Naše zásahy

35: Strom

30. 9. 2019

V 19:06 byl jednotce vyhlášen poplach - pomoc strom, přes silnici spadlý strom směrem k boudě Jana, neprůjezdné.  Strom spadl podél "zimní" cesty na Janu. Pro zprůjezdnění cesty bylo nutné strom z jedné strany odvětvit a uříznout jeho vrchol.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou

34: Dopravní nehoda

22. 9. 2019

V 10:22 byl jednotce vyhlášen poplach - nehoda úklid, srážka dvou aut, velká Úpa. Nehoda se obešla bez zranění, na místě jsme zasypali uniklé provozní kapaliny a uklidili komunikaci.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

33: Dopravní nehoda

14. 9. 2019

V 17:08 byl jednotce vyhlášen poplach - nehoda zranění, dopravní nehoda motorky, letěl vzduchem, za Spáleným Mlýnem asi 0,5 km směrem na Horní Malou Úpu. Při příjezdu jednotky na místo události seděl motorkář na kraji vozovky a byla mu poskytnuta předlékařská první pomoc. Následně byl předán do péče Zdravotnické záchranné službě. Pod motorku byla vložena úkapová nádoba. Po zdokumentování nehody Policií ČR pomáháme  s naložení motorky na vlek a doklízíme komunikaci.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

32: Otevření vozu

29. 8. 2019

Krátce před 13-tou hodinou vyjíždíme s VEA mazda do Pece pod Sněžkou k otevření zamčeného automobilu Octavia (2012). Za použití speciálního vybaveni se daří automobil otevřít a předat jeho majiteli.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou

31: Únik nebezpečných látek

24. 8. 2019

V 11:06 byl jednotce vyhlášen poplach - únik nebezpečné látky, vyteklý olej u stojanu po zaparkovaném osobním automobilu, velké parkoviště u hotelu Pecr Deep. Uniklé provozní kapaliny u závory byly zasypány sorbentem. Z tohoto místa vedla lehká stopa až na parkoviště "Na Bystřinách", kde byl osobní automobil zaparkován. Pod vozidlem byla velká kaluž uniklých provozních kapalin, z vozidla již nic neunikalo. K zasypání byl opět použit sorbent. Majitel vozidla na místě nebyl přítomen.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

30: Požár

13. 8. 2019

V 14:10 byl jednotce vyhlášen poplach - požár lesní, hoří strom a porost, rozsah cca 10 x 5 metrů, sraz u SDH Horní Maršov, tam bude čekat lesník se čtyřkolkou. Při výjezdu jsme informováni, že máme jet na Pražačku, kde na křižovatce byl již kolega z Horního Maršova a navedl nás k místu požáru. Na místě pomáháme s tvorbou asi 200 metrů hadicového vedení. Požářiště je prolito vodou se smáčedlem a řádně prokopáno.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, JSDH Horní Maršov, HZS PS Trutnov

29: Dopravní nehoda

10. 8. 2019

V 09:43 byl jednotce vyhlášen poplach - nehoda - úklid, dopravní nehoda bez zranění, Velká Úpa. Jednalo se o nehodu dvou osobních automobilů s drobným únikem provozních kapalin. Uniklé kapaliny byly zasypány sorbentem a po zdokumentování nehody byla komunikace zametena. Jedno z vozidel bylo odtlačeno mimo komunikaci.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

28: Hmyz

29. 7. 2019

V 14:13 byl jednotce vyhlášen poplach - pomoc hmyz, vosí hnízdo na stromě u penzionu - Pec pod Sněžkou. Jedná se o stejné místo  jako před 3 dny. Po příjezdu na místo je domluveno odložení vlastní likvidace vos na večerní hodiny a to vzhledem k jejich aktivitě (aby nebyly rozlítány po okolí) a i s ohledem na návštěvníky Pece.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou

27: Požář

29. 7. 2019

V 11:16 byl jednotce vyhlášen poplach - požár borůvčí v průměru 2 metry doutná, plameny nejsou vidět, pán počká na místě, snažil se uhasit, ale měl málo vody - Horní Malá Úpa. Požár borůvčí se nacházel již na polské straně na hřebeni mezi Pomezními Boudami a Lysečinskou boudou. Během cesty jsme informováni, že na nás oznamovatel bude čekat na horní stanici lyžařského vleku U Kostela. Místo je pro cisterny nepřístupné, ve spodní části sjezdovky plníme vodou zádový vak a barel a spolu s dalším potřebným vybavením překládáme na čtyřkolku kolegů z Horního Maršova. Na místě je pak potvrzen požár borůvčí, aby se zasažený prostor dále nezvětšoval, bylo místo obkopáno, prokopáno a prolito vodou. Další vodu dovezly pracovníci z Horní Malé Úpy k horní stanici vleku. Voda byla pak čerpána z cisterny Maloúpských hasičů, která vyjela asi do 3/4 sjezdovky.

