Naše zásahy

28: Spadlý strom

18. 7. 2018

V 17:46 byl jednotce vyhlášen poplach - pomoc strom spadlý na komunikaci u penzionu Corso. Strom jsme rozřezali a odklidili mimo komunikaci.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou

27: Uvolnění zvířete

16. 7. 2018

V 11:14 byl jednotce vyhlášen poplach - pomoc, nebezpečný stav, jelen uvězněný v sítí, asi 200 metrů od chaty Moravanka, v blízkosti vleku Horní Malá Úpa. Jelen měl síť zamotanou okolo paroží a zamotával se do ní stále víc. Odříznutí sítě provedl zaměstnanec Správy KRNAP a jelen odběhl zpět do lesa. 

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou

26: Vyproštění vozidla

9. 7. 2018

V 10:31 byl jednotce vyhlášen poplach - nehoda, uvolnění, osobní auto spadlo stráně, hrozí další zřícení, Velká Úpa. Po příjezdu jednotky na místo události je vozidlo zajištěno proti převrácení tirforem. K vytažení vozu zpět na komunikaci byla použita směrová kladka a naviják na CAS 15 MAN.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

25: Transport pacienta

22. 6. 2018

V 13:30 byl jednotce vyhlášen poplach - pomoc, transport, úraz Velká Úpa. Po příjezdu na místo pomáháme zdravortnické záchranné službě s transportem starší paní, nejdříve na nosítka a pak i s transportem do asi 100 metrů vzdálené sanitky .

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou

24: Únik nebezpečných látek

15. 6. 2018

V 10:40 vyjíždí jednotka k nahlášenému úniku hydraulického oleje na Pomezní boudy. Při skládání nákladu z návěsu dolšlo k prasknutí hydraulické hadice a následnému úniku oleje. Uniklý olej byl zasypán sorbentem.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou

23: Dopravní nehoda

3. 6. 2018

V 21:36 byl jednotce vyhlášen poplach, nehoda, uvolnění, havárie vozidla Horní Malá Úpa. Při příjezdu jednotky na místo události, byla na místě hlídka policie ČR, řidič byl mimo vozidlo. Přestože z vozidla neunikaly žádné provozní kapaliny, byla na potoce zřízena provizorní norná stěna ze sorpčních hadů. Řidič byl převezen zdravotnickou záchranou službou k dalšímu vyšetření do nemocnice  v Trutnově. Po zdokumentování nehody bylo vozidlo vyprošťovacím automobilem vyzvednuto z koryta.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

22: Kotě

30. 5. 2018

Okolo půl desáté vyjíždí jednotka do Velké Úpy, kde bylo již z předešlého odpoledne kotě v koruně stromu, které nebylo schopné dostat se samo dolu na zem. K záchraně kotěte byl použit nastavovací žebřík.

21: Taktické cvičení

16. 5. 2018

Ve středu 16. května proběhlo taktické cvičení v budově hotelu Horizont, jednalo se o požár v osmém nadzemním patře. Naše jednotka dostala za úkol pomoc jednotce HZS PS Trutnov při tvorbě dopravního a útočného vedení po schodech do osmého patra, následně pak průzkum pokojů. Z jednoho pokoje pak provádíme evakuaci jedné osoby pomocí výškové techniky. Mezi další činnosti prováděné ostatními jednotkami patřila evakuace osob po schodišti, nasazení přetlakové ventilace, zajištění dodávky vody, napojení suchovodu. Na závěr cvičení proběhla ještě prohlídka technického zázemí hotelu.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, JSDH Horní Maršov, JSDH Svoboda nad Úpou, JSDH Mladé Buky, JSDH Trutnov - Horní Staré Město,  HZS PS Trutnov

20: Požární asistence

5. 5. 2018

Z důvodu kácení zvrostlých stromů v těsné blízkosti benzinové čerpací stanice jsme byli požádání o požární asistenci. Stromy spadly tam, kam měly a jednotka se mohla vrátit zpět na zbrojnici.

