Naše zásahy

50: Dopravní nehoda

25. 12. 2018

V 13:11 byl jednotce vyhlášen poplach - nehoda zranění, 2 osobní automobily, 1 zranění. Po příjezdu na místo události pomáháme Horské službě s vyproštěním 1 osoby z havarovaného automobilu. Dále jsou zkontrolováni i ostatní účastníci nehody a jsou provedena protipožární opatření. Po zdokumentování nehody Dopravní policií pomáháme se zprůjezdněním komunikace.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov, Horská služba Krkonoše, Zdravotnická zachranná služba

49: Dopravní nehoda

10. 12. 2018

V 18:29 byl jednotce vyhlášen poplach - nehoda úklid, havárie osobního automobilu, únik provozních kapalin. Uniklé provozní kapaliny jsou zasypány sorbentem, pod vozidlo je umístněna zachytávací nádoba. Po zdokumentování nehody dopravní policií je vozidlo odtlačeno mimo komunikaci.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

48: Otevření kanceláře

23. 11. 2018

V 14:24 byl jednotce vyhlášen poplach - záchrana uzavření, 2 lidi uvnitř hotelu Pec pod Sněžkou. Na místě je zjištěna technická závada uzavíracího mechanismu. Dveře se daří otevřít bez většího poškození.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

47: Otevření bytu

23. 11. 2018

V 13:01 byl jednotce vyhlášen poplach - pomoc, otevření bytu Pec pod Sněžkou. Byt se nakonec podařilo otevřít ještě před příjezdem jednotky. Na místě je zdravotnická záchranná služba, která poskytuje lékařskou pomoc stařší ženě. Jednotka vyčkala na místě, zda nebude potřeba pomoc při  transportu do sanitky a pak se vrací zpět na zbrojnici.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

46: Strom

29. 10. 2018

V 20:12 byl jednotce vyhlášen poplach - pomoc strom, strom přes cestu - silnice neprůjezdná z Pece na Richtrovy boudy - nad Čerťákem. Strom jsme rozřezali a odklidili mimo komunikaci.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou

45: Vyproštění vozidla

28. 10. 2018

V 10:20 byl jednotce vyhlášen poplach - nehoda uvolnění, hrozí sjetí SUV ze srázu, dvěma koli za hranou, třeba vyprostit, bez zranění. Vozidlo bylo mimo příjezdovou komunikaci, největším problémem byl nedostatek kotvicích možností k zajištění vozidla. Zadní část vozu byla zajištěna po domluvě s majitelem pomocí tirforu skrz odvětrání garáže. K vytažení vozu byla použita směrová kladka připevněná k naloženému kontejneru. Váha kontejneru však nebyla dostatečná a bylo nutné přestavit naši techniku tak, aby bylo možné vozidlo táhnou na přímo navijákem umístněným na CAS 15 MAN.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, JSDH Radvanice, HZS PS Trutnov

44: Strom

24. 10. 2018

V 7:57 byl jednotce vyhlášen poplach - pomoc strom, odstranění stromu Pec pod Sněžkou, z Děvína na Richtrovy boudy, v půli cesty.  Jedná se opět stejné místo jako při nočním výjezdu. Stromy jsou odklizeny pracovníky Správy KRNAP před příjezdem jednotky na místo.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou

43: Strom

24. 10. 2018

V 01:16 byl jednotce vyhlášen poplach - pomoc strom Pec pod Sněžkou, Richtrovy boudy směr Výrovka. Přes cestu na Richtrovy boudy byly spadlé 2 stromy, které jsme rozřezali a odklidili mimo komunikaci. U Richtrovek nacháváme CAS a s VEA projíždíme cestu až na Výrovku. Další stromy přes cestu již nejsou. Při zpáteční cestě z Richtrovek do Pece leží přes cestu ve stejném místě jako poprvé další 2 stromy.  Tyto jsme opět rozřezali a odklidili mimo komunikaci.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou

42: Požár

21. 10. 2018

V 14:38 byl jednotce vyhlášen poplach - požár odpad, kontejner na odpadky - doutná, u boudy Jana.  Kontejner byl uhašen vysokotlakým proudem.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

41: Požář

16. 10. 2018

Ve 20:51 byl jednotce vyhlášen poplach - požár výškový, požár boudy - jídelna, uvnitř jsou lidi, 4 a 3 patro. Při příjezdu jednotky na místo události byl požár v podstatě uhašen oznamovatelem za použítí hasicích přístrojů. Vysokotlakým proudem dohašujeme doutnající trám. Termokomarou jsou zkontrolovány všechny stěny v jejichž okolí probíhalo pokládání lepenkové izolace. Ohněm nejvíce zasažený trám je vyříznut a vynesen mimo objekt.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, Horní Maršov, Svoboda nad Úpou, HZS PS Trutnov

40: Požář střechy

11. 10. 2018

V 16:03 byl jednotce vyhlášen poplach - požár nízké, roubená chalupa - hoří střecha, Velká Úpa. Prvotní zásah je veden 2 proudy na střeše chalupy za použítí nastavovacích žebříků. Po příjezdu dalších jednotek je nasazen další proud do podkroví objektu. K uhašení všech ohnisek požáru bylo nutné částečné rozebrání střechy. Okolo 17:30 jsou hasební práce ukončeny a jedntoky se vrací zpět na své základny. Na místě zůstavá  naše jednotka s CAS 15 Man na dohlídání požářiště, na zbrojnici se vracíme po 21 hodině.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, Horní Maršov, Svoboda nad Úpou, Mladé Buky, HZS PS Trutnov

