Naše zásahy

9: Vyproštění vozu

29. 1. 2023

V 18:17 je jednotka vyslána do Velké Úpy k autu, které při couvání uvízlo na teréním zlomu a hrozí dalším pádem. Vozidlo uvízlo za olejovou vanu, proto jsme vozidlo nadzvedli a vypodložili prkny, po kterých vozidlo následně zcouvalo na komunikaci.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou

 

8: Otevření domu

19. 1. 2023

V 00:03 je jednotka vyslána do Velké Úpy k otevření domu, kde došlo k zabouchnutí dveří na terasu. V objektu spaly děti, na zapnutém sporáku se vařilo jídlo. Do objektu se podařilo dostat bez poškození přes kuchyňské okno, které bylo otevřeno na ventilaci.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

7: Dopravní nehoda

17. 1. 2023

V 09:31 je jednotka vyslána do Pece pod Sněžkou k nehodě dodávky, která sklouzla z komunikace a zůstala viset na "stromu". Nehoda se obešla bez zranění a bez úniku provozních kapalin. Protože byla komunikace v daném místě zledovatělá, byl na místo povolán sypač technických služeb, který pak zároveň posloužil jako kotvící bod při vyprošťování vozidla. Vozidlo bylo vytaženo pomocí navijáku na VEA Mazda.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

6: Požár - planý poplach

13. 1. 2023

V 00:31 je jednotka vyslána k nahlášenému požáru přes PCO v dopravním terminálu v Peci pod Sněžkou. Po příjezdu na místo události je průzkumem zjištěno, že se jedná o planý poplach - porucha na jednom z čidel.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, Horní Maršov, HZS PS Trutnov

5: Dopravní nehoda

7. 1. 2023

V 09:31 je jednotka vyslána do Malé Úpy, kde došlo k nehodě autobusu, který zablokoval kompletně silnici II. třídy číslo 252. Autobus byl bez cestujících a nehoda se obešla bez zranění. Autobus zůstal zaklíněn zadní částí o opěrnou zeď, přední částí narazil do stromu. K vyproštění autobusu bylo nutné odřezat okolní stromy a hlevně zbytek pařezu, který zůstal pod přední částí autobusu. Autobus poté opatrně vymanévroval zpět na silnici.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

4: Vyproštění vozu

6. 1. 2023

V 13:29 je jednotka vyslána do Velké Úpy, kde při otáčení uvízla dodávka mezi cestami a blokovala průjezd. Kvůli odlehčení byl z dodávky nejdříve vyložen veškerý náklad. K vytažení dodávky zpět na cestu byla použita kladka, naviják na VEA Mazda a fyzická síla hasičů, kteří pomohli tlačením.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

3: Únik nebezpečné látky

5. 1. 2023

V 15:13 je jednotka opět vyslána do Pece pod Sněžkou k úniku většího množství pravděpodobně nafty, která byla deštěm splavována po komunikaci. Uniklá látka byla zasypána sorbentem, zdroj znečištění se opět najít nepodařilo. Protože se místo nacházelo v těsné blízkosti točny Skibusů byl kontaktován jejich provozovatel s žádostí, aby nechal pro jistotu všechny autobusy zkontrolovat. Skibusy, které se nacházely na točně, byly zkontrolovány.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou

2: Únik nebezpečné látky

5. 1. 2023

V 13:06 je jednotka vyslána do Pece pod Sněžkou k úniku většího množství pravděpodobně nafty, která byla deštěm splavována do kanalizace. Při příjezdu jednotky na místo byla již většina látky spláchnuta, ve spodní části parkovišť byly ještě viditelné zbytky. Na vtoky do kanalizace byly proto umístněny sorpční hadi k zachycení zbylé látky. Celý prostor byl prohledán až k penzionu U Potoka, ale zdroj znečištění se najít nepodařilo.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

Pátrací akce - pokračování

1. 1. 2023

V 9 hodin se opět všechny jednotky shromažďují u Obvodního oddělení Policie ČR v Peci pod Sněžkou. Průběžně dostáváme přidělené další oblasti k propátrání, které opět probíhá až do večerních hodin, pohřešované osoby se však najít nepodařilo.

 

návrat jednotek z pátrací akce 31.12. https://www.facebook.com/people/Hasi%C4%8Di-Velk%C3%A1-%C3%9Apa-Pec-pod-Sn%C4%9B%C5%BEkou/100080644714117/

 

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, Horní Maršov, Svoboda nad Úpou, Mladé Buky, ostaní složky IZS

1: Vyproštění vozu

1. 1. 2023

V 05:48 je jednotka vyslána do Horní Malé Úpy k zapadlému vozidlu zdravotnické záchranné služby. K vytažení sanitky z podmáčeného terénu byl použit naviják na VEA Mazda.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

