Naše zásahy

41: Dopravní nehoda

28. 11. 2021

V 12:37 je jednotka vyslána k nehodě osobního automobilu, bez zranění, neví jestli něco uniká. Nehoda se obešla bez zranění a bez úniku provozních kapalin. Jednotka na místě řídí dopravu po dobu šetření události dopravní policií. Mezitím je nahlášena další nehoda, na kterou odjíždí VEA Mazda.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

40: Strom

18. 11. 2021

V 06:29 je jednotka vyslána k odstranění stromu spadlého na komunikaci vedoucí na Malou Úpu, křižovatka na Malou Úpu směr Pomezní boudy. Podle informací od operačního střediska by se spadlý strom měl nacházet na komunikaci za Spáleným Mlýnem. Hned za křižovatkou na Malou Úpu, leží na komunikaci zbytek uschlého stromu, na místě zůstává VEA Mazda, CAS 15 Man pokračuje ke Spálenému Mlýnu. Žádný další spadlý strom jsme již nenašli. Pro jistotu projíždíme celou trasu až na Pomezní boudy a pak se vracíme zpět na zbrojnici.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

39: Únik plynu

10. 11. 2021

V 09:51 je jednotka vyslána k úniku nebezpečných látek, narušen plynovod, výkopové práce Pec pod Sněžkou 142.  K úniku plynu došlo ve Velké Úpě, po příjezdu jednotky na místo provádíme proti požární opatření a uzavření komunikace II. třídy do Pece pod Sněžkou. Následně je provedena evakuace okolních objektů. Celkem bylo evakuováno 6 osob ze dvou objektů, ostatní byly prázdné. Po příjezdu plynárenské pohotovosti a uzavření plynu, bylo provedeno meření koncentrace plynu v nejbližších objektech. Protože již nehrozilo další nebezpečí, vrátili se jednotky zpět na základny.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

38: Strom

4. 11. 2021

V 17:52 je jednotka vyslána k odstranění stromu spadlému přes cestu na Horní Malou Úpu. Strom jsme rozřezali a komunikaci uklidili.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

37: Strom

4. 11. 2021

V 16:20 je jednotka vyslána ke spadlému stromu, řidič autobusu nahlásil ležící do poloviny pruhu na Horní Malou Úpu. Strom jsme rozřezali a komunikaci uklidili.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

36: Strom

4. 11. 2021

V 13:17 je jednotka vyslána ke stromu spadlému přes cestu na Horní Malou Úpu. Strom spadl na místní komunikaci mezi celnicí a Moravany. Strom jsme rozřezali a odklidili mimo komunikaci.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

Požár - planý poplach

2. 11. 2021

V 19:24 je jednotka vyslána k požáru výškové budovy pře PCO do Pece pod Sněžkou. Těsně před výjezdem první cisterny jsme v 19:27 operačním střediskem informováni o zrušení výjezdu.

35: Strom

30. 10. 2021

V 17:47 je jednotka vyslána ke stromu spadlému přes silnici číslo 252, Dolní Malá Úpa. Jednotka projela celou trasu až na Horní Malou Úpu, ale žádný spadlý strom přes silnici nikde neležel. Jednotka se vrátila zpět na zbrojnici.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

34: Vyproštění vozidla

22. 10. 2021

V 14:14 je jednotka vyslána k nehodě osobního automobilu, vyhýbal se druhému autu, hrozí pádem ze stráně. Cestou na místo události jsme na javoru informováni o vytažení vozidla zpět na komunikaci jiným okolo projíždějícím vozidlem.  Událost byla přehodnocena na planý poplach a vrátili jsme se zpět na zbrojnici.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

31 - 33: Stromy

21. 10. 2021

V 13:41 je jednotka vyslána ke stromuspadlému přes cestu do Obřího dolu. Strom jsme odstrnili a při návratu na zbrojnici jsme operačním střediskem informováni o dalších dvou spadlých stromech. Část jednotky jede ke spadlému stromu směrem k vodojemu u chalupy Pampeliška, druhá část odstraňuje spadlý strom u chaty Lokomotivy na Vysokém svahu.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou

