Naše zásahy

89: Vyproštění

28. 11. 2023

V 9:38 je jednotka povolána k uvízlému kamionu, který se opřel o svodidla u Spáleného Mlýna.  Policie usměrňuje provoz, my vyčkáváme příjezdu HZS. Mezitím je komunikace posypána SUS. Před započetím vyprošťovacích prací přijíždí na místo vyprošťovací vozidlo, které jak zjišťujeme, si zajistila sama firma nákladní dopravy. Vyprošťovací vozidlo za pomocí lanového navijáku táhne kamion ve spolupráci s vyprošťovacím vozidlem HZS, které zajišťuje odtažení návěsu od svodidel, a následné jištění. Kamion je vyproštěn na nejbližší rovinu, svodidla jsou bez poškození. Vzhledem ke stavu vozovky je třeba opětovný posyp komunikace. Po dohodě s velitelem HZS na místě zůstává naše CAS. Policie odjíždí na křižovatku do Temného dolu, kde po projetí sypače SUS uzavírá komunikaci. Naše jednotka na místě usměrňuje provoz a po posypání komunikace dělá doprovod kamionu při návratu do Temného dolu.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS CHS Trutnov

88: Vyproštění

26. 11. 2023

V 00:03 je jednotka povolána k vyproštění automobilu, který je na sjezdovce pod sněžným dělem. Při výjezdu dostáváme informaci, že oznamovatel je již domluven na vytažení rolbou. Tato informace se na místě potvrzuje. Jednotka nezasahovala.

 

87: Dopravní nehoda

25. 11. 2023
Ve 14:13 je jednotka povolána k dopravní nehodě směrem na Malou Úpu. Při příjezdu na místo události je vozidlo na boku v potoce. Řidič vozidla je bez zranění. Vozidlo je vytaženo pomocí vyprošťovacího automobilu HZS CHS Trutnov.
 
Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS CHS Trutnov

 

86: Technická pomoc - vozidlo hrozí pádem

24. 11. 2023

V 17:01 je jednotka povolána k automobilu hrozícího pádem. Místo události je pro CAS nedostupné kvůli silně namrzlé vozovce. CAS zůstává u hotelu Hořec, družstvo pokračuje směrem k události na křižovatku u ZŠ a MŠ Pec pod Sněžkou. Po průzkumu je zjištěno vozidlo, které v současné době nehrozí pádem, je v křižovatce, při každé snaze vyjet se posouvá směrem k hraně, kde by opravdu hrozilo pádem. K události přijíždí technické služby města, které provádí posyp vozovky štěrkem, vozidlo je schopno se po posypané cestě rozjet. 

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS CHS Trutnov

85: Požár - planý poplach

24. 11. 2023

V 15:59 je jednotka povolána k požáruvýškové budovy v Peci pod Sněžkou. Poplach spuštěn přes PCO. Před výjezdem dostáváme zprávu - výjezd zrušen - událost je přehodnocena na planý poplach.

Povolané jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, Horní Maršov, HZS CHS Trutnov

84: Taktické cvičení

22. 11. 2023

Námětem taktického cvičení hasičů byl požár v 10. patře hotelu Horizont v Peci pod Sněžkou. Cílem bylo ověřit součinnost zasahujících jednotek při vyhledávání osob v zakouřeném prostoru, provedení jejich záchrany a evakuace a to jak vnitřkem budovy, tak za využití výškové techniky.

https://www.pozary.cz/clanek/277047-takticke-cviceni-v-horskem-hotelu-v-peci-pod-snezkou-proverilo-zasah-hasicu-ve-vyskove-budove/

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, Horní Maršov, Svoboda nad Úpou, HZS CHS Trutnov

 

83: Technická pomoc - krávy

19. 11. 2023

Po ukončení předchozího zásahu jsme od projíždících řidičů informováni o pohybu stáda krav po komunikaci. Společně s trutnovskou jednotkou se přesouváme na parkoviště pod chatou Orlice. Krávy se nám několikrát podařilo dostat mimo komunikaci, ale neustále se na ni vracely. Na místo byla přivolána policejní hlídka a podařilo se nám kontaktovat i majitele krav. Z bezpečnostních důvodů bylo nutné na chvíli uzavřít komunikaci. Po několika pokusech se podařilo krávy zahnat na cestu k Žacléřským boudám v dostatečné vzdálenosti od komunikace II. třídy.  Na místě zůstává policejní hlídka a osoba pověřená majitelem krav, jednotky se vrací zpět na zbrojnici.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS CHS Trutnov

 

 

82: Otevření bytu

19. 11. 2023

Při zásahu u požáru sypače na Malá Úpě jsme informováni o zabouchlém bytě na adrese Velká Úpa 236, Pec pod Sněžkou. Jedná se o dům s pečovatelskou službou. Oznamovatelka je v pořádku, má zajištěn komfort, je v knihovně, kde vyčká na skončení předchozího výjezdu. V 10:43 po skončení zásahu u požáru zůstává družstvo s CAS MAN na Malé Úpě, kde došlo k útěku krav, část jednotky odjíždí s DA do Velké Úpy. Jednotka provedla otevření bytu za přítomnosti oznamovatelky, která v bytě bydlí. Byt byl otevřen bez poškození.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou

81: Požár

19. 11. 2023

V 08:26 je jednotka povolána k požáru sypače SÚS na komunikaci vedoucí na Malou Úpu. Při příjezdu je vozidlo bez plameného hoření (hašeno obsluhou pomocí sněhu), kontrolu pomocí termokamery a nasazení vysokotlakého proudu provádí jednotka z Horního Maršova. Provádíme zasypání uniklých provozních kapalin sorbentem. Po zdokumentování vyšetřovatelem příčin požáru je vozidlo odstaveno mimo komunikaci a komunikace je doklizena.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, Horní Maršov, HZS CHS Trutnov

