Naše zásahy

66: Taktické cvičení

20. 9. 2023

20.09.2023 se naše jednotka zúčastnila taktického cvičení, které bylo věnováno evakuaci osob z výškové budovy. Cvičení probíhalo v areálu Obchodní akademie, odborné školy a praktické školy Olgy Havlové v Jánských Lázních.

Cvičení proběhlo v II. poplachovém stupni - na místě zasahovalo 9 jednotek - simulovaný požár v 3.NP. Na místě byly jednotky nasazovány dle tabulkových dojezdových časů. Naše jednotka společně s jednotkou z Mladých Buků dostává za úkol evakuaci osob z 5.NP.  Celkem jsme evakuovali 7 osob, 2 evakuačním výtahem, 5 po schodišti. Před budovou jsme osoby předali kolegům, kteří je pak odvedli do vedlejší budovy.

Zúčastněné jednotky: JSDH Svoboda nad Úpou, Horní Maršov, HZS CHS Trutnov, JSDH Pec pod Sněžkou, Mladé Buky, Černý Důl - Čistá, Trutnov - Horní Staré Město, Žacléř, Vlčice

 

65: Záchrana uzavření

14. 9. 2023
Ve 21:41 je jednotka povolána k nouzovém otevření výtahu v jednom z hotelů v Peci pod Sněžkou. Ve výtahu jsou 4 osoby, snaží  se ho otevřít jiz asi 15 minut. Po cestě k místu události je jednotka odvolána, všechny 4 osoby jsou z výtahu venku. Jednotka nezasahovala.
 
Povolané jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov
 

64: Únik nebezpečné látky

1. 9. 2023

Ve 21:43 je jednotka povolána do Pece pod Sněžkou, kde došlo k proražení olejové vany u osobního automobilu. Při příjezdu na místo události již z automobilu uniká jen malé množství motorového oleje do nádobky, kterou pod auto umístil majitel vozidla. Vydáváme se po cestě, kde mělo dojít k proražení vany a po cca 300m je sotva zřetelná úzká stopa po úniku, kterou ale není možné zlikvidovat.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou

63: Odstranění překážky z komunikace

27. 8. 2023

V 19:12 je jednotka povolána k odstranění spadlé klády z automobilu, která tvoří překážku na komunikaci směrem na Pec pod Sněžkou. Jednotka překážku odstranila a komunikaci uklidila.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou

62: Dopravní nehoda

25. 8. 2023

V 06:43 je jednotka vyslána sněrem na Malou Úpu k dopravní nehodě dvou osobních automobilů se zraněním. Při příjezdu na místo události jsou všechny osoby cestující ve vozidlech mimo vozidla a jedna osoba je v péči posádky ZZS. Jsme nápomocni při ošetřování zraněné osoby, provádíme proti požární opatření a zasypáváme uniklé provozní kapliny z obou vozidel. Zraněná osoba je pak letecky transportována do nemocnice. Po zdokumentování nehody dopravní policií odtahujeme oba automobily na odstavnou plochu a dočišťujeme komunikaci.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov, ZZS, HS, LZS

61: Dopravní nehoda

23. 8. 2023

V 14:21 je jednotka vyslána k dopravní nehodě bez zranění mezi Velkou Úpou a křížovatkou na Malou Úpu. Na místě je zjištěn náraz vozidla do svodidel, cestující byli mimo vozidlo. Provádíme proti požární opatření, pod vozidlo je vložena úkapová nádoba a sorpční dečka. Ocelová lana se zamotala do podvozku vozidla, před jeho vytažením bylo zapotřebí vozidlo přizvednout a lana vyříznout. Poté je vozidlo pomocí dvou navijáků vytaženo na komunikaci a odtaženo na odstavnou plochu.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

 

60: Únik nebezpečných látek

18. 8. 2023

V 09:38 je jednotka vyslána na Dolní Malou Úpu k úniku oleje z traktoru v délce cca 120 metrů. Na místě je zištěn únik oleje z prasklé hadice v délce 400 metrů. Unilý olej byl zasypán sorbentem a komunikace vyčištěna.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

59: Požár auta

15. 8. 2023

V 18:05 je jednotka vyslána na Horní Malou Úpu, kde vychází ze zaparkovaného vozidla černý dým. Po příjezdu již na místě zasahují členové místní jednotky, kteří zajišťují protipožární opatření. Z CAS 16 MAN je natažen vysokotlaký proud. Průzkumem je zjištěna seškvařená kabeláž v prostoru motoru. Požár se nepotvrzuje, vyčkáváme do příjezdu HZS Trutnov. Ti si místo přebírají a vyčkávají příjezdu vyšetřovatele. Událost je překvalifikována na technickou pomoc.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, JSDH Malá Úpa, HZS PS Trutnov

58: Strom

6. 8. 2023

V 10:04 je jednotka povolána k likvidaci spadlého stromu na komunikaci směrem na  Dolní Malou Úpu . Strom byl odklizen a komunikace zprůjezdněna.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

