Naše zásahy

2: Spadlý strom

4. 1. 2018

V 00:25 byl jednotce vyhlášen poplach – pomoc strom na silnici č. 296 Pec pod Sněžkou - Velká Úpa. Strom byl spadlí mezi Velkou Úpou a křižovatkou na Pomezky, blokoval 1 jízdní pruh. Strom byl rozřezán a uklizen mimo komunikaci. Od policie ČR se dovídáme o dalším stromu za Spáleným Mlýnem. Ten částečně blokoval 1 jízdní pruh, byl rovněž rozřezán a odklizen mimo komunikaci.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou

1: Záchrana osob

1. 1. 2018

V 01:37 byl jednotce vyhlášen poplach – záchrana voda, 2 osoby spadly do potoka, 200 m od horské služby u Javoru. Při příjezdu jednotky na místo poskytuje první pomoc osobám horská služba, která je následně převáží na svou služebnu. Po příjezdu záchranné služby jsou osoby předány do jejich péče.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HS Krkonoše, HZS PS Trutnov

49: Vyproštění vozidla

26. 12. 2017

V 12:46 byl jednotce vyhlášen poplach – nehoda uvolnění, zablokovaná příjezdová cesta, auto uvízlo na ledu, potřeba vytáhnout, zadek auta ze srázu. Po příjezdu jednotky na místo události zajišťujeme vozidlo proti dalšímu posunu tirforem. Zadní část vozu se daří ručně posunout po zledovatělé cestě do správného směru. Tirforem je vozidlo spuštěno na rovinku, odkud pak již řidič odcouval.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou

48: Dopravní nehoda

22. 12. 2017

V 18:39 byl jednotce vyhlášen poplach – nehoda zranění, dopravní nehoda 2 osobních aut, 2 zraněné osoby, mezi Pecí a Velkou Úpou. Po příjezdu jednotky na místo události poskytujeme 2 osobám předlékařskou první pomoc a provádíme protipožární opatření. Po příjezdu Horské služby provádíme společnými silami transport jedné osoby do košových nosítek za použítí páteřní desky. Uniklé provozni kapaliny jsou zasypány sorbentem. Po příjezdu záchranné služby jsou 2 osoby předány do jejich péče. Po zdokumentování nehody dopravní policií, je vozidlo i vlek naloženo na přivolanou odtahovou službu.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HS Krkonoše, HZS PS Trutnov

47: Dopravní nehoda

19. 12. 2017

V 08:14 byl jednotce vyhlášen poplach – nehoda zranění, dopravní nehoda náraz 2 osobních automobilů u benzinky. Při příjezdu jednotky na místo události, poskytuje první pomoc zraněné osobě člen Horské služby Krkonoše. Na vozidlech odpojujeme baterie, pod 1 vozidlo je umístněna zachytávací nádoba a uniklé provozní kapaliny jsou zasypány sorbentem. Po příjezdu zdravotnické záchranné služby je 1 osoba předána horskou službou do jejich péče. Po zdokumentování nehody dopravní policií, jsou vozidla pomocí DA Mazda odtaženy na vedlejší parkoviště a komunikace doklizena.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HS Krkonoše, HZS PS Trutnov

46: Vyproštění reformu

14. 12. 2017

V 08:37 byl jednotce vyhlášen poplach – nehoda uvolnění, malý traktůrek na boku, hrozí převrácením, u Veselého výletu. U Josefovy výšinky byl mezi cestami spadlý reform s frézou. K zajištění reformu proti převrácení byl použit druhý reform technických služeb. Pro nedostatek místa na cestě a lepší kontrolu při vytahování, bylo rozhodnuto  o použití tirforu. Po střižení pojistného kolíku na tirforu, je nakonec k vytažení použit naviják na DA Mazda a kladka.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou

