Naše zásahy

15: Strom

14. 3. 2019

V 22:39 byl jednotce vyhlášen poplach - pomoc strom, strom přes cestu nejde projet. Strom spadl přes silnici před cedulí Velká Úpa v místě provizorních betonových zábran, které částečně posunul. Za zatáčkou byly spadlé další dva stromy a poslední strom zasahoval do komunikace u zastávky v Temném Dole. Všechny stromy byly z komunikace odklizeny.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

14: Únik plynu

8. 3. 2019

V 10:04 byl jednotce vyhlášen poplach - pomoc měření, v objektu je cítit plyn, Velká Úpa 140. Po příjezdu na místo je proveden průzkum objektu. Ve dvou místnostech je cítit plyn, je provedena částečná evakuace objektu. Koncenterace plynu v místnostech je pak změřena profesionálními hasiči z Trutnova. Naměřené hodnoty jsou vyhodnoceny pouze jako zvýšená koncentrace. Jednotky vyčkaly příjezdu plynárenské společnosti.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

13: Vyproštění vozidla

2. 3. 2019

V 01:46 byl jednotce vyhlášen poplach - nehoda uvolnění, auto hrozící pádem, 4 osoby. Vozidlo se pokoušelo vyjet po zledovatělé cestě na Karlabek. Jeho cesta skončila hned v prvním prudším stoupání a vozidlo skončilo napříč přes komunikaci, zadní částí k břehu. Vozidlo jsme zajistili proti dalšímu sesuvu. Za použití tirforu jsme pak vozidlo otočili tak, aby mohlo sjed po komunikaci zpět dolů k hlavní silnici. Pro zajištění bezpečného pohybu byly na vozidlo nasazeny sněhové řetězy z technického automobilu trutnovské stanice.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

12: Požár - komín

25. 2. 2019

V 21:43 byl jednotce vyhlášen poplach - požár nízké, rozžhavený komín, viditelné plameny, Velká Úpa 1. Při příjezdu jednotky na místo události již plamenné hoření neprobíhalo. K zajištění přístupu na střechu a ke komínovému tělesu byly použity nastavovací žebříky. Spalinová cesta byla zkontrolována a prohlídnuta pomocí termokamery. Kouř se do objektu nedostal.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

11: Požár

22. 2. 2019

V 17:59 byl jednotce vyhlášen poplach - požár nízké, hoří v kuchyni Velká Úpa 30. Protože je lokalita v toto roční období pro cisterny nedostupná, bylo nejnutnější vybavení přeloženo do velitelského automobilu. Na místo současně s námi přijíždí i jednotka z Horního Maršova se čtyřkolkou na pásech a dalším vybavením. Objekt je z jedné poloviny plně zasažen plameny. Podle prvotních informací se měl v hořícím objektu pravděpodobně nacházet člověk. Společnými silami provádíme průzkum objektu a jeho hašení přenosnými hasicími přístroji. Pro velké zakouření a absenci hasební vody bylo možné průzkum provézt pouze částečně, nikoho jsme nenašli. Bylo nataženo dopravní vedení z Boudy Jana, ale bohužel tento vodní zdroj byl k hašení naprosto nevyhovující. Bylo rozhodnuto, že se objekt nechá kontrolovaně vyhořet. Na místo přijely 2 traktorové frézy, díky nímž mohl být objekt alespoň částečně ochlazován. Frézovaný sníh byl rovněž použit k ochraně vedle stojících kůlen. K dopravě sil a prostředků byly použity i skůtry a čtyřkolky horské služby, policie a místních boudařů.

Druhý den při prohlídce požářiště a zjišťování příčiny požáru bylo objeveno torzo lidského těla. Požár si tak vyžádal jednu lidskou oběť.

