Naše zásahy

34: Dopravní nehoda

29. 9. 2020

V 21:10 byl jednotce vyhlášen poplach - nehoda uvolnění, vozidlo v potoce. Po příjezdu jednotky na místo byly do vodoteče umístněny sorpční hadi, odpojen akumulátor a protože na místě nebyl řidič vozidla, byl prohledán okolní lesní porost - nikoho jsme nenašli. Po zdokumentování nehody dopravní policí byl k vyzvednutí vozidla použit vyprošťovací automobil. Po nadzvednutí vozu z něho začaly unikat provozní kapaliny, ihned byla použita zachytávací nádoba a sorpční dečky. Vozidlo bylo odstaveno mimo komunikaci a předáno majiteli, kterého na místo přivezla Policie ČR.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

33: Dopravní nehoda

12. 9. 2020

V 15:41 byl jednotce vyhlášen poplach - nehoda, zranění, srážka 3 osobních aut, Velká Úpa. K nehodě došlo v úseku mezi křižovatkou na Malou Úpu a Velkou Úpou, ve třech vozidlech cestovalo celkem 9 osob. Při příjezdu jednotky na místo události byly všechny osoby mimo vozidla. Na místě jsme společně s horskou službou poskytli předlékařskou první pomoc, po příjezdu zdravotnické záchrané služby jsou 3 osoby převezeny k dalšímu vyšetření do nemocnice. Po zdokumentování nehody dopravní policií byla komunikace alespoň částečně zprovozněna. Po odtažení všech havarovaných vozidel jsme provedli konečný úklid komunikace a vrátili se zpět na zbrojnici.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov, HS Krkonoše

32: Záchrana osob

9. 9. 2020

V 08:34 byl jednotce vyhlášen poplach - záchrana, uzavření, osoba zavřená za dveřmi, zraněná, Dolní Malá Úpa. Při příjezdu jednotky na místo události se již podařilo pootevřít dveře za nimiž ležela zraněná osoba. Na místě poskytujme předlékařskou pomoc a po příjezdu zdravotnické záchranné služby pomáháme s transportem osoby do sanitky.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

31: Vyproštění vozu

4. 9. 2020

V 08:34 byl jednotce vyhlášen poplach - nehoda uvolnění, nákladní automobil Iveco, hrozící pádem do potoka, 1 kolo na silnici, bez zranění. Vozidlo se při vyhýbání dostalo mimo komunikaci a při pokusech o vyjetí zpět se dostávalo stále více mimo komunikaci. Vozidlo jsme vytáhli pomocí navijáku umístněného na CAS 15 MAN.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

30: Únik nebezpečných látek

2. 9. 2020

V 15:12 byl jednotce vyhlášen poplach - únik nebezpečných látek, olej malotraktor, cca 20 litru oleje, u benzinky. Řidič malotraktoru zamezil roztečení oleje na celou šíři komunikace provizorní hrází. Uniklý olej jsme zasypali sorbentem a po odtažení malotraktoru jsme komunikaci uklidili.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

29: Strom

31. 8. 2020

V 09:08 byl jednotce vyhlášen poplach - pomoc strom, dva spadlé stromy na komunikaci, z poloviny zasahují do vozovky, Dolní Malá Úpa. Na místě zásahu se nacházely celkem 4 stromy, znichž 1 poškodil dopravní značení. Na místo dorazila i místní jednotka, společně jsme stromy rozřezali a odklidili z komunikace.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, Malá Úpa

28: Dopravní nehoda

25. 8. 2020

V 16:10 byl jednotce vyhlášen poplach - dopravní nehoda, zranění, osobní automobil a motorka, motorkář leží na zemi, oznamovatel mluví polsky, Horní Malá Úpa. Dopravní nehoda se stala na polské straně asi 150 metrů za hranicí. Na místo přijíždíme společně s Horskou službou, v tu chvíli je již na místě posádka letecké záchranné služby a posádka ambulace z polské strany. Motorkář utrpěl několik lehčích zranění a po ošetření byl převezen do nemocnice v Trutnově. Z havarované motorky ani vozidla neunikaly žádné provozní kapaliny.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov, HS Krkonoše, Strażaci