45: Vyproštění vozidla

3. 12. 2017

V 15:46 byl jednotce vyhlášen poplach – nehoda uvolnění, zapadl s jeepem a vozíkem, hrozí pádem ze srázu, po náledí se smekl, narazil do plotu, pod Relax parkem. Při příjezdu jednotky na místo události, je vlek od vozidla již odpojen, provedli jsme jeho zajištění pomocí lana. Komunikaci pod vozidlem jsme provizorně posypali. Po odjetí vozidla, jsme přívěsný vozík spustili na laně dolů na parkoviště.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

44: Požár - planý poplach

2. 12. 2017

V 04:17 byl jednotce vyhlášen poplach –požár, rodiný dům stavba Pec pod Sněžkou. Po příjezdu prvních jednotek na místo události je zjištěno, že hustý kouř vychází z agregátu, který dodává teplý vzduch do rozestavěného objektu. Událost je překvalifikována na planý poplach.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou,JSDH Horní Maršov, HZS PS Trutnov

43: Únik plynu

1. 12. 2017

V 10:33 byl jednotce vyhlášen poplach –únik nebezpečných látek, překopnutý plyn Pec pod Sněžkou. Po příjezdu na místo je jednotkou zabezpečeno okolí výkopu. Po přijezdu plynárenské společnosti se jednotka vrací zpět na zbrojnici.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

42: Dopravní nehoda

19. 11. 2017

Krátce před jednou hodinou ráno jsme operačním střediskem informováni o další dopravní nehodě, vozidlo na střeše, v potoce před penzionem Corso. Nehoda se obešla bez zranění a bez úniku provozních kapalin. V době příjezdu první jednotky byl řidič mimo vozidlo. Po příjezdu vyprošťovacího automobilu od předchozí nehody, bylo vozidlo vyzvednuto z koryta zpět na komunikaci a odtaženo na bezpečné místo.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

41: Dopravní nehoda

19. 11. 2017

V 00:37 byl jednotce vyhlášen poplach – dopravní nehoda, zranění, havárie vozidla Dolní Malá Úpa. Při příjezdu jednotky na místo události je řidička mimo vozidlo, je jí poskytnuta předlékařská první  pomoc. Vozidlo je převrácené v příkopu bez úniku provozních kapalin. V průběhu zásahu jsme operačním střediskem informováni o další dopravní nehodě v Peci pod Sněžkou. Na místě zůstává CAS 15 MAN, DA Mazda přejíždí k nehodě do Pece. Po zdokumentování nehody dopravní policií je vozidlo z příkopu vyzvednuto vyprošťovacím automobilem zpět na komunikaci a následně odvezeno přivolanou odtahovou službou.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

40: Únik nebezpečných látek

16. 11. 2017

V 07:22 byl jednotce vyhlášen poplach – únik nebezpečných látek, únik oleje Nissan, teče do kanalizace před městským úřadem.  Po příjezdu na místo události zjišťujeme, že se jedná o fritovací olej, který vytekl z nákladního prostoru vozidla. Olej jsme zasypali sorbentem.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

39: Záchrana muže

1. 11. 2017

V 10:59 byl jednotce vyhlášen poplach – záchrana voda, muž v řece chata Modřanka. Při příjezdu jednotky na místo události, poskytuje osobě v řece první pomoc člen Horské služby, policisté a dva zaměstnanci technických služeb města. Muž je bez viditelných vnějších zranění, silně podchlazený a dezorientovaný.  Pomáháme s transportem muže do vozidla horské služby, následně je muž předán do péče zdravotnické záchranné službě.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HS Krkonoše, Policie ČR, ZZS

38: Spadlý strom

31. 10. 2017

V 17:13 byl jednotce vyhlášen poplach – pomoc strom, strom spadl na dům, přerazil komín, prorazil střechu, Dolní Malá Úpa 23, penzion ve svahu pod silnicí. Při příjezdu na místo události  je na místě již místní jednotka z Malé Úpy. Postupně jsou odstraněny vetvě nad přístřeškem, po příjezdu vyprošťovacího automibilu je strom uvázán a po odříznutí vývratu uložen podél silnice.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, JSDH Malá Úpa, HZS PS Trutnov