19: Požár

18. 4. 2018

V 16:50 byl jednotce vyhlášen poplach - požár lesní, bramberk černá sjezdovka, je vidět kouř. Jednalo se o požár rozvaděcě jednoho z hydrantů zasněžovacího systému lyžařského areálu. Naštěstí nedošlo k rozšíření požáru na okolní porost a oheň byl uhašen ručními hasicími přístroji.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

18: Únik nebezpečných látek

23. 3. 2018

V 09:34 byl jednotce vyhlášen poplach – únik nebezpečných látek, olejová skvrna na silnici, Hotel Krokus. Na místě byla znečištěná komunikace v délce asi 20 metrů. Celý prostor jsme zasypali sorbentem a uklidili. Původce znečištění nebyl zjištěn.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

17: Dopravní nehoda

16. 3. 2018

V 21:16 byl jednotce vyhlášen poplach – dopravní nehoda, úklid, bez zranění. Po příjezdu jednotky na místo události zabezpečujeme místo dopravní nehody, z vozidel neunikají žádné provozní kapaliny. Po zdokumentování nehody dopravní policií provádíme úklid komunikace.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

16: Únik nebezpečných látek

8. 3. 2018

V 17:20 byl jednotce vyhlášen poplach – únik nebezpečných látek, prasklá hadice od serva řízení, nákladní auto míchačka na beton, křižovatka hotel Na peci. Olej vyteklý na komunikaci jsme zasypali sorbentem a pod prasklou hadici byla položena zachytávací nádoba. Po opravě domíchávače a jeho odjezdu byl celý prostor dočištěn.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

15: Vyproštění vozidla

6. 3. 2018

V 16:09 byl jednotce vyhlášen poplach – nehoda, uvolnění, osobní automobil hrozící pádem ze stráně - cca 20 m sráz nad řekou, auto je na hraně. Při příjezdu jednotky na místo události je vozidlo zajištěno proti pádu navijákem umístněným na vozidle Policie ČR. K vytažení vozidla bylo nutné použít směrovou kladku a vozidlo pak bylo vytaženo zpět na komunikaci.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

14: Požár

19. 2. 2018

V 16:42 byl jednotce vyhlášen poplach – požár výškový, kouř ze staré fabriky asi ze 4 oken černý kouř, Svoboda nad Úpou. Během jízdy na místo události je jednotka operačním střediskem odvolána a vrátila se zpět na zbrojnici.

13: Dopravní nehoda

16. 2. 2018

V 14:36 byl jednotce vyhlášen poplach – nehoda uvolnění, dopravní nehoda dodávky, v řece, pán venku bez zranění, Dolní Malá Úpa. Při příjezdu jednotky na místo události je řidič mimo vozidlo a z vozidla neunikají žádné provozní kapaliny. Protože by při vyzvedávání vozidla mohlo k nějakému menšímu úniku provozních kapalin dojít, byla na potoce zhotovena provizorní norná stěna ze sorbčních hadů. Po vyzvednutí jsme vozidlo odtáhli na nedalekou odstavnou plochu.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

12: Požár - komín

12. 2. 2018

V 21:21 byl jednotce vyhlášen poplach – požár nízké, plameny z komína rodinného domu, 2 patra, Horní Maršov, Josefa Tippleta. Po příjezdu na místo události se připojujeme k místní jednotce. Kotel je již uhašen, v komínovém tělese probíhá plamenné hoření. Místní jednotka sráží hořící usazeniny štěrkem a čistící růžicí. Sražené usazeniny vybíráme čistícím otvorem a vynášíme mimo objekt.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, JSDH Horní Maršov, HZS PS Trutnov

 

11: Dopravní nehoda

8. 2. 2018

V 06:38 byl jednotce vyhlášen poplach – nehoda zranění, dopravní nehoda osobní automobil a dítě, Velká Úpa. Při příjezdu jednotky na místo události bylo dítě v teple místní prodejny. Během prvotního vyšetření přijíždí na místo Horská služba a přebírá si dítě do své péče. Následně je pak dítě převezeno zdravotníckou záchrannou službou do Trutnova k dalšímu vyšetření.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HS Krkonoše, HZS PS Trutnov

10: Dopravní nehoda

4. 2. 2018

V 08:54 byl jednotce vyhlášen poplach – nehoda uvolnění, dopravní nehoda skibus na boku, bez zranění, Horní Malá Úpa. Při příjezdu jednotky na místo události byl již řidič mimo vozidlo, k úniku provozních kapalin nedošlo. Po zdokumentování nehody dopravní policií, byl skibus pomocí 2 navijáků (CAS 16 MAN, DA Mazda) postaven zpět na kola a předán provozovateli.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

9: Vyproštění vozidla

30. 1. 2018

V 14:30 byl jednotce vyhlášen poplach – nehoda, uvolnění, pán chtěl zaparkovat SUV a na ledu sjel na ostatní auta, mohly by vzniknout další škody, u chaty Rustonka. Zledovatělý povrch jsme posypali popelem z nedaleké chalupy. Po odsazení zadní části Octavie mohlo vozidlo bezpečně odjet.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

« 1 2 .. 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 »