 

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, JSDH Horní Maršov, HZS PS Trutnov

https://trutnovinky.cz/zpravy/krimi/2019/unor/chalupa-v-krkonosich-cela-shorela-pozar-si-vyzadal-jednu-obet-skoda-je-4-miliony/

https://www.pozary.cz/clanek/206219-chalupa-ve-velke-upe-v-krkonosich-cela-shorela-pozar-si-vyzadal-jednu-obet/

10: Požár vozidla

4. 2. 2019

V 7:24 byl jednotce vyhlášen poplach - požár osobního automobilu od motoru, penzion Logla. Při příjezdu jednotky byla ohněm zasažena motorová část vozu. K uhašení byl použit vysokotlaký proud. Ohněň částečně poničil i interiér vozu.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

9: Dopravní nehoda

27. 1. 2019

V 22:22 byl jednotce vyhlášen poplach - nehoda zranění, dopravní nehoda, auto v potoce, 3 zranění, Velká ÚPa směr Maršov. Při příjezdu jednotky na místo události je automobil na střeše v korytě řeky Úpy, všichni cestující jsou mimo vozidlo. Na místě je provedena kontrola cestujících, kteří jsou následně předáni zdravotnické záchrané službě. Je provedena kontrola vozidla jestli se vněm nenachází další osoba, do koryta řeky jsou instalovány sorpční hady. Po zdokumentování nehody dopravní policí je vozidlo vyzvednuto z koryta řeky vyprošťovacím automobilem na vozovku a odtaženo mimo komunikaci.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, JSDH Horní Maršov, HZS PS Trutnov

8: Požár

27.1. 2019

V 10:07 byl jednotce vyhlášen poplach - požár nízké, hořící trám na chalupě, Velká Úpa. Protože je objekt v tuto dobu pro cisterny nepřístupný, jsou na zbrojnici naloženy do VA Mazda dýchací přístroje a všechny záložní přenosné hasicí přístroje. S VA se dostáváme až nad chalupu. Cisterny zůstavají stát u hlavní komunikace a z nich je na skůtry místních občanů a na čytřkolku jednotky z Horního Maršova přeloženo další vybavení (další přenosné hasicí přístroje přetlakový ventilátor, motorová pila, .....). Na místo přijíždí rovněž policejní čtyřkolka. Na místě je zjištěno zahoření trámů za krbovými kamny. Vznikající požár byl skoro uhašen před příjezdem jednotky místními občany za použití přenosných hasicích přístrojů. Provádíme dohašení a rozebrání zasažených trámů. K odvětrání objektu je použit přetlakový ventilátor.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, JSDH Horní Maršov, HZS PS Trutnov

7: Strom

14. 1. 2019

V 06:31 byl jednotce vyhlášen poplach - pomoc strom, Hotel Pecr, strom na zadním parkovišti, stěží průjezdné. Na parkoviště zasahovaly dvě špičky spadlých stromů, které byly rozřezány a odklizeny mimo parkoviště.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou

6: Strom

11. 1. 2019

V 10:31 byl jednotce vyhlášen poplach - pomoc strom, naklloněný strom do komunikace. Za křižovatkou na Malou Úpu byl stom silně nakloněný nad komunikaci, jeho koruna bránila v průzdu nákladním automobilům. Strom byl pokácen a odklizen mimo komunikaci.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

5: Strom

9. 1. 2019

V 04:33 byl jednotce vyhlášen poplach - pomoc strom, strom na silnici, neprůjezdné. Strom zablokoval silnici hned za křižovatkou na Malou Úpu a bránil v cestě sypači SÚS. Pro jistotu opět projíždíme celý lesní úsek silnice až za Spálený Mlýn. Při zpáteční ceste odklízeme několik spadlých větví na silnici.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou

4: Strom

8. 1. 2019

V 22:29 byl jednotce vyhlášen poplach - pomoc strom, strom na vozovce, silnice neprůjezdná, cca 1 km před Spáleným Mlýnem. Cestou k nahlášenému spadlému stromu odstraňujeme už na křižovatce na Malou Úpu část koruny stromu zasahujícího do 1 jízdního pruhu. Po odstranění nahlášeného stromu, který kompletně zablokoval silnici, projíždíme i zbylý úsek silnice vedoucí lesem až za Spálený Mlýn. Další strom už nikde neležel. Při návratu na základnu jsme projíždějící hlídkou Policie ČR upozrněni na spadlý strom v zatáčce u Mechaniky.  Tento strom, který částečně zasahoval do 1 jízdního pruhu, jsme rovněž odstranili.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou

