Naše zásahy

24: Únik nebezpečné látky

23. 2. 2024

Ve 12:59 je jednotka povolána do Pece pod Sněžkou, kde došlo k úniku nafty na komunikaci. Na místě zjišťujeme znečištěný úsek cca 200m. Posádka CAS Man zahajuje čištění komunikace a usměrňuje dopravu během úklidu ve frekventovaném úseku. DA odjíždí dále po komunikaci směr sjezdovka kde je zjištěna skvrna na komunikaci po odjezdu OA, které se na místě nenachází. Při úklidu přichází recepční apartmánů s informací, že se jedná o jejich hosty, kteří odjeli poškozeným automobilem do servisu. Jednotka ve spolupráci s HZS dočišťuje komunikaci.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS CHS Trutnov

23: Únik nebezpečné látky

21. 2. 2024

V 10:39 je jednotka povolána k znečištění hlavní komunikace uniklou naftou. Znečištěn je úsek cca 200m před hasičskou zbrojnicí. Komunikaci uklízíme a do místa kde odtéká malé množství vody ze silnice umísťujeme sorpčního hada. V průběhu zásahu jsme informováni o znečištění komunikace v Peci pod Sněžkou, ve větší míře v úrovni horské služby. Přejíždíme na místo a likvidujeme cca 50m znečištěné komunikace. Jsme informováni policií, že odstavili Skibus na autobusovém nádraží v Peci, ze kterého nafta uniká. Na místě umísťujeme pod Skibus nádobu na zachycení odkapávající nafty a pokládáme sorpční dečku. Při návratu ještě uklízíme skvrnu cca 2x3m ve výjezdu z benzinové pumpy.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS CHS Trutnov

21-22: Ucpané propusti

13. 2. 2024

Ve 14:18 vyjíždí jednotka na žádost města k pročištění vpusti ve Velké Úpě. Na místě zjišťujeme ucpanou vpusť u vjezdu na parkoviště, přetékající voda ničí příjezdovou komunikaci. Vpusť se daří pročistit za pomoci trhacího háku a lopat.

Po zprůchodnění vpusti se přesouváme směr Pec pod Sněžkou, kde se na staré cestě u č.p.198 nachází další ucpaná vpusť. Vlivem rozvodněného potoka došlo v místě k zanešení vpusti, voda se valí přes komunikaci a ve značné míře zaplavuje stráň vedle chaty. Po několika pokusech se ale vpusť nedaří zprůchodnit. Jsou uvědoměny technické služby města k zajištění dalšího postupu a je nabídnuta případná spolupráce.

20: Vyproštění

10. 2. 2024

V 17:09 je nahlášeno uvízlé auto na ledu v Peci pod Sněžkou. Před výjezdem jednotky je zásah zrušen.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou

19: Technická pomoc

9. 2. 2024

V 18:27 vyjíždí jednotka na žádost města do Pece pod Sněžkou, kde došlo k pronikání vody do kapličky na parkovišti. Voda byla odkloněna za použití 30 ks dvoukomorových protipovodňových pytlů.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou

18: Vyproštění

9. 2. 2024

V 11:39 je jednotka povolána do Pece pod Sněžkou, kde došlo na kluzké cestě k sjetí automobilu mimo komunikaci. Automobil se nemůže dostat sám zpět a klouže dále do lesa. Za pomoci ručního lanového navijáku je vozidlo vytaženo na komunikaci a předáno majiteli bez poškození. Na místo přijíždí správa KRNAP k dořešení situace. CAS se vrací na stanici a šestikolka přejíždí k likvidaci prasklého nakloněného stromu nad lyžařskou cestou.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou

17: Únik nebezpečné látky

7. 2. 2024

V 9:05 je jednotka povolána do Horní Malé Úpy, kde došlo k úniku nafty z proražené nádrže u osobního auta. Na místě je zjištěn únik v místě nárazu OA do sloupku u vjezdu na parkoviště, dále dva fleky cca 1x2m na ploše parkoviště. Automobil je zaparkován ve spodní části parkoviště, řidič se na místě nenachází, z auta již nic neuniká. Vlivem deště je mastnotou pokryta větší část parkoviště proto ve dvou místech pokládáme sorpčního hada, aby bylo zamezeno rozšíření znečištění. Vlivem velmi silného deště dochází k rozšíření mastnoty na přilehlou komunikaci a dále do přilehlého potoka, částečně je zasažena i retenční nádrž. Ve spolupráci s HZS pokládáme na několika místech sorpční hady, posilujeme tato místa sorbentem a je využita i kanálová ucpávka. Při dočišťování komunikace usměrňujeme provoz.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS CHS Trutnov

