Naše zásahy

41: Dopravní nehoda

27. 7. 2022

V 12:43 je jednotka vyslána k převrácenému autu v řece u chaty Vavřinec. Po příjezdu na místo události je potvrzeno vozidlo na střeše, ve vozidle se nikdo nenacházel. Pro jistotu jsou zkontrolovány oba břehy řeky pod i nad převráceným vozidlem, jestli se v okolí nenachází řidič, do řeky byly nainstalovány sorpční hadi. K vyzvednutí vozidla byl použit vyprošťovací automobil.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

40: Požár lesní

23. 7. 2022

V 16:42 je jednotka vyslána k doutnajícímu stromu na staré cestě do Pece pod Sněžkou. Jednotka provedla dohašení stromu pomocí jednoho C proudu.

39: Nehoda

8. 7. 2022

V 10:30 je jednotka vyslána do Svobody nad Úpou - dopravní nehoda

Čtyři jednotky hasičů zasahovaly dnes u pádu stromu na osobní auto na silnici III. třídy mezi Svobodou n. Úpou a Janskými Lázněmi v Krkonoších. Jedna osoba na místě ve voze zemřela. Po zadokumentování místa vyprostili hasiči oběť, odstranili strom a postarali se o úklid vozovky. Okolnosti vyšetřuje Policie ČR.
Na místě zasahovali profesionální hasiči z Trutnova a JSDH Horní Maršov, Pec pod Sněžkou a Svoboda nad Úpou. (zdroj HZS Královéhradeckého kraje, ilustrační foto)

 

38: Strom

5. 7. 2022

Během předešlého výjezdu je jednotka operačním střediskem informována o spadlém stromu cestou na farinky. Část jednotky odjíždí k události, kde pomocí motorové pily odstranili spadlý strom ze silnice.

37: Únik nebezpečné látky

5. 7. 2022

V 10:46 je jednotka vyslána do Pece pod Sněžkou, kde u jednoho z hotelů došlo k úniku hydraulického oleje z popelářského vozu. Jednotka olej zasypala sorbentem a následně odstranila ze silnice.

36: Strom

4. 7. 2022

Ve 14:40 je jednotka vyslána do Pece pod Sněžkou, kde došlo k pádu stromu na komunikaci. Jednotka strom odklidila.

35: Strom

1. 7. 2022

V 15:18 je jednotka vyslána do Pece pod Sněžkou k likvidaci spadlého stromu, který blokuje cestu směr Hotel Energetik. Vlivem silného větru dochází k dalším pádům stromů v různých lokalitách Pece. Jednotka se proto rozděluje a odklízí během odpoledne okolo třiceti spadlých stromů.

34: Strom

28. 6. 2022

V 15:11 je jednotka vyslána ke spadlému stromu přes komunikaci asi 1 kilometr za Spáleným Mlýnem. Strom jsme rozřezali a odklidili mimo komunikaci.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

33: Vyproštění vozu

20. 6. 2022

V 16:28 je jednotka vyslána k osobnímu automobilu hrozícímu pádem ze stráně do Velké Úpy. Po silném lijáku se stala úzká cesta pro vozidlo nesjízdná. Vozidlo jsme pomocí tirforu povytáhli zpět na cestu a následně jsme ho svezli na bezpečné místo.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

32: Záchrana ostatní

19. 6. 2022

Ve 13:01 je naše jednotka povolána k úrazu cestou na Malou Úpu. Při našem příjezdu na místo události je na místě již Záchranná Služba, zjišťujeme, že se jedná o spadlý strom na osobní auto ve kterém cestovali 4 osoby.

Záchranné práce komplikoval složitý přístup k vozidlu. Část jednotky tak musela pomocí motorových pil odstranit větve, část jednotky začala s vyprošťovacími pracemi. Po příjezdu jednotky z Horního Maršova společnými silami vyprošťujeme zraněného řidiče, který je předán Záchranné Službě a letecky transportován do nemocnice. Poté jsou z auta vyproštěny těla usmrcených osob. Likvidační práce, které trvaly až do 19:00 komplikovalo nebezpečí pádu dalších stromů, během likvidačních prací spadly v blízkosti události další tři stromy.

https://www.novinky.cz/?/strom-zabil-v-horni-male-upe-tri-l?