37: Utržená střecha

29. 10. 2017

V 11:00 byl jednotce vyhlášen poplach – technická pomoc, utržená střecha Pec pod Sněžkou čp.5. Při návratu z předešlého zásahu je jednotka informována operačním střediskem o poškozené střeše na chatě Orlík. Spolu s jednotkou z Horního Maršova byla utržená krytina zajištěna proti dalšímu pohybu, odkrytá část střechy byla provizorně zakryta plachtou.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, JSDH Horní Maršov

 

36: Spadlý strom

29. 10. 2017

V 8:30 byl jednotce vyhlášen poplach – pomoc strom, neprůjezdné Dolní Malá Úpa 115. Cestou na místo události musí jednotka nejdříve prořezat cestu zapadanou stromy na komunikaci do Spáleného Mlýna, kde bylo na 3 místech celkem 5 stromů přes komunjikaci. Ve Spálením Mlýně se setkáváme s místní jedotkou z Malé Úpy, která již odstranila strom u čp. 115.  Jednotka projíždí komunkaci až na Pomezní boudy a cestou odstraňuje další 3 stromy. Při návratu na základnu odstraňujeme ještě strom na komunikací Spálený Mlýn - Jana bouda (DA Mazda) a Spálený Mlýn - křižovatka (CAS 15 MAN).

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, JSDH Malá Úpa

 

35: Taktické cvičení

10. 10. 2017

V odpoledních hodinách se jednotka účastní taktického cvičení ve Skiareálu Černá hora, které je zaměřeno na bezpečné využití zasněžovacího systému areálu pro potřeby hasičských jednotek. Protože v zasněžovacích systémech jsou používány několika násobně vyšší provozní tlaky, byl na hydrantu použit redukční ventil areálu a na dopravním vedení přetlakový ventil. V praxi byly odzkoušeny různé varianty hašení (1 proud, 2 proudy, různé stupně průtoků, ....) a chování systému při rychlém zavírání a otvírání proudnic. Další variantou bylo pak plnění hasičských cisteren. Cvičení potvrdilo možnost využití zasněžovacích systémů i pro potřeby HZS.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, JSDH Horní Maršov, JSDH Malá Úpa, JSDH Svoboda nad Úpou, JSDH Mladé Buky, JSDH Černý Důl, HZS PS Trutnov

34: Vyproštění vozu

7. 10. 2017

V 18:20 byl jednotce vyhlášen poplach – pomoc, překážka, dopravní nehoda, osobní automobil hrozí pádem ze srázu do potoka - Nissan s přívěsem. Při couvání vozidla s vlekem k objektu došlo na podmáčené cestě k nekontrolovatelnému pohybu soupravy. Naložený vlek se dostal mimo cestu a stahoval s sebou ze srázu i připojené vozidlo. K zajištění vozidla byl použit navijík na CAS 15 MAN, který jsme byli nuceni nastavit ještě tirforem. Po vyložení nákladu z vleku, jsme vozidlo trochu povytáhli, aby bylo možné vlek odpojit. Následně jsme ho spustili dolů na odstavnou plochu. Poté došlo i na spuštení Nissanu.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

33: Spadlý strom

5. 10. 2017

Při návratu z předchozího výjezdu se jednotka jela otočit do Spáleného Mlýna, při zpáteční cestě spadl ve stejném místě další strom a došlo k ohnutí sloupu elektrického vedení. Jednotka strom odklidila z komunikace, ale elektrické vedení zůstalo viset nízko nad silnicí. Pro osobní auta průjezdné, ale pro autobusy a nákladní auta už ne. Jednotka pomáhá ještě projet 1 autobusu a odvozní soupravě na dřevo, následně je komunikace uzavřena Policií ČR.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou

32: Spadlé stromy

5. 10. 2017

V 17:38 byl jednotce vyhlášen poplach – pomoc strom přes silnici, 1 pruh neprůjezdný. Na silnici spadly 2 stromy v úseku mezi křižovatkou na Dolní Malou Úpu a Myslivnou. Oba stromy byly rozřezány a odklizeny mimo komunikaci. 

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou

« 1 2 .. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 »