16: Dopravní nehoda

5. 2. 2024

V 16:11 je jednotka povolána do Pece pod Sněžkou k čtyřkolce hrozící pádem do potoka. Na místě zjišťujeme čtyřkolku, která na zledovatělé komunikaci v prudkém kopci vyjela mimo komunikaci, spadla do potoka cca 1m pod úroveň cesty. Došlo k utržení předního kola, jinak se událost obešla bez úniku PHM a bez zranění. Čtyřkolka byla vytažena za použití navijáku na šestikolce.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS CHS Trutnov

15: Vyproštění

3. 2. 2024

V 8:07 je jednotka povolána do Pece pod Sněžkou, kde došlo na zledovatělé komunikaci k pádu čtyřkolky do lesa. Na místě se potvrzuje pád asi 30m mezi stromy. Událost je bez úniku provozních kapalin a bez zranění. Na místě vytahujeme čtyřkolku za pomoci ručního lanového navijáku zpět na komunikaci a asistujeme při sjetí na bezpečné místo.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS CHS Trutnov

14: Dopravní nehoda

29. 1. 2024

V 18:28 je jednotka povolána do Pece pod Sněžkou, kde došlo k nehodě dvou automobilů. Při cestě k události jsme informováni, že naše pomoc již není potřeba. Vzhledem k tomu, že informace přišla cca 300 metrů od místa události dojíždíme na místo události technickým automobilem, CAS Man se vrací během cesty zpět na zbrojnici. Po dohodě s policií se vrací také TA.

13: Vyproštění

28.1. 2024

V 11:55 je jednotka povolána do Pece pod Sněžkou, kde došlo k sklouznutí vozidla na zledovatělé komunikaci mimo vozovku. Při příjezdu na místo události se jedna osoba nachází ve vozidle a stojí na brzdě. Automobil je mimo silnici a částečně visí ze stráně. Jednotka provádí zajištění vozidla pomocí ručního lanového navijáku, osoba následně opouští vozidlo. Vyproštění vozidla provádíme pomocí kladky a navijáku umístěném na TA. Při události nedošlo ke zranění ani úniku provozních kapalin.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS CHS Trutnov

12: Strom

25. 1. 2024

V 18:22 je jednotka povolána do Pece pod Sněžkou ke stromu visícímu nad vozovkou asi 150 metrů za čerpací stanicí. Po odříznutí spadl strom na opěrnou zeď a špička zasahovala do jednoho jízdního pruhu. Špičku jsme vytáhli zpět na opěrnou zeď. V průběhu kácení byla komunikace uzavřena.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS CHS Trutnov

11: Dopravní nehoda

24. 1. 2024

V 10:40 je jednotka povolána k dopravní nehodě dodávky za Spáleným Mlýnem. Nehoda se obešla bez zranění, pod pravé kolo byla umístněna sorpční dečka kvůli drobnému úkapu oleje. Dodávka částečně blokovala i druhý jízdní pruh, k zajištění provozu na komunikaci bylo nutné odházet část sněhového mantinelu. Po zdokumentování nehody a naložení dodávky na vozidlo odtahové služby se vracíme zpět na zbrojnici.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS CHS Trutnov

10: Vyproštění

19. 1. 2024

V 16:26 je jednotka povolána do Spáleného Mlýna, kde došlo ke sjetí osobního automobilu mimo komunikaci a hrozilo převrácení vozidla ze stráně. Na místě provádíme zajištění vozidla ručním lanovým navijákem a za pomoci navijáku na TA je vozidlo vyproštěno na komunikaci a bez poškození předáno majiteli.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS CHS Trutnov

9: Dopravní nehoda

17. 1. 2024

V 16:25 je jednotka povolána do Pece pod Sněžkou k dopravní nehodě u čerpací stanice. Na místě se nachází poškozené vozidlo, bez úniku provozních kapalin a bez zranění. Vozidlo nijak nebránilo provozu. Jednotka nezasahuje a vrací se zpět na zbrojnici.