30: Strom

20. 10. 2021

V 17:41 je jednotka vyslána ke stromu spadlému na komunikaci, průjezdné jedním pruhem, Dolní Malá Úpa, před bílým mostem. Na komunikaci spadl suchý vrch stromu, který jsme odtáhli mimo komunikaci.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

29: Strom

6. 10. 2021

V 15:25 je jednotka vyslána ke spadlému stromu přes komunikaci směrem na Pomezní boudy. Strom spadl přes oba jízdní pruhy a komunikaci zablokoval. Strom jsme rozřezali a odklidili mimo komunikaci.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

28: Požár - planý poplach

22. 9. 2021

V 19:18 je jednotka vyslána k požáru nízké budovy, oznamovatelka vidí požár ze vzdálenosti cca 1km na sjezdovce Javor. Po příjezdu jednotky na místo je zjištěno kontrolované pálení vedle chalupy. Událost byla přehodnocena na planý poplach a jednotky se vrátili zpět na své základny.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, Horní Maršov, HZS PS Trutnov

27: Strom

31. 8. 2021

V 17:47 je jednotka vyslána ke spadlému stromu přes cestu, který korunou zasáhl i střechu domu. Strom jsme rozřezali odklidili.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou

26: Vyproštění vozidla

22. 8. 2021

V 13:58 je jednotka vyslána k vyproštění vozidla hrozícího pádem ze srázu, osoba z vozidla venku, parkoviště u Budovatelu. Vozidlo jsme vytáhli pomocí navijáku na VEA Mazda zpět na komunikaci.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

25: Vyproštění vozidla

14. 8. 2021

V 14:48 je jednotka vyslána k nehodě osobního automobilu, které sjelo ze stráně, hrozí převrácením, bez zranění. Při příjezdu jednotky na místo události nebyly ve vozidle žádné osoby a vozidlo bylo místními občany provizorně zajištěno kamionovou kurtou. K vytažení vozidla zpět na komunikaci byl použit naviják na CAS 15 MAN, proti převrácení bylo vozidlo jištěno navijákem na VEA Mazda. Aby se při vyprošťování vozidlo nepoškodilo, musely být ještě odřezány větve, o které se vozidlo opíralo. Vozidlo bylo vyproštěno bez dalšího poškození.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

24: Vyproštění vozidla

4. 8. 2021

V 17:22 je jednotka vyslána k vyproštění vozidla, které sjelo ze silnice do příkopu. Na místě je zjištěno vozidlo mimo komunikaci bez úniku provozních kapalin. Vzhledem k velkému výškovému rozdílu mezi vozidlem a hranou komunikace, nebylo možné vozidlo vytáhnout pomocí navíjáků umístněných na našich vozidlech. Po domluvě s operačním střediskem je řidiči poskytnut kontakt  na odtahovou službu. Jednotka se vrací zpět na základnu.

23: Požár - planý poplach

1. 8. 2021

V 05:17 je jednotka vyslána k požáru výškové budovy do Pece pod Sněžkou. Požár je nahlášen přes EPS hotelu. Po příjezdu na místo události je průzkumem v garážích hotelu zjištěný sepnutý jeden z požárních hlásičů. Událost byla přehodnocena na planý poplach.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, Horní Maršov, HZS PS Trutnov

22: Sesuv svahu

18. 7. 2021

V 10:53 vyjíždí jednotka k odstranění překážky na místní komunikaci, na kterou se sesunul podmáčený svah. Komunikaci jsme zprůjezdnili a místo sesuvu označili páskou. Úplnou likvidaci sesuvu následně zajistí technické služby města.

21: Strom

15. 7. 2021

V 8:33 je jednotka vyslána do Velké Úpy ke spadlému stromu na osobní automobil, bez zranění. Strom jsme opatrně rozřezali a odklidili z automobilu. 

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou

« 1 2 3 4 5 6 7 8 .. 17 18 »