Naše zásahy

49: Požár - planý poplach

25. 6. 2023

V 09:22 je jednotka vyslána k nahlášenému požáru přes PCO v dopravním terminálu v Peci pod Sněžkou. Při náhlášení výjezdu jednotky, jsme informování o zrušení výjezdu.

48: Strom

23. 6. 2023

V 16:38 je jednotka vyslána směrem na Spálený Mlýn k odstranění spadlého stromu přes komunikaci. Na místě zjišťujeme spadlou část stromu, která se odlomila od druhé části díky shnilému středu v místě rozdvojení. Vzhledem k bezpečnosti je nutno skácet i druhý kmen. Po dobu likvidace je zastavena doprava. Na místě o pár metrů vedle se nacházel další strom, tentokrát zlomený v půlce a zavěšený nad komunikací. K jeho bezpečné likvidaci je využit naviják a kladka na CAS HZS Trutnov a strom je stržen a odstraněn mimo komunikaci.

Povolané jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS CPS Trutnov

47: Požár - planý poplach

21. 6. 2023

V 06:01 je jednotka vyslána k nahlášenému požáru přes PCO v dopravním terminálu v Peci pod Sněžkou. Po příjezdu na místo události je průzkumem zjištěno, že se jedná o planý poplach.

Povolané jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, JSDH Horní Maršov, HZS CPS Trutnov

46: Požár

17. 6. 2023

V 10:00 je jednotka vyslána do Horního Maršova k požáru komína. Při příjezdu na místě již zasahuje místní jednotka. Vypomáháme se sražením hořících usazenin pomocí štěrku, následně pak i kominickou růžicí.

Povolané jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, JSDH Horní Maršov, HZS CPS Trutnov

45: Záchrana - vyproštění

4. 6. 2023

V 15:26 je jednotka vyslána do Pece pod Sněžkou k srnci zapadlému za zídkou u parkovistě, v díře cca 8 metrů hluboko.  Srnce bylo nutné nejdříve svázat, aby pak mohl být vytažen ven za použití horolezeckéhho lana. Se svázáním srnce pomáhá člen Horské služby, který byl na místě před příjezdem naší jednotky.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

44: Požár - planý poplach

2. 6. 2023

V 21:30 je jednotka povolána k nahlášenému požáru. Při cestě k zásahu jsme informováni, že oznamovatel vidí oheň nad Růžohorským sedlem na vzdálenost cca 3 km, není si jistý zda jde skutečně o oheň. CAS 15, CAS 32 a DA zůstavají u stanice Růžová hora lanovky na Sněžku, šestikolka společně s technikou Horské služby pokračuje až k místu odkud událost hlásil oznamovatel. Zde provádí vizuální kontrolu pravděpodobného místa požáru, žádný požár nezpozorovali. Současně byli kontaktováni zaměstnanci horní stanice lanovky na Sněžku, kteří provedli vizuální kontrolu z vrcholu Sněžky, taktéž žádný požár nezpozorvali. Událost byla překvalifikována na planý poplach a jednotka se vrátila na zbrojnici.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou

43: Vyproštění vozu

30. 5. 2023

V 15:40 vyjíždí jednotka do Pece pod Sněžkou k uvízlému automobilu který blokuje komunikaci. Automobil se povedlo vyprostit ručně bez použití technických prostředků. Poté byl předán majiteli.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS CPS Trutnov

42: Požár - planý poplach

30. 5. 2023

V 11:59 je jednotka vyslána do Pece pod Sněžkou k nahlášenému požáru přes PCO na dopravním terminálu. Během jízdy na místo jsme operačním střediskem odvoláni a informování o planém poplachu.

Povolané jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, JSDH Horní Maršov, HZS CPS Trutnov

41: Únik nebezpečné látky

28. 5. 2023

V 12:19 je jednotka vyslána do Pece pod Sněžkou k likvidaci uniklého motorového oleje ze zaparkovaného vozidla. Průzkumem zjišťujeme znečištění parkovacího místa olejem ne ze zaparkovaného vozidla, ale z jiného automobilu, který se již na místě nenachází. Místo jsme uklidili, malé množství sorbentu bylo ponecháno obsluze parkoviště k dočištění místa po odjezdu zaparkovaného automobilu.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

40: Záchrana uzavření

20. 5. 2023

V 10:07 je jednotka vyslána do Pece pod Sněžkou k záchraně osoby uvězněné v místnosti pro odkládání odpadu v garáži jednoho z bytových domů. K zabouchnutí osoby došlo díky špatné montáži kliky na vstupních dveřích. Uzavřená osoba byla v pořádku, dveře byly zabezpečeny proti dalšímu zabouchnutí.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

39: Únik nebezpečné látky

17. 5. 2023

V 9:12 je jednotka vyslána do Pece pod Sněžkou k nahlášenému úniku provozních kapalin z automobilu po proražení olejové vany. Na místě události se nachází osobní automobil, ze kterého uniká cca 1l motorového oleje. Olej je zasypán sorbentem, pod automobil je umístěna nádoba na záchyt zbylého odkapávajícího oleje. Během zásahu jsme informováni majitelem vozidla o možném znečištění komunikace v pravděpodobném místě, kde k proražení došlo. Průzkumem zjišťujeme znečištění o délce cca 300m. Komunikace je poté uklizena.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou

38: Únik nebezpečné látky

7. 5. 2023

V 21:09 je jednotka vyslána do Pece pod Sněžkou, kde došlo k úniku oleje na komunikaci po proražení olejové vany. Řidič vozidla po zjištění závady vozidlo odstavil a vložil pod něj nádobu na zachycení unikajícího oleje. Do nádoby byly ještě zychyceny cca 2 litry oleje.  Uniklý olej na komunikaci jsme zasypali sorbentem a uklidili.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou

37: Dopravní nehoda

14. 4. 2023

V 13:41 je jednotka vyslána do Pece pod Sněžkou k nehodě automobilu, který spadl do řeky a skončil na boku. Při příjezdu na místo události již na místě zasahuje horská služba a ošetřuje dvě zraněné osoby, z nichž jednu odváží ZZS. Na místě provádíme stabilizaci vozidla a umísťujeme na potok sorpční hady pro případný únik provozních kapalin při vyprošťování. Po příjezdu vyprošťovacího automobilu ze stanice HZS Náchod je vozidlo vyzvednuto z koryta potoka. K úniku kapalin nedošlo. Poté je vozidlo převráceno na kola za pomoci navijáku na CAS 16 Man a odtaženo mimo komunikaci.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov, HZS PS Náchod

36: Požár

11. 4. 2023

V 16:29 je jednotka vyslána do Pece pod Sněžkou k požáru sauny v pátém patře hotelu. Požár se snažila uhasit pracovnice hotelu práškovým hasicím přístrojem. Při příjezdu jednotky na místo stále probíhalo plamené hoření. K lokalizaci požáru došlo ještě před 17. hodinou. K úplné likvidaci požáru bylo nutné vyříznout otvor do stropu sauny, aby bylo možné vyndat požárem zasaženou a doutnající izolaci. K odvětrání objektu byl použit akumulátorový přetlakový ventilátor jednotky z Horního Maršova. Hotel byl v době vzniku požáru prázdný a nikdo nebyl zraněn. Pracovnice hotelu, která požár hasila, byla prohlédnuta posádkou ZZS. Požár byl způsobený vznícením chladící nádoby, která byla odložena přímo na těleso kamen při úklidu sauny, kamna byla následně zapnuta. Příčinou bylo tedy nedbalostní jednání. Škoda byla vyčíslena asi na 200 tisíc korun. S ohledem na bezpečnost byla komunikace před hotelem po dobu zasáhu uzavřena.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou,Horní Maršov, Svoboda nad Úpou, Mladé Buky, Trutnov - Horní Staré Město, HZS PS Trutnov

35: Požár

10. 4. 2023

V 21:07 je jednotka vyslána do Horního Maršova - Temného Dolu k požáru sazí v komíně. Při našem příjezdu na místě již zasahuje místní jednotka. Pomáháme se sražením sazí v komínovém tělese. Po předání místa majitelce se vracíme zpět na zbrojnici.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, JSDH Horní Maršov, HZS PS Trutnov, HZS PS Hradec Králové (to dobou záloha TU)

34: Dopravní nehoda

7. 4. 2023

V 10:48 je jednotka vyslána do Pece pod Sněžkou, kde došlo k nehodě nákladního vozidla, které prorazilo zábradlí a zřítilo se na bok do potoka. Při příjezdu jednotky je řidič mimo vozidlo bez zranění. Na řeku je umístěn sorpční had pro případ úniku kapalin při následném vyprošťování. Vzhledem k vysoké hmotnosti je na místo povolán jeřáb ze stanice HZS Náchod. Před započetím vyprošťování je nutné uvolnění a odstranění sraženého zábradlí za pomoci hydraulických nůžek. Poté je automobil vyproštěn na komunikaci. Při převracení zpět na kola je využit k jištění pásový bagr ze sousední stavby. Dále je automobil za pomoci navijáku na CAS HZS Trutnov nasměrován a odstaven na krajnici. Komunikace je poté dočištěna. Po celou dobu vyprošťování byl zcela zastaven provoz na komunikaci.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov, HZS PS Náchod

33: Vyproštění kaminonu

28. 3. 2023

V 10:48 je jednotka vyslána na Malou Úpu k uvízlému kamionu, který blokoval jeden jízdní pruh. Kamion jsme pomocí CAS 16 Man odtáhli na Pomezní boudy, kde jme byli nápomocni při jeho otočení. Po projetí a posypání komunikace pluhem SÚS se kamion vrátil zpět směrem na Trutnov.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

32: Strom

27. 3. 2023

V 10:08 je jednotka vyslána do Velké Úpy k pádu stromu na silnici II. třídy. Část stromu bránící provozu jsme rozřezali a odklidili mimo komunikaci.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou

31: Požár - technická pomoc

26. 3. 2023

V 10:21 je jednotka vyslána do Pece pod Sněžkou k nahlášenému požáru v prostorech hotelu přes signalizaci EPS. Průzkumem je zjištěno spuštění jednoho čidla v místnosti prodejny potravin. Ke spuštění čidla došlo při použití mikrovlnné trouby, kterou obsluha ihned odpojila od elektrické energie. V místnosti byl lehce cítit kouř. Vzhledem k tomu, že žádné zahoření nebylo na místě zjištěno, byl výjezd přehodnocen na technickou pomoc.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, Horní Maršov, HZS PS Trutnov

30: Požár - planý poplach

24. 3. 2023

V 17:41 je jednotka vyslána do Pece pod Sněžkou k nahlášenému požáru v prostorech hotelu přes signalizaci EPS. Průzkumem je zjištěno spuštění jednoho čidla v denní místnosti prodejny potravin. Vzhledem k tomu, že žádné zahoření nebylo na místě zjištěno, byl výjezd přehodnocen na planý poplach.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, Horní Maršov, HZS PS Trutnov

« 1 2 3 4 5 6 .. 22 23 »