Při návratu na zbrojnici likvidujeme mezi křižovatkou na Malou Úpu a Velkou Úpou 2 silně nahnuté stromy nad komunikaci, které již bránily v průjezdu nákladním vozidlům.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, JSDH Horní Malá Úpa, JSDH Horní Maršov, HZS PS Trutnov

26: Hmyz

26. 7. 2019

Okolo 18-té hodiny vyjíždí jednotka do Pece pod Sněžkou na likvidaci vosí báně. Vosí báň byla v koruně stromu, k její likvidaci byl použit nastavovací žebřík a "vysavač na vosy".

25: Požár

25. 7. 2019

V 20:10 byl jednotce vyhlášen poplach - požár nízké, chalupa hoří, dými se z toho, údajně od trouby, lidi jsou venku, Dolní Albeřice. Při našem příjezdu na místě události  již zasahuje místní dobrovolná jednotka. Velitelem zásahu je rozhodnuto, že na místě je dostatek sil a prostředků k zvládnutí mimořádné události - naše jednotka se vrací zpět na zbrojnici.

 

https://www.pozary.cz/clanek/215250-z-pozarem-zasazene-chalupy-v-hornim-marsove-zachranili-hasici-psa/#1755

 

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, JSDH Horní Maršov, HZS PS Trutnov

24: Otevření bytu

15. 7. 2019

V 12:33 byl jednotce vyhlášen poplach - pomoc otevření bytu, uvnitř bytu ležák bez zranění, Velká Úpa, Snaidrova stráň. Při výjezdu je jednotka operačním střediskem odvolána - byly nalezeny náhradní klíče.

23: Otevření bytu

10.7. 2019

V 13:18 byl jednotce vyhlášen poplach - záchrana uzavření, pán se nemůže dozvonit, paní nezvedá telefon je nedostupná, uvnitř štěká pes. Po příjezdu na místo události se dozvídáme od operačního důstojníka, že paní byla odvezena zdravotnickou záchranou službou. Vracíme se zpět na zbrojnici.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou

22: Vyproštění vozidla

6.7. 2019

V 07:08 byl jednotce vyhlášen poplach - pomoc překážka, v příkopě zapadlé vozidlo. Vozidlo bylo zapadlé v zákazu vjezdu asi 200 metrů za kapličkou v Obřím dole. Vozidlo jsme podložili kameny a k jeho vytažení byl použit naviják na VEA Mazda a směrová kladka.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

21: Požár

4. 7. 2019

V 14:08 byl jednotce vyhlášen poplach -požár lesní, hoří 1 strom a doutná 2x2 metry, Světlá hora. Vzhledem k nedostupnosti místa pro cisterny, musali hasiči absolvovat poslední asi 1km pěšky. K hašení byly použity zádové hasicí vaky a prostor byl obkopán. Pro dopravu materiálu a vody byla použita čtyřkolka jednotky z Horního Maršova. Následně bylo vytvořeno hadicové vedení v délce 440 metrů, do kterého bylo pro dosažení požadovaného tlaku vřazeno tlakové čerpadlo a celá plocha byla důkladně prolita.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, JSDH Horní Maršov, HZS PS Trutnov

20: Nehoda

4. 7. 2019

V 08:25 byl jednotce vyhlášen poplach - nehoda - úklid, nehoda osobního automobilu, proražená olejová vana, Penzion Veronika - dětské hřiště. Při příjezdu jednotky na místo události bylo již vozidlo odstaveno na kraji vozovky. Uniklé provozní kapaliny jsme zasypali sorbentem a pod vozidlo byla vložena úkapová nádoba.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

19: Únik nebezpečných látek

6. 5. 2019

V 10:03 byl jednotce vyhlášen poplach - únik nebezpečné látky, rozlitá nemrznoucí směs, teče do kanalizace, 1.000 litrů, Horní Malá Úpa, pivovar Trautenberk. Látka vytekla z tisícilitorvé nádrže, která během přepravy spadla na zem a došlo k jejímu proražení. Na jeden kanál jsme použili kanálovou ucpávku, před druhým kanálem jsme udělali provizorní hráz ze sorbentu. Část uniklé kapaliny byla zasypána sorbentem. Protože se ukázalo, že uniklá látka není nebezpečná, bylo rozhodnuto o jejím naředění a následném umytí komunikace.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

18: Otevření bytu

24. 4. 2019

V 19:43 byl jednotce vyhlášen poplach - pomoc, otevření bytu Pec pod Sněžkou. Objekt byl otevřen během chvilky přes sklepní prostory.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HS Krkonoše

17: Strom

15. 3. 2019

V 05:04 byl jednotce vyhlášen poplach - pomoc strom, spadlý strom, neprůjezdné, stojí tam pekaři a silničáři. Přes silnici u Myslivny spadly celkem  tři stromy. Všechny stromy byly rozřezány a odklizeny z komunikace.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

16: Strom

15. 3. 2019

V 00:09 byl jednotce vyhlášen poplach - pomoc strom, technická pomoc, odstranění stromu, Horní Maršov - Temný Důl. Strom je nahlášený u zastávky v Temném Dole, ale již cestou musíme odklidit 4 stromy mezi Velkou Úpou a křižovatkou na Pomezní boudy. Při příjezdu k zastávce již na místě zasahuje jednotka z Trutnova.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

« 1 2 .. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 .. 18 19 »