Naše zásahy

39: Otevření vozu

17. 6. 2024

V 11:03 je jednotka povolána do Pece pod Sněžkou k otevření vozu. Pomocí speciálního nářadí bylo vozidlo otevřeno bez poškození.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS CHS Trutnov

38: Únik nebezpečné látky

11. 6. 2024

V 08:16 je jednotka povolána do Velké Úpy ke sběrnému dvoru, kde při manipulaci s kontejnerem došlo k úniku většího množství oleje na komunikaci. Olej byl zasypán sorbentem a uklizen.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS CHS Trutnov

37: Únik nebezpečné látky

22. 5. 2024

V 18:30 je jednotka povolána do Pece pod Sněžkou, kde došlo k úniku provozních kapalin na komunikaci. Na místě je průzkumem zjištěno znečištění cca 100m komunikace. Na místě se nenachází ohlašovatel ani vozidlo, ze kterého k úniku došlo. Jednotka ve spolupráci s HZS komunikaci uklidila.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS CHS Trutnov

36: Otevření bytu

1. 5. 2024

V 11:57 je jednotka povolána do Velké Úpy k otevření bytu v domu pro seniory, kde sousedka, které není dobře nereaguje delší dobu na bouchání. Při příjezdu je již na místě policie a soused, který oznamuje že sousedka již otevřela a je v pořádku. Jednotka nezasahuje.

 

35: Pomoc transport

28. 4. 2024

Ve 13:07 je jednotka vyslána do Dolní Malé Úpy na pomoc při transportu pacienta do vozidla ZZS.

34: Dopravní nehoda

26. 4. 2024

V 10:20 je jednotka vyslána do Pece pod Sněžkou, kde došlo k dopravní nehodě osobního vozidla a následnému úniku motorového oleje na komunikaci. Na místě zjišťujeme srážku automobilu s překážkou, kterou tvořil upadlý kardan z nákladního vozidla. Dále je zjištěn únik oleje o délce cca 40m z proražené olejové vany. Pod vozidlo je umístěna nádoba na odchyt unikající kapaliny a ve spolupráci s HZS je komunikace uklizena. Po dobu zásahu usměrňuje provoz policie.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS CHS Trutnov

33: Taktické cvičení

24. 4. 2024

Námětem taktického cvičení byl požár vozidla v podzemních garážích.

????????Taktické cvičení - požár vozidla v podzemních garážích
Požárem se rozumí každé nežádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení nebo zranění osob nebo zvířat, ke škodám na materiálních hodnotách nebo životním prostředí a nežádoucí hoření, při kterém byly osoby, zvířata, materiální hodnoty nebo životní prostředí bezprostředně ohroženy.
Toto je obecná definice a protože víme, že pro hasiče jsou extrémně nebezpečné a náročné požáry v podzemních prostorách, zaměřili jsme se v rámci odborné přípravy na takovou situaci.
Námětem taktického cvičení byl požár vozidla v prostorech podzemního parkoviště obytného a obchodního komplexu v Peci pod Sněžkou. V první fázi jsme se zaměřili na samotné vyhledání ohniska požáru a jeho likvidaci, současně pak na záchranu osob, které v místě požáru zůstaly. V druhé fázi se hasiči seznámili s vozíky, které slouží k manipulaci s nepohyblivými vozidly a bylo provedeno vyvezení zasaženého auta mimo budovu.
Tyto technické prostředky hasičům usnadňují práci a umožňují nám efektivněji dohasit dopravní prostředky mimo budovy. Tím předcházíme následným škodám na technickém vybavení a zařízení podzemních či nadzemních parkovišť. Tato taktika se dá využít při likvidaci požárů vozidel se všemi druhy pohonu, primárně pak je využívána u vozidel s hybridními a elektrickými pohony u kterých může být úplná likvidace požáru časově náročnější, případně je potřeba jejich akumulátory ochlazovat.
TC se zúčastnili hasiči z CHS Trutnov, Hasiči Velká Úpa - Pec pod Sněžkou, Hasiči obce Horní Maršov a CHS Hradec Králové.
 
