedoucí na Malou Úpu, křižovatka na Malou Úpu směr Pomezní boudy. Podle informací od operačního střediska by se spadlý strom měl nacházet na komunikaci za Spáleným Mlýnem. Hned za křižovatkou na Malou Úpu, leží na komunikaci zbytek uschlého stromu, na místě zůstává VEA Mazda, CAS 15 Man pokračuje ke Spálenému Mlýnu. Žádný další spadlý strom jsme již nenašli. Pro jistotu projíždíme celou trasu až na Pomezní boudy a pak se vracíme zpět na zbrojnici.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

39: Únik plynu

10. 11. 2021

V 09:51 je jednotka vyslána k úniku nebezpečných látek, narušen plynovod, výkopové práce Pec pod Sněžkou 142.  K úniku plynu došlo ve Velké Úpě, po příjezdu jednotky na místo provádíme proti požární opatření a uzavření komunikace II. třídy do Pece pod Sněžkou. Následně je provedena evakuace okolních objektů. Celkem bylo evakuováno 6 osob ze dvou objektů, ostatní byly prázdné. Po příjezdu plynárenské pohotovosti a uzavření plynu, bylo provedeno meření koncentrace plynu v nejbližších objektech. Protože již nehrozilo další nebezpečí, vrátili se jednotky zpět na základny.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

38: Strom

4. 11. 2021

V 17:52 je jednotka vyslána k odstranění stromu spadlému přes cestu na Horní Malou Úpu. Strom jsme rozřezali a komunikaci uklidili.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

37: Strom

4. 11. 2021

V 16:20 je jednotka vyslána ke spadlému stromu, řidič autobusu nahlásil ležící do poloviny pruhu na Horní Malou Úpu. Strom jsme rozřezali a komunikaci uklidili.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

« 1 2 3 4 5 6 7 8 .. 18 19 »