27: Vosy

25. 8. 2020

V 12:56 byl jednotce vyhlášen poplach - pomoc hmyz, vosí hnízdo u okna za obkladem ve výšce 4 metry, na penzionu je ubytovaný dětský tábor. Pomocí nastavovacích žebříků jsme se dostali k výletovému místu a použili chemický postřik. Protože hodně vos byla venku mimo hnízdo, byl po chvíli použit i vysavač na hmyz.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou

26: Záchrana zvířete

25. 8. 2020

V 10:38 byl jednotce vyhlášen poplach - záchrana, výběh pro krávy, kráva porodila a tele spadlo několik metrů pod výběh, nemůže se k němu dostat. Čerstve porozené tele sjelo po svahu asi 20 metrů pod výběh. Tele jsme přenesli zpět do ohrady a zavolali jsme majitele, který si následně zvířata přebral a postaral se o ně.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

25: Strom

12. 8. 2020

V 01:35 byl jednotce vyhlášen poplach - pomoc strom, strom do poloviny vozovky, Dolní Malá Úpa. Cestou na místo zásahu jsme před Spáleným Mlýnem zasteveni  hlídkou Policie ČR, která nám oznámila, že strom z komunikace již odstranila. Jednotka tedy nezasahuje a vrací se zpět na zbrojnici.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou

24: Strom

9. 7. 2020

V 16:54 byl jednotce vyhlášen poplach - pomoc strom, 3 stromy hrozící pádem na dům, Velká Úpa 325. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že jde o 1 spadlý strom, který se při pádu zaklesl do dalších dvou stromů nad objektem. Při jeho pádu došlo k poškození a naprasknutí obou stromů v korunách. K odstranění stromů byla použita výšková technika, stromy byly postupně odřezány z koše žebříku.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

23: Únik nebezpečných látek

2. 7. 2020

V 10:51 byl jednotce vyhlášen poplach - únik nebezpečných látek, únik nafty z dempru, prasklá hadička, na vozovce 1 x 2 m. Díky včasnému zásahu obsluhy stroje nedošlo k většímu úniku. Část nafty byla zachycena do nádoby, zbytek byl zasypán sorbentem.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

22: Únik nebezpečných látek

22. 6. 2020

V 15:23 byl jednotce vyhlášen poplach - únik nebezpečných látek, únik oleje z osobního automobilu, začátek u ZŠ Pec pod Sněžkou. Uniklý olej jsme zasypali sorbentem a komunikaci uklidili.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou

21: Strom

20. 6. 2020

V 19:48 byl jednotce vyhlášen poplach - pomoc strom, strom přes silnici, hrozí pádem, hlásí horská služba, mezi chatou Jana a Mamut. Strom zasahoval do komunikace, rozuřezali jsme ho a odklidli mimo komunikaci.

Zúčastněné jednotky: JDSH Pec pod Sněžkou

20: Požár - planý poplach

20. 6. 2020

V 11:51 byl jednotce vyhlášen poplach - požár, sepnuutí prvku EPS, začínající požár Velká Úpa. Při výjezdu jsme operačním střediskem informaní, že se jedná o planý poplach.

19: Únik nebezpečných látek

15. 6. 2020

V 14:30 byl jednotce vyhlášen poplach - únik nebezpečných látek, vyteklá nafta z osobního automobilu, parkoviště P3. Uniklou naftu jsme zasypali sorbentem.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou

18: Požár

2. 6. 2020

V 20:27 byl jednotce vyhlášen poplach - požár nízké, požár chaty Horní Lysečiny. Při příjezdu na místo události nebylo vidět plamené hoření, ale z okolí hřebene střechy se valil kouř. Protože byl objekt opuštěn, provedla místní jedntka násilný vstup do objektu. Požárem byla zasažena část střechy pod krytinou v odvětrávací mezeře. Pro zdárné uhašení požáru byly rozebrány části podlehů a střešní konstrukce. Po půl jedenácté byla oznámena likvidace požáru a jednotlivé jednotky se začali vracet zpět na své základny. Až do rána na místě zůstala místní jednotka z Horního Maršova. Na tento požár byla povolána i naše výšková technika, pro kterou to byl první ostrý zásah i když na konec nebyla využita.