3: Záchrana zvěře

7. 1. 2019

V 10:43 byl jednotce vyhlášen poplach -záchrana hloubka, jelen v řece, nemůže se dostat z koryta. Při příjezdu jednotky na místo byl již jelen z koryta pryč a vrátil se do lesa. Tok byl pro jistotu ještě ze břehu zkontrolován.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou

2: Vyproštění vozidla

5. 1. 2019

V 10:27 byl jednotce vyhlášen poplach - pomoc nebezpečný stav, osobní automobil nakloněný nad vodou, uvolnil se sních pod autem, které se sesunulo. Vozidlo jsme zajistili proti dalšímu pohybu navijákem umístněným na DA Mazda. S vyptáhnutím vozu jsme počkali na příjezd vyprošťovacího automobilu. Ten pak nadzvedl zadní část vozu a naším navijákem byl vůz přitážen zpět na parkoviště.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

1: Požár vozidla

4. 1. 2019

V 15:48 byl jednotce vyhlášen poplach - požár doprava, hořící nákladní automobil, Horní Malá Úpa. Jednalo se o požár sypače Správy a údržby silnic. Vznikající požár byl uhašen ještě před příjezdem jednotky pohotovým zásahem řidiče sypače.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, JSDH Horní Maršov, HZS PS Trutnov

54: Strom

30. 12. 2018

V 14:20 byl jednotce vyhlášen poplach - pomoc strom, spadlý strom na silnici asi 300 metrů za zastávkou Myslivna, směr Pomezky. Strom jsme rozřezali a uklidili mimo komunikaci. O několik metrů níž je strom nakloněný nad silnici a z jeho koruny již na silnici spadly 2 suché větve. Tento strom jsme pokáceli a spadlé větve odklidili.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou

53: Dopravní nehoda

30. 12. 2018

V 10:34 byl jednotce vyhlášen poplach - nehoda zranění, onemocnění, Horní Malá Úpa. Jednalo se dopravní nehodu 2 osobních automobilů, ktreré byly v době příjezdu jednotky mimo komunikaci na odstavné ploše. Provádíme kontrolu všech osob z vozidel - nehoda se obešla bez zranění. Protože z vozidel neunikalky žádné provozní kapaliny a vozidla nebránila provozu na pozemní komunikaci vracíme se zpět na zbrojnici.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov, Zdravotnická zachranná služba

52: Záchrana osob

28. 12. 2018

V 02:35 byl jednotce vyhlášen poplach - záchrana uzavření, 3 lidi uvnitř výtahu, Horní Malá Úpa. K odblokování dveří výtahu byl použit speciální klíč a následně byly dveře nouzově otevřeny. Až do příjezdu servisního technika bude výtah mimo provoz.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

51: Dopravní nehoda

26. 12. 2018

V 16:10 byl jednotce vyhlášen poplach - klouže silnice, auta se nemohou pohnout, 2 osobní automobily, větší nehoda, osoby jsou mimo vozidlo, jeli z Pece p. Sn. na Malou Úpu, směr Polsko. Za Spáleným Mlýnem se dostáváme do kolony pomalu popojíždějících vozidel a silnice se ucpává v obou směrech. Pomalu se nám daří projet kolonou, ale žádnou dopravní nehodu nevidíme. V protisměru jede sypač SÚS, ale ani on o žádné nehodě neví. Nakonec dojíždíme až na hranici s Polskem. Po konzultaci s operačním důstojníkem se vracíme zpět na zbrojnici.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

50: Dopravní nehoda

25. 12. 2018

V 13:11 byl jednotce vyhlášen poplach - nehoda zranění, 2 osobní automobily, 1 zranění. Po příjezdu na místo události pomáháme Horské službě s vyproštěním 1 osoby z havarovaného automobilu. Dále jsou zkontrolováni i ostatní účastníci nehody a jsou provedena protipožární opatření. Po zdokumentování nehody Dopravní policií pomáháme se zprůjezdněním komunikace.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov, Horská služba Krkonoše, Zdravotnická zachranná služba

« 1 2 .. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 .. 18 19 »