Naše zásahy

40: Záchrana uzavření

20. 5. 2023

V 10:07 je jednotka vyslána do Pece pod Sněžkou k záchraně osoby uvězněné v místnosti pro odkládání odpadu v garáži jednoho z bytových domů. K zabouchnutí osoby došlo díky špatné montáži kliky na vstupních dveřích. Uzavřená osoba byla v pořádku, dveře byly zabezpečeny proti dalšímu zabouchnutí.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

39: Únik nebezpečné látky

17. 5. 2023

V 9:12 je jednotka vyslána do Pece pod Sněžkou k nahlášenému úniku provozních kapalin z automobilu po proražení olejové vany. Na místě události se nachází osobní automobil, ze kterého uniká cca 1l motorového oleje. Olej je zasypán sorbentem, pod automobil je umístěna nádoba na záchyt zbylého odkapávajícího oleje. Během zásahu jsme informováni majitelem vozidla o možném znečištění komunikace v pravděpodobném místě, kde k proražení došlo. Průzkumem zjišťujeme znečištění o délce cca 300m. Komunikace je poté uklizena.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou

38: Únik nebezpečné látky

8. 5. 2023

V 21:09 je jednotka vyslána do Pece pod Sněžkou, kde došlo k úniku oleje na komunikaci po proražení olejové vany. Řidič vozidla po zjištění závady vozidlo odstavil a vložil pod něj nádobu na zachycení unikajícího oleje. Do nádoby byly ještě zychyceny cca 2 litry oleje.  Uniklý olej na komunikaci jsme zasypali sorbentem a uklidili.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou

37: Dopravní nehoda

14. 4. 2023

V 13:41 je jednotka vyslána do Pece pod Sněžkou k nehodě automobilu, který spadl do řeky a skončil na boku. Při příjezdu na místo události již na místě zasahuje horská služba a ošetřuje dvě zraněné osoby, z nichž jednu odváží ZZS. Na místě provádíme stabilizaci vozidla a umísťujeme na potok sorpční hady pro případný únik provozních kapalin při vyprošťování. Po příjezdu vyprošťovacího automobilu ze stanice HZS Náchod je vozidlo vyzvednuto z koryta potoka. K úniku kapalin nedošlo. Poté je vozidlo převráceno na kola za pomoci navijáku na CAS 16 Man a odtaženo mimo komunikaci.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov, HZS PS Náchod

36: Požár

11. 4. 2023

V 16:29 je jednotka vyslána do Pece pod Sněžkou k požáru sauny v pátém patře hotelu. Požár se snažila uhasit pracovnice hotelu práškovým hasicím přístrojem. Při příjezdu jednotky na místo stále probíhalo plamené hoření. K lokalizaci požáru došlo ještě před 17. hodinou. K úplné likvidaci požáru bylo nutné vyříznout otvor do stropu sauny, aby bylo možné vyndat požárem zasaženou a doutnající izolaci. K odvětrání objektu byl použit akumulátorový přetlakový ventilátor jednotky z Horního Maršova. Hotel byl v době vzniku požáru prázdný a nikdo nebyl zraněn. Pracovnice hotelu, která požár hasila, byla prohlédnuta posádkou ZZS. Požár byl způsobený vznícením chladící nádoby, která byla odložena přímo na těleso kamen při úklidu sauny, kamna byla následně zapnuta. Příčinou bylo tedy nedbalostní jednání. Škoda byla vyčíslena asi na 200 tisíc korun. S ohledem na bezpečnost byla komunikace před hotelem po dobu zasáhu uzavřena.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou,Horní Maršov, Svoboda nad Úpou, Mladé Buky, Trutnov - Horní Staré Město, HZS PS Trutnov

35: Požár

10. 4. 2023

V 21:07 je jednotka vyslána do Horního Maršova - Temného Dolu k požáru sazí v komíně. Při našem příjezdu na místě již zasahuje místní jednotka. Pomáháme se sražením sazí v komínovém tělese. Po předání místa majitelce se vracíme zpět na zbrojnici.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, JSDH Horní Maršov, HZS PS Trutnov, HZS PS Hradec Králové (to dobou záloha TU)

34: Dopravní nehoda

7. 4. 2023

V 10:48 je jednotka vyslána do Pece pod Sněžkou, kde došlo k nehodě nákladního vozidla, které prorazilo zábradlí a zřítilo se na bok do potoka. Při příjezdu jednotky je řidič mimo vozidlo bez zranění. Na řeku je umístěn sorpční had pro případ úniku kapalin při následném vyprošťování. Vzhledem k vysoké hmotnosti je na místo povolán jeřáb ze stanice HZS Náchod. Před započetím vyprošťování je nutné uvolnění a odstranění sraženého zábradlí za pomoci hydraulických nůžek. Poté je automobil vyproštěn na komunikaci. Při převracení zpět na kola je využit k jištění pásový bagr ze sousední stavby. Dále je automobil za pomoci navijáku na CAS HZS Trutnov nasměrován a odstaven na krajnici. Komunikace je poté dočištěna. Po celou dobu vyprošťování byl zcela zastaven provoz na komunikaci.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov, HZS PS Náchod

33: Vyproštění kaminonu

28. 3. 2023

V 10:48 je jednotka vyslána na Malou Úpu k uvízlému kamionu, který blokoval jeden jízdní pruh. Kamion jsme pomocí CAS 16 Man odtáhli na Pomezní boudy, kde jme byli nápomocni při jeho otočení. Po projetí a posypání komunikace pluhem SÚS se kamion vrátil zpět směrem na Trutnov.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