57: Strom

6. 8. 2023

V 02:27 je jednotka vyslána k likvidaci spadlého stromu do studeného kolene, který blokuje komunikaci. Strom byl rozřezán a odklizen z komunikace.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

56: Strom

4. 8. 2023

V 13:58 je jednotka povolána ke spadlému stromu na osobní automobil, bez zranění, polovina silnice průjezdná.  Cestou do Spáleného Mlýna na nehodu nenarážíme tak po domluvě s operačním střediskem pokračujeme dále směr Pomezní boudy. Po příjezdu na místo kde je signál jsme informováni, že se vozidlo nachází na parkovišti ve Spáleném Mlýně. Průzkumem na místě zjišťujeme vozidlo se zahraniční spz a poškozeným čelním oknem. Posádka vozidla údajně spadlou část stromu odhodila na krajnici. Událost si přebírá policie. Při návratu na základnu odstraňujeme cca 6m dlouhou část stromu blízko u krajnice v údajném místě události.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

55: Únik nebezpečné látky

31.7. 2023

V 12:05 je jednotka povolána do Pece pod Sněžkou k likvidaci úniku provozních kapalin na komunikaci v délce asi 10 metrů. Nakonec se jedná o znečištěnou komunikaci v celkové délce cca 1,1 kilometru s různou intenzitou znečištění. Uniklá kapalina byla zasypána sorbentem.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

54: Únik nebezpečné látky

23. 7. 2023

V 7:50 je jednotka povolána do Pece pod Sněžkou k likvidaci úniku provozních kapalin v rozsahu 4x1m na parkoviště pro autobusy. Na místě jsou zjištěny unikající pohonné hmoty ze zaparkovaného autobusu. Pod nádrž je umístěna nádoba na záchyt kapaliny a místo je zasypáno sorbentem a uklizeno. Na místo je vyžádána přítomnost policie pro kontaktování provozovatele a další řešení této opakující se události.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

53: Únik nebezpečné látky

21. 7. 2023

V 12:05 je jednotka vyslána do Pece pod Sněžkou k likvidaci uniklého motorového oleje na odstavném parkovišti pro autobusy. Skvrna 3x1m je zasypána sorbentem a uklizena. Vozidlo se na místě nenacházelo.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

52: Únik nebezpečné látky

7. 7. 2023

V 8:31 je jednotka vyslána do Pece pod Sněžkou k likvidaci uniklého motorového oleje na odstavném parkovišti pro autobusy. Parkoviště bylo uklizeno. Vzhledem k tomu, že se jednalo o opakující se událost, byla kontaktována policie s prosbou o monitoring parkoviště.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

51: Únik nebezpečné látky

5. 7. 2023

V 9:16 je jednotka vyslána do Pece pod Sněžkou, kde došlo k úniku motorového oleje na odstavném parkovišti pro autobusy. Na místě je zjištěna skvrna cca 1x2m a pár menších skvrn v okolí. Vozidlo se na místě nenachází. Parkoviště je uklizeno a pro jistotu je zkontrolována točna a autobusové nádraží v Peci. Další znečištění nebylo zjištěno.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

50: Požár

25. 6. 2023

V 09:30 je jednotka vyslána do Pece pod Sněžkou k nahlášenému požáru rozvaděče. Paní slyšela ránu a z rozvaděče se kouří. Při příjezdu na místo stoupá z odvětrávání bílý kouř. Protože je jeho intenzita poměrně malá a nic nenasvědčuje plamenému hoření uvnitř objektu, neprovádíme nasilný vstup do objektu a čekáme na příjezd pohotovostní služby. Po otvevření objektu je provedena jeho kontrola pomocí termokamery a odvětrání objektu přetlakovou ventilací.

Povolané jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS CPS Trutnov

49: Požár - planý poplach

25. 6. 2023

V 09:22 je jednotka vyslána k nahlášenému požáru přes PCO v dopravním terminálu v Peci pod Sněžkou. Při náhlášení výjezdu jednotky, jsme informování o zrušení výjezdu.

48: Strom

23. 6. 2023

V 16:38 je jednotka vyslána směrem na Spálený Mlýn k odstranění spadlého stromu přes komunikaci. Na místě zjišťujeme spadlou část stromu, která se odlomila od druhé části díky shnilému středu v místě rozdvojení. Vzhledem k bezpečnosti je nutno skácet i druhý kmen. Po dobu likvidace je zastavena doprava. Na místě o pár metrů vedle se nacházel další strom, tentokrát zlomený v půlce a zavěšený nad komunikací. K jeho bezpečné likvidaci je využit naviják a kladka na CAS HZS Trutnov a strom je stržen a odstraněn mimo komunikaci.

Povolané jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS CPS Trutnov

47: Požár - planý poplach

21. 6. 2023

V 06:01 je jednotka vyslána k nahlášenému požáru přes PCO v dopravním terminálu v Peci pod Sněžkou. Po příjezdu na místo události je průzkumem zjištěno, že se jedná o planý poplach.

Povolané jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, JSDH Horní Maršov, HZS CPS Trutnov

« 1 2 3 4 5 .. 22 23 »