Povolané jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS CHS Trutnov

8: Dopravní nehoda

16. 1. 2024

V 16:25 je jednotka povolána k mostu před Spáleným mlýnem, kde došlo k pádu osobního vozidla do příkopu. Při příjezdu na místo je řidič mimo vozidlo, bez zranění. Není zjištěn únik provozních kapalin, ale pro jistotu je na potok umístěn sorpční had a vyčkáváme příjezdu HZS. Po dohodě je před započetím vyprošťování odstraněn menší stromek a část stromku zaklíněného pod vozidlem. Poté je automobil vyzdvižen za pomoci vyprošťovacího automobilu na komunikaci a předán majiteli. Po dobu zásahu jednotka usměrňovala provoz.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS CHS Trutnov

7: Požár

15. 1. 2024

V 07:56 je jednotka povolána do Velké Úpy k požáru sazí v komíně. Po příjezdu na místo zajišťujeme přístup ke komínu, jednotka z Horního Maršova provádí vybrání kotle. Komín pročišťujem vymetací růžicí a štěrkem. Komínové těleso je v podstatě čisté. Po odstranění stříšky a límce zjišťujeme, že došlo k zahoření starých sazí mezi vložkou a stěnou komína. K odvětrání kotelny je použit akumulátorový přetlakový ventilátor maršovské jednotky, zbytek objektu je odvětrán otevřenými okny. Po zkontrolování komínového tělesa termokamerou je objekt předán majiteli.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, Horní Maršov, HZS CHS Trutnov

6. Požár - planý poplach

13. 1. 2024

Ve 19:38 je jednotka povolána do Temného Dolu, kde jsou okolo projíždějící řidičkou nahlášeny hořící saze v komíně domu. Po našem příjezdu není viditelné hoření a na místě provádí průzkum místní jednotka z Horního Maršova. Po příjezdu jednotky z CHS Trutnov, se naše jednotka vrací zpět na zbrojnici. Událost je následně překlasifikována na planý poplach.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, Horní Maršov, HZS CHS Trutnov

5: Pomoc překážka

10. 1. 2024

Ve 13:09 je jednotka povolána do Velké Úpy k vozidlům pod chatou, nemůžou odjet. Na místě se nacházely 2 vozidla zaparkovaná u objektu. Cesta k objektu byla kompletně zalitá ledem. Protože komunikace nad objektem byla rovněž zledovatělá a nebylo k čemu ukotvit naši techniku pro bezpečné vytažení vozidel, tak po konzultaci s velitelem zásahu vozidla nevytahujeme. Majitelům předáváme kontakt na technické služby kvůli posypu komunikace, dále kontakt na firmu zajišťující vyproštění vozidel a doporučujeme pro jistotu koupi sněhových řetězů.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS CHS Trutnov

4: Čerpání vody

4. 1. 2024

Ve 12:04 je jednotka povolána do Velké Úpy na chatu, kde dochází k zatopení sklepa po větších přívalech vody. Průzkumem zjišťujeme zatopený sklep cca 40 cm vody. Majitel má na místě dvě slabá čerpadla, která nezvládají odčerpat stále přitékající vodu. Jedná se o spodní vodu vytékající ze zdi sklepa, kterou nelze nijak zastavit. Používáme naše kalové čerpadlo a odčerpáváme sklep. Během 20min. je sklep opět zatopen a hrozí rozšíření vody do objektu. Provozovatel odjíždí po konzultaci koupit silnější čerpadlo. Jednotka do jeho návratu ještě cca 8x odčerpává sklep. Instalujeme s provozovatelem zakoupené čerpadlo, jeho síla sice stačí k udržení hladiny, je ale zapotřebí jeho nepřetržitý provoz. Jedno rezervní "čerpadélko" je ještě ponecháno u vchodu do sklepa a provozovatel je poučen o možných situacích, které mohou nastat. Je domluvena pravidelná kontrola čerpadla a hladiny vody provozovatelem chaty.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou

 

« 1 2 3 4 5 6 .. 26 27 »