foto a video: Michal Fanta | HZS Královéhradeckého kraje
 

32: Vyproštění

19. 4. 2024

Ve 19:33 je jednotka povolána do Pece pod Sněžkou, k zapadlému automobilu Mercedes Benz Vito, hrozí pád ze srázu. Na místě události bylozjištěno vozidlo Mercedes Benz třidy V, které bylo pravým bokem mimo odstavnou plochu. Po chvíli se na místo dostavil řidič vozidla. Navrhli jsme mu 2 způsoby, jak by bylo možné vozidlo vytáhnout na odstavnou plochu. Řidič neměl ve vozidle tažné oko a odmítl jakékoliv jištění vozidla za nápravu nebo kolo vozu. Bez tažného oka a zajištění vozidla druhým navijákem jsme nebyli schopni garantovat bezpečné vytažení vozidla bez poškození. Protože vozidlo netvořilo překážku v provozu a neunikaly z něj žádné provozní kapaliny, bylo vozidlo po dohodě ponecháno na místě a jednotka se vrátila zpět na zbrojnici.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS CHS Trutnov

31: Požár

17. 4. 2024

Ve 04:29 je jednotka povolána do Horního Maršova k požáru altánu. Při příjezdu naší jednotky na místo události nahlašuje mistní jednotka lokalizaci požáru. Zůstáváme na místě do příjezdu trutnovské jednotky, po dohodě s velitelem zásahu se pak vracíme zpět na zbrojnici.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, Horní Maršov, HZS CHS Trutnov

30: Únik nebezpečné látky

8. 4. 2024

V 17:35 vyjíždí jednotka do Pece pod Sněžkou, kde došlo k úniku cca 10l nafty ze starého sudu u objektu. Ještě před příjezdem jednotky majitel odklonil unikající naftu mimo přilehlý potok a zamezil dalšímu šíření. Jednotka v nejhorším místě položila sorpčního hada a po příjezdu HZS je únik zasypán hydrofobním sorbentem. Zasažená plocha je vyčištěna, na několika místech je odtěženo menší množství zeminy.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS CHS Trutnov

29: Technická pomoc

4. 4. 2024

V 17:42 vyjíždí jednotka do Pece pod Sněžkou k likvidaci vosí báně v půdních prostorech jednoho z objektů.

 

28: Vyproštění vozidla

23. 3. 2024

Ve 14:31 je jednotka povolána do Velké Úpy k uvízlému nákladnímu automobilu. Na místě je zjištěné nákladní vozidlo Medreces Benz Ateco, pod kterým se propadly 2 trámy a vozidlo zústalo zaklíněné nad potokem. Vytažení vozidla do zadu na nepoškozený most nebylo možné, protože by došlo k poškození tyče řízení. Vozidlo jsme vytáhli pomoví vyprošťovací kurty připevněné k CAS 16 MAN. Do výměny poškozený trámů byl most k objektu uzavřen.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou

27: Technologická pomoc

11. 3. 2024

V 10:02 je jednotka povolána do Temného dolu na stanici ZZS, kde došlo k výpadku elektřiny a závadě na garážových vratech. Krátce po příjezdu na místo posádka ZZS odjíždí k události. Vyčkáváme do jejího návratu a poté se daří ve spolupráci provizorně vrata zavřít. Po dohodě již není naše přítomnost potřeba a vracíme se na základnu. Při návratu se na nás obrací údržba Hotelu Hradec s prosbou o pomoc při otevření poškozené FABky u zamčených dveří k transformátoru. Zámek je odvrtán a dveře otevřeny.