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, Horní Maršov, HZS PS Trutnov

31: Pomoc - nebezpečný stav

19. 6. 2022

V 9:32 je jednotka vyslána do Pece pod Sněžkou, kde došlo k zaplavení více místností vodou. Naše jednotka pomáhá s vynošením nábytku a odstraněním vody z budovy. Po příjezdu kolegů z Horního Maršova je pomocí jejich vysavače na vodu odčerpána zbylá voda z koberců a podlah.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, Horní Maršov

30: Požár auta

18. 6. 2022

V 11:48 je jednotka vyslána do Pece po dSněžkou k požáru osobního automobilu v parkovacím terminále. Po příjezdu na místo zjišťujeme, že selhaly protipožární opatření, k automobilu, který se nacházel v 5. patře se dostáváme schodištěm a zahajujeme hašení motorové části vozidla pomocí práškových hasících přístrojů. Po příjezdu kolegů z Horního Maršova společně natahujeme C vedení k ochlazení motorové části.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, Horní Maršov, HZS PS Trutnov

29: Vyproštění vozu

6. 5. 2022

V 22:13 je jednotka vyslána do Pece pod Sněžkou k zapadlému osobnímu automobilu v závěji, uvnitř cestovalo dítě, to je provizorně umístněno v nejbližší chatě, řidič na místě. Vozidlo jsme vytáhli zpět na cestu pomocí navijáku na VEA Mazda.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou

28: Taktické cvičení - VNN 2022

28. 4. 2022

V 09:11 je jednotka v rámci taktického cvičení vyslána do Pece pod Sněžkou - pomoc s pacientem s podezřením na vysoce nakažlivou nemoc. Na shromažditi u Horské služby vytyčujeme zabezpečený prostor. Po příjezdu ostatních jednotek pomáháme společně s kolegy z Horního Maršova se stavbou dekontaminačního stanoviště. Jeden z našci členů řídil pásové vozidlo Hagglund, které bylo použito pro transport pacienta ve speaciálním boxu z horského objektu. Po dekontaminaci boxu a transportního družstva byl pacient převezen na specializované pracoviště. Po důkladné dekontaminaci veškerého materiálu jsme byli nápomocni s úklidem použitého vybavení.

tisková zpráva HZS https://www.hzscr.cz/clanek/cviceni-vnn-2022-slozky-izs-si-umi-poradit-i-v-horskem-terenu.aspx

video HZS https://www.youtube.com/watch?v=5NYgAk2J0Wo&t=2s

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, Horní Maršov, HZS PS Trutnov, ZZS, Policie ČR, Horská služba

27: Vyproštění vozu

13. 4. 2022

V 13:51 je jednotka vyslána do Velké Úpy, kde došlo k uvíznutí dodávky při otáčení na terénní nerovnosti. Za pomoci ručního lanového navijáku jsme dodávku odklonili do pozice, kdy mohla samovolně odjet.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

26: Strom

8. 4. 2022

V 13:18 je jednotka vyslána ke spadlému stromu přes komunikaci před Dolní Malou Úpou. Strom jsme rozřezali a odklidili mimo komunikaci.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

25: Požár - planý poplach

5. 4. 2022

V 10:03 je jednotka vyslána k požáru výškové budovy do Pece pod Sněžkou, požár v objektu byl  nahlášen přes PCO. Ještě na zbrojnici jsme operačním střediskem informováni o zrušení výjezdu.

Poplach vyhlášen jednotkám: JSDH Pec pod Sněžkou, Horní Maršov, HZS PS Trutnov

24: Požár rolby

31. 3. 2022

V 18:33 je jednotka vyslána do Horního Maršova k požáru rolby v přezimovací obůrce. Při našem příjezdu na místě zasahuje místní jednotka a vznikající požár se podařilo uhasit práškovým přenosným hasicím přístrojem.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, Horní Maršov, HZS PS Trutnov

23: Vyproštění vozidla

25. 3. 2022

V 12:13 je jednotka vyslána do Pece pod Sněžkou, kde došlo k uvíznutí dodávky ve stráni nad řekou. Po dojezdu CAS Man na místo zajišťujeme pomocí ručního lanového navijáku automobil proti pohybu a k samotnému vytažení používáme naviják na Manu. Událost se obešla bez úniku PHM a bez zranění.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

22: Vyproštění vozidla

21. 3. 2022

V 15:16 je jednotka vyslána do Pece pod Sněžkou, kde došlo k uvíznutí dodávky mimo komunikaci a tím k zablokování cesty. Dodávka byla vyproštěna za pomoci navijáku na CAS MAN.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

« 1 2 3 4 5 6 .. 18 19 »