39: Otevření vozu

21. 9. 2018

V 21:24 byl jednotce vyhlášen poplach - záchrana uzavření, zamčené dítě v osobním automobilu, Pec pod Sněžkou. Vozidlo stálo na kraji komunikace, bylo nastartované a uzamčené. Ve vozidle se nacházelo malé dítě a pes. Vozidlo jsme otevřeli bez poškození a předali majitelce.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou

38: Únik nebezpečných látek

18. 9. 2018

V 10:20 byl jednotce vyhlášen poplach - únik nebezpečných látek, vyteklá nafta 3 x 1,5 metru, Dolní Malá Úpa. Zasažený prostor byl zasypán sorbentem a uklizen.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

37: Nehoda

13. 9. 2018

V 11:12 byl jednotce vyhlášen poplach - nehoda, uvolnění, vozidlo sjelo do řeky. Po příjezdu jednotky na místo události bylo vozidlo zkontrolováno, jestli při pádu nedošlo k jeho poškození a úniku provozních kapalin. Z vozidla nic neunikalo a po příjezdu vyprošťovacího automobilu bylo vozidlo bezpečně vyzvednuto z koryta řeky.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov, Náchod

36: Únik plynu

28. 8. 2018

V 15:56 byl jednotce vyhlášen poplach - únik nebezpečných látek vzduch, firma porušila plynovou přípojku, uniká plyn. Po příjezdu jednotky na místo je zjištěn masivní únik plynu, došlo k překopnutí plynové přípojky. Jsou provedena protipožární opatření, místo úniku ohraničeno bezpečnostní páskou a zkontrolovány domy v nejbližším okolí. Po příjezdu plynárenské služby je místo úniku skropeno vodou a přípojka obnažena okus dál, kde je následně přiškrcena. Místo si přebírá Policie ČR a jednotka se vrací zpět na zbrojnici.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

35: Odstranění překážky

22. 8. 2018

V 12:05 byl jednotce vyhlášen poplach - pomoc, překážka, 100kg balvan na komunikaci. Napadané kamení jsme odklidili mimo komunikaci. Protože ve svahu nad komunikací zůstalo ještě několik kamenů, které nevypadaly úplně stabilně, zůstává  na místě  hlídka Policie ČR, která vyčkala na příjezd správce komunikace.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

34: Dopravní nehoda

21. 8. 2018

V 09:45 byl jednotce vyhlášen poplach - dopravní nehoda, uvolnění, osobní automobil vysí nad řekou, hrozí pádem, řidič venku, Velká Úpa. Po příjezdu jednotky na místo události provádíme proti požární opatření, vozidlo je zajištěno proti pádu navijákem na VEA mazda, uniklé provozní kapaliny jsou zasypány sorbentem a v řece je vytvořena provizorní norná stěna ze sorpčních hadů. Po zdokumentování nehody Policií ČR je vozidlo naloženo na odtahové vozidlo a prostor dočištěn.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

33: Požár zámek

19. 8. 2018

V 04:55 byl jednotce vyhlášen poplach - požár výškový, pán cítí kouř, asi hoří bývalý zámek Horní Maršov. Při příjezdu jednotky na místo události je požárem zasažena část střechy v zadním traktu zámku. Během krátké doby dochází k rychlému rozšíření požáru na celou střechu zámku a je vyhlášen III. stupeň požárního poplachu. Celý objekt je rozdělen do několika požárních úseků. Protože hydrantová síť neposkytovla dostatečné množství hasební vody, byly zřízeny dvě čerpací stanoviště a zajištěna kyvadlová doprava vody. Okolo 10-té hodiny je požár lokalizován. Na místě zasahují HZS PS Trutnov, JSDH Horní Maršov, Pec pod Sněžkou, Svoboda nad Úpou, Mladé Buky, Žacléř, Černý Důl - Čistá, Rudník - Arnultovice. Následně jsou povolány další jednotky k vystřídání - JSDH Hajnice, Havlovice, Úpice, Pilníkov. Naše jednotka je střídána po 7 hodinách od začátku zásahu. Po domluvě s velitelem zásahu se vracíme na hasičskou zbrojnici, na které však zůstáváme jako záloha pro případnou další mimořádnou událost. Okolo půl šesté večer se ještě jednou vracíme na místo události, ale jen pro naše vybavení, které na mítě zůstalo z rána (hadice, proudnice, přejezdové můstky, trhací háky, rozdělovač, ...)

 

požáry - požář zámku Horní Maršov

 

 tvmladébuky

 

32: Dopravní nehoda

11. 8. 2018

V 17:30 byl jednotce vyhlášen poplach - nehoda, zranění, převrácené auto na střeše, pánovi je nevolno, Dolní Malá Úpa zhruba 20 metrů pod penzionem Permoník. Řidič byl ještě před příjezdem jednotky odvezen jinou osobou na vyšetření do nemocnice. Z vozidla neunikaly žádné provozní kapaliny, odpojili jsme autobaterii. Po zdokumentování nehody jsme vozidlo odtáhli z louky ke kraji cesty.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

31: Dopravní nehoda

4. 8. 2018

V 17:54 byl jednotce vyhlášen poplach - nehoda, úklid, dopravní nehoda osobního automobilu - prasklá guma, vytéká olej, 2x1 metr, u zastávky Temný Důl. Po příjezdu jednotky na místo události, byla pod vozidlo umístněna zachytávací nádoba a vyteklý olej byl zasypán sorbentem. Po naložení vozidla na odtahovou službu byla komunikace doklizena.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

« 1 2 .. 15 16 17 18 19 20 21 22 23 .. 25 26 »