80: Dopravní nehoda

18. 11. 2023

V 17:15 je jednotka povolána do Pece pod Sněžkou, k dopravní nehodě 2 osobních automobilů do svodidel. Na místě dvě havarovaná vozidla, bez úniku provozních kapalin a bez zranění. Společně s místním boudařem provádíme provizorní posyp zledovatělé komunikace, nejhorší úsek v délce cca 50 metrů. Horní auto zajišťujeme proti pohybu přivázáním ke svodidlům. Pak asistujeme při svážení nejdříve prvního a poté i druhého automobilu.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS CHS Trutnov

79: Požár

1. 11. 2023

V 09:51 je jednotka povolána do Pece pod Sněžkou, kde je nahlášeno zahoření žárovky na chodbě hotelu, mělo by být uhašeno, objekt zakouřen. Na místě je silně cítit roztavený plast, jedno patro je zakouřené. Provádíme odpojení objektu od elektrické energie a plynu, kontrolujeme prostor vzniku požáru. K odvětrání vnitřních prostor je použit akumulátorový přetlakový ventilátor jednotky z Horního Maršova. Při hašení požáru se jedna osoba nadýchala zplodin hoření, byla jí poskytnuta kyslíková terapie a následně byla předána do péče Horské služby. Po odvětrání objektu se vracíme zpět na zbrojnici, na místě zůstává DA s velitelem, který je nápomocen vyšetřovateli přícin vzniku požáru.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, Horní Maršov, HZS CHS Trutnov

78: Technická pomoc

28. 10. 2023

Ve 14:03 vyjíždí jednotka do Pece pod Sněžkou k likvidaci vosí báně. Báň byla zlikvidována a místo ošetřeno postřikem.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou

77: Technická pomoc

26. 10. 2023

V 17:21 vyjíždí je jednotka do lokality Vlašských bud k likvidaci vosí báně. Na místě je průzkumem zjištěna báň o velikosti cca 50x50cm prostupující kupou sena. Postupně je báň zlikvidována a místo ošetřeno postřikem.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou

76: Vyproštění vozidla

25. 10. 2023

V 14:30 je jednotka povolána do Pece pod Sněžkou, kde došlo k uvíznutí nákladního vozidla na příjezdové komunikaci a hrozil další posun a náraz do domu. Kamion byl navázán na vyprošťovací kurtu a za pomoci CAS Man vytažen na zpevněnou komunikaci.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS CHS Trutnov

75: Taktické cvičení

17. 10. 2023

Taktické cvičení bylo zaměřeno na evakuaci osob z objektu statních lázní v Jánských Lázních. Úkolem naší jednotky bylo provést vlastní  hasební zásah na simulovaný požár. Po příjezdu zjišžujeme zakouřenou chodbu v 3 nadložním patře. Příčinou požáru byl elektrický rozvaděč asi 20 metrů po pravé straně od vchodu. K uhašení byl použit sněhový hasicí přístroj, zároveň byl vytvořen 1 útočný C proud. Dle sdělení personálu, se na patře nachází celkem 55 osob, z toho 4 osoby byly evakuovány personálem před naším příjezdem. Další evakuaci dostala na starost jednotka z Horního Maršova.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, Horní Maršov, HZS CHS Trutnov

74: Monitoring - planý poplach

13. 10. 2023

V 13:27 je jednotka povolána do Pece pod Sněžkou, kde vychází velké množství silného kouře v zástavbě jedné z ulic v centru města. Průzkumem je na místě zjištěno neohlášené pálení mokrých smrkových větví u jednoho z objektů. Osoba, která pálení prováděla byla na místě poučena a společně bylo pálení řádně nahlášeno. Výjezd je překvalifikován na planý poplach.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS CHS Trutnov

73: Technická pomoc

8. 10. 2023

V 15:56 vyjíždí jednotka do Velké Úpy k likvidaci vosí báně. Po průzkumu je zjištěna vosí báň v půdním prostoru chalupy pod vrstvou skelné vaty o velikosti cca 70x20cm. Vosy pronikají do pokojů pro hosty. Báň byla z větší části zlikvidována vysavačem a zbytek byl ošetřen postřikem.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou

72: Nehoda - vyproštění

8. 10. 2023

V 15:21 je jednotka povolána do Velké Úpy k vozidlu hroizícímu pádem ze stráně. Na místě je čtyřkolka na zadní nápravě opřená o víko nákladového prostoru. Řidič mimo vozidlo bez zranění. Pomocí navijáku na CAS MAN vytahuje bez poškození čtyřkolku zpět na odstavnou plochu a předáváme majiteli.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS CHS Trutnov

 

71: Požár lesní

7. 10. 2023

V 9.41 je jednotka povolána k požáru hrabanky ve Velké Úpě. Po příjezdu na místu události jednotka provádí rozkrytí hrabanky a zasažený prostor je prolit vodou. Po zkontrolování místa termokamerou jednotkou HZS Trutnov se obě jednotky vrací zpět na základnu.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS CHS Trutnov

70: Vyproštění vozidla

6. 10. 2023

V 10:41 je jednotka povolána do Velké Úpy, kde došlo k uvíznutí automobilu ve stráni na mokré trávě, částečně mimo komunikaci. Automobil byl vytažen zpět na komunikaci za pomoci lanového navijáku na CAS Man a předán majiteli bez poškození.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS CHS Trutnov

« 1 2 3 4 5 6 7 8 .. 26 27 »