 

https://www.pozary.cz/článek

 

Zúčastněné jednotky: JDSH Pec pod Sněžkou, Horní Maršov, Svoboda nad Úpou, Mladé Buky, HZS PS Trutnov

17: Záchrana osob

21. 3. 2020

V 08:27 byl jednotce vyhlášen poplach - záchrana, uzavření - žádost o vyproštění z výtahu, 1 osoba, je zamčený i hlavní vchod, kromě pána uvězněného ve výtahu v hotelu nikdo není. S pánem jsme v kontaktu pomocí mobilního telefenu, jsme informování o otevřené ventilačce v 1. patře. Pomocí nastavovacích žebříků se dostáváme k ventilačce a pak se daří otevřít okno pod ní. Výtah se zasekl mezi 1. a 2. patrem. V druhém patře zůstala asi 30 cm veliká škvíra. Po zabezpečení výtahu proti pohybu je z něho nejdříve vyprošten pes a po vytvoření provizorních schůdků i jeho pán.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

16: Taktické cvičení

5. 3. 2020

Námětem taktického cvičení byl požár sněžné rolby po technické závadě ve Ski areálu Černá Hora. Požár se postupně rozšířil na druhou rolbu zaparkovanou vedle a mířil i do blízkého lesního porostu. Při požáru byl zraněn jeden ze zaměstnanců ski areálu, který se snažil požár hasit. Cílem cvičení bylo prakticky vyzkoušet odběr hasební vody ze zasněžovacího systému a realizaci případného zásahu v nepřístupném terénu pro cisterny. K transportu osob a vybavení byly použity pásové prostředky dobrovolných jednotek - šestikolka Pec pod Sněžkou, 2 x čtyřkolkka Horní Maršov, 1 x čtyřkolka Mladé Buky. K hašení byl jako vodní zdroj využit systém zasněžování u sjezdovky s nasazením 4 C proudů, konkrétně dva nejbližší zasněžovací stojany. Zraněné osobě byla na místě jednotkami poskytnuta předlékařská pomoc, tepelný komfort a následně byl pomocí čtyřkolky s vozíkem transportován do ul. Krkonošská, kde by byl předán do péče ZZS. Pro napojení na zasněžovací systém byl použit průmyslový přetlakový ventil. Cvičení prokázalo využitelnost zasněžovacího systému i pro hašení požárů, ale zárověň se objevily i drobné nedostatky, které bude nutné ještě doladit.

 

https://www.pozary.cz/clanek/225780-hasici-v-kralovehradeckem-kraji-vyzkouseli-novy-pretlakovy-ventil-v-horach-umozni-napojit-se-na-system-zasnezovani/

https://krkonossky.denik.cz/zpravy_region/video-hasici-se-napojili-na-zasnezovaci-system-sjezdovek-novinka-jim-pomuze-20200306.html

https://www.idnes.cz/hradec-kralove/zpravy/hasici-ventil-hadice-voda-zasnezovani-hory-nepristupny-teren.A200305_180426_hradec-zpravy_zuf

 

Zúčastněné jednotky: JDSH Pec pod Sněžkou, Horní Maršov, Svoboda nad Úpou, Mladé Buky,  Černý Důl - Čistá, HZS PS Trutnov

15: Vyproštění autobusu

29. 2. 2020

V 06:38 byl jednotce vyhlášen poplach - pomoc nebezpečný stav, autobus sedí kolem v malém kanálku, autobusové nádraží. Autobus byl zadní nápravou ve  vytátém kanálu, zadní část seděla na uježděném sněhu.  Autobus jsme vytáhli pomocí navijáku na manu.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou

« 1 2 .. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 .. 22 23 »