26: Únik nebezpečné látky

26. 2. 2024

Ve 12:19 je jednotka povolána do Pece pod Sněžkou k úniku nafty na komunikaci v délce cca 1km. Průzkumem zjišťujeme několik drobných míst znečištění mastným filmem od nafty napříč obcí, nejvíce na točně pro skibusy. Komunikace neklouže, spíše je cítit zápach. Vzhledem k opakující se události je na místo vyžádána PČR, od které dostáváme informaci, že se řidič policii sám přihlásil. Vzhledem k charakteru znečištění jednotka nezasahuje.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS CHS Trutnov

25: Únik nebezpečné látky

25. 2. 2024

Ve 11:25 je jednotka povolána do Pece pod Sněžkou, kde je nahlášena olejová skvrna v délce cca 20 metrů. Na místě zjišťujeme znečištěný úsek cca 100m. Znečištěná část komunikace je zasypána sorbentem.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou

24: Únik nebezpečné látky

23. 2. 2024

Ve 12:59 je jednotka povolána do Pece pod Sněžkou, kde došlo k úniku nafty na komunikaci. Na místě zjišťujeme znečištěný úsek cca 200m. Posádka CAS Man zahajuje čištění komunikace a usměrňuje dopravu během úklidu ve frekventovaném úseku. DA odjíždí dále po komunikaci směr sjezdovka kde je zjištěna skvrna na komunikaci po odjezdu OA, které se na místě nenachází. Při úklidu přichází recepční apartmánů s informací, že se jedná o jejich hosty, kteří odjeli poškozeným automobilem do servisu. Jednotka ve spolupráci s HZS dočišťuje komunikaci.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS CHS Trutnov

23: Únik nebezpečné látky

21. 2. 2024

V 10:39 je jednotka povolána k znečištění hlavní komunikace uniklou naftou. Znečištěn je úsek cca 200m před hasičskou zbrojnicí. Komunikaci uklízíme a do místa kde odtéká malé množství vody ze silnice umísťujeme sorpčního hada. V průběhu zásahu jsme informováni o znečištění komunikace v Peci pod Sněžkou, ve větší míře v úrovni horské služby. Přejíždíme na místo a likvidujeme cca 50m znečištěné komunikace. Jsme informováni policií, že odstavili Skibus na autobusovém nádraží v Peci, ze kterého nafta uniká. Na místě umísťujeme pod Skibus nádobu na zachycení odkapávající nafty a pokládáme sorpční dečku. Při návratu ještě uklízíme skvrnu cca 2x3m ve výjezdu z benzinové pumpy.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS CHS Trutnov

21-22: Ucpané propusti

13. 2. 2024

Ve 14:18 vyjíždí jednotka na žádost města k pročištění vpusti ve Velké Úpě. Na místě zjišťujeme ucpanou vpusť u vjezdu na parkoviště, přetékající voda ničí příjezdovou komunikaci. Vpusť se daří pročistit za pomoci trhacího háku a lopat.

Po zprůchodnění vpusti se přesouváme směr Pec pod Sněžkou, kde se na staré cestě u č.p.198 nachází další ucpaná vpusť. Vlivem rozvodněného potoka došlo v místě k zanešení vpusti, voda se valí přes komunikaci a ve značné míře zaplavuje stráň vedle chaty. Po několika pokusech se ale vpusť nedaří zprůchodnit. Jsou uvědoměny technické služby města k zajištění dalšího postupu a je nabídnuta případná spolupráce.

20: Vyproštění

10. 2. 2024

V 17:09 je nahlášeno uvízlé auto na ledu v Peci pod Sněžkou. Před výjezdem jednotky je zásah zrušen.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou

19: Technická pomoc

9. 2. 2024

V 18:27 vyjíždí jednotka na žádost města do Pece pod Sněžkou, kde došlo k pronikání vody do kapličky na parkovišti. Voda byla odkloněna za použití 30 ks dvoukomorových protipovodňových pytlů.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou

« 1 2 3 4 5 .. 26 27 »