65: Pátrání po pohřešované osobě

31.12. 2022

V sobotu ráno byla naše jednotka společně s jednotkami z Horního Maršova, Svobody nad Úpou a Mladých Buků povlána k pátrání po pohřešované ženě a jejím synovi. Společně jsme prohledávali přidělené oblasti. Ty přístupnější byli propátrány pomocí čtyřkolek na pásech, ale většinu tvořili špatně přístupné lesní porosty, které jsme procházeli v rojnicích. Naše činnost byla ukončena pro špatnou viditelnost až ve včerních hodinách.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, Horní Maršov, Svoboda nad Úpou, Mladé Buky, ostaní složky IZS

64: Vyproštění vozu

27. 12. 2022

V 17:06 je jednotka povolána do Velké Úpy k vozidlu mimo komunikaci, hrozící pádem. Cesta k místu události je blokována dalším vozidlem. VEA Mazda zůstavá na místě a dál pokračuje již jen šestikolka CAN - AM. Na místě je zjišteno osobní vozidlo hrozící převrácením, posádka mimo vozidlo bez zranění. Mezitím se daří zprůjezdnit zablokovanou část komunikace. Vozidlo jsme zajistili proti dalšímu pohybu a po příjezdu sypače technických služeb jsme celé místo posypaly, aby bylo možné vozidlo bezpečně vytáhnout. K vytažení byl použit naviják na VEA.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

63: Vyproštění vozu

15. 12. 2022

V 20:08 je jednotka povolána do Pece pod Sněžkou, k dopravní nehodě dodávky VW Transportér. Nahoda se obešla bez zranění a bez úniku provozních kapalin. Na zasněnžené komunikaci zůstala dodávka uvízlá napříč přes komunikaci. K vyproštění dodávky byl použit Tirfor a směrová kladka. Po vytažení a srovnání vozidla na komunikaci, jsme jej ještě opatrně spustili pod kopec.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

62: Vyproštění vozu

7. 12. 2022

V 13:26 je jednotka povolána do Pece pod Sněžkou, kde při vyhýbání došlo k sjetí vozidla mimo komunikaci. Vozidlo jsme vytáhli zpět na komunikaci pomocí navijáku na VEa Mazda a směrové kladky.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou

61: Vyproštění vozu

19. 11. 2022

V 10:10 vyjíždí jednotka do Velké Úpy, kde došlo k uklouznutí dodávky a uvíznutí napříč přes komunikaci. Před započetím vyprošťování bylo nutné zajistit posyp komunikace technickými službami města. Poté byla dodávka nasměrována za pomocí ručního lanového navijáku a navijáku na VEA Mazda do pozice, kdy mohla bezpečně sjet zpátky pod kopec.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

60: Požár - planý poplach

18. 11. 2022

V 22:05 je jednotka vyslána do Dolní Malé Úpy k nahlášenému požáru boudy. Povolány byly obě naše cisterny i naše výšková technika. Během výjezdu jsme informováni operačním střediskem, že se jedná o planý polach a vracíme se zpět na zbrojnici.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, Horní Maršov, Malá Úpa, HZS PS Trutnov

59: Dopravní nehoda

18. 11. 2022

V 15:27 je jednotka vyslána do Pece pod Sněžkou, kde došlo na zledovatělé komunikaci k nárazu osobního automobilu do stromu. S ohledem na stav komunikace je na místo vyslán VEA a šestikolka. Na místě došlo k úniku provozních kapalin, které jsme zasypali sorbentem. Pomocá navijáků jsme vozidlo odstavili na bezpečné místo mimo komunikaci. Nehoda se obešla bez zranění.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

58: Požár

10. 11. 2022

V 21:31 je jednotka vyslána do Velké Úpy k nahlášenému požáru domu. Na místě mají  být 4 osoby, které zatím hasí vlastními silami. Objekt se nachází ve špatně přístupné lokalitě Velkých Tippeltových bud. Po ustavení techniky bylo zapotřebí natouhnout ještě cca 350 metrů dopravního vedení.  Díky usilovnému hašení oznamovatelů nedošlo k rozšíření požáru na celý objekt a k hašení byly využity 2 D proudy. Následně byly pomocí termokamery dohledána skrytá ohniska hoření, hlavně ve střešní konstrukci. Oznamovatelé byly prohlédnuti posádkou ZZS. Na místě rovněž pomáhala i Horská služba, využita byla hlavně jejich čtyřkolka s vlekem k transportu potřebného vybavení.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, Horní Maršov, Svoboda nad Úpou, HZS PS Trutnov

57: Požár - planý poplach

25. 10. 2022

V 04:27 je jednotka vyslána do Pece pod Sněžkou k nahlášenému požáru přes PCO. Po příjezdu na místo události je průzkumem zjištěno, že se jedná o planý poplach - porucha na jednom z čidel.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, Horní Maršov, HZS PS Trutnov

56: Vyproštění vozu

17. 10. 2022

Ve 20:43 vyjíždí jednotka do Pece pod Sněžkou na pomoc osobnímu automobilu, který uvízl a hrozil dalším sesunutím ze stráně. Automobil byl vyproštěn za pomoci lanového navijáku na VEA Mazda zpět na komunikaci.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 .. 22 23 »