32: Strom

27. 3. 2023

V 10:08 je jednotka vyslána do Velké Úpy k pádu stromu na silnici II. třídy. Část stromu bránící provozu jsme rozřezali a odklidili mimo komunikaci.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou

31: Požár - technická pomoc

26. 3. 2023

V 10:21 je jednotka vyslána do Pece pod Sněžkou k nahlášenému požáru v prostorech hotelu přes signalizaci EPS. Průzkumem je zjištěno spuštění jednoho čidla v místnosti prodejny potravin. Ke spuštění čidla došlo při použití mikrovlnné trouby, kterou obsluha ihned odpojila od elektrické energie. V místnosti byl lehce cítit kouř. Vzhledem k tomu, že žádné zahoření nebylo na místě zjištěno, byl výjezd přehodnocen na technickou pomoc.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, Horní Maršov, HZS PS Trutnov

30: Požár - planý poplach

24. 3. 2023

V 17:41 je jednotka vyslána do Pece pod Sněžkou k nahlášenému požáru v prostorech hotelu přes signalizaci EPS. Průzkumem je zjištěno spuštění jednoho čidla v denní místnosti prodejny potravin. Vzhledem k tomu, že žádné zahoření nebylo na místě zjištěno, byl výjezd přehodnocen na planý poplach.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, Horní Maršov, HZS PS Trutnov

29: Strom

11. 3. 2023

V 09:18 těsně po odjezdu členů jednotky z hasičské zbrojnice domů přichází další událost, pád stromu na komunikaci v totožném místě předchozího zásahu. Vyjíždíme znovu a na místě likvidujeme další dva spadlé stromy.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou

28: Strom

11. 3. 2023

V 08:20 je jednotka vyslána ke spadlému stromu přes místní komunikaci do Obřího dolu. Postupně likvidujeme 4 spadlé stromy po cestě k Boudě pod Sněžkou.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou

27: Vyproštění vozu

26. 2. 2023

V 18:49 je jednotka vyslána do Velké Úpy k osobnímu automobilu, částečně mimo komunikaci, hrozící pádem ze svahu.Vozidlo jsme vytáhli zpět na komunikaci pomocí tirforu a následně jsme pomohli řidiči zcouvat zpět k hlavní silnici.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

26: Dopravní nehoda

26. 2. 2023

V 16:06 je jednotka vyslána na Dolní Malou Úpu k dopravní nehodě bez zranění. Na místě bylo vozidlo zapadlé do betonového propustku. Aby nedošlo k poškození vozidla a možnému úniku provozních kapalin do vodoteče, byl na místo povolán vyprošťovací automobil. Po vyzvednutí bylo vozidlo předáno řidiči.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

 

25: Vyproštění kamionu

25. 2. 2023

V 09:08 je jednotka vyslána na Dolní Malou Úpu k uvízlému kamionu, který zablokoval komunikaci. Pomocí vyprošťovacího automobilu, byl kamion nejdříve srovnán a poté postupně vytažen na kopec. Ve Spáleném Mlýně byl otočen a měl se vrátit zpět směrem na Trutnov. Kamion opět úvízl po ujetí cca 150 metrů. K vytažení byl opět použit vyprošťovací automobil.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

24: Dopravní nehoda

21. 2. 2023

V 12:37 je jednotka vyslána do Velké Úpy k nehodě osobního automobilu, který narazil do betonové zábrany. Po zdokumentování nehody dopravní policí, jsme nejdříve klíny zajistili proti pádu betonovou zábranu. Následně jsme za použití fyzické síly sundali vozidlo ze zábrany. Protože na místě nebyly potřeba další síly a prostředky je trutnovská jednotka včetně vyprošťovacího automobilu odvolána během jízdy na místo události.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS PS Trutnov

23: Požár

16. 2. 2023

V 00:17 je jednotka vyslána do Velké Úpy k požáru hotelu Modřín. Při výjezdu jsme informování, že hoří maringotka za hotelem. Před příjezdem jednotek se oheň snažili uhasit lidé z hotelu. Hotel se nachází za sjezdovkou, jednotka z Horního Maršova tvoří dopravní vedení o délce cca 60 metrů a k uhašení byl použit 1 C proud. Při požáru byly zraněny dvě osoby, o které se postarala posádak ZZS a HS. Jedna osoba byla transportována do nemocnice vrtulníkem letecké záchrané služby.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou, Horní Maršov, HZS PS Trutnov

22: Vyproštění vozu

12. 2. 2023

V 20:28 je jednotka vyslána do Velké Úpy k osobnímu automobilu, částečně mimo komunikaci, hrozící pádem ze svahu. Vozidlo jsme zajistili navijákem na šestikolce a pomocí navijáku na CAS 16 MAN jsme jej pak vytáhli zpět na komunikaci.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou

21: Technická pomoc

12. 2. 2023

V 15:33 je jednotka vyslána krajským operačním střediskem na žádost policie ČR do Pece pod Sněžkou k vozidlu, které zablokvalo jiné. Při příjezdu jednotky je na místě i majitel vozidla a s vozidlem poodjel, jednotka nezasahuje.

Zúčastněné jednotky: JSDH Pec pod Sněžkou

« 1 2 3 4 5 .. 20 21 »